Akademik BilgilerÖZGÜL ÖZDESTAN OCAK
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü
Gıda Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozgul.ozdestan@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-3111315
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Gıda Mühendisliği, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Gıda Mühendisliği, Türkiye, 2004
- Doktora: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Gıda Mühendisliği, Türkiye, 2009
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2013
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak., Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (14 adet)- Gıda Mühendisliği Bölüm Tanıtım Etkinlikleri, 2013-
- 20-21 Ocak 2011 Şarap Teknolojisi ve Mühendislik Uygulamaları Kursu (düzenleme komitesi üyesi), 2011-
- Müdek Mezunlar Komisyonu, 2009-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Üyesi, 2007-2009
- Gıda Mühendisliği Bölümü Enstrümental Analiz Laboratuvarları Sorumlusu, 2007-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Müdek Endüstriyel İlişkiler Komisyonu Üyeliği, 2007-2009
- Gıda Mühendisliği Bölümü 1. Kat Laboratuvarları Sorumlusu, 2007-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Ebiltem Avans Mutemetliği, 2006-2007
- Gıda Mühendisliği Bölümü Müdek Alt Yapı Geliştirme Komisyonu Üyeliği, 2005-
- Gıda Mühendisliği Bölümü A1-A2 Laboratuvarları Sorumlu Ar. Gör., 2003-
- Gıda Mühendisliği Bölümü Bitirme Ödevleri Sorumlu Ar. Gör., 2003-2007
- Ege Üniversitesi Mühendislik Fak.,Gıda Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2002-2013
- Gıda Mühendisliği Bölümü Sosyal Komite Üyeliği, 2002-2005
- 28-30 Kasım 2012 ArEge2 Bölüm Koordinatörü,
Mesleki Faaliyetleri (15 adet)- NAFI 2014-International Food Congress, organizasyon komitesi üyesi, 2014-Devam Ediyor
- Hakemlik-Zeytin Bilimi Dergisi, 2013-Devam Ediyor
- Erasmus Teaching Staff Mobility programme, University of Complutense, Madrid-Spain, 2013
- Analiz 35 dergisi bilimsel danışma kurulu üyeliği, 2013-Devam Ediyor
- Hakemlik-Journal of the Science of Food and Agriculture, 2013-Devam Ediyor
- Alternatif pişirme yöntemleri çalıştayı-katılımcı, 3 Ekim 2013, İstanbul, 2013
- Hakemlik-The Journal of Ege University Faculty of Agriculture., 2012-Devam Ediyor
- Hakemlik-Quality Assurance and Safety of Crops & Foods, 2012-Devam Ediyor
- Hakemlik-Food Chemistry, 2011-Devam Ediyor
- Hakemlik-International Journal of Food Science and Technology, 2011-Devam Ediyor
- Hakemlik-African Journal of Agricultural Science, 2011-Devam Ediyor
- Hakemlik-Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik- African Journal of Biotechnology, 2010-Devam Ediyor
- Hakemlik-European Food Research and Technology, 2009-Devam Ediyor
- Post doctoral guest researcher- Wageningen University and Research Centre, RIKILT-Institute of Food Safey, Coffee authentication project, 2011-3 ay. Hollanda,
Uzmanlık Alanları- Gıda Mühendisliği (6140000)
- Gıda Kimyası (6140101)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- Isleroglu, H., Kemerli, T., Özdestan, Ö., Üren, A., Ertekin, F. (2016). Steam Assisted Hybrid Cooking Behaviour of Semitendinosus muscle:Heterocyclic amines formation, soluble protein degradation, fat retention, surface colour and cooking value, International Journal of Food Properties,19, 1139-1153.
- 2015, Alpözen, E., Güven, G., Özdestan, Ö., Üren, A. (2013). Determination of acrylamide in three different bread types by an in-house validated LC-MS/MS method, Acta Alimentaria, 44 (2), 211-220.
- İsleroğlu, H., Kemerli, T., Özdestan,Ö., Üren,A., Kaymak-Ertekin,F. 2014. Effect of oven cooking method on formation of heterocyclic amines and quality characteristics of chicken patties: Steam assisted hybrid oven versus convection ovens, Poultry Science,93:2296-2303.
- Özdestan, Ö., Kaçar, E., Keşkekoğlu, H., Üren, A. (2014). Development of a new extraction method for heterocyclic aromatic amines determination in cooked meatballs, Food Analytical Methods,7:116-126.
