Akademik BilgilerSEVİL ŞENER
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Aliağa Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: sevil.sener@ege.edu.tr
- E-posta: sevil.sesener@gmail.com
- Telefon: 0-232-6160671
- Telefon: 0-232-6160691
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fak., Kimya Böl., Türkiye, 1993
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Anorganik Kimya A.B.D., Türkiye, 1996
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bil. Ens., Anorganik Kimya A.B.D., Türkiye, 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, B.M.Y.O.- Aliağa Yerleşkesi, Türkiye, 2008

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Ege Üniversitesi Aliağa M.Y.O. Kimya Teknolojisi Program Koordinatörü, 2013-
- Ege Üniversitesi Bergama M.Y.O. Metalürji Bölümü Program Koordinatörü, 2010-2012
- Ege Üniversitesi Bergama M.Y.O. Yönetim Kurulu Üyeliği, 2010-2012
- Ege Üniversitesi Bergama M.Y.O. Müdür Yardımcısı, 2010-2012
- Ege Üniversitesi Bergama M.Y.O. Kimya Teknolojisi Program Koordinatörü, 2005-2013
Uzmanlık Alanları- Anorganik Kimya (4050100)
- Kimyasal Teknolojiler (6030300)
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2013, 2013/ BMYO/ 002, 3[(4-Bütil(Fenil)İmino]1H-İndol-2(3H)-On (ISB) ile VI B Grubu Metal Karbonilleri arasında Fotokimyasal yol ile oluşan Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu.
- 2011, 2011 / BMYO/002, 4-amino-3-Hidrazino-5-Merkapto-1,2,4-triazole (AHMT ) arasında ki Fotokimyasal Yol ile oluşan Metal Karbonil Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu
- 2008, 2008 / BMYO / 003, Kültür mantarı (Agaricus bisporus) yetiştirciliğinde farklı örtü materyali kullanımınına bağlı olarak fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi.
- 2008, 2008 BİL 020 , Biyoalaşımlar üzerine Biyouyumlu hidroksiapatit(HA) kaplamanın ve Mekanik özelliklerinin Karakterizasyonu ile in-vivo Performanslarının belirlenmes
- 2007, 2007 BMYO/001, 1,2,4-Triazole Türevi Schiff Bazlarının Metal Karbonil Komplekslerinden, Metal Karbonil Tuz Komplekslerinin sentezi ve Karakterizasyonu
- 2006, 06-DPT-002, Biyoalaşımlar üzerine Biyouyumlu Hidroksiapatit kaplamanın ve Mekanik özelliklerinin Karakterizasyonu ile in-vivo Performanslarının belirlenmesi
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2012, YÖK BURSU
- 1998, American Soybean Oil Association
Patentler (2 adet)- 2008, 03782, MODİFİYE EDİLMİŞ BİYOMİMETİK TEKNİK KULLANILARAK KALSİYUM FOSFAT ESASLI KAPLAMALARIN YENİ BİR YAKLAŞIMLA SENTEZLENMESİ
- 2011, 2296718 A2 , CALCIUM PHOSPHATE COATING OF TI6AI4V BY A NA-LACTATE AND LACTIC ACID-BUFFERED BODY FLUID SOLUTION