Akademik BilgilerYÜKSEL DENİZ ARIKAN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: deniz.arikan@ege.edu.tr
- Telefon: +90-232-3111010/1903-1904
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi E.P.Ö., Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü E.P.Ö., Türkiye, 2002
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü E.P.Ö., Türkiye, 2007
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Dekan Yardımcısı, 2010-
- E.Ü. Eğitim Fakültesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu Üyesi, 2010-
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2009-2010
- Öğr. Gör. Dr., 2007
- Yard. Doç. Dr., 2007-
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2004-2006
- Öğretim Görevlisi, 2003-2007
- Araştırma Görevlisi, 2000-2003
Mesleki Faaliyetleri (15 adet)- Ölçme Aracı Geliştirme Süreci ve Veri Düzenleme. Maltepe Askeri Lisesi Eğitici Eğitimi Seminerleri, 22-23 Haziran 2010. İzmir., 2010
- Ege Eğitim Dergisi, Hakem Kurulu Üyesi, 2010-Devam Ediyor
- International Online Journal of Educational Sciences, Hakem Kuurlu Üyesi, 2009-Devam Ediyor
- E-Journal Of New World Sciences Academy, Yayın Kurulu Üyesi, 2009-Devam Ediyor
- ETAD, Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi, 2009-Devam Ediyor
- E-Journal Of New World Sciences Academy, Hakem Kurulu Üyesi, 2009-Devam Ediyor
- Öğretim İlke ve Yöntemleri (8 modül), Kısa Teknik Öğretmen Kursu. Hava.Er Eğitim.Tugay.Komutanlığı, 05-23 Mayıs. Kütahya., 2008
- 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı,Düzenleme Kurulu Üyesi, 2008-2009
- İzmir Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi, Proje Eğitimi Semineri- Gümüldür, 24-26 Ekim, İzmir. (Katılımcı), 2007
- 1. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2007
- 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2007-2008
- Eğitim Fakültesi, 10. Yıl Belgesel ve Fotoğraf Albümü Hazırlama Kurulu Başkanı, 2007-2008
- Probleme Dayalı Öğrenme. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (Konferans), 2003
- Öğrenme ve Teknoloji. Menemen Endüstri Meslek Lisesi (Konfrerans), 2003
- İletişim ve Eğitim Araçları. Bornova Polis Eğitim Merkezi. (Seminer), 2002
Uzmanlık Alanları- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitim Teknolojisi (2221300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Atman, N., Şimşek, Ö., İnceoğlu, M. M., Arıkan, Y. D. (2010). Diagnosis of learning styles based on active/reflective dimension of Felder & Silverman’s learning style model in a learning management system. Lecture Notes in Computer Science, 6017, 544-555

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Kışla, T., Arıkan,Y. D., Sarsar, F., Meşhur, E.,Şahin, M., Kokoç, M. (2010). Encountering Problems Of The Web-Based Distance Learning Systems - e-Journal of New World Sciences Academy, 5, 1:1-18 Web üzerinde:http://www.newwsa.com/ver2/upload/makale/NWSA-2082-3-2.pdf
- Arıkan, Y. D. (2008). Web destekli etkin öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 2006(7) 1:23-41. Web üzerinde: http://egitim.ege.edu.tr/efdergi/arsiv/2006_7_1/makale_2.pdf
- Arıkan, Y.D., Altun, E. (2007). A research on preschool and primary student-teachers’ use of online homework sites. İlköğretim Online, 6(3), 366-376. Web üzerinde: http://ilkogretim-online.org.tr/vol6say3/v6s3m27.pdf

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)- Arıkan, Y. D. (2008). Etkin öğrenme, öğretmen eğitimi ve teknoloji. Eğitim Dizgesi, Nisan. Hv.Eğt.K.lığı EYUYÖK K.lığı Yayını.
- (Ed.) Arıkan, Y. D., Dönmez, O.(2009).18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara: Pegem Akademi.ISBN: 978-605-4282-49-4
- Arıkan, Y. D. (2009). B.Ö.T.E.'li karıncalara sorular. Karınca, Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kulübü Dergisi. 1(1), s:12-14. Web üzerinde: http://dergi.egebk.org
- Arıkan, Y. D. (2002). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayara yönelik tutumları, bilgisayar kaygı düzeyleri ve bilgisayar dersine ilişkin değerlendirmeleri Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
- Arıkan, Y. D. (2007). Web destekli etkin öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının başarıları, derse yönelik tutumları ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış doktoraz tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Atman, N., Şimşek, Ö., İnceoğlu, M. M., Arıkan, Y. D. (2010). Diagnosis of learning styles based on active/reflective dimension of felder & silverman’s learning style model in a learning management system. The 2010 International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2010). March 23-26, 2010. Kyushu Sangyo University, Fukuoka, Japan .
- Dönmez, O., Şimşek, Ö., Arıkan, Y. D. (2010). How can we make use of learner interaction in online learning environments?. World Conference on Learning, Teaching and Administration WCLTA 2010. Cairo, Egypt. http://www.worldeducationcenter.eu/index.php/wclta/wclta2010/paper/view/924
- Kisla, T., Arikan, Y. D., Sarsar, F. (2009) The investigation of the usage of ICT in university lecturers’ courses, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p. 502-507. Web üzerinde: http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428
- Arikan , Y. D ., Kisla, T., Ateş,A. (2007). A study about using video logs ( vlogs ) as a reflective teaching tool . IV. Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007).
- Altun , E ., Ates, A., Arikan , Y. D., Çobanoglu, I., Kisla, T. (2007). Can we use weblogs as learning tools ?. IV. Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007). Web üzerinde:http://www.icits.org/includes/ornekBildiri.pdf

