Akademik BilgilerFAZIL ÖZDAMAR
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Bağlı Bölümler
Türk Dili Bölümü
İletişim Bilgileri- E-posta: fazilozdamar@hotmail.com
- Telefon: 02323112069-121, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü-TÖMER
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye , 2005
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Ege Üniversitesi-Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü (TÖMER)-Öğretim Görevlisi, 2015-
- Novipazar Devlet Üniversitesi-İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü-Öğretim Görevlisi, 2013-2015
- Novipazar Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Öğretim Görevlisi, 2013-2015
- Ege Üniversitesi-Türk Dili Bölümü-Öğretim Görevlisi, 2005-2015
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2016, "Âşık Edebiyatında Mekânın Şiir Yaratımına Etkisi -Tebriz’de Derlenen Âşık Abbas ve Han Çoban Redifli Şiirler Örneğinde-" Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi S. 16/2, s. 123-132.
- 2015, "Yeni Pazar’da Türkçe Öğretimi:Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi S. 15/1, s. 131-141.
- 2014, "Dede Korkut Kitabı’nın Çağdaş Müzik Sanatçıları Üzerindeki Tesiri", Milli Folklor Dergisi, S. 101, s. 125-137.
- 2013, "Tebrizli Âşık Ali’nin Kanatlı Ses Şiiri ve Bahtiyar Vahapzade’nin Bu Âşığa Cevabı", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi S. XIII/2, s. 77-89.
- 2012, "Tebriz Âşık Şiirinde Tarihî Bir Direniş Sembolü: Babek", Milli Folklor Dergisi, S. 96, s. 39-50.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 2012, "Şambayat Köyü'nde Derlenen Bilmeceler Üzerine Bir Değerlendirme", Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 141-151.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- “Tebriz Düğünlerinde Âşıklar Tarafından Okunan Hoşlama ve Tarifler Üzerine Bir İnceleme”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Kongresi. 11-12 Mayıs 2017, Bişkek/KIRGIZİSTAN.
- "Köroğlu’nun İran Türkleri Anlatmaları Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını", Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Çalıştayı, 15-16 Eylül 2017. ("Köroğlu’nun İran Türkleri Anlatmaları Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Dünü, Bugünü, Yarını", Bolu’dan Türk Dünyasına Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Çalıştayı, 15-16 Eylül 2017 Bildiri Kitabı. İstanbul: Kaan Matbaası, 2017, s. 405-428.)
- “Şambayadı Köyünde Doğum ile İlgili İnanç ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme”, Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 25/26/27 Mart 2016 Edirne.
- “Yazılı ve Sözlü Gelenek İlişkisi Bağlamında Köroğlu’nun İran Türkleri Anlatmalarında Üstatnamelerin Kullanımı”, VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu “Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları”. 10-12 Ekim 2016 Bolu. (“Yazılı ve Sözlü Gelenek İlişkisi Bağlamında Köroğlu’nun İran Türkleri Anlatmalarında Üstatnamelerin Kullanımı”, VI. Uluslararası Köroğlu Sempozyumu -Köroğlu ve Türk Dünyası Destan Kahramanları- Bildiriler Kitabı. İstanbul: AİBÜ BAMER Yay. 2016, s. 263-281.)
- 2016, "The Effects of the Place on Creation of Poem -In the Example of the Poems with Repeated Voice 'Aşık Abbas' and 'Han Çoban'"- Uluslararası Kafkasya'ya Genç Bakışlar III Sempozyumu, 05-06 Haziran Erdebil/İRAN.
- "Sözlü ve Yazılı Gelenek İlişkisi Bağlamında Dede Korkut Anlatmalarının Yeniden Yaratılmasına Bir Örnek: Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu", III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi: Dede Korkut ve Türk Dünyası, 19-23 Ekim 2015 İzmir. ("Sözlü ve Yazılı Gelenek İlişkisi Bağlamında Dede Korkut Anlatmalarının Yeniden Yaratılmasına Bir Örnek: Dirse Han Oğlu Boğaç Han Boyu", III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi "Dede Korkut ve Türk Dünyası" Bildiriler Kitabı. 3. Cilt, İzmir, 2016, s. 1075-1098).
- "Türk Kültürünün Yeni Pazar Boşnak Kültürüne Etkisi: Yiyecek-İçecek Örneği", IV. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, 7-8 Kasım 2015 İzmir. ("Türk Kültürünün Yeni Pazar Boşnak Kültürüne Etkisi: Yiyecek-İçecek Örneği", IV. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu Bildirileri, İzmir: Birleşik Matbaa, 2015, s. 321-334)
- "Tebrizli Âşık Ali’nin Kanatlı Ses Şiiri ve Bahtiyar Vahapzade’nin Bu Âşığa Cevabı", Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2010- İran Türkolojisi: Konular, Sorunlar ve Yaklaşımlar, 22-25 Haziran 2010 Ankara.

Kitapları (2 adet)- 2017, Tebriz Aşıklıq Enanesi ve Tebrizli Âşık Eli (Eli Feyzullahi Vahid). Genişletilmiş 2. Baskı, Bakü: DAVAM Neşriyyat
- 2014, Tebriz Âşıklık Geleneği ve Tebrizli Âşık Ali (Ali Feyzullahî Vahid). Ankara: Berikan Yayınevi.