Akademik BilgilerSERKAN DENİZLİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: serkan.denizli@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Türkiye, 2000
- Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Reh., Türkiye, 2003
- Doktora: Doktora: Ege Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik AD, Türkiye , 2010

Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- Türk PDR-DER İzmir Şube Bşk. Yrd., 2008-2010
- Türk PDR-DER İzmir Şube Yönetim Kurulu Sekreteri, 2007-2008
- İzmir Psikolojik Danışma Derneği Yönetim Kurulu Sekreteri, 2005-2007
Uzmanlık Alanları- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2220500)
Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (7 adet)- Bikos, L. H., Uruk, A., Sun, Z. E., Karaırmak, O, & Denizli, S. (2003,August) The Helping Skills System: A Statistical procedure and an international comparison. Poster session presented at the annual meeting of the American Psychological Association. De
- Denizli, S. (2004). The role of hope and study skills in predicting test anxiety levels of university students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.
- Denizli, S. & Yaka, B. (2003, Mayıs). Psikolojik danışma ve rehberlik biriminin PDR hizmetlerini öğretmen adaylarına tanıtmadaki rolü: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. YÖKREP 8. Sempozyumunda Bildiri Olarak Sunuldu.
- Bikos, L. H., Uruk, A., Sun, Z. E., Karaırmak, O, & Denizli, S. (Temmuz, 2003). Psikolojik Danışma Sürecinde Kullanılan Yardım Becerilerinin 'Yardım Becerileri Sistemi'ne Göre İncelenmesi: Uluslararası bir karşılaştırma. VII. Ulusal Psikolojik Danışma Ve
- Denizli, S. : Aladağ, M.: Kağnıcı, Y.: Cihangir-Çankaya, Z.: Kocabaş, Ö.E. (2009, Ekim). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ege Üniversitesi örneği. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde
- Meier, S.T., & Davis, S.R. (2007). Psikolojik Danışma: Temel öğeler [The elements of counseling] (Doğan, S., Bektaş, D.Y., Kocabaş Özeke, E., & Denizli, S.: Çev.). Ankara: Pegema. (Orijinal çalışma: 2005 ).
- Denizli, S. (2004). The role of hope and study skills in predicting test anxiety levels of university students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, Ankara.