Akademik BilgilerYAŞAR TUNCER KAVUT
DOÇENT
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- : +90 232 388 18 64, Fax
- E-posta: tuncer.kavut@ege.edu.tr
- Telefon: Bölüm Sekreterliği Tel: +90 232 311 2679, Ofis Tel: +90 232 311 2675
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 2000
- Yüksek Lisans: E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Türkiye, 2004
- Doktora: E.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri ABD, Türkiye, 2010
- Doçentlik: E.Ü Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye , 2016

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Üye), 2017-2019
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu (Yedek Üye), 2017-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Staj İzleme Komisyonu (Başkan), 2016-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi BOLOGNA Bölüm Temsilcileri Komisyonu (Üye), 2013-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu (SKEÇ) Komisyonu (Üye), [Türk Halk Müziği Topluluğu Sorumlusu], 2007-2012
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Rapor Hazırlama Komisyonu (Üye), 2007-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Eğitim-Öğretim -Lisansüstü Komisyonu (Üye), 2007-
- E.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Kolleksiyon Bahçesi Komisyonu (Üye), 2007-2019
- Öğretim Elemanı, 2006-
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- T.C. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığının DOĞA KORUMA SEMİNERLERİNDE "Çayır-Meralar ve Önemi" Konulu Seri Seminerler, 2008-2011
Uzmanlık Alanları- Tarla Bitkileri (5011200)
- Yem Bitkileri Çayır ve Mera (5011202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- 2015, Geren, H. and Kavut, Y.T. Effect of diffrent plant densities on the yield and some silage quality characteristics of giant king grass (Pennisetum hybridum) under Mediterranean climatic conditions, Turkish Journal of Field Crops, 20(1):85-91.
- 2015, Kavut, Y.T. and Avcioglu, R. Yield and quality performances of various Alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars in different soil textures in a Mediterranean environment, Turkish Journal of Field Crops, 20(1):65-71.
- 2015, Kavut, Y.T., Geren, H., Avcioglu, R. and Soya, H. Effects of previous legume crop levels of nitrogen and sowing date on yield components and some morphological characteristics of corn, Legume Research, 38(3): 341-347, DOI: 10.5958/0976-0571.2015.00074.0.
- 2014a, Kavut, Y.T., Avcioglu, R., Demiroglu, G., Geren, H. and Kir, B. Adaptability of newly improved creeping bentgrass (Agrostis stolonifera L.) genotypes in a Mediterranean environment, Turkish Journal of Field Crops, 19(1):19-24.
- 2014, Kavut, Y.T., Geren, H. and Simic, A. Effect of different plant densities on the fruit yield and some related parameters and storage losses of fodder watermelon (Citrillus lanatus var. citroides), Turkish Journal of Field Crops, 19(2):226-230.
- 2009, Geren, H., Kir, B., Demiroglu, G. and Kavut, Y.T. Effects of different soil textures on the yield and chemical composition of alfalfa (Medicago sativa L.) cultivars under Mediterranean climate conditions, Asian Journal of Chemistry, 21(7):5517-5522.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (17 adet)- 2017, Kavut, Y.T. ve Çelen, A.E. Kimi Yembezelyesi Çeşitlerinde (Pisum arvense L.) Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ile Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(1):79-83, Bornova-İzmir.
- 2017, Kavut, Y.T. ve Geren, H. Farklı Hasat Zamanlarının ve Karışım Oranlarının İtalyan Çimi (Lolium multiflorum L.)+ Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Verim ve Bazı Silaj Kalite Özelliklerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54(2):115-124.
- 2016, Kavut, Y.T., Çelen, A.E., Çıbık, Ş. ve Urtekin, M.A. Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(Özel Sayı-2):225-229.
- 2016, Kavut, Y.T. Farklı Hasat Dönemlerinde Biçilen İtalyan Çimi ve Bazı Yıllık Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Ot Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(Özel Sayı-2):253-258.
- 2016, Kavut, Y.T. Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinde Sıra Arası Mesafelerinin Tohum Verimi ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 9(2): 40-45.
- 2015, Kavut, Y.T. ve Geren, H. Farklı Ön Bitki ve Ekim Zamanı Uygulamalarının Silajlık Mısırın (Zea mays L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(2):163-170.
- 2015, Geren, H., Kavut, Y.T. ve Altınbaş, M. Bornova Ekolojik Koşullarında Farklı Sıra Arası Uzaklıkların Kinoa(Chenopodium quinoa Willd.)’da Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 52(1):69-78, Bornova-İzmir.
- 2014, Kavut, Y.T. ve Soya, H. Akdeniz İklim Koşullarında Farklı Toprak Yapılarının Mısırda (Zea mays L.) Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(1):41-47, Bornova-İzmir.
- 2014, Geren, H., Avcıoğlu, R., Kavut, Y.T., Tan, K. ve Sargın, S. Akdeniz İklimi Koşullarında Yetiştirilen Bazı Çokyıllık Sıcak Mevsim Buğdaygil Cinslerinin Yıllık Sıcak Mevsim Buğdaygilleri İle Silolanabilir Verim, Yem Kalitesi ve Biyoetanol Verimi Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(3):243-251, Bornova-İzmir.
- 2014, Geren, H., Kavut, Y.T., Demiroğlu, G., Ekren, S. ve İştipliler, D. Akdeniz İklimi Koşullarında Yetiştirilen Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.)’da Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(3):297-305, Bornova-İzmir.
- 2014, Kavut, Y.T., Geren, H., Avcıoğlu, R., Soya, H. ve Kır, B. Karışım Oranı ve Hasat Zamanlarının Bazı Yıllık Baklagil Yembitkileri ile İtalyan Çimi Karışımlarının Kışlık Ara Ürün Performansına Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 51(3):279-288, Bornova-İzmir.
- 2012, Kavut, Y.T., Soya, H., Geren, H., Geren, H., Ünsal R., Sevim, İ. ve Avcıoğlu, R. Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Silajlık Hasıl Verimi ve Silaj Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Anadolu Dergisi, 22(1):35-44, Menemen-İzmir.
- 2012, Kavut, Y.T. ve Soya, H. Ege Bölgesi Koşullarında Bazı Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Silaj Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(3):223-227, Bornova-İzmir.
- 2012, Geren, H., Geren, H ,Soya, H., Ünsal, R., Kavut, Y.T., Sevim, İ. ve Avcıoğlu, R. Menemen Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane Verimi ve Bazı Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(2):195-200, Bornova-İzmir.
- 2011, Geren, H., Kavut, Y.T. ve Avcıoğlu, R. Akdeniz İklim Koşullarında Filotu (Miscanthus x giganteus)’nun Verim ve Verim Özellikleri ile Silolanabilirliği Üzerinde Bir Ön Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(3):203-209, Bornova-İzmir.
- 2010, Geren, H., Öztürk G., Kavut, Y.T. ve Yıldırım, Z. Bornova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Tatlıpatates (Ipomoea batatas L.) Genotiplerinin Topraküstü Aksamlarının Silolanabilirlik Olanakları Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 47(2):171-180, Bornova-İzmir.
- 2009, Geren, H. ve Kavut Y.T. İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Sorgum (Sorghum spp.) Türlerinin Mısır (Zea mays L.) ile Verim ve Silaj Kalitesi Yönünden Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Ziraat Fakültesi Dergisi, 46(1):9-16, Bornova-İzmir

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)- 2017, Kavut, Y.T. ve Geren, H. Silajlık mısır yetiştiriciliğinde farklı ön bitki uygulamalarının etkisi, Tarım Gündem Dergisi, Sayı:38, s:66-68.
- 2012, Kavut, Y.T. ve Geren, H. Silaj ve Silaj Yapımı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Dergisi. Temmuz, 2012, syf:18-21, ISSN:1302-3411.