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Arıkan, Y.D., Arıkan, S. (2010). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına İlişkin Gözlemler. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. UKÜ., KKTC.
- Kışla, T., Bayburt, E., Sarsar, F., Arıkan Y.D., (2009), Mobil Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarılarına Etkisi . 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2009 , Trabzon, Turkiye
- Yavuzer,N., Hızlı, Y., Tekinay, T, Kışla, T., Arıkan, Y. D., Sarsar, F. (2009) Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersine Yönelik Açık Ders Malzemelerinin Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi - 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 7-8-9 Ekim 2009 , Trabzon, Turkiye
- Arıkan, Y. D., Bakay, M. E. (2009). Türkiye ve farklı AB ülkelerinde etkili okul belirteçleri. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı,S:490. Ankara: Pegem Akademi.
- Şimşek, Ö., Arıkan, Y. D. (2009). Web destekli matematik öğretiminde uygulanan sınavlar: Durum çalışması. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı,S:524. Ankara: Pegem Akademi.
- Sarsar, F., Kışla, T., Arıkan, Y. D., Bilen, M., Aytekin, M. (2009). Çevrimiçi işbirlikli öğrenme ortamlarının duygusal zeka üzerindeki etkileri. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri Kitabı,S:68. Ankara: Pegem Akademi.
- Uysal B., Dişçi Ö., Arikan Y.D., Kisla, T. (2008) BÖTE öğrencilerinin bitirme projesi hazırlamada karşılaştıkları güçlükler. . Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Nisan, Ege Üniversitesi, Kuşadası-Aydın. Pegema Yayıncılık, ISBN: 978 – 605 – 5885 – 49 – 6.
- Kisla, T ., Arikan , Y. D. (2007). Üniversite ögrencilerinin uzaktan egitime yönelik tutumlari. . Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitapçığı.Çanakkale: ÇOMÜ Matbaası, ISBN:978-975-8100-75-0
- Akgöl , H ., Arikan , Y. D. (1999). Ögrenci algilarina göre ögretim elemani ve dersi degerlendirme ölçegi. VIII. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi . K.T.U. Fatih Egitim Fakültesi.

Kitapları (2 adet)- Arıkan, Y. D. (2010). 'Bilişim teknolojileri öğretim programı'. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II (ed. S. Şahin). ss:*71-93*. Ankara: Pegema Yayıncılık.
- Arıkan, Y. D. (2010). 'Bilişim teknolojileri öğretim ortamları'. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II (ed. S. Şahin). ss:*257-272*. Ankara: Pegema Yayıncılık

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- Araştırma Projesi, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Projesi (2009-2010). 1001 Çocuk Yazar. Görev: Proje Ortağı Yürütücüsü.
- Araştırma Projesi, Teknik ihtisas erlerinin özyeterlik algıları, öğrenme stilleri ve akademik başarıları. Hv.Er Eğt.Tug.K.lığı EREM A.liği AR-GE Ks.A.liği 2008-2013 Saha (Alan) Araştırmaları Projesi. Görev: Proje Danışmanı ve yürütücüsü.
- Araştırma Projesi, E. Ü. Bilimsel Arastirma Projesi. ( 2005-2007 ). Ögretim Teknolojileri ve Materyal Gelistirme Dersi Için Web Destekli Uzaktan Egitim Uygulamasi. Proje Danismani: Prof. Dr. Kadir ASLAN, Görev: Proje Personeli.
- Araştırma Projesi, Bilisimci Martilar Projesi. (2007). Gençlerde Üreme Sagligi ve Cinsel Saglik. Görev: Proje Danismani.
- Araştırma Projesi, Bilisimci Martilar Projesi. (2006). Zamani Etkili Kullanma: Internette Kaybolan Zaman”. Görev: Proje Danismani.
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 1999, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Bölüm Birinciliği
- 1999, D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Fakülte Birinciliği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2010, Şimşek, Ö. (2010). Web destekli matematik öğretiminde kullanılan video derslerin öğrenenlerin türev başarılarına etkisi ve öğrenenlerin video derslere ilişkin görüşleri. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğ...