Akademik Bilgiler



ARİF GÜRSOY
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Fen Fakültesi
Matematik Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: arif.gursoy@ege.edu.tr
- E-posta: arifgursoy@gmail.com
- Telefon: +90 232 311 1744
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Matematik, Bilgisayar Bilimleri, Türkiye, 2005
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Matematik Anabilim Dalı, Bilgisayar Bilimleri Bilim Dalı, Türkiye , 2009
- Doktora: Ege Üniversitesi, Matematik Anabilim Dalı, Bilgisayar Bilimleri Bilim Dalı, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Yardımcı Doçent, 2013-
- Araştırma Görevlisi, 2006-2009
Uzmanlık Alanları- Yöneylem Araştırması (4060300)
- Matematiksel Programlama (6050203)
- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
- Matematiksel Programlama ve Optimal Kont (6190403)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Nuriyev U.G., Berberler M.E., Gürsoy A. An Approach to The Elliptical Orbit With The Lines Of Equal Length Proceeding of the International scientific conference “Information Technologies and Telecommunications in Education and Science” (IT & T ES’2006), p. 192-194, Antalya, Turkey, May 19-26, 2006.
- Nuriyev U.G., Berberler M. E., Gürsoy A. Computer Assisted Teaching of Multi-Focus Curves. Proceeding of the International scientific conference “Information Technologies and Telecommunications in Education and Science” (IT & T ES’2006), p.189-191, Antalya, Turkey, May 19-26, 2006.
- Güner M., Gürsoy A., Öksüz D., Süreç Planlama Ve Kontrol İçin Takt Zamana Göre , Ahp Ve Gantt Planı’nın Kombineli Kullanımı İle Hazırlanan Bir Yazılımın Geliştirilmesi, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi, 3-5 Temmuz, 2006
- Nuriyev U.G., Gürsoy A., Derman C. “En Kısa Uzunluklu Hamilton Yolu Problemi Üzerine”, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos, Kütahya , 2006.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (11 adet)- Nuriyev U.G., Güner M., Berberler M. E., Gürsoy A., Vatansever B. “Yalın Üretim Unsurları ve Minimum Kayıp Zaman Hedefi ile İdeal Üretim Değerlerini Belirleyen Modüler Hat Dengeleme Paket Programı”, Teknoloji, Yenilik & Girişim Sermayesi Günleri ve Proje Pazarı, Düzenleyen Kuruluşlar: ESBAS, TÜBİTAK, EBİLTEM (Proje No 409), İzmir, 1-2 Aralık 2005.
- Bidon Paketleme Problemi ve Uygulamaları, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2007/Fen/007, Proje Araştırmacısı, 2007
- Güner M., Gürsoy A., İlleez A.A., Nuriyev U.G. “Dikim Ünitelerinde Hazırlık Sürelerinin Optimizasyonu İçin İş Çizelgeleme Programı”, “Inno-Venture 2007” Proje pazarı, Düzenleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, EBİLTEM, TURKCELL (Proje No BIT_210), İzmir, 2007
- Nuriyev U.G., Berberler M.E., Gürsoy A., Kaya O., “Bir Boyutlu Kesme Problemi İçin Bir Paket Program Hazırlanması ve PVC, Metal Ve Kamu Sektörlerinde Uygulanması”, “Inno-Venture 2007” Proje pazarı, Düzenleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, EBİLTEM, TURKCELL (Proje No BIT_208), İzmir, 13-14 Aralık 2007.
- Nuriyev U.G., Berberler M.E., Gürsoy A., Kaya O. “Yalın Üretim Hat Dengeleme, Model Değişim Süreçlerinin Optimizasyonu, Üretim Sürecinde Planlama Problemlerinin Çözümü, Yazılım Geliştirilmesi ve Tekstil Sektöründe Uygulanması”, “Inno-Venture 2007” Proje pazarı, Düzenleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, EBİLTEM, TURKCELL (Proje No BIT_207), İzmir, 13-14 Aralık 2007.
- Nuriyev U.G., Berberler M.E., Gürsoy A., Kaya O. “Ulaşım Sektöründe Bir Boyutlu Uygun Yer Seçimi Problemi İçin Yazılım Geliştirme”, “Inno-Venture 2007” Proje pazarı, Düzenleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK, EBİLTEM, TURKCELL (Proje No BIT_206), İzmir, 2007.
- “Tekstilde Ardışık ve Paralel İşlemleri Karmaşık Bir Üretim Sürecinin Optimal Hat Dengelenmesi: Matematiksel olarak Modelleme ve Yeni Bir Yazılım Modülü Geliştirme”, TÜBİTAK, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) Projesi, 2007.
- Güner M., Nuriyev U., Berberler M. E., Gürsoy A. “Tekstilde Ardışık ve Paralel İşlemli Karmaşık Bir Üretim Sürecinin Optimal Hat Dengelemesi: Matematiksel Olarak Modelleme ve Yeni Bir Yazılım Modülü Geliştirme”, Türkiye Tekstil Teknoloji Platformu (TTTP) - Bilgi Paylaşımı ve Proje Ortaklıkları Oluşturma Toplantısı, Düzenleyen Kuruluş: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri, İstanbul, 21 Mayis 2008.
- Nuriyev U.G., Berberler M.E., Gürsoy A. “Bir Boyutlu Kesme Problemi İçin Bir Paket Program Hazırlanması Ve PVC, Metal Ve Kamu Sektörlerinde Uygulanması”, Proje pazarı 2008, Düzenleyen Kuruluş: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi, İzmir: 18, 25 Haziran 2008.
- Nuriyev U.G., Güner M., Berberler M.E., Gürsoy A. “Yalın Üretim Hat Dengeleme, Model Değişim Süreçlerinin Optimizasyonu, Üretim Sürecinde Planlama Problemlerinin Çözümü, Yazılım Geliştirilmesi ve Tekstil Sektöründe Uygulanması”, Proje pazarı 2008, Düzenleyen Kuruluş: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi, İzmir: 18, 25 Haziran 2008.
- Nuriyev U.G., Berberler M.E., Gürsoy A. “Ulaşım Sektöründe Bir Boyutlu Uygun Yer Seçimi Problemi İçin Yazılım Geliştirme”, Proje pazarı 2008, Düzenleyen Kuruluş: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi, İzmir: 18, 25 Haziran 2008.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Nuriyev, U.G., Güner, M., Berberler, M.E., Gürsoy, A. "Optimum Line Balancing of a Complex Production Process with Consecutive and Parallel Operations in Textile", International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, p.142, Baku, Azerbaijan, June 2-4, 2008.
- Babayev, D.A., Nuriyev, U.G., Bell, G.I., Berberler, M.E., Kutucu, H., Gürsoy, A., Kurt, M. "Mathematıcal modelling of a telecommunıcatıon packıng problem and a heurıstıc approach for fındıng a solutıon" , International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, p.44, Baku, Azerbaijan, June 2-4, 2008.
- Nuriyev U.G., Gürsoy A., Dinler Y. "Multi-Focused Curves", First International Computer and Educational Technology Symposium, p. 91, 16-18 May 2007, Çanakkale, 2007.
- Nuriyev U.G., Berberler M. E., Gürsoy A. Computer Assisted Teaching of Multi-Focus Curves, International scientific conference "Information Technologies and Telecommunications in Education and Science" IT & T ES’2006), p.189-191, Antalya, Turkey, May 19-26, 2006.
- Nuriyev U., Berberler M.E., Gürsoy A. An Approach to The Elliptical Orbit With The Lines Of Equal Length International scientific conference "Information Technologies and Telecommunications in Education and Science" (IT & T ES’2006), p.192-194, Antalya, Turkey, May 19-26, 2006.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- İlleez A, Nuriyev U.G., Güner M., Gürsoy A. "Mathematical Methods Used for Process Scheduling in Apparel Sector", Second Annual SUNY-YÖK Collaboration Symposium "Scientific Collaboration for Sustainable Development" 23-25 May 2007, Çukurova University Balcalı/ADANA, 2007.
- Nuriyev U.G., Gürsoy A., Berberler M.E. "Bantgeçişi (Bandpass) Problemini Çözmek İçin Heuristik Bir Algoritma", Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXVII Ulusal kongresi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2– 4 Temmuz, 2007.
- Nuriyev U.G., Gürsoy A., Derman C., En kısa uzunluklu hamilton yolu problemi üzerine, XIX. Ulusal Matematik Sempozyumu, 22-25 Ağustos, Kütahya , (2006).
- Nuriyev U.G., Güner M., Berberler M.E., Gürsoy A., Vetensever B., Yalın üretim tekniği unsurları dikkate alınarak hat dengelemede kayıp zamanlarin en az olduğu üretim miktarının belirlenmesi. Yöneylem Araştırması ve Endüstri mühendisliği XXV Ulusal kongresi, s.19-20, İstanbul, Koç Universitesi, 4 – 6 Temmuz, 2005.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Yöneylem Araştırması Derneği (YAD)
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2007, TÜBİTAK - ARDEB 1001 Projelerini Destekleme Programı