Akademik BilgilerERDEM EREM
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: erdemerem@yahoo.com
- E-posta: erdem.erem@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: Ankara Üni., Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yaratıcı Drama, Türkiye, 2005

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Çağdaş Drama Derneği