Akademik BilgilerFadime AYDIN KÖSE
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bölümü
Biyokimya Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: fadime.aydin@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3884000-3986
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Türkiye , 2006
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2009
- Doktora: Ege Üniversitesi, Eczacılk Fakültesi Biyokimya ABD, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2006-
Uzmanlık Alanları- Biyokimya (1010400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (15 adet)- 2017, Jabrane Jouha, Mohammed Loubidi, Jamila Bouali, Salha Hamri, Abderrafia Hafid, Franck Suzenet, Gérald Guillaumet, Taner Dagcı, Mostafa Khouili, Fadime Aydın, Luciano Saso, Güliz Armagan. ''Synthesis of new heterocyclic compounds based on pyrazolopyridine scaffold and evaluation of their neuroprotective potential in MPP + -induced neurodegeneration''European Journal of Medicinal Chemistry, 129:41-52.
- 2017, Gulcin Arslan Azizoglu, Sakine Tuncay Tanriverdi, Fadime Aydin Kose, Petek Ballar Kirmizibayrak, Ozgen Ozer. ''Dual-Prevention for UV-Induced Skin Damage: Incorporation of Melatonin-Loaded Elastic Niosomes into Octyl Methoxycinnamate Pickering Emulsions'' AAPS PharmSciTech, 18:8, pp 2987–2998.
- 2017, Fadime Aydin Kose, Serap Celebi, Hakan Cengiz, Duygu Harmanci, Ayse Kocak, Erhan Canbay, Diler Aslan, Ebru Sezer, Aysun Pabuccuoglu, Hilal Kocdor ''Evaluation of the first Turkish in vitro diagnostic symposium''. Turkish Journal of Biochemistry, 42:1, pp 93-96.
- 2017, Ö Altan, Z Açıkgöz, OH Bayraktar, FA Köse, ÇȘ Tuğalay, O Pourdolati. ''The effects of in ovo injection of vitamin C and E on growth performance and oxidative stability in broilers exposed to heat stress''Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 54:3, pp 259-266.
- 2017, Özge ALTAN, Zümrüt AÇIKGÖZ, Özer Hakan BAYRAKTAR, Fadime AYDIN KÖSE,Esra KARADUMAN. ''İn ovo T3 Hormonu Enjeksiyonunun Soğuk Stresine Maruz Kalan Etlik Piliçlerde Performans, Bazı Kan Parametreleri ve Oksidatif Stabilite Üzerine Etkileri''Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg.,54 (4):489-496.
- 2016, Fadime Aydın Köse, Petek Ballar Kırmızıbayrak, Aysun Pabuccuoğlu.''MANF may attenuate hypoxia reperfusioninducedrenal cell injury''FEBS Journal 283 (Suppl.1), p 210.
- 2015, Coban, G., Aydin Kose, F.,Ballar Kirmizibayrak, P., Pabuccuoglu, V. 'Synthesis, biological activity screening and molecular modeling study of acylaminoacetamide derivatives'. Med Chem Res, 24(10):3710- 29.
- 2015, Fadime Aydın Köse, Petek Ballar Kırmızıbayrak, Aysun Pabuccuoğlu.''Oxidative nitrosative stress and endoplasmic reticulum stress in ischemic acute renal failure''FEBS Journal 282 (Suppl.1), p 314.
- 2014, Soyer, Z., Uysal, S., Aydın Kose, F., Pabuccuoglu, A.'Synthesis and antioxidant activity studies of some 5-Chloro-3-substituted 2(3H)-benzoxazolone derivatives' ASIAN J CHEM. 25(19):6642-6.
- 2013, Aydin-Kose F., Erzurumlu, Y., Gozen, O., Gozuacik, D.,Toth, E.A., Ballar, P. “A Unique IBMPFD-related p97/VCP mutation with differential binding pattern and subcellular localization” Int. J. Biochem Cell Biol. , 45(4):773-82
- 2013, Akgul, O., Tarikogulları, A., Aydın-Kose, F., Kirmizibayrak-Ballar, P., Pabuccuoglu, V.' Synthesis and Cytotoxic Activity of Some 2-(2,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)acetamide Derivatives.' Turk J Chem.
- 2011, Ballar, P., Pabuccuoglu, A., Kose, F.A. ''Different p97/VCP complexes function in retrotranslocation step of mammalian ER-associated degradation (ERAD).'' Int J Biochem Cell Biol 43(4):613-21
- 2011, Kose, FA.,Sezis M.,Akcicek F.,Pabuccuoglu A. ‘ Oxidative and Nitrosative Stress Markers in Patients on Hemodialysis and Peritoneal Dialysis.’Blood Purfication,Volume 32,Issue 3, Pages 202-208.
- 2011, Baykal Erel, S., Demir, S., Kose, A. F., Ballar, P., Karaalp, C. 'In vitro Cytotoxic Properties of Six Artemisia L. Species. Planta Medica, 8(3):247-51
- 2011, Astari, A. K., Erel B. S., Koksal, C., Kose,A. F., Karaalp, C. 'Antimicrobial and cytotoxic activities of roots of Centaurea cadmea Boiss.' Planta Medica, 77(12):1437

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2014, Astari K.A., Baykan Erel S, Aydın Kose F., Koksal Ç., Karaalp C.'Cytotoxic and antibacterial activities of cadmea Boiss.' Turk J Pharm Sci, 11(1):101-6
- 2011, Baykan Erel Ş., Şenol S.G., Aydın Köse F., Ballar P.’’In vitro Cytotoxic Properties of Six Artemisia L. Species.’’ Turk. J. Pharm. Sci. 8(3): 247-251

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- 2015, Aydın Kose, F., Kırmızıbayrak Ballar, P. Pabuccuoglu, A. '"Oxidative/nitrosative stress and endoplasmic reticulum stress in ischemic acute renal failure". 40th Congress of the Federation of the European Biochemical (FEBS), July 04-09,Berlin/ Germany.
- 2015, Albayrak, G., Aydın Köse, F., Nalbantsoy, A., Öztürk, B., Baykan, Ş. 'Antioxidant and cytotoxic properties of Tanacetum Argenteum Subsp. Argenteum Extracts'. Internatiolnal Symposium on Drug Research & Development, October 15-17, Eskisehir/ TURKEY.
- 2012, Aydin-Kose F., Pabuccuoglu, A., Ballar, P. ‘’Different p97/VCP complexes function in retrotranslocation step of mammalian ERassociated degradation (ERAD)’’, FEBS Special Meeting protein quality control and ubiquitin systems in health and disease, 14-16 Kasım,Kuşadası,Aydın
- 2012, Erzurumlu Y., Aydin-Kose F., Gözen O., Gözüaçık D., Eric A., Ballar P. ‘’ A Unique IBMPFD-Related p97/VCP Mutation With Differential Binding Pattern and Subcellular Localization’’ FEBS Special Meeting protein quality control and ubiquitin systems in health and disease, 14-16 Kasım, Kuşadası,Aydın.
- 2012, Erzurumlu Y., Aydin-Kose F., Ballar P. (Kasım 201‘’ A unique IBMPFD-related p97/VCP mutation: P137L’’ FEBS Special Meeting protein quality control and ubiquitin systems in health and disease. 14-16 Kasım Kuşadası Aydın (sözlü sunum)
- 2011, Erel Baykan S. , Demir S. , Kose Aydin F., et al. ‘Cytotoxic properties of five Centaurea L. species from Anatolia’, 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 04-09 Eylül, Antalya- TURKEY
- 2011, Astari Alizadeh K. , Erel Baykan S. , Koksal C. , Kose Aydin F. , Karaalp, C. ‘Antimicrobial and cytotoxic activities of roots of Centaurea cadmea Boiss’, 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 04-09 Eylül, Antalya- TURKEY
- 2011, Fadime Aydin Köse, Aysun Pabuççuoglu, Petek Ballar. ‘Differential Regulation and Complex Composition In GP78- AND HRD1- Mediated Er- Associated Degradation’, EMBO Workshop on Intracellular Proteolysis & Cancer, 26-28 Ekim,Valensiya- İspanya
- 2010, Fadime Aydin Köse, Aysun Pabuççuoglu, Meltem Seziş, Fehmi Akçiçek ‘Elevated Plasma 3-Nitrotyrosine Levels in Hemodialysis Patients’ , International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24-27 Haziran, Çeşme,İzmir-Türkiye
- 2010, Akgul, O., Tarikogullari, A.H., Ballar, P., Aydin-Kose, F., Soyer, Z. . The synthesis and proteasome inhibitory activity of some alkanamide derivatives. IPSMPS, Izmir, Türkiye (sözlü sunum)
- 2008, Fadime Aydin Köse, Aysun Pabuççuoglu, Meltem Seziş, Fehmi Akçiçek. “Protein Oxidation Status and Total Antioxidant Capacity In Patients With Chronic Renal Failure”, Bioanalysis in Oxidative Stress, Nisan, Exeter, İngiltere

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 2015- Aydın Kose, F., Ballar Kırmızıbayrak, P., Pabuccuoglu, A. 'Hipoksi-Reperfüzyona Maruz Kalan Renal Tübüler Epitel Hücrelerinde Mezensefalik Astrosit-Türevi Nörotrofik Faktör (MANF) Ekspresyonunun Araştırılması.' XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım, Belek-Antalya (Sözlü Sunum)
- 2013,Aydın Köse,F. and Pabuccuoğlu, A. 'Kersetin ve asetaminofenin HK-2 hücrelerinde nitrozatif stres üzerine etkilerinin araştırılması', XXV. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Eylül, İzmir
- 2013, Aydın Köse F., Pabuccuoglu A., ‘Farklı hücre hatlarında nitrozatif stres-apoptoz ilişkisinin araştırılması, Sağlıkta İnovasyon Üniversiteden Sanayiye Eğitim Çalıştayı, 16-17 May 2013, İzmir.
- 2011, Fadime Aydin Köse, Petek Ballar, Aysun Pabuççuoglu. ‘Farklı Memeli Hücre Hatlarında Protein Nitrasyonunun Araştırılması’, XXIII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 29 Kasım-2 Aralık, Adana

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (8 adet)- TUBİTAK Projesi, No:115S692, 2018, TUBİTAK Projesi, No: 115S692, Fibroblast Büyüme Faktörü Reseptör İnhibitörü Olarak Tasarlanmış Yeni Küçük Moleküllerin Sentezi Karakterizasyonu Biyolojik Aktivite Ve Moleküler Modelleme Çalışmaları. Araştırmacı.
- 2015/BİL/040, 2017, 2015/BİL/040, Fibroblast Büyüme Faktörü Reseptör İnhibitörü Olarak Tasarlanmış Yeni Küçük Moleküllerin Sentezi Karakterizasyonu Biyolojik Aktivite Ve Moleküler Modelleme Çalışmaları. Araştırmacı.
- 2013, BAP, No: 13-ECZ-09, 'İnsan Böbrek Epitel Hücrelerinde (HK-2) Hipoksi İle İndüklenen Stres Koşullarında Transglutaminaz 2 Düzeylerinin Araştırılması'(Araştırmacı).
- 2012, BAP, No: 12-ECZ-07, 'İskemik Akut Renal Yetmezlikte Oksidatif, Nitrozatif Stres Ve Endoplazmik Retikulum (ER) Stresinin Etkileşimleri Ve ER Stresi Yanıt Proteini Manf/Armet’in Fonksiyonunun Araştırılması'(Araştırmacı).
- 2010, BAP, No:10-ECZ-027, 'Batı Anadoluda Doğal Yayılış Gösteren Bazı Centaurca L Taksonlarının Sitotoksik Ve Proteozom İnhibasyonu Aktivitelerinin Araştırılması' (Araştırmacı)
- 2009, FP7-PEOPLE-IRG,No: 239409, ' Expanding the knowledge on mammalian Endoplasmic Reticulum-associated degradation (ERAD)' (Bursiyer)
- 2008, Tubitak Projesi, No: 108S056, "Memeli hücrelerinde Endoplazmik Retikulum İlişkili Protein Yıkım (ERİY) mekanizmasının substrata spesifik farklılıklarının ve regülasyonunun incelenmesi (Bursiyer)
- 2007, BAP, No: 07-ECZ-019, 'Hemodıyalızde Proteınlerın Oksıdatıf Modıfıkasyonunun Araştırılması' (Araştırmacı)
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- FEBS
- Hücre Ölümü Araştırma Derneği
- The American Society For Biochemistry and Moleculer Biology
- The Biochemical Society UK
- Türk Biyokimya Derneği