Akademik BilgilerDUYGU ÖZTÜRK
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: duygu.ozturk.ege@gmail.com
- Telefon: +90 232 3886026
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2012

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Bölüm Staj Komisyonu Üyeliği, 2007-
Uzmanlık Alanları- Yapı (6240300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2012, Bozdogan, KB, Ozturk, D, Vibration Analysis of Asymmetric Shear Wall-Frame Structures Using the Transfer Matrix Method , Iranian Journal of Science and Technology Transaction Bozdogan, Vol 36,1-12
- 2010, Bozdogan,K.B, Ozturk D.,Vibration Analysis of Asymmetric-Plan Frame Buildings Using Transfer Matrix Method, Mathematical and Computational Application, Vol:15-2, p279-288
- 2010, Bozdogan KB, Ozturk D, Vibration Analysis of Asymmetric Shear Wall Structures Using The Transfer Matrix Method, Iranian Journal of Science and Technology Transaction, B:Engineering,Vol 34,1-14
- 2009, Bozdogan,K.,Ozturk,D.,Nuhoglu,A.,'An Approximate Method For Static And Dynamic Analyses Of Multı-Bay Coupled Shear Walls',The Structural Design of Tall And Special Buildings,Vol.18,No.1,p.1-12

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2006, Bozdoğan,K.,Öztürk,D.,'Çok Katlı Yapıların Taşıma Matrisi Yöntemi ile Statik ve Dinamik Analizi', Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi,3,s:86-96
- 2005, Bozdoğan,K.,Öztürk,D.,'Çok Katlı Yapıların Periyotlarının Dinamik Matris Yöntemi ile Tayini', Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi,Cilt 17,Sayı 2,s.299-309

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2008, Ozturk,D.,Nuhoglu,A.,'Evaluation of the Models Used In the Analysis of Shear Walls',8th International Congress on Advances in Civil Engineering, 15-17 September,Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus
- 2008, Ozturk,D.,Bozdogan,K.,'A Method For Forced Vıbratıon Analysıs of Multi-Bay Coupled Shear Walls',5th International Architecture and Engineering Symposiums,27-28 November,Gemikonagı,TRNC
- 2004, Bozdogan,K.,Nuhoglu,A.,Ozturk,D.,'Kule Tipi Yapıların Taşıma Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi',Altıncı Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi,6-8 Ekim,Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul,Türkiye

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2007, Öztürk,D.,Nuhoğlu,A.,'Deprem Etkisi Altındaki Yapılar İçin İndirgenmiş Modelleme Yöntemi', 6. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim, İnşaat Mühendisliği Odası İstanbul Şubesi
- 2005, Öztürk,D.,Bozdoğan,K.,Nuhoğlu,A.,'Betonarme Yapılarda Beton Sınıfının Taşıyıcı Sistem Davranışına Etkisi', Deprem Sempozyumu, 23-25 Mart, Kocaeli,.