Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerŞEBNEM ÇINAR YÜCEL
DOÇENT
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sebnem.cinar@ege.edu.tr
- E-posta: sebnemcinar@gmail.com
- Telefon: 0232-3881103-187, iş telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU, Türkiye, 1996
- Lisans: Türkiye, 2000
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİV. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ABD, Türkiye, 2000
- Yüksek Lisans: Türkiye, 2004
- Doktora: EGE ÜNİV. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ABD, Türkiye, 2004
- Doktora: Türkiye, 2008
- Yardımcı Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK ESASLARI, Türkiye, 2009

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- EÜ. Hemşirelik Yüksek Okulu Eğitim Komisyonu Üyesi, 2010-
- EÜ. Hemşirelik Yüksekokulu Mezuniyet Komitesi, 2010-
- EÜ. HYO 3. Sınıf Ölçme Değerlendirme Sorumlusu, 2010-
- EÜ. Öğrenci Disiplin, İnceleme ve Soruşturma Kurulu Üyesi, 2009-
- EÜ. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu Üyesi, 2009-
- EÜ. HYO 2. Sınıf 3. Modül Ölçme Değerlendirme Sorumlusu, 2009-
- EÜ. Hemşirelik Yüksekokulu Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi ve LLP Erasmus Programı Belçika, İletişim Sorumlusu, 2009-
- Dr. Araşt. Görev., 2008-2009
- Araştırma Görevlisi, 2001-2008
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- 24-28 Mayıs 2010 İsveç Halmstad Üniversitesinde Erasmus Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında Ders verme, 2010
- 5-9 Ekim 2010 Florence Network Düzenleme Kurulu Üyesi, 2010
- 21-23 Ekim 2010 1. Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2010
- 1 Eylül - 2 Aralık 2008 Amerika Birleşik Devletlerinde Gözlemci Araştırmacı, 2008
- Enjeksiyon kursu, 30-31 Mayıs 2002, İzmir., 2002
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Yucel SC, Orgun F, Tokem Y, Avdal EU, Demir M. (2014). Determining the Factors that Affect Breast Cancer and Self Breast Examination Beliefs of Turkish Nurses in Academia. Asian Pac J Cancer Prev. 15(3):1275-80. 10.7314/APJCP.2014.15.3.1275
- Tuncer G, Yucel SC (2014). Comfort and Anxiety Levels of Women with Early Stage Breast Cancer Who Receive Radiotherapy. Asian Pac J Cancer Prev, 15(5).
- Çınar Yücel, Ş., Tokem, Y., Korhan, E. A., & Çalbay, S. (2014). Investigation into sleep and quality of life in patients with rheumatoid arthritis. International Journal of Human Sciences, 11(1), 457-468. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2706
- Cinar Yucel S, Ay S (2013). Reliability and validity of a Turkish version of the Trust in Nurses Scale. 41(10). 1737-1746. http://dx.doi.org/10.2224/sbp.2013.41.10.1737
- Güler EK, Eşer İ, Khorshıd L, Çınar Yücel Ş. (2012). Nursing Diagnoses in Elderly Residents of a Nursing Home: A case in Turkey. Nursing Outlook. June 22: 1-8. doi:10.1016/j.outlook.2011.03.007.
- Çınar Yücel Ş, Eşer I, Güler EK, Khorshid L. (2011). Nursing diagnoses in patients having mechanical ventilation support in a respiratory intensive care unit in Turkey. International Journal of Nursing Practice. Oct;17(5):502-8. doi: 10.1111/j.1440-172X.2011.01959.x.
- Eşer İ, Khorshıd L, Çınar Ş. Sleep Quality of Older Adults in Nursing Homes in Turkey: Enhancing the Quality of Improves Quality of Life. Journal of Gerontological Nursing, 2007, 33(10): 42-49.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (21 adet)- Cinar Yucel S, Yucel U, Gulhan I, Ozeren M (2012). Sleep quality and related factors in pregnant women. Journal of Medicine and Medical Sciences Vol. 3(7). 459-463.
- Çınar Ş, Eşer I. Effect on Sleep Quality of Back Massage in Older Adults in Rest Home. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. DEUHYO ED 2012, 5 (1), 2-7
- Çınar Yücel Ş (2011). Kolcaba’nın Konfor Kuramı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 27(2): 79-88.
- Çınar Yücel Ş (2011). Bilinci Kapalı Hastanın Psikososyal Gereksinimlerini Karşılamada Hemşirenin Rolü. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 4(1): 174-181.
- Üstün Y, Çınar Yücel Ş (2011). Hemşirelerin Uyku Kalitesinin İncelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi. 4(1): 29-38.
- Çınar Yücel Ş, Eşer I, Güler EK, Khorshid L (2011). İki Farklı Eğitim Sistemi İle Öğrenim Gören Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 27(3):1-8.
- Eşer İ., Khorshid L., Zaybak A., Güneş ÜY., Denat Y. ve ark. (2010). Hemşirelik Yüksek Okulu Entegre Eğitim Sınav Sorularının Analizi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 26(2): 37-47.
- Çınar Ş, Khorshid L, Eşer İ (2009)The investigation of sleep quality of Parkinson's disease patients. Journal of Atatürk University Nursing High School. in press.
- Çınar Ş, Demir Y (2009) Toplumdaki Hemsirelik Imaji: Bir Olcek Gelistirme Calismasi. Atatürk Ünversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. Baskıda
- Çınar Ş, Eşer, İ, Khorshid L (2009). Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi. 16(2): 14-21.
- Çınar Ş, Denat Y, Khorshid L, Eşer İ. (2008) Trakeostomili Hastalarda Beden İmajı Değişikliği. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 16 (63): 172-178
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Çınar Ş (2007). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Aldıkları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi.
- Khorshıd L, Eşer İ, Denat y, Çınar Ş (2007). An Investigation into the Body Image of Women. International Journal of Human Science. 4(2): 1-14
- Khorshıd L, Eşer İ, Çınar Ş, Arslan GG (2005). Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Özel Sayı
- Khorshıd L, Eşer İ, Çınar Ş, Arslan GG (2005). Kanserli Hastalar Tarafından Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin İncelenmesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Özel Sayı
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Arslan G, Çınar Ş (2004) Huzur Evinde Kalan Yaşlıların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi, Türk Geriatri Dergisi, 7 (1): 45-50
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Güneş Ü, Çınar Ş ( 2004 ) Mezun Hemşirelerin Lisans Eğitimini Değerlendirmelerine İlişkin Bir Ölçek Çalışması, Çınar Dergisi
- Çınar Ş., Gürkan, A. (2004). Sağlık Ocağına Başvuran Kişilerin Antibiyotik ve Antibiyotik Kullanımı Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, Çınar Dergisi, 10 (1): 1-8.
- Çınar Ş., Eşer İ. (2004). Yaşlılarda Uyku sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı, Çınar Dergisi, 10 (1): 41-45.
- Çınar Ş, Khorshid L (2003) Yoğun Bakım Hastasında Terapötik Dokunma, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi: 7 (1):15-18
- Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Arslan G, Çınar Ş (2001) Soru Türü Öğrencilerin Başarı Düzeyini Etkiler mi? Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi Cilt:17 Sayı:1-3: 17-23

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- Çınar Ş, Eşer İ, The Effect on Anxiety of Hand Massage and Acupressure Therapy in Patients Having Mechanical Ventilation Support, 1st International Congress On Nursing Education, Research & Practice Thessaloniki, Greece, October 15-17 2009. Sözel Bildiri.
- Çınar Ş, Eşer İ, Kocacal E, Khorshid L. (2008). Nursing Diagnosis in Patients Having Mechanical Ventilation Support in a Respiratory Intensive Care Unit in Turkey. NANDA International 2008 Conference at the Hyatt Regency Miami, Florida, November 13 – 15, Sözel Bildiri
- Khorshid L, Eşer İ, Denat Y, Çınar Ş (2007). The Investigation of The Body Image of Women In Menopause. II. International Nursing Conference in Kosovo, 23-26 May, Prishtina/ Kosovo. Poster Presentation.
- Eşer İ, Khorshid L, Türk G, Çınar Ş (2007). Comparison of Blood Pressure Measurement Values Taken from The Leg in Two Positions. II. International Nursing Conference in Kosovo, 23-26 May, Prishtina/ Kosovo. Poster Presentation.
- Eşer İ, Khorshid L, Çınar Ş (2007). The Investigation of Sleep Quality In Breast Cancer Patients. II. International Nursing Conference in Kosovo, 23-26 May, Prishtina/ Kosovo. Oral Presentation.
- Çınar Ş, Denat Y, Khorshid L, Eşer İ. (2007). Trakeostomili Hastaların Beden İmajı Değişikliklerinin İncelenmesi, 4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi 5-8 Eylül 2007, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu, Ankara. Sözel Bildiri.
- Türk G, Çınar Ş, Eşer İ, Khorshid L. (2007). Obez Bireylerde Kan Basıncı Ölçümlerinin Karşılaştırılması. 4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi 5-8 Eylül 2007, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu, Ankara. Poster Bildiri.
- Çınar Ş, Eşer İ, Khorshid L. (2007). Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Sırt Masajının Yaşamsal Bulgular ve Anksiyeteye Etkisinin İncelenmesi. 4. Uluslararası-11. Ulusal Hemşirelik Kongresi 5-8 Eylül 2007, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu, Ankara. Sözel Bildiri.
- Eşer İ, Khorshid L, Çınar Ş (2006). The Investigation of Sleep Quality of The Elderly Staying In Nursing Homes. III. International Nursing Management Conference. November 9-11, Kuşadası/ Aydın. Poster Presentation.
- Çınar Ş, Eşer İ (2005). Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Sırt Masajının Uykuya Etkisinin İncelenmesi, 3. Uluslararsı-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Poster Bildiri.
- Khorshıd L, Eşer İ, Çınar Ş, Arslan GG (2005). Öğrencilerin Toplumdaki Hemşirelik İmajına İlişkin Görüşleri, 3. Uluslararsı-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Poster Bildiri.
- Khorshıd L, Eşer İ, Çınar Ş, Arslan GG (2005). Kanserli Hastalar Tarafından Kullanılan Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilerin İncelenmesi, 3. Uluslararsı-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Poster
- Khorshıd L, Eşer İ, Güneş Ü, Zaybak A, Çınar Ş, Arslan GG (2005). Hemşirelerde İş Stresi, 3. Uluslararsı-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Poster Bildiri.
- Eşer İ, Khorshıd L, Zaybak A, Güneş Ü, Arslan GG Çınar Ş, Demir Y(2005). Temizlik Personelinin Bireysel Hijyen Davranışlarının İncelenmesi, 3. Uluslararsı-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi 7-10 Eylül 2005, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Post
- Studying the health behaviors related to protection from skin cancer in healthy individuals. The First Regional Meeting of the Asian Pacific Organization for Cancer Prevention. 14-16 October 2003. İzmir, Poster Bildiri.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- Çınar Ş, Kocacal E, Eşer İ, Khorshid L. (2010). İki Farklı Eğitim Sistemi İle Öğrenim Gören Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılama Durumlarının Karşılaştırılması 21-23Ekim 2010 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. Sözel Bildiri
- Çınar Ş, Eşer İ, Khorshid L. (2010). Evde Ve Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Uyku Kalitelerinin Karşılaştırılması. 1-4 Nisan 2010. Türk Geriatri 2010 - 4. Ulusal Yaşlı Kongresi. Poster Bildiri
- Yücel ŞÇ. (2010). Bilinci Kapalı Hastanın Psikososyal Gereksinimleri 21-23Ekim 2010 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi. Konuşmacı
- Khorshıd L, Eşer İ, Çınar Ş (2006). Parkinson Hastalarının Uyku Kalitesinin İncelenmesi. V. Ege Dahili Tıp Günleri, 20 Nisan 2006. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi İzmir, Sözel Bildiri.
- Çınar Ş, Eşer İ (2006). Yaşlılarda Konstipasyon ve Hemşirelik Bakımı. 1. Uluslar arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 06-08 Kasım 2006, İzmir. Poster Bildiri.
- Çınar Ş, Eşer İ (2006). Yaşlılarda Disfaji ve Hemşirelik Bakımı. 1. Uluslar arası Katılımlı Evde Bakım Kongresi, 06-08 Kasım 2006, İzmir. Poster Bildiri.
- Çınar Ş, Khorshıd L , Parkinson Hastalığında Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı (2005), Ege Tıp Günleri" Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir – 13-16 Nisan 2005, Sözel Bildiri.
- Çınar Ş, Eşer İ, "Yaşlılıkta Yaşam Kalitesi ve Egzersizin Önemi" – 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu, 2004, İzmir
- Khorshid L, Çınar Ş, "Hemşirelerin Sağlık Hizmeti Sunarken Karşılaştıkları Riskler" 3. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi , 2003, İzmir
- Eşer İ, Çınar Ş, " Aspirasyon Riski Taşıyan Hastaların Hemşirelik Bakım"3. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi, 2003, İzmir
- Çınar Ş, Khorshid L, "Beden İmajında Değişiklik Deneyimleyen Hastalara Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları" 3. Ulusal Klinisyen Hemşire ve Ebeler Kongresi , 2003, İzmir
- Çınar Ş., Khorshid L.,"Yoğun Bakım Hastası ve Terapötik Dokunma", I.Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi, 2002, İstanbul
- Khorshid L., Eşer İ., Zaybak A., Yapucu Ü., Gürol G., Çınar Ş (2002). Huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeyinin incelenmesi, - I. Ulusal Geriatri Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2002, Antalya
- Çınar Ş., Gürkan, A., İzmir Kahramanlar Sağlık Ocağına Başvuran Kişilerin "Antibiyotik ve Antibiyotik Kullanımı" Konusunda Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi, E.Ü. Hemşirelik Yüksek Ok. I. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Sempozyumu, 2000, İzmir

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (2 adet)- 2010, Sok S, Choi JY Factors Influencing Sleep of Elderly Women, J Korean Acad Nurs Vol.40 No.1, 119-126
- 2009, Gümüş AB, Engin E, Özgür G, Bir Huzurevinde Yaşayan ve Bilişsel Bozukluğu olmayan Yaşlıların Uyku Düzeni Özelliklerinin İncelenmesi, Turkish Journal of Geriatrics 2009: 12 (3): 138-146
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2010/HYO/005, Çınar Yücel Ş, Eşer İ, Khorshid L. (2012). Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda İki Farklı Müzik Türünün Uyku Kalitesine Etkisi. Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Proje No: 2010/HYO/005 (Proje yöneticisi)
- 2009, Araştırma Projesi, Eşer İ, Khorshid L, Zaybak A, Yapucu Ü, Çınar Ş. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Entegre Eğitim Sınav Sorularının Analizi
- Araştırma Projesi, Çınar Ş, Eşer İ (2008). Mekanik Ventilasyon Desteğinde Olan Hastalarda El Masajı ve Akupressur Uygulamasının Anksiyete ve Maliyete Etkisi
- Araştırma Projesi, Eşer İ, Khorshid L, Türk G, Çınar Ş (2007). Bacaktan İki Farklı Pozisyonda Yapılan Kan Basıncı Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje.
- Araştırma Projesi, Çınar Ş, Eşer İ (2005). Huzurevinde Kalan Yaşlılarda Sırt Masajının Uykuya Etkisinin İncelenmesi
- Araştırma Projesi, Khorshid L, Eşer İ, Zaybak A, Yapucu Ü, Çınar Ş (2005). Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Aldıkları Lisans Eğitimine İlişkin Görüşleri
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları Derneği
- Hemşirelik Eğitimi Derneği
- NANDA-I International Member
- Türk Hemşireleri Derneği
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2010, EÜ Hemşirelik YO Sosyal sorumluluk Proje Ödülü (Proje yönetisici)