Akademik BilgilerMEHMET YASİN KAYA
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mehmet.yasin.kaya@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , 2012
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2013

Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Yeni Türk Dili (2010401)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- Tatarlarda Devletçilik Tarihi (İndus Tahirov'dan, Tatarcadan Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 33, Bahar-2012, TDK Yay., Ankara.
- Z. A. İşmöhemmetov'un "Tukay Ateizmi" Kitabı Üzerine (D. M. Abdullina'dan, Tatarcadan Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2011/32, 71-74. s., TDK yay., Ankara.
- “XX. Yüzyıl Başı Çocuk Edebiyatının Gelişim Sürecinde Abdullah Tukay’ın Hizmetleri” (L. İ Minhacıyeva’dan, Kazan Tatarcasından Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2011/32, 167-171. s., TDK yay., Ankara.
- “Emirhan Yenikey’in Edebî Dünyasında Tukay Geleneklerinin Etkisi” (R. Rç İdrisov’dan, Kazan Tatarcasından Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2011/32, 153-158. s., TDK yay., Ankara.
- “ ‘Péçen Bazarı yahud Yaña Kisékbaş’ Manzumesinde Nazirecilik ve Temaşa Gösterme Gelenekleri” (R. K. Ganiyeva’dan, Kazan Tatarcasından Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2011/32, 127-133. s., TDK yay., Ankara.
- “XIX. Yüzyıl Sonu-XX. Yüzyıl Başı Tatar Yazı Dili ve Abdullah Tukay’ın Son Dönem Eserleri” (İ. B. Beşirova’dan, Kazan Tatarcasından Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2011/32, 91-97. s., TDK yay., Ankara.
- “Abdullah Tukay ve XX. Yüzyıl Başı Tatar Edebî Dili” (D. B. Ramazanova’dan, Kazan Tatarcasından Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2011/32, 197-202. s., TDK yay., Ankara.
- “Saadet Çağatay” (Gaynanova Lena’dan, Kazan Tatarcasından Aktarma) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2009/ 28, 27-32. s., TDK yay., Ankara.
- Tormuş Gazetesinde Kırım Tatarları (Gölüse Galiahmetova'dan, Kırım-Tatarcasından Aktarma) Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, XIV.c., 1. Sayı, Ocak-2008, 203-207. s.
- Türk Dilinde Edat Kaynaklı Bir Ek (Kasiyet Molgajdarov'dan, Kazakçadan Aktarma), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz 2007/ 24, 75-81. s., TDK yay., Ankara.
- Finlandiya Tatarları-I, (İlbarıs Nadirov’dan, Kazan Tatarcasından Aktarma), Türk Dünyası Tarih Dergisi, 226. sayı, Ekim-2005, 22-26.s.
- Finlandiya Tatarları-II, (İlbarıs Nadirov’dan), Türk Dünyası Tarih Dergisi, 227. sayı, Kasım-2005, 48-51.s.
- Finlandiya Tatarları-III, (İlbarıs Nadirov’dan), Türk Dünyası Tarih Dergisi, 228. sayı, Aralık-2005, 26-30.s.
- Finlandiya Tatarları-IV, (İlbarıs Nadirov’dan), Türk Dünyası Tarih Dergisi, 229. sayı, Ocak-2006, 28-31.s.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Başkurt Şairi Mostay Kerim’in Söz Varlığı Üzerine, Uluslararası 1. Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir.
- Lehçe-i Tatarî’nin Söz Varlığı Üzerine Bir Deneme, (Prof.Dr. Mustafa Öner ve Murat Özşahin ile birlikte) Altın Orda ve Varisleri İkinci Uluslararası Konferansı, Ayaz-Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, 22-24 Nisan 2005, İstanbul.
- Tarihi Kıpçakça ile Tatarcadaki KVK Türünden Fiillerin Karşılaştırmalı Analizi, Uluslararası "Çok Uluslu Devlet Şartlarında Anadillerini Koruma ve Geliştirme: Problemler ve Perspektifler" Toplantısı, 23-24 Haziran 2006, Kazan, Tataristan-Rusya Federasyonu
- KVK Türünden Fiiller Bakımından Tarihî Kıpçakça ile İdil-Ural Türkçesinin Karşılaştırmalı Analizi, Uluslararası İdil-Ural Araştırmaları Sempozyumu, 11-12 Kasım 2006, Kütahya

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Divânü Lügâti't-Türk'ten Atatürk'ün Dil Devrimi'ne, Gençliğin Gözüyle Kâşgarlı Mahmud ve Divânü Lügâti't-Türk Kurultayı, 3-4 Aralık 2008, Adana

Kitapları (2 adet)- Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Başkurt Edebiyatı) / Kültür Bakanlığı Projesi / Türk Dünyası Edebiyatı (Başkurt Türkçesinden aktarma) 30. c., Ankara 2005.
- Başlangıçtan Günümüze Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi (Başkurt Edebiyatı) / Kültür Bakanlığı Projesi / Türk Dünyası Edebiyatı (Başkurt Türkçesinden aktarma) 29.c., Ankara 2004, 272-"479.s.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Dil Kurumu Çalışma Grubu Üyesi (2006-2012)