- 2010, Geren, H. ve Kavut, Y.T. Anadolu Üçgülü Yetiştiriciliği. Tarım Gözlem Dergisi, 1(5), syf:90-91.
- 2008, Geren, H. ve Kavut, Y.T. Silajlık Mısır ve Baklagiller Tarımı. Ege Tarım Dergisi (Haziran-Temmuz, 2008). 2(6), syf:60-61.
- 2007, Geren, H. ve Kavut, Y.T. Anadolu Üçgülü Yetiştiriciliği. Ege Tarım Dergisi (Ekim, 2007). 2(4), syf:32.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- 2018, Geren, H., Kavut, Y.T., Kavuncu, S. and Ural, E. Effect of cutting intervals and cutting heights on the forage yield and some yield characteristics of Napier grass (Pennisetum purpureum Schumach.), International Symposium Ecology 2018, 19-23 June 2018, Kastamonu, Book of Abctracts, p:69. -oral presentation-
- 2018, Geren, H., Kavut, Y.T., Kır, B and Ural, E. Effects on forage quality of giant king grass (Pennisetum hybridum) silage with addition of kudzu (Pueraria phaseoloides), First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), 25-27 April 2018, Sarajevo, Book of Abctracts, p:29. -oral presentation-
- 2018, Geren, H., Kır, B., Kavut, Y.T. and Özdoğan, T. Effect of different nitrogen levels on the grain yield and some yield components of teff (Eragrostis tef) grass, First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), 25-27 April 2018, Sarajevo, Book of Abctracts, p:28. -oral presentation-
- 2018, Geren, H., Kavut, Y.T., Kır, B and Simic, A. An investigation on some quality characteristics of ensilaged giant king grass (Pennisetum hybridum) with different levels of leguminous forages, First International Conference on Advances in Plant Sciences (ICAPS18), 25-27 April 2018, Sarajevo, Book of Abctracts, p:27, -poster presentation-
- 2018, Geren, H., Kavut, Y.T. and Uysal, M.Ç. Investigations on the adaptation of teff (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter) grass under Söke/Aydın conditions, 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 2-5 April 2018, İzmir, Book of Abctracts, p:286, -poster presentation-
- 2018, Geren, H., Kavut, Y.T. and Ortaç, G. A preliminary study on determination of yield and some plant characteristics of chia (Salvia hispanica L.), International Symposium Ecology 2018, 19-23 June 2018, Kastamonu, Book of Abctracts, p:668. -poster presentation-
- 2017, Geren, H. and Kavut, Y.T. Effects on forage quality of sweet sorghum silage with addition of mung bean (Vigna radiata), International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22-26 March 2017, Sarajevo/Bosnia Herzegovina, Book of Abstract, p:8. -oral presentation-
- 2017, Geren, H., Kavut, Y.T. and Ünlü, H.B. Forage yield and some quality characteristics of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) as affected by plant densities under Mediterranean climatic conditions, International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), 22-26 March 2017, Sarajevo/Bosnia Herzegovina, Book of Abstract, p:20. -oral presentation-
- 2017, Kavut, Y.T. and Geren, H. Effect of Previous Legume Crops and Sowing Dates on the Sustainability and Environmentally Friendly Silage Corn Cultivation, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Nevsehir/Turkey, Book of Abstract, p:904. -oral presentation-
- 2017, Geren, H., Kaman, Y. and Kavut, Y.T. Effect of Different Tannery Sludge Compost Levels on The Yield and Some Agronomical Characteristics of Maize (Zea mays L.), International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Nevsehir/Turkey, Book of Abstract, p:1130.
- 2017, Kavut, E., Kavut, Y.T. and Geren, H. An Approach to Dormancy Breaking Techniques of Crop Seeds, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF), 15-17 May 2017, Nevsehir/Turkey, Book of Abstract, p:575.
- 2017, Geren, H., Kır, B. and Kavut, Y.T. Biomass yield and ethanol production capacity of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum) cultivars as affected by harvest stages, 28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, 27-29 September 2017, Book of Abctracts, p:99. -oral presentation-
- 2017, Geren, H., Demiroglu Topçu, G., Kavut, Y.T. and Özkan, Ş.S. Grain yield and some yield components of sweet sorghum (Sorghum bicolor var. saccharatum)as affected by plant densities under mediterranean climatic conditions, 28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo/Bosnia Herzegovina, 27-29 September 2017, Book of Abctracts, p:97. -oral presentation-
- 2016, Geren, H., Kavut, Y.T. and Ünlü, H.B. Yield and silage characteristics of Pennisetum hybridum as affected by plant densities, EGF 2016, 26th General Meeting, 04-08 September 2016, Trondheim-NORWAY, Vol:21, p:451-453.
- 2016, Geren, H., Kavut, Y.T., Ünlü, H.B. and Simić, A. Effect of cutting intervals on the forage yield and some yield characteristics of Napier grass, EGF 2016, 26th General Meeting, 04-08 September 2016, Trondheim-NORWAY, Vol:21, p: 457-459.
- 2016, Kavut, Y.T. An Investigation on the Effect of Row Spacings on the Seed Yield and Related Characteristics of Some Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars. Ekoloji 2016 Adnan Aldemir Sempozyumu, 16-19 May 2016, Kars-Turkey, The Abstract Book, p:65. -oral presentation-
- 2015, Geren, H., Geren, H. and Kavut, Y.T. Research results on Quinoa (Chenopodium quinoaWilld.) crop for arable lands under Mediterranean climatic conditions in Aegean Region, 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo, 27-30 September 2015, Book of Abctracts, p:128. -oral presentation-
- 2014, Geren, H., Simić, A., Kavut, Y.T. and Avcioglu, R. Effect of deficit irrigation on the biomass yield and related characteristics of giant king grass (Pennisetum hybridum), 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Çeşme-Turkey, 25-27 September 2014, Poster Session, p:277-280, Izmir-Turkey.
- 2014, Kavut, Y.T., Avcioglu, R. and Soya, H. Performances of Some Maize and Sorghum Hybrid Cultivars in Different Soil Textures under Mediterranean Ecology, 25th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, Çeşme-Turkey, 25-27 September 2014, Poster Session, p:301-304, Izmir-Turkey.
- 2013, Geren, H., Avcıoğlu, R., Soya, H., Kir, B., Demiroğlu G. and Kavut, Y.T. Performances of Seeded Type Bermudagrass (Cynodon dactylon) Turf Cultivars Under Mediterranean Conditions of Bornova, 28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Sarajevo-Bosnia Herzegovina, 25–28 September 2013, pp:336-339.
- 2012, Avcioglu, R., Geren, H., Kir, B. and Kavut, Y.T. Research results on the species preferences for rotation pastures under Mediterranean climatic conditions of Aegean region, 23rd International Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, The Journal of Ege University Faculty of Agriculture Special Issue Vol:1, 27-29 September 2012, pp:11-16, Izmir/Turkey.
- 2010, Geren, H., Avcioglu, R., Soya, H., Kir, B., Demiroglu G. and Kavut, Y.T. Long term performance of an artificial pasture vegetation under Mediterranean conditions in Turkey - Grassland Science in Europe, Vol:15, Grassland in a changing world, pp:943-945, Kiel-GERMANY.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (30 adet)- 2016, Geren, H., Kavut, Y.T. ve Ünlü, H.B. Türkiye için Yeni Bir Enerji Bitkisi: Dev Kralotu (Pennisetum hybridum), II. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Samsun. -Sunulu Bildiri-
- 2016, Geren, H., Kır, B. ve Kavut, Y.T. Tatlı Darı (Sorgum bicolor var. saccharatum)’da Farklı Biçim Dönemlerinin Biyokütle Verimi ve Etanol Üretim Kapasitesi Üzerine Etkisi , II. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Samsun. -Sunulu Bildiri-
- 2016, Geren, H. ve Kavut, Y.T. Bornova Ekolojik Koşullarında Yetiştirilen Farklı Dallı Darı (Pennisetum virgatum L.) Genotiplerinin Biyokütle Verimi Ve Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma, II. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, 27-30 Eylül 2016, Samsun.
- 2016, Kavut, Y.T. ve Çelen, A.E. Farklı Sıra Aralığı ve Fosfor Dozlarının Anadolu Üçgülü’nde (Trifolium resupinatum L.) Verim ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi, III. Ulusal Tarım Kongresi, 05-08 Ekim 2016, Afyon, özet Kitabı, s: 66. -Sunulu Bildiri-
- 2015, Kavut, Y.T., Çelen, A.E., Çıbık, Ş. ve Urtekin, M.A. Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi (Pisum arvense L.) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 07-10 Eylül 2015, Çanakkale, Özet Kitabı, s:277. -Sunulu Bildiri-
- 2015, Kavut, Y.T. Farklı Hasat Dönemlerinde Biçilen İtalyan Çimi ve Bazı Yıllık Baklagil Yembitkisi Karışımlarının Ot Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma, Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 07-10 Eylül 2015, Çanakkale, Özet Kitabı, s:284. -Sunulu Bildiri-
- 2015, Geren, H., Geren, H. ve Kavut, Y.T., Farklı Hasat Dönemlerinin Bazı Kışlık Tahıllarda Hasıl Verimi ve Kalitesine Etkisi, Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 07-10 Eylül 2015, Çanakkale, Özet Kitabı, s:345.
- 2013, Kavut, Y.T., Avcıoğlu, R, Soya, H., Geren, H. ve Budak, B. Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Genotiplerinin Farklı Lokasyonlardaki Verim ve Bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, Cilt:3, s:317-323.
- 2013, Soya, H., Geren, H., Geren, H., Ünsal, R., Kavut, Y.T., Sevim, İ. ve Avcıoğlu, R. Menemen Koşullarında Bazı Triticale Çeşitlerinin Hasıl ve Tane Verimi ile Silaj Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, Cilt:3, s: 416-422.
- 2013, Avcıoğlu, R., Geren, H., Kavut, Y.T., Kır, B. ve Simic, A. Bazı Sıcak İklim Çim Buğdaygillerinin Akdeniz İklimindeki Performansları Üzerinde Araştırmalar, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, Cilt:3, s: 423-429.
- 2013, Kavut, Y.T., Avcıoğlu, R, Geren, H. ve Demiroğlu Topçu, G. Yeni Islah Edilmiş Bazı Stolonlu Tavusotu (Agrostis stolonifera L.) Genotiplerinin Bazı Çim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya, Cilt:3, s:324-329.
- 2012, Geren, H., Simić, A., Kavut, Y.T., Kır, B., Avcıoğlu R. ve Soya, H. Bornova Koşullarında Filotu (Miscanthus x giganteus)’nun Bazı Tarımsal Özellikleri Üzerinde Bir Ön Araştırma, 2. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2012, İzmir, Cilt:2, s: 811-816.
- 2011, Kavut, Y.T. ve Soya, H. Ege Bölgesi Koşullarında Kimi SorgumxSudanotu Melezi Çeşitlerinde Hasıl Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 12-14 Eylül 2011, Bursa, Cilt:3, s:1684-1689. -Sunulu Bildiri-
- 2011, Geren, H., Avcıoğlu, R., Soya, H., Kır, B., Demiroğlu, G. ve Kavut, Y.T. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Yem Karpuzu (Citrillus lanatus Thunb.) Matsum. &Nakai var. citroides (Balley)Mansf.)'nun Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Bir Ön Araştırma, Türkiye 4.Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun, Cilt:2, s:157-161. -Sunulu Bildiri-
- 2011, Geren, H., Avcıoğlu, R. Kır, B. ve Kavut, Y.T. Çalımsı Yonca’nın (Medicago arborea L.) Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerinde Bir Ön Araştırma, Türkiye 4.Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun, Cilt:2, s: 264-270. -Sunulu Bildiri-
- 2011, Geren, H., Avcıoğlu, R, Kavut, Y.T., Sakinoğlu Oruç, Ç. ve Öztarhan, H. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Şeker Darısının (Sorghum bicolor (L.) Moench var. saccharatum) Verim ve Verimle İlgili Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Ön Araştırma, Türkiye 4.Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011, Samsun, Cilt:2:525-530.
- 2011, Kavut, Y.T., Soya, H. Kır, B. ve Demiroğlu, G. Farkli Sira Arasi Mesafelerinin Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Verim Özelliklerine Etkisi, Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran, Samsun, Cilt-2, s: 377-381.
- 2011, Geren, H., Avcıoğlu, R., Kır, B. ve Kavut Y.T. Çalımsı Yonca’nın (Medicago arborea L.) Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 12-14 Eylül 2011, Bursa, Cilt:3, s:1656-1661. -Sunulu Bildiri-
- 2011, Geren, H., Avcıoğlu, R. ve Kavut, Y.T. Filotu (Miscanthus x giganteus)’nun Bazı Morfolojik ve Agronomik Özellikleri Üzerine Araştırmalar, Türkiye 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 12-14 Eylül 2011, Bursa, Cilt:3, s:1708-1713. -Sunulu Bildiri-
- 2011, Kavut, Y.T., Soya, H., Kır, B. ve Demiroğlu, G. Ege Bölgesi Koşullarında Kimi SorgumxSudanotu Melezi Çeşitlerinde Silaj Verimi ve Kalite Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye 9.Tarla Bitkileri Kongresi, 12-14 Eylül 2011, Bursa, Cilt:3, s:(1690-1695)-Sunulu Bildiri-
- 2009, Çelen, A.E., Kır, B. ve Kavut, Y.T. Ege Bölgesinde Kuraklığa Dayanıklı Yembitkisi Türleri. Ege Tarımsal Araştırma Enst. Müd. Yayın No:134, syf: 31-65, 12-14 Mayıs 2009, Didim-Aydın.
- 2009, Örçen, N., Çelen A.E. ve Kavut, Y.T. Ak üçgül (Trifolium repens L.)'ün doku kültürü ile çoğaltılabilme olanakları. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, s: 692-695. -Sunulu Bildiri-
- 2009, Kır, B., Soya, H., Demiroğlu, G. ve Kavut Y.T. Kimi Yonca(Medicago sativa L.) Çeşitlerinde Tohum Verimi ve Verim Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma.Türkiye VIII.Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Cilt 1-2, s:656-660.
- 2009, Kavut Y.T., Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Geren, H. Kimi Yonca (Medicago sativa L.) ÇeşitlerininBazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye 8. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009, Hatay, Cilt 2, s: 741-744.
- 2007, Kır, B., Soya, H., Demiroğlu, G., Geren, H., Kavut Y.T. ve Budak, B. Kimi Mer'a Tipi Yonca Çeşitlerinin bazı Morfolojik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum, s:173-176.
- 2007, Demiroğlu, G., Avcıoğlu, R., Kır, B., Geren, H., Budak, B. ve Kavut Y.T. Bazı Buğdaygil Yembitkileri Çeşitlerinin Akdeniz İklim Koşullarındaki Performansları Üzerinde Bir Araştırma. Türkiye VII.Tarla Bitkileri Kongresi, 25-27 Haziran 2007, Erzurum, s:203-206.
- 2007, Geren, H. ve Kavut Y.T. Sorgum ve Sudanotu ile Sorgum-Sudanotu Melezi Tarımı. Ege Tarımsal Araştırma Enst.Müd. Yayın No:130, TAYEK/TYUAP Toplantısı, 02-04 Ekim 2007, Menemen-İzmir, s:22-40.
- 2005, Soya, H., Kavut Y.T. ve Avcıoğlu, R. Bornova-İzmir Koşullarında Kimi Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Performasları Üzerinde Araştırmalar, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya, Cilt II, s: 779-784.
