Akademik BilgilerMERTCAN AKAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Tarihi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mertcanakan@gmail.com
- Telefon: 0.232.3884000/2096/115
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 2006
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., TDA Türk Tarihi, 2017

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi,
Uzmanlık Alanları- Yakınçağ Tarihi (2020401)
- Genel Türk Tarihi (2020600)
- Siyasi Tarih (2160200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- "XVIII. ve XIX. Yüzyıl Batılı Seyyahlara Göre Karaçay-Malkar Etnogenezi", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.16-1, İzmir 2016, ss.21-30.
- "Batılı Bir Oryantalistin Gözünden Rusya ve Kafkasya", Karadeniz Araştırmaları Dergisi, C.10, S.38, Ankara 2013, ss.29-53.
- "Evliya Çelebi'nin İzmir'inden Dikkat Çekici Unsurlar", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.11-2, İzmir 2011, ss.195-214.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- "XVIII. ve XIX. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Karaçay-Malkar Etnogenezi", International Conference Ethnogenesis, History, Language and Culture of the Karachay-Balkar People, Russian Academy of Science, Moscow 2014.

Kitapları (2 adet)- Mertcan AKAN, “Sosyalist Gerçekçilik Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Itıl Suwı Aka Durur, Ed. U. Üren - D. Çatalkılıç, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2017, ss. 371-382.
- Abdullah TEMİZKAN, Mertcan AKAN, Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi – I, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 2013.

Kazanılan Burslar (2 adet)- 2010, St. Petersburg Devlet Üniversitesi
- 2008, Moskova Devlet Üniversitesi