Akademik BilgilerSAADET TEKİN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: saadet.tekin@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3434000-5045
Eğitim Bilgileri- Lisans: DEÜ Eğitim Fakültesi, Tarih Öğretmenliği, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: DEÜ Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türkiye, 1990
- Doktora: DEÜ Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Türkiye, 1997
- Yardımcı Doçentlik: CBÜ Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği, Türkiye, 1998

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- TEKİN Saadet, KAPANCI İlker, 'Sosyal bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Durumlarının Atılganlık durumlarına Etkisi' Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010/1 Bahar sayısı, Manisa 2010
- TEKİN Saadet, ' Osmanlı'da Kadın ve Kadın Hapishaneleri' Tarih Araştırmaları Dergisi (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi),Cilt: XXIX Sayı: 47, 2010.
- TEKİN Saadet, ÖZKES Sevilay, 'Cumhuriyet Öncesi Türkiye’de Hapishane Sorunu' Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 16-17, Yıl: 2008 / Bahar-Güz
- TEKİN Saadet, ' Dr. Polliç Bey’in 1918 Tarihli Raporuna Göre Berlin ve Aydın Vilayeti Hapishanelerine Genel Bir Bakış' OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), sayı: 24, 2008
-  TEKİN Saadet, “XX. Yüzyılın başlarında Aydın vilayeti ve mülhakatındaki hapishanelerin genel durumu” Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/2 Güz sayısı, Manisa 2006.
- TEKİN Saadet, “ Sanayileşmenin İlk Örneklerinden Biri Nazilli Basma Fabrikası” Tarih ve Toplum dergisi, cilt: 39, sayı: 230. Şubat 2003
- TEKİN Saadet, “ 19. Yüzyıl Sonu 20. Yüzyılın Başlarında Nazilli Hapishanelerine Kısa Bir Bakış”, Tarih ve Toplum dergisi, cilt: 35, sayı: 205, Ocak 2001
- Tekin Saadet, Dr.Reşit Galip ve Üniversite reformu, Çağdaş Türkiye Tarihi Araşyırmaları cilt:1, sayı:2 İzmir 1992.

Kitapları (1 adet)- 2005, : İ.Oğuz, N. İra, Ş. Oğuz, S. Tekin, "Atatürkçülük Konularının Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Aktif Öğrenme Yöntemleriyle İşlenişi" Türkiye Cumhuriyeti ve İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Konularının Öğretimi, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2007, Şükran AYKANAT, Köy Enstitüleri ve Çoklu Zekâ İlişkisi
- Yüksek Lisans, 2006, İhsan YILMAZ, Eğitim Fakültesinde Eğitim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
- Yüksek Lisans, 2006, İlker KAPANCI, Sosyal Bilgiler Eğitimi Öğrencilerinin Başarı ve Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi