Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerMERTCAN AKAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Türk Tarihi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mertcanakan@gmail.com
- Telefon: 0.232.3884000/2096/115
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2006
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., TDA Türk Tarihi, 2017

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi,
Uzmanlık Alanları- Yakınçağ Tarihi (2020401)
- Genel Türk Tarihi (2020600)
- Siyasi Tarih (2160200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- 2017, Mertcan Akan, "Sovyet Propaganda Afişlerinde 'Doğu' İmgesi", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 17-2, ss.77-102.
- 2017, Mertcan Akan (Kitap Değerlendirme), "Dominik Gutmeyr. Borderlands Orientalism or How the Savage Lost his Nobility: The Russian Perception of the Caucasus between 1817 and 1878”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 17-1, ss.235-236.
- 2016, Mertcan Akan, "XVIII. ve XIX. Yüzyıl Batılı Seyyahlara Göre Karaçay-Malkar Etnogenezi", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16-1, ss.21-30.
- 2013, Mertcan Akan, "Batılı Bir Oryantalistin Gözünden Rusya ve Kafkasya", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, S.38, Ankara, ss.29-53.
- 2012, Mertcan Akan (Kitap Değerlendirme), ”Oya Dağlar Macar. Balkan Savaşları’nda Salgın Hastalıklar ve Sağlık Hizmetleri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 12-2, ss.579-580.
- 2011, Mertcan Akan, "Evliya Çelebi'nin İzmir'inden Dikkat Çekici Unsurlar", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 11-2, ss.195-214.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2016, Mertcan Akan, Hasan Göktürk Erdoğan, "Dede Korkut Hikayelerinde Eski Türk Töresinin Uygulamaları", III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi:Dede Korkut ve Türk Dünyası Bildiriler Kitabı, C.1, İzmir, ss.65-79.
- 2014, Mertcan Akan, "XVIII. ve XIX. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Karaçay-Malkar Etnogenezi", International Conference Ethnogenesis, History, Language and Culture of the Karachay-Balkar People, Russian Academy of Science, Moscow.

Kitapları (3 adet)- 2017, Mertcan Akan (Kitapta Bölüm), “Sosyalist Gerçekçilik Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Itıl Suwı Aka Durur, Ed. U. Üren - D. Çatalkılıç, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, ss. 371-382.
- 2013, Mertcan Akan, Abdullah Temizkan (Hazırlayanlar), Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi – I, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
- 2012, Mertcan Akan (Kitapta Bölüm, Çeviren), "Gary Leiser, Çağdaş Türkoloji Araştırmalarında Köprülü’nün Yeri", Mehmet Fuat Köprülü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ed. Yahya Kemal Taştan, Ankara.

Kazanılan Burslar (2 adet)- 2010, St. Petersburg Devlet Üniversitesi
- 2008, Moskova Devlet Üniversitesi