Akademik BilgilerFIRAT SARSAR
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: firat.sarsar@ege.edu.tr
- E-posta: firatsarsar@gmail.com
- Telefon: 3880110 - 1628, Sekreterlik
- Web sayfası: http://www.firatsarsar.net, Home Page
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi Bilgisayar ve Ögretim Tekn, Türkiye, 2004
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Esntitüsü Bilg.veÖğrt.Tekn.Eğ, Türkiye, 2008
- Doktora: Georgia State University, Instructional Technology, A.B.D. , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Dekan Yardımcısı, 2017-
- Graduate Teaching Assistant / Georgia State University / College of Education, 2011-2014
- Milli Eğitim Bakanlığı Kadrolu Bilgisayar Öğretmeni, 2004
- Araştırma Görevlisi (Research Assistant), 2004-
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Southeastern Region ASTE Conference, 2010, Atlanta,USA (Organizing Committee Member), 2010
- ETEN Annual Conference'09 (Organizing Committee Member), 2008-2009
- 18. Eğitim Bilimleri Kurultay (Düzenleme Kurulu Üyesi ), 2008-2009
- Eğitim Fakültesi, 10. Yıl Belgesel ve Fotoğraf Albümü Hazırlama Kurulu Başkan Yardımcısı, 2007-2008
- 1. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı (Düzenleme Kurulu Üyesi) ,, 2007
- 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Yürütme Kurulu Üyesi),, 2007-2008
Uzmanlık Alanları- Eğitim Teknolojisi (2221301)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Sarsar, F., Harmon, S., (2017). Student and Instructor Responses to Emotional Motivational Feedback Messages in an Online Instructional Environment. The Turkish Online Journal of Educational Technology- TOJET (ISSN: 2146-7242), 16(1), 115-128.
- Yıldız, Ş. N. Sarsar, F., Ateş Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş Sınıf Uygulamalarının Alanyazına Dayalı İncelenmesi (A literature review of flipped classroom practices). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
- Sarsar, F., Kaval, M. E., Klasser, G. D., & Güneri, P. (2016). Impact of internet supported dental education: Initial outcomes in a study sample. Journal of Human Sciences, 13(3), 4986-4997. doi:10.14687/jhs.v13i3.4209
- Sarsar, F., Kışla, T., (2016). Emotional Presence in Online Learning Scale: A Scale Development Study. The Turkish Online Journal of Distance Education. Vol.17, No:3
- 2016, Sarsar, F., Başbay M., Başbay A. (2015). Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (ISSN: 1306-7850), Vol.11, No.2, 418-431.
- Sarsar, F., Engin, G., (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okur-yazarlık Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi (ISSN:1307-4474), Vol.16, No.1,165-176.
- Engin, G., Sarsar, F. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarinin küresel vatandaşlik düzeylerinin incelenmesi / Investigation of primary school teacher candidates’ global citizenship levels). The International Journal of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (ISSN:1303-5134), Vol.12, No. 1, 150-161.
- Sarsar, F., (2012), Motivation and Online Adult Learners: How do we do that?, Anadolu Journal of Educational Sciences International. January 2012, 2(1).
- Kışla, T., Arıkan,Y. D., Sarsar,F., Meşhur, E.,Şahin, M., Kokoç, M., Encountering Problems Of The Web-Based Distance Learning Systems e-Journal of New World Sciences Academy, 2010, Cilt:5, Sayı:1
- 2009, Bintas, J., Sarsar, F., The Roles of Computer Mediated Collaboration and Peer Assessment in Learning Trigonometric Curves, Journal of Instructional Technology and Distance Learning Vol. 6. No. 8., Pg. 37-50, ISSN 1550-6908.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- 2012,Dias, L.B., Davis, E., Richardson, C.C. & Sarsar, F. . The Use of Podcasts in a Technology Integration Course for Pre-service Teachers' Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
- 2012,Sarsar, F. & Harmon, S. FOLE: perceptions of graduate students. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE)
- 2011, Sarsar, F. & Harmon, S. . Facebook as an Online Learning Environment: Perceptions of Undergraduate Students. In Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2011 (pp. 715-720). Chesapeake, VA: AACE
- 2010, Sarsar F., Wang, C., Mance, I,. Fikis, D., Cebulski, B. The Perceptions of Instructional Technology Students on Project Management,AECT Conference, California
- 2010, Mance, I, Fikis, D., Sarsar F., Celuski, B., Project management and instructional technology, 3rd Annual Colloquium of Graduates in Instructional Technology Student Association at Georgia State University, Atlanta, GA (Regional)
- 2010,Sarsar, F., Inter-culturalism and instructional technology, College of Education Doctoral Student Symposium at Georgia State University, Atlanta, GA.
- 2010,Brown, G.T., Dennison, T., Sarsar F., Distance learning and adult learners, 3rd Annual Colloquium of Graduates in Instructional Technology Student Association at Georgia State University, Atlanta, GA.m (Regional)
- 2009,Kisla, T., Arikan, Y. D., Sarsar, F., The Investigation of The Usage of ICT In University Lecturers’ Courses, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p. 502-507
- 2009, Donmez, O., Sarsar, F., 3 Steps For Online Collaborative Learning Environment - 3S-OCL Model, European Teacher Education Network Conference, ETEN2009, Kusadas?, Izmir,Turke
- 2009,Yavuzer,N., Hızlı, Y., Tekinay, T, Kışla, T., Arıkan, Y. D., Sarsar, F., Bilgisayar Ağları ve İletişim Dersine Yönelik Açık Ders Malzemelerinin Öğrenci Başarısı Üzerinde Etkisi 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2009 , Trabzon, Turkiye (Accepted)
- 2009, Kışla, T., Bayburt, E., Sarsar, F., Arıkan Y.D., 2009, Mobil Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarılarına Etkisi 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 7-8-9 Ekim 2009 , Trabzon, Turkiye(Accepted)
- 2008,Sarsar F, Altun E., The Effects of Social Skills of Synchronize and Asynchronies Collaborative Learning Environments., 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium 16-18 April 2008, Izmir
- 2008,Bintas J, Sarsar F, Computer Aided Collaborative Learning on Trigonometry Curves in Mathematic Education, 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium 16-18 April 2008, Izmir
- 2007, Sarsar,F., Altun E., The Effects of Interaction of Web Based Collaborative Learning Environments For Students Of Education Faculty, 1st International Computer and Instructional Technologies Symposium, Çanakkale, Turkey
- 2006,CeylanB, Sarsar F, Tabanlı G, İnceoğlu M, Graphical User Interface Design for Mobil Device, International Educational Technology Conference, Cyprus

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2009, Yurdakul, B., Sarsar F,. Baykal I., Bilgisayar Teknolojisine İlişkin Öğrenen Algılarını Oluşturan Bireysel, Sosyal ve Eğitsel Etmenlerin İncelenmesi Eğitimde Yeni Yönelimler-5: "Öğrenmenin Doğası Ve Değerlendirme' Sempozyumu, İzmir, Turkiye
- Sarsar F, Kisla T, Aytekin,M., Bilen M., Cevrimici Isbirlikli Ogrenme Ortamlarin Duygusal Zekaya Etkisi - 18. Ulusal Egıtım Bilimleri Sempozyumu, 1-3 Ekim 2009 , Kusadasi, Turkey (Online Emotional Intteligence)
- 2007, Sarsar,F., Alabay E., Web Based Learning : Research for Designing Web Sites for Early Childhood Education III.Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana
- 2006, Sarsar F, Donmez O, - Web Based Learnig Model for Primary School Curriculum of Computer Teaching Lesson (Symposium On Primary Education In The Integration Process Of Turkey's European Candidacy,Izmir)

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (1 adet)- 2011, Case study discussion experiences of computer education and Instructional technologies students about instructional Design on an asynchronous environment, The Turkish Online Journal of Educational Technology – January 2011, volume 10 Issue 1
Kitapları (3 adet)- Sarsar, F. (2017). Digital Vatandaşlık ( Digital Natives). Genç Z.S. (Ed). Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
- Sarsar, F., (2015). Öğretmenler için Özellikler. Şimşek, Ö. (Ed), Moodle 2 ile E-Öğrenme Tasarımı (Moodle 2 E-Learning Course Development) (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
- Keskin, N. O., Sarsar, F., & Gallagher, M. (2013). e-Book Readers for Everyone: The FATIH Project. In D. McConatha, C. Penny, J. Shugar, & D. Bolton (Eds.), Mobile pedagogy and perspectives on teaching and learning. [S.l.]: Information Sci Refer Igi.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2010, Araştırma Projesi, Bilimsel Araştırma Projesi Effect Of Web Assisted Video Instruction On Mathematic Success
- 2008, Araştırma Projesi, Bilimsel Araştırma Projesi Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında İşbirlikli Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerine Etkisi
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Association for Educational Communications and Technology
- Association for the Advancement of Computing in Education
- Association of Graduate Students in Instructional Technology at GSU
- Kappa Delta Pi -International honor society in the field of education.
Kazanılan Burslar (3 adet)- 2011, College of Education at Georgia state University - Ph.D. Student Recognition Scholarship/Award
- 2009, Fulbright Doktora Bursu - September`09
- 1999, Milli Egitim Bakanligi - Lisans Basari Bursu
Kazandığı Ödüller (10 adet)- 2013, OutStanding PhD Student in Learning Technologies Award
- 2013, Cochran Intern - AECT- Young Leader of the Field
- 2008, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) Teşekkür Belgesi
- 2008, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Teşekkür Belgesi
- 2008, Eğitim Fakültesi 10.Yıl Logo Tasarım Yarışması - Birincilik
- 2008, Eğitim Fakültesi Sürekli Logo Tasarım Yarışması - Birincilik
- 2006, Egitim Fakültesi Bilgisayar Kulübü Teşekkür Plaketi
- 2005, Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi -Teşekkür Belgesi
- 2004, Eğitim Fakültesi Onur Belgesi
- 2004, Ege Üniversitesi Rektörlüğü - Teşekkür Belgesi