- Özdestan, Ö., Üren, A., 2013. Biogenic amine content of tarhana: A traditional fermented food, International Journal of Food Properties, 16(2): 416-428.
- Özdestan, Ö., van Ruth, S.M., Alewijn, M., Koot, A., Romano, A., Cappellin, L, Biasioli, F. (2013) Differentiation of Specialty Coffees by Proton Transfer Reaction-Mass Spectrometry, Food Research International, 53, 433-439.
- Sakin-Yilmazer, M., Kemerli, T., İsleroglu, H., Ozdestan, O., Güven, G., Uren, A., Kaymak-Ertekin, F. (2013) Baking kinetics of muffins in convection and steam assisted hybrid ovens, Journal of Food Engineering,119(3), 483-489.
- Özdestan, Ö. (2013). Evaluation of Bioactive Amine and Mineral Levels in Turkish Coffee, Food Research International, 61, 167-175.
- Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G., Üren, A,, 2012. Monitoring of biogenic amines in kumru: A traditional fermented cereal food, International Journal of Food Properties, 15 (5): 972-981.
- Isleroğlu, H., Kemerli, T., Yılmazer, M., Güven, G., Özdestan, Ö., Üren, A., Ertekin, F. (2012). Effect of Steam Baking on Acrylamide Formation and Browning Kinetics of Cookies, Journal of Food Science, 77 (10), 257-263.
- Özdestan, Ö. & Üren, A., 2010. Biogenic amine content of shalgam (şalgam): A traditional lactic acid fermented Turkish beverage, Journal of Agricultural and Food Chemistry.58 (4), 2602-2608
- Özdestan, Ö. & Üren, A., 2010. Biogenic amine content of kefir: A fermented dairy product, European Food Research and Technology, 231 (1), 101-107.
- Özdestan, Ö. & Üren, A., 2010. Development of a Cost-Effective Method for Nitrate and Nitrite Determination in Leafy Plants and Nitrate and Nitrite Contents of Some Green Leafy Vegetables Grown in the Aegean Region of Turkey, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58 (9), 5235-5240
- Özdestan Ö. & Üren, A., 2009, A method for benzoyl chloride derivatization of biogenic amines for high performance liquid chromatography, Talanta, 78, 1321-1326.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (20 adet)- Özdestan, Ö. (2013). PTR-MS Tekniğinin Gıda Analizlerinde Kullanımı, GIDA, 38 (2), 103-110.
- Özdestan, Ö. (2013). Peynirde biyojen aminler, Analiz 35 dergisi, Sayı 18.
- Özyurt, V.H., Özdestan, Ö., Tavman, Ş., Ötleş, S. (2012). Karışık meyve nektarının depolanmasında C vitamini (Askorbik asit) Değişim Kinetiği,Dünya Gıda,18,74-79.
- Özdestan, Ö., Güven, G., Alpözen, E., Gövercin, İ., Üren, A. (2012). Determination of some chemical properties of kumru: A traditional fermented cereal food, GIDA, 37(6),309-315.
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2012). Gıdalarda biyojen aminlerle ilgili yasal düzenlemeler, Bursa-Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi (Journal of Food and Feed Science), 12:31-40.
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2012). Nitrate and nitrite contents of baby foods, Akademik Gıda, 10(4):11-18.
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2011) Gıdalarda nitrat ve nitrit analiz yöntemleri, Hasad Gıda, 308, 16-23.
- Özdestan, Ö., Ötleş, S., Baysal, L., Ötleş, O., Dalaklı, G. (2011). Piyasada satılan farklı meyve suyu çeşitlerinin C vitamini (Askorbik asit) içeriklerinin belirlenmesi, DrinkTechmarket İçecek ve Teknolojileri Dergisi, Sayı 47, 54-58.
- Özdestan, Ö. & Ötleş, S. (2011). Gıdalarda dioksinlerin önemi ve dioksin analiz yöntemleri, Dünya Gıda, 4, 82-87.
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2011). İzmir'de marketlerde satılan bazı sucuk örneklerinin biyojen amin içeriklerinin belirlenmesi, Hasad Gıda, 27, 316, 30-36.
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2011). Effects of boiling parameters on the levels of nitrate, nitrite and color values of wild radish (Raphanus raphanistrum), GIDA, 36(4), 193-200.
- Özdestan, Ö., Güngör, F.Ö., Alpözen, E., Güven, G., Üren, A. (2011). Farklı yörelerde yetiştirilen Gemlik zeytinlerinden elde edilen sofralık siyah zeytinlerin biyojen aminlerinin belirlenmesi, Zeytin Bilimi, 2(1), 13-19.
- Ötleş, S. & Özdestan, Ö. (2010). PCR (Polymerase Chain Reaction) tekniğinin gıda analizlerinde kullanımı, Dünya Gıda, 9, 82-89.
- Özdestan, Ö., & Üren, A. (2010). Kahve ve çikolatada biyoaktif aminler, Hasad Gıda, Kasım-Aralık 2010
- Özdestan, Ö., & Üren, A. (2010). Analiz'35, Şarap üretimi sırasında biyojen amin oluşumuna etki eden faktörler, Sayı.6, 12-15.
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2010). Gıdalarda nitrat ve nitrit, Akademik Gıda, 8(6), 35-43.
- Özdestan, Ö., & Üren, A. (2009). Gıdalarda biyojen aminler, Analiz'35, Sayı:1, 22-24.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2007). Gıdalarda mineral analizlerinde örnek hazırlamada yüksek basınçla yakma (HPA) ve mikrodalga yakma sistemlerinin kullanımı. Hasad Gıda, 22 (262), 20-25.
- Özdestan, Ö & Üren, A.. (2007). Fermente Soya Ürünlerinde Biyojen Aminler, Hasad Gıda, 23 (266), 44-48.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2006) Biyojen amin analiz yöntemleri. Akademik Gıda, 4(20), 19-24.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- Özdestan, Ö., 2004. Benzoil Türevleri Kullanılarak Biyojen Aminlerin Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi (HPLC) Yöntemiyle Analizi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens., Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ali Üren
- Özdestan, Ö. & Alpözen, E., 2002. Domates Konservesi Üretimi, Ege Üniversitesi, Gıda Müh. Bölümü, Lisans Tezi,Danışman: Prof. Dr. Aydın Ural
- Özdestan, Ö., 2009. Türkiye'de Üretilen Bazı Fermente Gıdalarda Biyojen Aminlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitisü, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Ali Üren

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (26 adet)- Nemli, S., Ateş, D., Yağmur, B., Yılmaz, H., Erdoğmuş, S., Özkuru, E., Karaca, N., Kartal, C., Ötleş, S., Tosun, M., Özdestan-Ocak, Ö., Tanyolaç, B., Kahrıman, A. (2016). Plant & Animal Genome Conference XVII, 9-13 Ocak 2016.
- Tomruk, D., Devseren, E., Koç, M., Özdestan-Ocak, Ö., Karataş, H., Kaymak-Ertekin, F. 2016. Developing a Household Vacuum Cooking Equipment, Testing Its Performance on Strawberry Jam Production and Its Comparison with Atmospheric Cooking. 7th International Congress on Biosystem Engineering, Estonya,Tartu, 13-16 Mayıs 2016.
- Özdestan-Ocak, Ö., Ötleş, S., Şentürk, A. (2015). Ca, Mg, Mn, Zn, Fe and Cu Contents of Turkish Saffron Samples, Final Conference on Saffronomics, 16-18 Eylül 2015, Almagro-İspanya
- Ocak, B., Özdestan-Ocak, Ö. (2015). Utilization of collagen hydrolysate obtained from limed split waste in micoencapsulation of saffron bioaactive compounds, Final Conference on Saffronomics, 16-18 Eylül 2015.
- Özdestan,Ö., Erol, T., Acar,B. 2014. Determination of nitrate and nitrite levels of mineral water and drinking water samples sold in Turkey, 9th Baltic Conference on Food Science and Technology, 8-9 Mayıs 2014, Jelgava-Letonya
- Özdestan,Ö., Erol, T., Acar, B. 2014. Phytosterols in rice bran and usage of rice bran in food industry, 9th Baltic Conference on Food Science and Technology, 8-9 Mayıs 2014, Jelgava-Letonya
- Ö. Özdestan, T. Erol, B. Acar, 2014. Determination of caffeine content in coffee samples by high performance liquid chromatography, Novel Approaches in Food Industry, NAFI 2014, 26-29 Mayıs 2014, Kuşadası-Türkiye, 92 p.
- Ö. Özdestan, A. Üren, 2014. A novel sample preparation method for 2-thiobarbituric acid (TBA) analysis, Novel Approaches in Food Industry, NAFI 2014, 26-29 Mayıs 2014, Kuşadası-Türkiye, 97 p.
- Özdestan, Ö., Ötleş, S., Şentürk, A. (2014). Analysis of the mineral composition of Turkish saffron by AAS, Cost Action FA1101, Annual Conference, Wageningen-the Netherlands.2-3 October 2014.
- Özdestan, Ö., Üren, A., Isleroglu, H., Kemerli, T., Sakin-Yılmazer, M., Ertekin, F., Özyurt, B. (2013). Effects of Different Cooking Conditions on Heterocyclic Amine Contents of Chicken Meatballs, Eurofoodchem XVII, 7-11 Mayıs 2013, İstanbul.
- Özdestan, Ö. (2013). Analytical Methods for the Determination of Heterocyclic Amines, Eurofoodchem XVII, 7-11 Mayıs 2013, İstanbul.
- Isleroglu, H., Sakin-Yilmazer, M., Kemerli, T., Özdestan, Ö., Üren, A., Kaymak-Ertekin, F., Özyurt, B. (2013) “Physical Properties and Acrylamide Concentration of Muffins Baked In Steam Assisted Hybrid and Forced Convectional Ovens” The Dream Project’s International Conference, From Model Foods to Food Models, Nantes, Fransa, Haziran 2013.
- Özdestan, Ö. (2013). Determination Of Vitamin C (Ascorbic Acid) Contents Of Shalgam (Şalgam) Samples, 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 24-26 Ekim 2013, Struga-Ohrid/Makedonya.
- Özdestan, Ö. (2013). Acrylamide content of some traditional foods, 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 24-26 Ekim 2013, Struga-Ohrid/Makedonya.
- Özdestan, Ö. (2013). Analytical Methods for the Determination of Olive Oil Authenticity Eurofedlipid 11th, 27-30 Ekim 2013, Antalya-Türkiye.
- Güven, G., Alpözen, E., Özdestan, Ö., Üren, A. (2011). Determination acrylamide level of bread by LC-MS/MS Method., NAFI 2011, 26-29 May 2011, Çeşme-İzmir/Turkey
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2011). Legislation about biogenic amines in foods, NAFI 2011, 26-29 May 2011, Çeşme-İzmir/Turkey
- Sakin Yılmazer, M., Işleroglu, H., Kemerli, T., Ozdestan, O., Güven, G., Kaymak-Ertekin, F., Uren, A., Ozyurt, B. 2011. Quality characteristics and drying behaviour of muffins baked in steam assisted and convectional ovens. 11 th the International Congress on Engineering and Food, ICEF 11, May, 22 - 26, 2011, Athens, Greece, Food Process Engineering in a Changing World, Congress Proceedings, Volume III, p:1931-1932
- Kemerli, T., Isleroglu, H., Sakin Yılmazer, M, Güven, G., Ozdestan, O., Kaymak-Ertekin, F., Uren, A., Ozyurt, B.. 2011. Steam assısted bakıng of cookies as compared to conventional baking. 11 th the International Congress on Engineering and Food, ICEF 11, May, 22 - 26, 2011, Athens, Greece, Food Process Engineering in a Changing World, Congress Proceedings, Volume I, p: 581
- Özdestan, Ö., Alpözen, E., Güven, G., Üren, A. (2010). Traditional Foods From Adriatic to Caucasus, 15-17 April 2010,Tekirdağ-Türkiye
- Kemerli, T., İşleroğlu, H., Yılmazer, M., Güven, G., Özdestan, Ö., Ertekin, F., Üren, A., Özyurt, B. (2010). 17th International Drying Symposium, Magdeburg, Almanya, Drying kinetics and quality of cookies during baking in natural and forced convection ovens
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2008) Analytical Methods For The Determination of Phenolics in Cereals, ICC Bosphorus 2008, İstanbul
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2008).Effects of blanching on some quality parameters of wild radish (raphanus raphanistrum) samples, 8th International Conference of Food Physics, 24-27 September, Plovdiv-Bulgaria (sözlü sunum)
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2008). Antioxidants in cashew products. 8th International Conference of Food Physics, 24-27 September,Plovdiv-Bulgaria.
- Özdestan, Ö. & Üren A. (2007) Determination of Biogenic Amines in Foods by Capillary Electrophoresis Methods 5th International Congress on Food Technology, Thessalonike, Greece
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2006). Analysis of phenolic compounds in olive oil. 2nd International Congress on Functional Foods and Nutraceuticals. İstanbul,Turkey. 2006.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- İşleroğlu, H., Kemerli, T., Yılmazer, M., Özdestan, Ö., Keşkekoğlu, H., Üren, A., Özyurt, B., Kaymak-Ertekin, F., 2012, Buhar destekli hibrid fırında et pişirme, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.Bildiri özetleri kitabı, 223.
- Özdestan, Ö., Üren, A. 2012, Meyve ve sebzelerde biyojen aminler, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.Bildiri özetleri kitabı, 231.
- Özdestan, Ö., Üren, A. 2012, Gıdalarda furanın belirlenmesi için kullanılan analiz yöntemleri, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.Bildiri özetleri kitabı, 269.
- Özdestan, Ö. (2012). Bebek mamalarının nitrat ve nitrit içeriği, 3. Gıda Güvenliği Kongresi, 3-4 Mayıs 2012, İstanbul.
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2012). Bazı geleneksel fermente gıdalarımızın biyojen amin içerikleri, 3. Geleneksel Gıdalar Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya.
- Özdestan, Ö., Güngör, F.Ö., Alpözen, E., Güven, G., Üren, A. (2011). Farklı Yörelerde Yetiştirilen Gemlik Zeytininden Elde Edilen Sofralık Siyah Zeytinlerde Oluşan Biyojen Amin Miktarlarının Belirlenmesi, Zeytin Kongresi, Şubat 2011, Akhisar-Manisa
- KEMERLİ, T., ISLEROGLU, H., SAKİN YİLMAZER, M, GUVEN, G., OZDESTAN, O., KAYMAK-ERTEKİN, F., UREN, A., OZYURT, B. Buhar destekli hibrid ve konvensiyonel fırınlarda pişirilen kurabiyelerde akrilamid oluşumu ve esmerleşme derecesinin kinetik modellemesi. 7.Gıda Mühendisliği Kongresi, 24-26 Kasım 2011 / Başkent Öğretmenevi, Ankara, p:230
- Özdestan, Ö., & Üren, A. (2010). İzmir'de marketlerde satılan bazı sucuk örneklerinin biyojen amin içeriklerinin belirlenmesi, 1. Et Ürünleri 'Sucuk' Çalıştayı
- Özdestan, Ö., Üren, A. (2010). Gıdalarda Akrilamidin Belirlenmesinde Kullanılan Analiz Yöntemleri, 2. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010, İstanbul
- Özyurt, T., Güven, G., Özdestan, Ö., Alpözen, E., Üren, A., (2010). Kumrularda laktik asit bakteri florasının belirlenmesi, 2. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010.
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2009), Piyasada satılan bazı şalgam suyu örneklerinin renk değerlerinin (L*, a*, b*) belirlenmesi, Geleneksel Gıdalar Kongresi, 27-29 Mayıs 2009, Van
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2008). Ege Bölgesinde Sıklıkla Tüketilen Bazı Otların Nitrat ve Nitrit İçeriklerinin Saptanması. Türkiye 10. Gıda Kongresi, Bildiri Kitabı (Sözlü Bildiri), sayfa 41-44, Erzurum
- Özdestan, Ö. & Üren, A. (2008). Kurşun emilimi üzerine diyetin etkisi, Türkiye 10. Gıda Kongresi 21-23 Mayıs 2008, Bildiri kitabı 973-976 sf.
- Özdestan, Ö., Üren, A. ve Yeğin, S. (2006). Şaraplarda biyojen aminler. Türkiye 9. Gıda Kongresi 24-26 Mayıs 2006, Bolu
- Özdestan, Ö. ve Üren, A. (2006). Biyojen amin analiz yöntemleri. Türkiye 9. Gıda Kongresi 24-26 Mayıs 2006, Bolu.
- 4. Özdestan, Ö., Üren, A. 2006. Unlarda Renk Ölçüm Yöntemleri. Hububat 2006- Hububat Ürünleri Teknolojisi Kongre ve Fuarı . Bildiri Kitabı, s: 140-143, Gaziantep.

Kitapları (2 adet)- Ötleş, S., Özdestan-Ocak, Ö., Nakilcioğlu, E., Kartal, C., Özyurt, H. (2015). Gıda Kimyası Kitabı, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Yayın No:62, 366 sayfa.
- Ötleş, S., Özdestan, Ö., Nakilcioğlu, E., Kartal, C. 2014. Gıda Kimyası Laboratuvar Deneyleri Kitabı,Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yayın No:61, 92 s.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (12 adet)- 2017, BAP projesi, 2016-MÜH-030, 2016-MÜH-030, Mikroenkapsülasyon parametrelerinin kekik yağının timol karvakrol ve karotenoid içeriği üzerine etkileri.Proje yürütücüsü
- BAP 14-MÜH-009, 2016, Farklı oranlarda nar çekirdegi ekstraktı ile zenginlestirilmis tarhana örneklerinin depolama boyunca bazı kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, Proje yürütücüsü
- BAP 2013-MÜH-074, Özdestan-Ocak, Ö., Ötleş, S., Şentürk, A. (2015).Farklı Coğrafik Orijine Sahip Safran Örneklerinin Mineral Madde İçeriklerinin Belirlenmesi,Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Özgül Özdestan Ocak
- COST FA1101, COST FA1101-Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron, Arastırmacı, 24.11.2011-23.11.2015
- 2013, BAP-2012-MÜH-023, Özdestan, Ö. Kahvelerin biyoaktif amin içeriklerinin belirlenmesi. Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir.
- 2012, 2011-MUH-072, BAP projesi, Özdestan, Ö., Üren, A. Piyasada Satılan Bazı Bebek Mamalarının Nitrat ve Nitrit İçeriklerinin Belirlenmesi.Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından desteklenmiştir.
- TAGEM, Alpözen, E., Güven, G., Özdestan, Ö., Üren, A. (2012) Ekmek ve diğer unlu mamullerde GC-MS ile akrilamid düzeylerinin belirlenmesi. Bu proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (TAGEM) tarafından desteklenmiştir. -
- Tubitak Projesi, No: 109O087,, Ertekin, F., Üren, A., Sakin-Yılmazer, M., Özdestan, Ö., Kemerli, T., Özyurt, B., İşleroğlu, H., Güven, G., Keşkekoğlu, H. (2012). Farklı ürün grupları için fırında pişirme kalite metriğinin oluşturulması, farklı pişirme yöntemlerinin bu metriğe göre karşılaştırılması ve buharlı ve buhar destekli hibrid fırınların bu ürünlerin pişme kalitesi üzerine katkılarının değerlendirilmesi. Bu proje TUBİTAK (109 O 087) ve ARÇELİK tarafından desteklenmiştir.
- İZKA, İZKA projesi (2011)Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Altyapısının Geliştirilmesi projesi
- Hollanda, Özdestan, Ö., Alewijn, M., Koot, A., van Ruth, S., (2011). Coffee authentication project.
- Araştırma Projesi, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2009), Türkiye'de üretilen bazı fermente gıdalarda biyojen aminlerin belirlenmesi, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı, BAP, 2007-MÜH-011 nolu proje
- Araştırma Projesi, Özdestan, Ö. & Üren, A. (2005), Benzoil türevleri kullanılarak biyojen aminlerin yüksek basınç sıvı kromatografisi (HPLC) yöntemiyle analizi, EÜ Araştırma Fon Saymanlığı, BAP, 2004-MUH-015 nolu proje
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- ACS-American Chemical Society
- Gıda Mühendisleri Odası
Kazanılan Burslar (1 adet)- 0, 2006-2009 Tübitak Bilim İnsanı Yetiştirme Programı Doktora Bursu
Kazandığı Ödüller (6 adet)- 2013, Eurofoodchem XVII, Ulusal Gıda Teknoloji Platformu, Poster Mansiyon Ödülü.
- 2013, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-1 kez
- 2012, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-2 kez
- 2010, Tübitak Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü-3 kez
- 2009, TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
- 2002, Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bölüm Üçüncülüğü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (5 adet)- Yüksek Lisans, 2018, Akan, S. (2018). Farklı oranlarda üzüm çekirdeği ekstraktı ile zenginleştirilmiş tarhana örneklerinin fermantasyon ve depolama periyodu boyunca bazı kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, Yüksek lisans tezi
- Yüksek Lisans, 2017, Kılınç, D. (2017). Kekik yağı katılmış jelatin filmlerinin antioksidan aktivitesi ve bazı fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2017, Karagözlü, M. (2017). Mikroenkapsülasyon parametrelerinin kekik yağında bulunan timol ve karvakrol içeriği üzerine etkileri, Yüksek lisans tezi
- Yüksek Lisans, 2016, Erol, T. (2016).Farklı oranlarda nar çekirdeği ekstraktı ile zenginleştirilmiş tarhana örneklerinin depolama boyunca bazı kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, Yüksek lisans tezi
- Yüksek Lisans, 2016, Acar, B. (2016).Farklı pişirme koşullarının sucukta heterosiklik amin (HCA) oluşumu üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi.