Akademik BilgilerYELİZ ÇAKIR KOÇAK
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: yeliz.cakir@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 28 51, Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi Ankara Cebeci Sağlık Yüksekokulu Ebelik, Türkiye, 2004
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Ebelik, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Araştırma Görevlisi, 2006-
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis, 2004-2006
Mesleki Faaliyetleri (11 adet)- TSK Üreme Sağlığı Eğitimleri, 2006-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Bebek Masajı Kursu, 2006
- Ege Üniversitesi CPR Kursu, 2006
- Ege Üniversitesi EKG Kursu, 2006
- 8. Türkiye AIDS ve CYBH Sempozyumu, 2006
- Normal Vaginal Doğum-C/S Malpraktis Semineri, 2006
- 8. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu ve 4. Acil Hemşireliği Sempozyumu, 2005
- JPEIGHO Aile Planlaması Danışmanlığı ve RİA Uygulama Eğitimi, 2004-2005
- Ege Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, 2004-2006
- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi Deniz Yıldızı Projesi, 2004-2005
- Onkoloji Hemşireliği Derneği Standart Geliştirme Çalışması, 2003-2004
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Karaca Saydam B., Hadımlı A., Çakır Koçak Y., Demirel Bozkurt Ö., Baykal Akmeşe Z. Dimension of Violence Against Women: Customary and Honor Killings. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi (HEMAR-G) 2011; 13(3):53-62.
- Çakır Koçak Y., Tuna Oran N. Böbrek Transplantasyonu Sonrası Gebelik ve Disiplinlerarası Yaklaşım (The Pregnancy Following Kidney Transplantation and Interdisciplinary Approach: Review). , Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(4):1357-64. (SCI-Expended)
- Çakır Koçak Y., Öztürk Can H., Soğukpınar N. “Geleneksel Doğum Uygulamaları ve Doğum Yardımcıları” e-Journal of New World Sciences Academy (Article Number: 4B0001) 5 (4): 01-06 (2010).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Bilge A., Baykal Akmeşe Z., Çakır Koçak Y., Sarıcan E.S. Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançları, I. Uluslar arası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (I. International V. National Psychiatric Nursing Congress), 22-24 Eylül 2011, Avrupa Psikiyatri Hemşireleri Birliği-Horatio ve Türk Hemşireler Derneği (European Psychiatric Nurses Association-Horatio and Turkish Nurses Association), İstanbul. (Poster Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı, ss.251)
- Tanrıverdi A., Çakır Koçak Y. Sağlık Personelinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Düzeyleri, I.Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13–16 Ekim 2011, Ebeler Derneği ve Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Safranbolu. (Poster Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı, ss.27)
- Ekşioğlu A., Demirelöz M., Yücel U., Hadımlı A., Baykal Akmeşe Z., Çakır Koçak Y., Sarıcan E.S., Öztürk Can H. İzmir İl Merkezinde Çalışan Ebelerin Örgütlenme Durumlarının İncelenmesi: Doğumevleri Örneği, I.Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13–16 Ekim 2011, Ebeler Derneği ve Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Safranbolu. (Sözel Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı, ss.37)
- Soğukpınar N., Karaca Saydam B., Öztürk Can H., Hadımlı A., Demirel Bozkurt Ö., Yücel U., Çakır Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Demir D., Çeber E., Özentürk G. Creating Awareness for the Early Diagnosis of Cervix Cancer (Serviks Kanserinin Erken Tanısı İçin Farkındalık Yaratma), 5th International APOCP (Asian Pacific Organisation for Cancer Prevention) General Assembly Conference, April 3-7, 2010, Abstract Book, Istanbul –Turkey (Poster Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında özet metin olarak yayınlandı)
- Öztürk Can H., Demirel Bozkurt Ö., Hadımlı A., Çakır Koçak Y., Baykal Akmeşe Z., Sarıcan E.S., Soğukpınar N. Doğru Bilinen Yanlış Uygulama: Vajinal Duş, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi (IWMC-International Multidisciplinary Women's Congress), 13-16 Ekim 2009, İzmir. (Poster Bildiri) (Bilimsel toplantı kitabında tam metin olarak yayınlandı)
- Baykal Z., Koçak YÇ., Bozkurt ÖD., Hadımlı A., Can HÖ, Saydam BK, Soğukpınar N. Relationship Between Gynecologic Cancers And Nutrition (Jinekolojik Kanserler ve Beslenme İlişkisi), International Symposium Food, Nutrition and Cancer, April, 17-19, 2008, Abstract Book 92-93, İzmir –Turkey (Poster Bildiri)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Yeliz Ç. Koçak, Nazan T. Oran, Ayşegül Bilge, Hafize Ö. Can, Serap Karslıoğlu, Mahide Demirelöz, Neriman Soğukpınar. Gebelerin Ruhsal Sorunlarının Belirlenmesi, 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa (Poster Bildiri)
- Yeliz Çakır Koçak, Dilek Çakır. Gebelik ve Kaygı, 9. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, 15-18 Ocak 2009, Bursa (Poster Bildiri)
- Koçak YÇ., Oran NT. Renal Transplantasyon Sonrası Gebelik. 18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, 19-23 Kasım 2008, Antalya. (Sözel Bildiri) Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , 18. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Bildiri Özet Kitabı 2008: 17(3):88.
- Can H.Ö., Bozkurt ÖD, Hadımlı A, Koçak YÇ, Soğukpınar N. Hemşirelik ve Ebelik Sempozyum ve Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kadına Yönelik Şiddet Açısından Değerlendirilmesi. I. Kadın Sağlığı Kongresi "Kadına Yönelik Şiddet"- 20–22 Mart 2008.Ankara (Poster Bildiri)
- Aytül Hadımlı, Yeliz Ç.Koçak, Özlem D.Bozkurt, Zehra Baykal, Birsen Karaca Saydam. Yazılı Medya’da Töre ve Namus Cinayetleri. 1.Kadın Sağlığı Kongresi "Kadına Yönelik Şiddet", 20–22 Mart 2008, Kongre Kitabı, 176, Ankara. (Sözel Bildiri)
- Filiz Öğce, Yeliz Çakır, Zehra Baykal. Alternatif Doğum Yöntemi: Suda Doğum, I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007. (Poster Bildiri)
- Dilek Çakır, Filiz Öğce, Yeliz Çakır Koçak, Zehra Baykal. Üniversite Öğrencilerinin Piercing Hakkındaki Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi, Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katkılı), 4-8 Eylül 2007 (Poster)
- Ummahan Yücel, Aysun Başgün, Mahide Demirelöz, Zehra Baykal, Yeliz Çakır Koçak, Neriman Soğukpınar, "Ebelikte Lisansüstü Eğitimin Önemi", I. Ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul. (Poster Bildiri)
- Saydam BK, Öztürk H, Pelik A, Çakır Y, Baykal Z, Soğukpınar N. AİDS ve Toplumsal Cinsiyet, 8.AİDS, 6.CYBH Sempozyumu, 1-2 Aralık 2006, İzmir. (Poster Bildiri)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Araştırma Projesi, Antenatal Eğitim ve Doğum Hazırlığı Sınıflarının Gebeliğe ve Doğum Sonuçlarına Etkis, Proje No:2005/ASYO/001, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, 2007, İzmir.
- E.Ü. Projesi, No: 2007/ASYO/002, Özentürk G., Aydoğan S.S., Demir D., Soğukpınar N., Çeber E., Karaca Saydam B., Öztürk Can H., Demirel Bozkurt Ö., Yücel U., Baykal Z., Çakır Koçak Y. Serviks Kanserinin Erken Tanısı İçin Farkındalık Yaratma Projesi, Proje No: 2007/ASYO/002, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, Araştırmacı, İzmir.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Ebeler Derneği
- İnfertilite Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2007, İlk Kez Anne-Baba Olacaklara Verilen Eğitimin Kaygı Düzeylerine Etkisi