Akademik BilgilerBERİL CEYLAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: beril.ceylan@ege.edu.tr
- Telefon: 02323113374, Ofis
- Web sayfası: http://egitim.ege.edu.tr/~bceylan
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi/ BÖTE, Türkiye , 2005
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü / BÖTE, Türkiye , 2008
- Doktora: Anadolu Üniversitesi /Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ BÖTE, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Araştırma Görevlisi Dr., 2015-
- Anadolu Üniversitesi Araştırma Görevlisi, 2009-2015
- Araştırma Görevlisi, 2005-2009
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- 3. Uluslararası Eğitimde Yeni Eğilimler Konfreransı (NTE) , (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2016
- 9.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS), (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2015
- 2. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2014
- 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS) (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2008
- 1. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı (Düzenleme Kurulu Üyesi), 2007
Uzmanlık Alanları- Eğitim Teknolojisi (2221300)
- Bilgisayar Destekli Tasarım (6090304)
- Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Üretim (6250207)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Ateş Çobanoğlu, A., Yücel, Z. E., Uzunboylar, O., ve Ceylan, B. (2017). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğrenimine Yönelik E-Materyal Tasarımında Harmanlanmış Bir Mentörlük Uygulaması. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 8(1), 141-160. DOI: 10.17569/tojqi.288860.
- Bedir Erişti, S. D., Fırat, M., İzmirli, S., ve Ceylan, B. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu olan Çocuklar için Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımına Dayalı Eğitsel Oyun Tasarımı.Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,30 (1), 73-99.
- Ersoy, M., Yurdakul, I. K., & Ceylan, B. (2016). Öğretmen Adaylarının BİT Becerileri Işığında Teknopedagojik İçerik Bilgisine İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi: Deneysel Bir Araştırma. Eğitim ve Bilim, 41(186), 119-135.
- Ceylan, B., Türk, M., Yaman F. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2014). Determining the Changes of Information and Communication Technology Guidance Teacher Candidates' Technological Pedagogical Content Knowledge Competency, Information and Communication Technology Usage Stages and Levels. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 10 (1), 171-201.
- Kurt, A.A., Akbulut, Y., Odabaşı, H.F., Ceylan, B., Kuzu, E.B., Dönmez, O., ve İzmirli, Ö.Ş. (2013). Factors Motivating and Hindering Information and Communication Technologies. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 4(1), 34-46.
- Kurt, A. A., Akbulut, Y., Odabaşı, H. F., Dönmez, O., Kuzu, E. B., Ceylan, B., ve İzmirli, Ö. Ş. (2012). Faculties’ Information and Communication Technologies Action Competencies. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 261-274.
- Odabaşı, H.F., Kurt, A.A., Akbulut, A., Dönmez, O., Ceylan, B., Şahin İzmirli, Ö., Kuzu, E.B., ve Karakoyun, F.(2011). Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eylem Yeterliği (BİTEY). Anadolu Journal of Educational Sciences International, 1(1), 36-48.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Ceylan, B. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2015). Learning objects: Using as a teacher environment in teacher education. Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2015 (SITE 2015), Las Vegas, ABD, 2- 6 Mart, 2015.
- Ceylan, B., Yaman, F., Türk, M. ve Kabakçı Yurdakul I. (2013). Determining Information and Communication Technology Usage of Information Technology Preservice Teachers for Developping Educational Materials. Educational Materials. International Conferance on New Horizons in Education (INTE 2013), Roma, İtalya, 25- 27 Haziran, 2013.
- Ceylan, B., Kabakçı Yurdakul, I. ve Yalçınoğlu, P. (2013). Teacher Candidates’ Views, Experiences and Evaluation of Learning Objects. International Conference on Education and Information Technology (ICEIT’13). 23-25 October, 2013. San Francisco, USA.
- Kurt, A.A., Odabaşı, H.F., Akbulut, Y., Şahin İzmirli, Ö., Dönmez, O., Kuzu, E.B., ve Ceylan, B. (2012). Information Technology Teacher Candidates' Action Competencies to Solve Society Wide Problems in Turkey. The Asian Conference on Technology in the Classroom, Osaka, Japonya, 30 Nisan, 2012. (pp.185-189).
- Ceylan, B. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2012). A Study on Technology Mentoring: The Journey of Developing a Web Site. 3th World Conference on Learning, Teaching & Administration (WC-LTA). Bürüksel, Belçika 25-28 Ekim 2012.
- Ceylan, B., Kabakci Yurdakul, I., Birinci, G., Sahin Izmirli, O. & Coklar, A.N. (2012). Investigating Information Technology Preservice Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge Competencies in terms of Information and Communication Technology Usage. In P. Resta (Ed.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2012 (pp. 4212-4215). Chesapeake, VA: AACE. 5-9 March.
- Odabaşı, H.F., Kurt, A.A., Akbulut, Y., Kuzu, E.B., Dönmez, O., Ceylan, B., ve Şahin İzmirli, Ö. (2011). ICT Action Competence in Teacher Education. 3rd. International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 04-06 Temmuz, 2011.
- Kurt, A.A., Odabasi, H.F., Akbulut, Y., Kuzu, E.B., Donmez, O., Ceylan, B. ve Sahin-Izmirli, O. (2011). Information and Communication Technologies Action Competence* (ICTAC). In T. Bastiaens & M. Ebner (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2011 (pp. 2742-2743). Chesapeake, VA: AACE., 27 June- 1 July 2011
- Şahin İzmirli, Ö. ve Ceylan, B. (2011). How are Pre-Service IT Teachers Integrating ICT into Their Instruction? World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA 2011), Lisbon, Portugal, 27 Haziran-01 Temmuz, 2011.
- Ceylan B., Kuzu E. B. Investigating The Studies Using Mobile Technologies in Education. World Conferance on Learning, Teaching & Administration, Cairo: The American University, EGYPT, 29- 31 Ekim 2010.
- Kuzu, E. B., ve Ceylan, B. (2010). Typographic properties of online learning environments for adults. World Conferance on Learning, Teaching & Administration, Cairo: The American University, EGYPT, 29- 31 Ekim 2010. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9, 879-883.
- Ceylan B., Kesim M. ve İnceoğlu, M. M. Connectivism and Open CourseWare Projects. IODL & ICEM 2010 Joint Conference and Media Days, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE, 6- 8 Ekim 2010.
- Ceylan, B. ve İnceoğlu, M., M. (2010). Learning Enviroments: Ege University Open Course Ware Project (EUADM), World Conference on Educational Sciences, İstanbul, Türkiye, 4- 8 Şubat 2010. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4172- 4176.
- Ceylan, B., Balcı, B. ve İnceoğlu, M., M. (2009). An Application of Creating and Packaging Learning Objects. World Conference on Educational Sciences: New Trends and Issues in Educational Sciences, Nicosia, KKTC, 4- 7 Şubat 2009. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2051- 2056.
- Ceylan, B. ve İnceoğlu, M.M. (2008). Materializing Learning Objects with SCORM Specifications. In Computational Science and Its Applications–ICCSA 2008, Perugia, İtalya, 30 Haziran- 3 Temmuz 2008. Lecture Notes in Computer Science, 5072, 541-554.
- Ceylan B., Sarsar F., Tabanlı G. ve İnceoğlu M., M. (2006) Öğrenme Ortamlarında Grafik Kullanıcı Arayüz Tasarımı. 6th International Educational Technology Conference- IETC 2006, Famagusta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 19-21 Nisan, 2006. (pp.366-374).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- Altunsaban, C., Sarsar, F., Kışla, T., Ceylan, B., ve İnceoğlu, M. M. (2017). Eğitsel Mobil Uygulamaların Tasarım İlkelerinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüş Ölçeği. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye, 24- 26 Mayıs 2017.
- Ceylan, B., Sarsar, F., Altunsaban, C., Demir, Y., Kuleli, S. ve Altay, G. (2017). Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonuna İlişkin Görüşlerinin Betimlenmesi. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye, 24- 26 Mayıs 2017.
- Sarsar, F., Kışla, T., Demir Y., Ceylan, B. ve Ateş Çobanoğlu, A. (2017). Dönüştürülmüş Sınıf Modeline Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS), Malatya, Türkiye, 24- 26 Mayıs 2017.
- Ceylan, B., Dönmez, O. ve Sarsar, F. (2017). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun (Fomo) Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye, 11-13 Ekim 2017.
- Sarsar, F., Ceylan, B. ve Dönmez, O. (2017). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Arttırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye, 11-13 Ekim 2017.
- Dönmez, O. ve Sarsar, F. ve Ceylan, B. (2017). Öğretmen Adaylarının Siber Aylaklık Profillerinin İncelenmesi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES), İzmir, Türkiye, 11-13 Ekim 2017.
- Ceylan, B. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2016).Öğretmen Adaylarının Dijital Öyküleme Çalışmalarındaki Tercihlerinin Betimlenmesi, 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu (ICITS), Rize, Türkiye, 16- 18 Mayıs 2016.
- Sarsar, F., Dönmez, O., Ceylan, B. ve Denizli, S. (2016). Öğretmen Adaylarının 21 yy Öğrenen Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 2'inci Yaşam Boyu Egitim Dünya Kongresi (WCLE), Antalya, TÜRKİYE, 16-17 Aralık 2016.(ss.37).
- Ceylan, B., Sarsar, F., Dönmez, O. ve Karasu, M. (2016). Bilgisayar ve Öğretim teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının E-öğrenmeye hazır bulunuşluklarının değerlendirilmesi. 2'inci Yaşam Boyu Egitim Dünya Kongresi (WCLE) Tam Metin Bildiri Kitabı (ss 321-327). Ankara: Çözüm Eğitim Yayıncılık, Antalya, TÜRKİYE, 16-17 Aralık 2016.
- Ceylan, B. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2014). Teknolojik Pedagojik Içerik Bilgisi Açısından Teknoloji Entegrasyonu Araştırmalarının Eğilimi: Türkiye Örnegi. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı- International Conferance on New Trends in Educational Technology (INTET), Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-15 Nisan, 2014.(ss.47).
- Kurt, A.A., Akbulut, Y., Odabaşı, H.F., Kuzu, E.B., Ceylan, B., Dönmez, O., & Şahin-İzmirli, Ö. (2012). Araştırmacıların Proje Günlüğü: Bir TÜBİTAK Projesinde Araştırmacıların Deneyimleri. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2012),Gaziantep, Türkiye, 4- 6 Ekim 2012.(ss.275).
- Ceylan, B., Kabakçı Yurdakul, I., Yalçınoğlu, P ve Çoklar, A.N.(2012). Designing and Developing Technological Pedagogical Content Knowledge Oriented Learning Objects for Teacher Candidates. 6th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2012),Gaziantep, Türkeye, 4- 6 Ekim 2012. (ss.286).
- 2010, Şahin-İzmirli, Ö., Kabakçı, I. ve Ceylan, B., "Öğretim Tasarımı Ders Çıktılarının Bilişim Teknolojisi Özel Alan Yeterlilikleri Açısından İncelenmesi", X. International Educational Technology Conference (10. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı), Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE, 26- 28 Nisan. (ss.1074)
- Erişti, S.D., Firat, M., İzmirli, S. ve Ceylan, B. (2010). Otistik Çocuklarda Odaklanma Problemine İlişkin Bilgisayar Destekli Etkinlik Üretimi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Konya: Selçuk Üniversitesi, Türkiye, 24- 26 Eylül 2010. (ss.483).
- İnceoğlu, M.M., Ceylan, B., ve Dönmez, O. (2009). Açık Ders Malzemelerine Genel Bir Bakış: Ege Üniversitesi Örneği. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir, Türkiye, 01-03 Ekim, 2009.(ss.14).
- Bintaş, J., Dönmez, O., Ceylan, B. ve Gelibolu, M. F. (2007). Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminde Buluş yoluyla Çevre, Alan ve Hacim Ögretimi. Birinci Ulusal İlkögretim Kongresi, Ankara, Türkiye, 15- 17 Kasım 2007. (ss.121).
- Bintaş, J., Ceylan, B. ve Dönmez, O. (2006). Dinamik Geometri Yazılımları Aracılıgıyla Ispat Yoluyla Ögrenme. Egitimde Çagdas Yönelimler- 3 Yapılandırmacılık ve Egitime Yansımaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 29 Nisan 2006. (ss.143-145).

Kitapları (6 adet)- Ceylan, B. (2017). Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Öğretmen. İçinde Genç, S. Z. (Ed), Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
- Ceylan, B. ve Kabakçı Yurdakul, I. (2015). Planlamadan Değerlendirmeye Teknopedagojik Mesleki Gelişim. İçinde Akkayonlu, B; İşman, A. ve Odabaşı, H. F. (Ed), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2015 (1. Baskı). Ankara: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
- Ceylan, B. (2015). Dersler ve Ödevlerle Etkileşim Ekleme. İçinde Şimşek, Ö. (Ed), Moodle 2 ile E-Öğrenme Tasarımı (Moodle 2 E-Learning Course Development) (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
- Ceylan, B. (2015). Durağan Ders Materyali Ekleme. İçinde Şimşek, Ö. (Ed), Moodle 2 ile E-Öğrenme Tasarımı (Moodle 2 E-Learning Course Development) (1.Baskı). Ankara: Pegem Akademi
- Ceylan, B. ve Birinci, G. (2013). Teknopedagojik Eğitimde Çoklu Ortam Uygulamaları. İçinde Kabakçı Yurdakul, I. (Ed), Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknloojileri ve Materyal Tasarımı (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık
- Ceylan, B. (2012). E- Öğrenmeyi Destekleyen Ortamlar: Nesne Ambarları. İçinde Eby, G.; Telli Yamamato, G. ve Demiray, U. (Ed), Türkiyede E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar III (1. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2015, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), No: 1207E108, Öğretmen Adayları için Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisine Dayalı Öğrenme Nesnelerinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi (Araştırmacı)
- 2013, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), No: 1105E092, Danışmanların Gözüyle Doktora Süreci (Araştırmacı)
- 2013, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), No: 09-EĞF-007, Ekran Yakalama Programı Kullanılarak Dinamik Geometri Yazılım Programı Öğretimi (Araştırmacı)
- 2012, TÜBİTAK SOBAG, No: 110K565, Bilgi ve iletişim teknolojileri eylem yeterliliği (Bursiyer)
- 2009, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), No: 07-EĞF-002, Bilgisayara Giriş ve Algoritmaya Giriş Dersleri için Yeniden kullanılabilir Uzaktan Öğretim Materyali Geliştirimi (Araştırmacı)