Akademik BilgilerOĞUZ DÖNMEZ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: oguz_donmez@yahoo.com
- E-posta: oguz.donmez@ege.edu.tr
- Telefon: (0 232) 512 86 16/7126
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye, 2006
- Doktora: Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- E. Ü. Tire Kutsan MYO Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı Koordinatörlüğü, 2008-2016
Uzmanlık Alanları- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Dönmez O., "Mobil-Peer-To-Peer Ağlarda Bluetooth Üzerinden Anlık Mesajlaşma Protokolü:IMOB", Anatolian Science-Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 2018

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Dönmez O., Kaya A., 'Black-Box versus White-Box Testing', 3rd Asia Pacific International Symposium on Information Technology', 2004
- Kaya A., Dönmez O.,Öktem D., 'Subband Adaptive Filters(With Statistical Approach)', IJCI Proceedings of International Conference on Signal Processing, 2003

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- Dönmez O., Önal A., Tuğlular T., Erdur C. R., BTME: Mobil Peer-to-Peer Uygulamalar İçin Bluetooth Uygulama Çatısı, Akademik Bilişim, 2011.
- Dönmez O., Önal A., Toker L., "Mobil Peer-to-Peer(P2P) Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme", Akademik Bilişim, 2010.
- Dönmez O., Önal A., Toker L., Alaybeyoğlu A., Akademik Ortamlardaki Mobil Ad Hoc Ağlarda Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme, Akademik Bilişim 2009, 2009.
- Dönmez O., Önal A., Toker L., 'Üniversite Kampüslerinde Veri İletişim Altyapısı İçin Bir İleri Teknoloji Örneği: Kablosuz Lazer İletişimi', Akademik Bilişim 2008, 2008
- Dönmez O., Uğur A., Önal A., 'CLDC Konfigürasyonuna Sahip Mobil Cihazlarda 3B Grafiklerin Görselleştirilmesi', Akademik Bilişim 2007, 2007
- Dönmez O., Önal A., Topaloğlu Y., 'Mobil Teknolojilerde Servis Tabanlı Yazılım Geliştirme', Akademik Bilişim 2006, 2006
- Dönmez O., Önal A., 'Uzaktan Öğrenimde Eşzamanlı veya Eşzamanlı Olmayan İletişim', Türkiye'de İnternet Konferansı 2006, 2006
- Kaya A., Öktem D., Toker L., 'Bilgisayar Bilimlerinde Yazılım Tasarım Desenleri ve Önemi', 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2005
- Kaya A., Dönmez O., Çakır Ş, 'Modern Yönetim Felsefesine Elektronik İletişim Araçlarının Etkisi', Uludağ Üniversitesi 10. Ergonomi Kongresi, 2004
- Doruk A., Peker K., Gücün B., Dönmez O., 'Uç Programlama', II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2003
- Dönmez O., Kaya A., Önal A., 'Yazılım Doğrulama ve Geçerlileme Üzerine Bir İnceleme', II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2003

Kazanılan Burslar (1 adet)- 2006, TÜBİTAK-BİDEB Yurt İçi Doktora Bursu