Akademik BilgilerDUYGU DÖNDÜ AYGÜNEŞ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aygunesduygu@gmail.com
- Telefon: (0232) 390 22 60
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, 2005
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, 2008

Uzmanlık Alanları- Tıbbi Biyoloji (1010101)
Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2009, THE EVALUATION OF EFFICACY AND RELIABILITY OF BIOMED-2 CLONALITY ASSAY IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASES IN 37 CASES: SINGLE CENTER EXPERIENCE

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2008, TANI GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN OLGULARDA KLONALİTE ANALİZİ UYGULAMASI VE ANALİZ SONUÇLARININ TANIYA KATKISI
- 2008, METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARDA CES1 GEN POLİMORFİZMLERİ GÖRÜLME SIKLIKLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Tıbbi Biyoloji Derneği
- Tıbbi Genetik Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2008, METASTATİK MEME KANSERLİ HASTALARDA CES1 GEN POLİMORFİZMLERİNİN GÖRÜLME SIKLIKLARI VE CAPECİTABİNE KULLANANLARDA İLAÇ YANITINA ETKİLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