Akademik BilgilerSEDA RENÇBER
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasötik Teknoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: seda.uysal@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2006
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi F. Teknoloji Anabilim D, Türkiye , 2009
- Doktora: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye , 2014

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Photopolymerized Poly(Ethylene Glycol) Diacrylate Hydrogels for Controlled Release of Ketoprofen”, Hacettepe Journal Of Bıology And Chemıstry, 37 (4), 337-343 (2009).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Özyazıcı M., Fırlak M., Rençber S., Karavana S. Y., Tuncay Tanrıverdi S., Kahraman M. V. “Evaluation of Bioadhesive Buccal Hydrogel Formulations of Ketoprofen”, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 2012.
- Karavana S. Y., Rençber S., Gökçe E. H., Özbal S., Pekçetin Ç., Güneri P., Gökhan E. “Investigations on the Bioadhesive Gels Containing Cyclosporine A Solid Lipid Nanoparticle for Treatment of Oral Ulcers: In Vivo Studies”, 10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, 2012.
- Rençber S., Karavana S. Y., Özyazıcı M. “In Vitro Characterization Studies of Bioadhesive Ketoprofen Gels for Buccal Administration”, 39th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society, Canada, 2012.
- Rençber S., Karavana S. Y., Ertan G. “Preformulation Studies of Chitosan Coated Nanoparticles for Drug Delivery to the Oral Mucosa”, 16th International Pharmaceutical Technology Symposium, Antalya, 2012.
- Karavana S. Y., Rençber S., Ay Şenyiğit Z., Eraç B., Hoşgör Limoncu M., Baloğlu E. “Antifungal Thermosensitive Gel Formulation of Clotrimazole: Formulation, Preparation and In Vitro/ In Vivo Evaluation Studies”, 16th International Pharmaceutical Technology Symposium, Antalya, 2012.
- Özyazıcı M., Fırlak M., Rençber S., Karavana S. Y., Tuncay Tanrıverdi S., Kahraman M. V. “Ketoprofen Loaded Buccal Hydrogel Formulations: Preparation and In Vitro Evaluation”, 16th International Pharmaceutical Technology Symposium, Antalya, 2012.
- Rençber S., Özyazici M., Ertan G. “Preparation and Characterization of Ketoprofen Solid Dispersions with Poloxamer”, 38th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society, Maryland-U.S.A., 2011.
- Özyazici M., Rençber S., Gökçe E.H. “Solid Lipid Nanoparticles: Pre-Formulation and Physical Characterization”, 38th Annual Meeting & Exposition of the Controlled Release Society, Maryland-U.S.A., 2011.
- Karavana S. Y., Gökçe E. H., Rençber S., Ertan G., “Investigations on the Bioadhesive Gels Contained Cyclosporine a Solid Lipid Nanoparticle for Treatment of Oral Ulcers: In Vitro Studies”, International Symposium on Microencapsulation, Antalya, 2011.
- Karavana S. Y., Rençber S., Ay Şenyiğit Z., Baloğlu E. “Formulation and Evaluation of In Situ Mucoadhesive Vaginal Gel Formulations of Clotrimazole”, 4th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, Bled-Slovenya, 2011.
- Özyazici M., Rençber S., Güneri T., Ertan G. “Preparation and Characterization of Ketoprofen Binary Solid Dispersions with Poloxamer 407”, 7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Malta, 2010.
- Rençber S., Özyazici M., Ertan G., Güneri T., Gökçe E.H. “The Effect of Surfactants on the Characteristics of Solid Lipid Nanoparticles”, International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, Çeşme-İzmir, 2010.
- Baloğlu E., Ay Şenyiğit Z., Rençber S., Karavana S.Y. “An Examınatıon of the Textural and Rheologıcal In-Sıtu Gel Formulatıon of Itraconazole”, International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, Çeşme-İzmir, 2010.
- Ozyazici M., Uysal Rencber S., Guneri T. "In Vitro Release of Bioadhesive Gel Included Ketoprofen Solid Dispersion", 3rd Symposium Skin and Formulation, 10, Versailles-France, 2009.
- Rençber S., Özyazici M., Güneri T., Ertan G. "Preparation and Evaluation of Ketoprofen Solid Dispersions", 3rd BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences, Antalya, 2009.
- Ozyazici M., Uysal S., Sökmen N., Ayhan F., Guneri T., Ertan G. " Photopolymerized Poly(Ethylene Glycol) Diacrylate Hydrogels for Control and Increase of Ketoprofen Release ın Different Ph", 14th International Pharmaceutical Technology Symposium, Antalya, 2008.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- Araştırma Fonu Projesi (06/ECZ/026), Siklosporin A Yüklü Katı Lipit Nanopartiküllerin Hazırlanması, İn vitro Değerlendirilmesi ve Oral Ülserler Üzerindeki Etkinliğinin İn vivo Olarak İncelenmesi, Araştırıcı, 2011.
- Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (07/ECZ/014), Katı Lipid Nanopartiküler Sistemlerin Hazırlanmasında Ön Çalışmalar, Araştırıcı, 2010.
- Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (06/ECZ/006), İmidazol türevlerinin biyoadezif ilaç şekilleri üzerine çalışmalar, Araştırıcı, 2010.
- Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi (08/ECZ/002), Non-steroidal antienflamatuvar etkili ilaçların katı dispersiyonlarının hazırlanması ve değerlendirilmesi, Araştırıcı, 2009.
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2011, Novartis Farmasötik Teknoloji Proje Destek Ödülü (Birincilik)