- 2005, Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren H., Kır, B., Demiroğlu, G. ve Kavut Y.T. Türkiyede Kullanılan Çim ve Yembitkileri Tohumlarının Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye II.Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana, s: 248-253.
- 2005, Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren H., Kır, B., Demiroğlu, G. ve Kavut Y.T. Türkiyede Kullanılan Çim ve Yembitkileri Tohumlarının Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, Türkiye 2.Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana, s: 242-247

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 0 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 2 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (3 adet)- 2014a=, Ozturk, G. and Yildirim, Z. 2014. Heritability Estimates of Some Quantitative Traits in Potatoes. Turkish Journal of Field Crops, 19(2): 262-267.
- 2014a=, Szczepanek, M. 2015. Emergence and Seed Yield of Redtop as Affected by Row Spacing and Sowing Rate. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Soil & Plant Science. (DOI:10.1080/09064710.2015.1030445)
- 2009, Liu, F., Liu, W., Ding W., Lv, G. and Zhou, X. 2014. Elements Analysis by ICP-OES after Microwave Digestion of Medicago sativa L. Seeds from Different Locations in Xinjiang, China. Asian Journal of Chemistry, 26(12): 3522-3526.
Kitapları (8 adet)- 2010, Doktora tezi. Kavut, Y.T. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kimi Mısır ve SorgumXSudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.
- 2009, Geren, H., Avcıoğlu, R. ve Kavut, Y.T. Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 14.1. Yemlik Bakla (Vicia faba var. minor L.), TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:435-439.
- 2009, Avcıoğlu, R., Geren, H. ve Kavut, Y.T. Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 15.3.2. Kıbrıs Mürdümüğü (Lathyrus ochrus A.P.de Candalle), TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:480-484.
- 2009, Avcıoğlu, R., Geren, H. ve Kavut, Y.T. Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 23.1. Sorgum Sudanotu ve Sorgum x Sudanotu Melezi, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:680-701.
- 2009, Avcıoğlu, R., Geren, H. ve Kavut, Y.T. Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 25. Meralarda Yaygın Olarak Bulunan ve Bazı Ülkelerde Tarımı Yapılan Diğer Familyalardan Yembitkileri, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:789-799.
- 2009, Avcıoğlu, R. ve Kavut, Y.T. Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri', Bölüm 23.7. Mandaotu (Buchloe dactyloides), TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 3, s:739-741.
- 2009, Avcıoğlu, R., Kavut,Y.T. ve Okkaoğlu, H. Yembitkileri, 'Baklagil Yembitkileri', Bölüm 13.1.4. Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.), TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, Cilt 2, s:421-425.
- 2004, Yuksek lisans tezi. Kavut, Y.T. Bazı Yeni Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (14 adet)- 2016, E.Ü.B.A.P. No: 2014-ZRF-024, Geren, H., Kır, B. ve Kavut, Y.T. Farklı Biçim Zamanlarının Tatlı Darı (Sorgum bicolor var. saccharatum)'da Biyokütle Verimi ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi.
- 2015, Devam Ediyor, Tübitak 115O083 no'lu Proje, Geren,H., Kavut, Y.T. ve Ünlü, H.B. Farklı Biçim Sıklıklarının Dev Kralotu (Pennisetum hybridum)’nda Ot Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi.
- 2014, E.Ü.B.A.P. No: 2012-ZRF-014, Kavut, Y.T., Geren, H., Soya, H., Avcıoğlu, R. ve Kır, B. Kışlık Ara Ürün Olarak Kullanılabilecek Bazı Yıllık Baklagil Yembitkileri ile İtalyan Çimi Karışımlarında Karışım Oranı ve Hasat Zamanlarının Ot Verimi ve Diğer Bazı Özellikler Üzerine Etkileri, 48s.
- 2013, E.Ü.BAP NO: 2010-ZRF-033, Geren, H., Avcıoğlu, R., Kavut, Y.T., Tan, K. ve Sargın, S. Miscanthus sp. ve Sorghum sp.’in Bornova Koşullarına Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar, 65s.
- 2013, E.Ü.B.A.P. No: 2009-ZRF-028, Kır, B., Demiroğlu Topçu, G., Soya, H. ve Kavut, Y.T. Bazı Çim Bitkisi (Lolium perenne, Festuca sp., Poa pratensis) Genotiplerinin Sıcağa Dayanıklılıkları Üzerinde Araştırmalar, 25s.
- 2013, E.Ü.B.A.P. No: 2009-ZRF-027, Demiroğlu Topçu, G., Çelen, A.E., Kır, B. ve Kavut, Y.T. Farklı Hasat Zamanlarının Fiğ-Tahıl Karışımlarının Verim ve Diğer Bazı Özelliklerine Etkisi Üzerinde Araştırmalar, 26s.
- 2012, E.Ü.BAP NO: 2010-ZRF-031, Soya, H., Geren, H., Geren, H., Ünsal, R., Kavut, Y.T., Sevim, İ. ve Avcıoğlu, R. Menemen Koşullarında Bazı Tritikale Çeşitlerinin Tane ve Hasıl Verimi ile Silaj Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, 39s.
- 2011, E.Ü.BAP NO: 2008-ZRF-025, Avcıoğlu, R., Demiroğlu, G., Geren, H. ve Kavut, Y.T. Bazı Yeni Islah Edilmiş Stolonlu Tavusotu (Agrostis stolonifera) Çeşitlerinin Çim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, 42s.
- 2011, E.Ü.BAP NO: 2008-ZRF-026, Çelen, A.E., Örçen, N. ve Kavut, Y.T. Ege Bölgesi Doğal Vejetasyonlarında Bulunan Bazı Yembitkilerinin Doku Kültürü ile Çoğaltma Olanakları, 30s.
- 2010, E.Ü.BAP NO: 2006-ZRF-048, Kavut, Y.T. ve Soya, H. Farklı Lokasyonlarda Yetiştirilen Kimi Mısır ve SorgumXSudanotu Melez Çeşitlerinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, s.
- 2009, E.Ü.BAP NO: 2007-ZRF-040, Çelen, A.E., Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, Kır, B., Demiroğlu, G., ve Kavut, Y.T. Bornova Koşullarında Yetiştirilen Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar, 36s.
- 2009, E.Ü.BAP NO: 2006-ZRF-024, Kır, B., Geren, H., Demiroğlu, G. Avcıoğlu R. ve Kavut, Y.T. Bazı Yeni Çim Çeşitlerinin Agronomik Performansları Üzerinde Araştırmalar, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 49 s.
- 2005, E.Ü. BAP NO: 2003-ZRF-043, Kavut, Y.T. ve Soya, H. Bazı Yeni Yonca(Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Bornova Koşullarındaki Performansları Üzerinde Araştırmalar, s.
- 2005, E.Ü. BAP NO: 2003-ZRF-044, Avcıoğlu, R., Soya, H., Geren, H., Erekul, O., Kır, B., Demiroğlu, G., ve Kavut, Y.T. Akdeniz Ekolojisine Uygun Bazı Yapay Mer'a Karışımlarının Otlatma Koşullarındaki Performansları, 29s.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2007, SOCRATES/ERASMUS (Christian-Albrechts Universität in Kiel/Deutschland- 4 ay)
- 1999, IAESTE (Justus-Liebig Universität in Gießen/Deutschland- 2 ay)
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2014, "Adım Adım Yeşile" projesi kapsamında İzmir Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen yeşil alan tesisi faaliyetlerinden ötürü "Teşekkür Belgesi"
- 2011, T.C. MEB Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığınca sürüdürülen DOĞA KORUMA SEMİNERLERİ'ne katkılarından ötürü "Teşekkür Plaketi"
- 2008, Ege Üniversitesi 28. ve 29. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği Kapsamında, Ziraat Fakültesi Dekanlığı'nca verilen "Teşekkür Belgesi"