Akademik BilgilerYILMAZ ÖZKAYA
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: yilmazoozkaya@gmail.com
- Telefon: 2323115056
- Web sayfası: www.yilmazozkaya.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2007
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , 2013

Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2011, Ahmet Ağaoğlu’nun Hüseyinzade Ali Bey’e Mektupları, Türk Yurdu, Nisan Cilt: 31 | Sayı : 284
- 2008, Tercüman Gazetesinde Abdullah Tukay Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı:15, Ağustos, İzmir (Bu makale 25-27 Nisan 2011 tarihinde Erzurum Atattürk Ünv.'nde I. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuştur)
- 2008, Rusya Müslümanlarının Türkiye’de Tanıtılmasında Yusuf Akçura’nın Rolü, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yayınları, Ankara

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2010, Tercüman’da Osmanlı Basını, III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, Kültür Üniv.
- 2009, "Ortak Dil ve Ortak Kültür Politikası Üzerine Bazı Notlar" Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Grupları, I. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu - TÜRK DIŞ POLİTİKASI, İstanbul, 13-14 Mart
- 2006, "İsmail Gaspıralı'nın Hoca-i Sıbyan Kitabı Hakkında Bazı Düşünceler" Ege Üniversitesi I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı (EGE UNIVERSITY INSTITUTE OF TURKISH WORLD STUDIES 1ST INTERNATIONAL TURKISH WORLD CULTURE ASSEMBLY) 9-15 Nisan, Çeşme-İzmir

Kitapları (3 adet)- 2011, Özbekçe Yazım Kılavuzu, Ege Üniv. Yayınları, İzmir (Marufjon Yuldashev ile birlikte)
- 2010, Kars'ın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Kars Valiliği Kültür Yayınları Dizisi No: 3 (Editör)
- 2007, Beyaz Ölüme Direnen Kar Çiçekleri, TBMM Basımevi Müdürlüğü (Editör)