Akademik BilgilerSEHER KANAT
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: seher.kanat@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3112784
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2004
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Türkiye, 2007
- Doktora: Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 2012

Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Tekstil Müh. Bölümü Asistan Temsilciliği, 2011-Devam Ediyor
- Mühendislik Fakültesi Fakülte Asistan Temsilciliği, 2011-2013
- Tekstil Müh. Bölümü ECTS Yardımcı Koordinatörlüğü, 2008-Devam Ediyor
- Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2007-2012
- Ege Üniversitesi Tanıtım Günleri Tekstil Müh. Bölüm Temsilciliği, 2007-Devam Ediyor
- Tekstil Müh. Bölümü Lisansüstü Öğrenci Temsilciliği, 2006-2007
Uzmanlık Alanları- Tekstil Mühendisliği (6210000)
- Tekstil İşletmeciliği (6210107)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Atılgan T., Derafshi M.H., Kanat S., Analysis of Textile and Clothing Sector: Iran Case, Tekstil ve Konfeksiyon, Volume:21, Issue:3, 2011
- Kanat S., Güner M., Tekstil ve Konfeksiyon İşletmelerinde Verimlilik Ölçümü, Tekstil ve Konfeksiyon, Ekim-Aralık 2007, Yıl:17, Sayı:4
- Atılgan T., Kanat S., The Effects of the EU Customs Uninon with Turkey on the Turkish Textile and Clothing Sector, Fibres&Textiles in Eastern Europe, Issue: 4/2006 (58)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Atılgan T., Kanat S., The Effects of Free Trade Agreements on Turkish Economy, Sosyo Ekonomi Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, 2007-1
- Kanat S., Güner M., “Tam Zamanında Üretim Sisteminin Tekstil ve Konfeksiyon Sanayine Uygulanabilirliği”, Tekstil ve Konfeksiyon, Ekim-Aralık 2006, Yıl: 16, Sayı:4
- Kanat S., Atılgan T., “Dış Pazarlara Yönelmede Franchising Sistemi”, Örme İhtisas Dergisi, Eylül/Ekim 2005, Yıl:3

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Budak E., Atılgan T., Kanat S., İşletmelerde Kurumsal Performans Ölçüm Sistemleri ve Finansal Odaklı Performans Ölçüm Sisteminin Tekstil İşletmelerine Uygulanması, 2. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu- UMYOS 2011, Adnan Menderes Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2011, Kuşadası-Aydın
- Atılgan T., Kanat S., Hacıola Y., Marketing Strategies That Are Implemented In Crisis Period At Clothing Sector: Turkish Case, Autex 2011, 8-10 Haziran 2011, Mulhouse-France
- Atılgan T., Kanat S., Budak E., Differentiation Strategies At Textile And Clothing Sector As A Rivalry Tool, Autex 2011, 8-10 Haziran 2011, Mulhouse-France
- Atılgan T., Kanat S., Hacıola Y., The Effects Of Successful Marketing Strategies Over Enterprise Performance: Comparative Situational Analysis, Autex 2011, 8-10 Haziran 2011, Mulhouse-France
- Atılgan T., Kanat S., Product Innovation in Textile Sector and Its Effects Over Enterprise Performance, ITMC 2011, Casablanca-Morocco, 27-29 October 2011
- Atılgan T., Ozcan R., Kanat S., Eco-Innovation in Textile Sector, ITMC 2011, Casablanca-Morocco, 27-29 October 2011
- Atılgan T., Kanat S., Might the Turkish Textile and Apparel Sector Be Able to Be a Model for Egypt Textile and Clothing Sector?, 6th International Conference of Textile Research Division, April 5-7 2009, Cairo, Egypt
- Atılgan T., Kanat S., The Development of Electronic Commerce and Its Impact on Enterprise Performance in Textile and Clothing Sector, Autex 2009, 26-28 May 2009, İzmir-Turkey
- Kanat S., Atılgan T., Benchmarking: An Analysis of Turkish and Foreign Clothing Enterprises (Poster Presentation), Autex 2009, 26-28 May 2009, İzmir-Turkey
- Atılgan T., Kanat S., Democratization of Innovation in Textile and Clothing Sector, 6th International Conference on Management of Technological Changes, 3-5 September 2009, Alexandroupolis-Greece
- Atılgan T., Kanat S., Might The Clustering Model Be Able To Save Turkish Textile and Clothing Sector?, Autex 2008, June 24-26, Biella- Italy
- Atılgan T., Kanat S., Niche Marketing in Clothing Sector: Case of Turkey, 4th International Textile, Clothing & Design Conference (ITC&DC 2008), October 5-8, Dubrovnik-Croatia
- Kanat S., Atılgan T., The Application of Portfolio Analysis to Turkish Textile and Clothing Sector, 4th International Textile, Clothing & Design Conference (ITC&DC 2008), October 5-8, Dubrovnik-Croatia
- Kanat S., Atılgan T., Competitive Power Analysis of Turkish Home Textile Sector, Third International Conference of Applied Research in Textile (CIRAT-3), November 13-16 2008, Sousse-Tunisia
- Atılgan T., Bedez Üte T., Kanat S., Evaluating Competitiveness of Turkish Textile Industry by Contingency Approach, Third International Conference of Applied Research in Textile (CIRAT-3), November 13-16 2008, Sousse-Tunisia
- Atılgan T., Kanat S., The Situation of Textile and Clothing Sector in Mediterranean Basin and The Case of Turkish Textile and Clothing Sector (Poster Presentation) Third International Conference of Applied Research in Textile (CIRAT-3), November 13-16 2008, Sousse-Tunisia

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Özcan R., Atılgan T., Kanat S., Türk Tekstil Ve Hazır Giyim Sanayinin Rekabet Gücünün Porter’ın Elmas Modeline Göre Analizi, 13. Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 2-4 Haziran 2011, Bursa
- Atılgan T., Kanat S., Hazır Giyim Sektöründe Mobbing ve Etkileri: Bir Alan Çalışması (Poster Bildiri), VI. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi, Adana, 21-23 Nisan 2011
- Atılgan T., Kanat S., Tekstil Sektöründe İşletme Etkinliğini Belirlemede Veri Zarflama Yöntemi ve Bir Uygulama, IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, 28-30 Mayıs 2008, Kuşadası
- Kanat S., Atılgan T., Organik Tekstil Ürünleri Üretiminin Teknik ve Ekonomik Boyutları (Poster Bildiri) 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 15-17 Kasım 2007
- Kanat S., Atılgan T., Hazır Giyim Sektöründe Üretime Yönelik Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi (Poster Bildiri) 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 15-17 Kasım 2007
- Atılgan T., Kanat S., Hazır Giyim İşletmelerinde Ergonomik Koşulların Çalışanların Performansına Etkileri, 12. Ulusal Ergonomi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 16-18 Kasım 2006
- Atılgan T., Kanat S., Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Değer Mühendisliği, Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makineleri Kongresi, TMMOB Makine Mühendisleri ve Tekstil Mühendisleri Odaları, Gaziantep, 11-12 Kasım 2005

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- Araştırma Projesi, Atılgan T., Kanat S., Yabancı Sermayeli Tekstil ve Hazır Giyim İşletmelerinin Türk Ekonomisi Üzerine Etkileri, Ege Üniversitesi Araştırma-Uygulama Projesi, 15.09.2004-15.09.2005
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2007, Tübitak Yurt İçi Doktora Burs Programı
- 2006, Tübitak Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı