Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerALEV ATEŞ ÇOBANOĞLU
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: alev.ates@ege.edu.tr
- Telefon: (0232) 3883144
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, B.Ö.T.E., Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, B.Ö.T.E, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, S.B.E., Eğitim Programları ve Öğretim A.D., 2013
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, B.Ö.T.E., Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Yrd. Doç. Dr., 2015-
- Öğr. Gör. Dr., 2013-2015
- Öğr. Gör., 2006-2013
- MEB - Bilgisayar Öğretmeni, 2003-2006
Mesleki Faaliyetleri (25 adet)- "Edmodo ile Sanal Sınıf Uygulamaları" Semineri, E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu, Tarih: 02.10.2015., 2015
- "Dijital Öğrenme Araçları: Örnek Uygulamalar" Semineri, E.Ü. Yabancı Diller Yüksekokulu, Tarih: 06.11.2015, 2015
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Kurumsal Websitesi İçerik Düzenleme Grubu Üyesi, 2014-2015
- ETEN 2014 TIG & ECO Leaders Meeting- Düzenleme Komitesi Üyesi, 2014
- 8. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı Jüri Üyesi, 2013-2014
- E.Ü. 35. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği kapsamında Bilişim Teknolojileri Dersine Yönelik Öğretim Materyalleri Sergisi Düzenleme (Tarih:15.05.2014), 2013-2014
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Komitesi Üyesi, 2013-2014
- Hakem Kurulu Üyesi (Reviewer): ICALT 2013 - The 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT2013) Beijing / China, 2013
- E.Ü. 34. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği kapsamında Öğretim Materyalleri Sergisi Düzenleme (Tarih:16.05.2013) , 2013
- Hakem Kurulu Üyesi (Reviewer): 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012) 4-6 July 2012, Rome, Italy., 2012
- E.Ü. Eğitim Fakültesi, B.Ö.T.E. Bölümü Bologna Koordinatörü, 2012-Devam Ediyor
- E.Ü. Eğitim Fakültesi, B.Ö.T.E. Bölümü Erasmus + Koordinatörü, 2011-Devam Ediyor
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Komitesi Üyesi, 2011-2012
- Hakem Kurulu Üyesi (Reviewer): 10th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2010) 5-7 July 2010, Sousse, Tunisia., 2010
- E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Öğrenci Temsilcisi, 2009-2013
- E.Ü. Eğitim Fakültesi, 10. Yıl Sosyal Etkinlikler Düzenleme Kurulu Bşk. Yrd., 2007-2008
- Katılımcı Öğretim Elemanı: Intel Öğretmen Programı, Anadolu Üniversitesi, 2007
- AB Mesleki Eğitim Programı Leonardo da Vinci Hareketlilik Projesi yararlanıcısı. Ziyaret edilen yer: Budapeşte- Macaristan, 2007
- E.Ü. Eğitim Fakültesi, 10. Yılı Açılış Töreni Organizasyon Komitesi Üyesi, 2007-2008
- 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium (Member of Organizing Committee), 2007-2008
- E.Ü. 29. Kültür,Sanat ve Spor Şenliği kapsamında İlköğretim Eğitim Yazılımları Sergisi Düzenleme, 2007-2008
- 1. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı (Düzenleme Kurulu Üyesi ve Proje Danışmanı), 2007
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Sosyal Komite Görevlisi, 2006-2007
- E.Ü. Eğitim Fakültesi Mezuniyet Töreni Komitesi Üyesi, 2006-2008
- Hizmetiçi Eğitim Katılımcısı: International Course “Learning the museum: Use of ICT and new media for cultural heritage”, Bari, İtalya, 2005
Uzmanlık Alanları- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Program Geliştirme (2221000)
- Eğitim Teknolojisi (2221300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Ateş Çobanoğlu, A., Yücel, Z. E., Uzunboylar, O., & Ceylan, B. (2017). A blended Mentoring Practice for Designing E-Material for English as a Foreign Language Learning. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8, 141-160., Doi: 10.17569/tojqi.288860
- Yıldız, Ş. N., Sarsar, F. & Ateş Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş Sınıf Uygulamalarının Alanyazına Dayalı İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(60), 76-86.
- ATEŞ ÇOBANOĞLU, A , UZUNBOYLAR, O , ALTUN, E . (2017). ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUK, TUTUM VE ALGILANAN ÇEVRİMİÇİ SOSYALLİĞİN İŞBİRLİKLİ HARMANLANMIŞ BİR DERSTE İNCELENMESİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (63), 1218-1229. DOI: 10.17755/esosder.292310
- Ateş Çobanoğlu, A.(2017). Student teachers’ satisfaction for blended learning via Edmodo learning management system. Behaviour & Information Technology, 1-12., Doi: 10.1080/0144929X.2017.1417481
- Ateş Çobanoğlu, A. ve Yücel Z. E. (2017). İngilizce Okutmanlarının Teknoloji Kullanımları ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumları. Journal of Higher Education and Science, 7(3), 453-461, Doi: 10.5961/jhes.2017.222
- Ates Cobanoglu, A. & Yurdakul, B. (2014). The Effect of Blended Learning on Students’ Achievement, Perceived Cognitive Flexibility Levels and Self-Regulated Learning Skills. The Journal of Education and Practice, 5 (22), 176-196.
- Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Ateş, A., Çobanoğlu, İ. ve Altun, E. (2011). Kimya Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Algıları: İzmir İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,11(2), 1005-1029.
- Feyzioğlu, B., Demirdağ, B., Ateş, A., Çobanoğlu, İ., Altun, E. ve Akyıldız, M. (2011). Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri: İzmir İli Örneği. İlköğretim Online, 10(3), 1208-1226, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr/vol10say3/v10s3m31.doc
- Demirdağ, B., Feyzioğlu, B., Ateş, A., Çobanoğlu, İ. & Altun, E. (2011). Developing Instructional Activities Based On Constructivist 7E Model: Chemistry Teachers’ Perspective. Journal of Turkish Science Education,8(4),18-28.
- Ateş, A. (2011). Self-efficacy beliefs, achievement motivation and gender as related to educational software development.Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE July 2011 ISSN 1302-6488 Volume: 12 Number: 3 Notes for Editor-2, 11-22.
- Altun, E. ve Ateş, A. (2008). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmen adaylarının sorunları ve geleceğe yönelik kaygıları. İlköğretim Online, 7(3), 680-692. Web üzerinde: http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say3/v7s3m11.pdf
- Ateş, A., & Altun E. (2008). Learning styles and preferences for students of computer education and instructional technologies. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Ateş, A. (2013). Eğitsel websitelerini değerlendirmeye yönelik bir ölçek önerisi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 4 (1), Web üzerinde: http://www.et-ad.net/
- Ateş, A. (2012). Instructional Technologies and Material Design Course Evaluation Through Lecturer’s and Students’ Responses. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education,1 (1), 10-20. Web üzerinde: http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/view/4/3
- 2012, Ateş, A., Ural, G. ve Başbay, A. (2011). “Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi” Uygulamalarının Öğrenenlerin Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Öğrenme Sürecine Katkıları. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1 (2), 83-97. Web üzerinde: http://www.ijocis.org/FileUpload/ds144289/File/07.pdf
- Bümen, N., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G. ve Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim. 41(194), 31-50. Web üzerinde: http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/194.pdf
- Ateş, A. (2011). Eğitsel yazılım değerlendirme ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 2 (1), Web üzerinde: http://www.et-ad.net/
- Şimşek, Ö., Altun, E., & Ateş, A. (2010). Developing ICT skills of visually impaired learners. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p. 4655-4661.
- Altun, E., Feyzioğlu, B, Demirdağ, B., Ateş, A. & Çobanoğlu, İ. (2010). Preservice computer teachers' views on developing chemistry software based on constructivist 7E model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), p. 2282-2286.
- Başbay, M. & Ateş, A. (2009). The reflections of student teachers on project based learning and investigating self evaluation versus teacher evaluation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p.242-247.
- Çobanoğlu, İ., Ateş, A., İliç, U., & Yılmaz, E. (2009). Investigating prospective computer teachers’ perceptions on e-learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p. 1460-1463.
- Altun, E., Demirdağ, B., Feyzioğlu, B., Ateş, A., & Çobanoğlu, İ. (2009). Developing an interactive virtual chemistry laboratory enriched with constructivist learning activities for secondary schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p. 1895-1898.
- Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 125-145. Web üzerinde: http://www.gefad.gazi.edu.tr//window/dosyapdf/2008/3/2008-3-125-145-7Ates.pdf
- Altun, E. ve Ateş, A. (2008). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri öğretmen adaylarının sorunları ve geleceğe yönelik kaygıları. İlköğretim Online, 7(3), 680-692. Web üzerinde: http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say3/v7s3m11.pdf
- Ateş, A., Altunay, U. ve Altun, E. (2006).The effects of computer assisted English Instruction on high school preparatory students' attitudes towards computers and English. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2 (2): 97-112

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (5 adet)- Ateş, A. (2010). Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Öğretmen Eğitim Merkezi’nde Yürütülen Bir Mesleki Gelişim Programından İzlenimler. Öğrenen Lider E-dergisi. Sayı 01 / Bahar 2010. Web üzerinde: http://www.ogrenenlider.com/journal/article_show.aspx?article_id=67
- Ateş, A. (2010). Book Review. 'Learning and Instructional Technologies for the 21st Century' (2009) by Leslie Moller, Jason Bond Huett, Douglas M. Harvey (Eds.) Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE October 2010 ISSN 1302-6488 Volume: 11 Number: 4 Book Review 1.
- Ateş, A. (2010). Kitap inceleme (Book Review). 'The Conditions of Learning and Theory of Instruction' (1985) by Robert Gagné. İlköğretim Online (Elementary Education Online), 9(3), k: 5-9, 2010. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
- Ateş, A. (2010). Book Review. 'The Blended Learning Book: Best Practices, Proven Methodologies, and Lessons Learned' (2004) by Josh Bersin. Turkish Online Journal of Distance Education- TOJDE July 2010 ISSN 1302-6488 Volume: 11 Number: 3 Book Review 1.
- Ateş, A. (2009). Book Review. 'The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs' (2006) by Curtis J. Bonk & Charles R. Graham (eds.) - Turkish Online Journal of Distance Education- TOJDE October 2009 ISSN 1302-6488 Volume: 10 Number: 4 Book Review 3. Web üzerinde: http://tojde.anadolu.edu.tr/

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV,UZUNBOYLAR OKŞAN (2017). BT Öğretmen Adaylarının Animasyonlu Sunum Aracı Olan Powtoon’a Yönelik Görüşleri. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 104 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- YILDIZ ŞERİFE NUR,ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Görsel Bir Programlama Dilinin (Scratch) Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetleri. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 89 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- SARSAR FIRAT,KIŞLA TARIK,DEMİR YAĞMUR,CEYLAN BERİL,ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV (2017). Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS), 1(1) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
- ÇOBANOĞLU İLKER,ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV (2016). The student teachers’ technology use and intentions for blended learning based courses. 3rd International Conference on New Trends in Education (Özet bildiri)
- YILDIZ ŞERİFE NUR,SARSAR FIRAT,ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV (2016). An Overview of Flipped Classrooms. 3rd International Conference on New Trends in Education (Özet bildiri)
- ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV,KIŞLA TARIK,SARSAR FIRAT,DÖNMEZ ONUR (2016). A SWOT Analysis For Graduate Program of Computer And Instructional Technologies Education. 3rd International Conference on New Trends in Education (Tam metin bildiri)
- ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV,UZUNBOYLAR OKŞAN,KOÇ MELTEM,EĞİN FİGEN (2016). Bir Bilgisayar, Yazılım ve Algoritma Açık Dersinin Çokluortam Öğrenme İlkelerine Dayalı İncelenmesi. 3rd International Conference on New Trends in Education (Tam metin bildiri)
- YILDIZ ŞERİFE NUR,KIŞLA TARIK,ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV (2016). Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri İçin Scratch Bilgi Paylaşım Platformu. 10th International Computer & Instructional Technologies Symposium (Özet bildiri)
- Ateş-Çobanoğlu, A. (2015). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenme Memnuniyet Düzeyleri [Information Technology Student Teachers’ B-learning Satisfaction Levels]. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium - ICITS2015 Abstract Proceedings, 74.
- Ateş-Çobanoğlu, A. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin erişilerine, algıladıkları bilişsel esneklik düzeylerine ve öz düzenleyici öğrenme becerilerine etkisi. International Conference on New Trends in Educational Technology (INTET 2014) Abstract Book. Gazimağusa- KKTC, 14-15 Nisan, 2014.
- Ateş-Çobanoğlu, A. (2014). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Harmanlanmış Öğrenmeye ve Edmodo Uygulamasına Yönelik Görüşleri. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2014) Abstracts, p. 126, Edirne, 18-20 Eylül, 2014.
- Ateş, A. (2010). How to evaluate an educational website?. 13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries. Varna, June 17-19, 2010.
- Altun, E., Demirdağ, B., Feyzioğlu, B., Ateş, A. ve Çobanoğlu, İ. (2010). Demonstrating an interactive virtual chemistry laboratory software based on 7E learning cycle. 13th International Conference ICT in the education of the Balkan countries. Varna, June 17-19, 2010.
- Arıkan, Y.D., Kışla, T. & Ateş, A. (2007). 'A study about using video logs ( vlogs ) as a reflective teaching tool', 4th Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007).
- Altun, E ., Ateş, A., Arıkan, Y. D., Çobanoğlu, I.& Kışla, T. (2007). 'Can we use weblogs as learning tools?', 4th Balkan Congress : Education , The Balkans , Europe . Bulgaria , Stara Zagora . ( 22-24 June 2007). Web üzerinde: http://www.icits.org/includes/ornekBildiri.pdf

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Ateş, A. (2010). Eğitsel Yazılımların Niteliklerini Nasıl Ölçebiliriz?: Bir Ölçek Önerisi. International Educational Technology Conference (IETC) 2010. Proceeding Book, Volume I, sf.473-476.
- Altun, E., Feyzioğlu,B., Demirdağ, B., Ateş, A. ve Çobanoğlu, İ. (2009). Yapılandırmacı öğrenme etkinlikleriyle zenginleştirilmiş etkileşimli sanal kimya laboratuvarının deney türlerine göre uygulamaları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. İzmir.
- Ateş, A., Turalı, Y. ve Güneyce, Z. (2008). 'Using blended learning model in teacher education: A case study'. 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 16-18 Nisan, Ege Üniversitesi, Kuşadası-Aydın. Pegema Yayıncılık, sf.1118-1130, ISBN: 978 – 605 – 5885 – 49 – 6. Web: http://egitim.ege.edu.tr/~aates/ICITS2008-A.ATES.pdf
- Ateş, A., Özdemir, Y. ve Karabaş, T. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Biçemleri ile İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, 3.cilt. Ankara: Detay Yayıncılık,58-65.
- Çobanoğlu, İ. ve Ateş, A. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretimin Temelleri Dersinin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretime ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı, 2.cilt. Ankara: Detay Yayıncılık,761-764.
- Ateş, A. ve Altunay, U. (2006). Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Ortaöğretim Hazırlık Öğrencilerinin İngilizceye ve Bilgisayara Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkililiği, 15. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 159.
- Ateş, A. ve Altunay, U. (2006). "Effectiveness of Computer Assisted English Instruction on High School English Preparatory Students’ Participation in English Lessons", IETC 2006 6th International Educational Technology Conference, April 19-21,North Cyprus
- Ateş, A. ve Altun, E. (2004). İlköğretim 8. Sınıf Düzeyinde İnternet-tabanlı Fen Bilgisi Öğretimi, Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları, Alsancak- İzmir.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 1 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 7 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (8 adet)- 2012, Akbıyık, C. & Seferoğlu, S.S. (2012). Instructing ICT Lessons in Primary Schools: Teachers' Opinions and Applications. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(1), 405-424.
- 2011, Yurtay, N., Bicil, Y., Celebi, S., Cit, G. & Dural, D. (2011). Library automation design for visually impaired people. Turkish Online Journal Of Educational Technology 10(4), 255-260.
- 2011, Metin, M., Yilmaz, G.K., Birisci, S. & Coskun, K. (2011). The investigating high school students' learning styles with respect to the different variables: A sample from Turkey. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 3(4), 589-604.
- 2011, Durmuş, A., Kaya, S. (2011). "Computer And Instructional Technologies Preservice Teachers’ Attitudes Regarding Distance Education", Procedia Social and Behavioral Sciences, 28 (2011), 661-666. Online: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.125
- 2010, Erdogan, M., Kursun, E., Sisman, G.T., Saltan, F., Gok, A., Yildiz, I.A. (2010). A Qualitative Study on Classroom Management and Classroom Discipline Problems, Reasons, and Solutions: A Case of Information Technologies Class. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(2), 881-891. Online: http://www.edam.com.tr/kuyeb/pdf/en/3c3c8ad4fae6536f6e8904061d7fbb29ENTAM.pdf
- 2010, Altun, E., Feyzioğlu, B, Demirdağ, B., Ateş, A. & Çobanoğlu, İ. (2010). Preservice computer teachers' views on developing chemistry software based on constructivist 7E model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2282-2286.
- 2009, Yan, B.W.(2009). Transformation of the Role of University Teachers in the E-learning Environment. ICAIE 2009: PROCEEDINGS OF THE 2009 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND EDUCATION, VOLS 1 AND 2, 206-210.
- 2008, Kesici, S. (2008). Sixth-, seventh, and eighth-grade students' guidance and counseling needs according to parents' views. Eurasian Journal of Educational Research, 8(32), 101-116.
Kitapları (6 adet)- Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Bölüm adı:(Elektronik Öğrenme Materyali Tasarımı ve Uygulama Örnekleri) (2017)., ATEŞ ÇOBANOĞLU ALEV, Pegem A Yayıncılık, Editör:Demirel Özcan, Altun Eralp, Basım sayısı:9, ISBN:9786053640073, Türkçe
- Ateş-Çobanoğlu, A. ve Altun, E. (2015). ‘Geleneksel öğretimden harmanlanmış öğrenme temelli öğretime’. Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015. (ed. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı). ss: 89-103. Ankara: Ayrıntı Basım. Web üzerinde: http://www.tojet.net/e-book/eto.pdf
- Altun, E. ve Ateş, A. (2012). 'İletişim Teknolojileri'. Öğretim Teknolojileri ve materyal tasarımı (ed. Ö. Demirel ve E. Altun). 6. baskı. ss:87-112. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Altun, E. ve Ateş, A. (2009). 'Alan öğretiminin ve Özel Öğretim Yöntemleri derslerinin amaçları'. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II (ed. E. Altun). ss: 13-26. Ankara: Pegema Yayıncılık
- Altun, E. ve Ateş, A. (2009). 'Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi' . Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri için Özel Öğretim Yöntemleri I-II (ed. E. Altun). ss:1-12. Ankara: Pegema Yayıncılık
- Altun, E., İnceoğlu, M.M. ve Ateş, A. (Ed.) (2008). II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Pegem A Yayınevi, ISBN: 978 – 605 – 5885 – 49 – 6.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Araştırma Projesi, 2008-2011 TÜBİTAK 1001 SOBAG Projesi, Proje No: 108K293. Proje Adı: Liseler için Yapılandırmacı Öğrenme Etkinlikleri İle Zenginleştirilmiş Etkileşimli Sanal Kimya Laboratuvarı Geliştirilmesi. Görev: Projenin yardımcı personeli.
- Araştırma Projesi, 2008-2010 BAP: Web Destekli Matematik Öğretiminde Video Kullanımının Öğrenen Başarısına Etkisi (Proje Danışmanı: Doç.Dr. Eralp ALTUN)
- Araştırma Projesi, 2006-2008 BAP (Bilimsel Araştırma Projesi): Bilgisayar öğretmeni adaylarının öğrenme biçimleri ile uzaktan öğrenmeye yönelik tutumlarının incelenmesi Proje Danışmanı: Doç.Dr. Eralp ALTUN
Kazanılan Burslar (1 adet)- 1999, MEB Başarı Bursu
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2011, TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
- 2008, The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET) Teşekkür Belgesi
- 2008, TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü