Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerFARUK TURGAY
DOÇENT
Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Spor ve Sağlık Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: faruk.turgay@ege.edu.tr
- Telefon: 232 342 57 14, Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye, 1980
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Türkiye, 1997
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye, 2009
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Doçent, 2017-
- Yrd.Doç.Dr., 2009-
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- İzmir Sporcu Sağlık Merkezi- Biyokimya Laboratuvar Sorumlusu, 1984-2009
Uzmanlık Alanları- Biyokimya (1010401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (17 adet)-  TURGAY FARUK,ÖZKOL MEHMET ZEKİ,VURAL FAİK,AKŞİT TOLGA,ÖZÇALDIRAN BAHTİYAR,ONGUN MUSTAFA ARMAĞAN,ONGUN MÜBİN AKIN,Nalçakan Mesut The Physiological Responses to 5000m Open Water Swimming Exercise in Children. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Science, Doi: 10.5336/sportsci.2016-51376 (Yayın No: 2930758)
- 2016, ÖZKOL MEHMET ZEKİ,VAROL SAADET RANA,TURGAY FARUK,VURAL FAİK,AKŞİT TOLGA NITRIC OXIDE AND LACTATE RESPONSES TO MAXIMAL INTERMITTENT ACUTE EXERCISE. FACTA UNIVERSITATIS Physical Education and Sport , 14(1) (Yayın No: 2930779)
- 2016, ONGUN MUSTAFA ARMAĞAN,TURGAY FARUK,ÇOLAKOĞLU BEKİR MUZAFFER (2015). The Effects of Annual Swimming Season on Oxidative Stress and Swimming Performance in Children. Türkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences, 7(2), 48-56., Doi: 10.5336/sportsci.2015-43811 (Yayın No: 1737837)
- 2015, Turgay F, Şişman AR,Çecen Aksu A, Effects of anaerobic training on paraoxonase-1 enzyme activities of high density lipoprotein subgroups and its relationship with PON1-Q192R phenotype. Journal of Atherosclerosis and Trombosis.2014.
- Nalçakan GR, Varol SR, Turgay F, Özkol MZ. EFFECTS OF AEROBIC TRAINING ON SERUM PARAOXONASE ACTIVITY AND ITS RELATIONSHIP WITH PON1-192 PHENOTYPES IN WOMEN. Journal of Sport and Health Science. 2015.
- Yaman M, Çolakoğlu M, Turgay F, Özkol MZ, Akşit T, Özkaya Ö, Yapıcı B. Effects of ribose supplementation on anaerobic performance, plasma pH, lactate, ammonia and inorganic phosphate levels. Isokinetics and Exercise Science, 20 (1); 2012.
- Özkol MZ, Turgay F, Vaol SN , Özçaldıran B, Vural F, Akşit T, Rudarlı Nalçakan G, The Effects of Chronic Aerobic and Anaerobic Exercise on Blood Nitric Oxide Levels. Journalof Medical Science,32(6):1607-17, 2012.
- Akşit T, Turgay F, Kutlay E, Özkol M Z, Vural F. The Relationships between simulated tennis performance and biomarkers for nitriıc oxide synthesis. Journal of Sports Science&Medicine 2012.(Basımda)
- Özkol N, Turgay F, Varol SR, Özkol MZ, Vural F, Akşit T. The relationships between lactate thresholds and recovery capacity with Yo-Yo Tests in soccer players. Turkiye Klinikleri Journal of Sports Science, 4(2): 55-63, 2012
- 2000, Büyükyazı G, Turgay F:Sürekli ve Yaygın İnterval Koşu Egzersizlerinin Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Akut ve Kronik Etkileri,Spor Hekimliği Dergisi 35: 103-113
- Selamoglu S, Turgay F, Kayatekin BM, Gönenc S, Yslegen C:Aerobic and anaerobic training effects on the antioxidant enzymes of the blood. Acta Physiol Hung. 2000:87(3):267-73.
- Şemin S, Karamızrak O, Turgay F “Genç Bisikletçilerde 4.0 mmol/L Laktat Eşik Değerinin Laboratuvar ve Pist Koşullarında Karşılaştırılması”, Spor Hekimliği Dergisi, 35: 83-90, 2000.
- Çolakoğlu M, Menekay S, Turgay F, Karamızrak O; “L-Karnitin Kullanımının 4.0 mM Laktat Eşiğinde Antioksidatif Etkisi Varmı ?”, Spor Hekimliği Dergisi, 35: 119-128, 2000
- Turgay F, İşlekel H, Karamızrak SO, Sessiz HT, Acarbay Ş; “ Aerobik ve Anaerobik Eşik Hızlarında Yapılan İki Değişik Egzersizin Serum CK ve LDH Aktiviteleri Üzerine Etkileri”, Spor Hekimliği Dergisi, 35(2) 35-49, 2000. Bu çalışma, “Effects Of Steady-State Exercise At Aerobıc And Anaerobic Thresholds On Serum Ck and LDH Actıvites”, ismiyle XI th Balkan Sports Medicine Congress, Antalya/Turkey, April 26-30, 999, Abstract book p-32, Oral (No.FPT-45) Presentation olarak sunuldu).
- Özçaldıran B, Karamızrak SO, İşleğen Ç, Durmaz B, Turgay F; “Ergenlik Çağı Erkek Yüzücülerin Bir Sezon Boyunca Aerobik ve Anaerobik Kapasite Değişimleri”, Spor Hekimliği Dergisi, 30 (1): 25-33, 1995.Şemin S, Karamızrak SO;
- Kayatekin M, Şemin İ, Selamoğlu S, Çeçen A, Avar L, Acarbay Ş, Turgay F ; “Profesyonel İkinci Lig Futbol Takımlarında Oynayan Otuzüç Futbolcunun Sezon Öncesi Fizyolojik Profilleri”, Spor Hekimliği Dergisi, 28(4): 17-123,1993.
- Kayatekin M, Şemin İ, Oktay G, Selamoğlu S, Çeçen A, Turgay F, Acarbay Ş; Bir Profesyonel İkinci Lig Futbol Takımının Sezon Öncesi İndirekt MaksimumV02 Değerleri İle Demir Metabolizmasına İlişkin Bazı Hematolojik Parametreler İlişkisinin Araştırılması”, Spor Hekimliği Dergisi, 28(4): 69-76, 1993.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (20 adet)-  Turgay F, İşlekel H, Halil. Düzenli Egzersizin Kan Paraoksonaz Ve Aril Esteraz Aktiviteleri Üzerine Etkileri Ve Paraoksonaz 1-192 Polimorfizmi İle İlişkisi. Spor Hekimliği Dergisi, 46: 11-20, 2011.
- 2009, C17. Acarbay Ş, Turgay F,Karamızrak O, İşlegen Ç, Ertat A: Düzenli Egzersizin, Sigara Ve Alkol Alışkanlığının Kan Lipid Ve Lipoprotein Düzeyleri Üzerine Etkileri. Spor Hekimliği Dergisi.
- 2008, Çelik A, Varol SR, Turgay F, Sezer E, Onat T, Karamızrak SO: Aerobik ve Anaerobik Antrenmanın Oksidan Ve Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi Ve Yaşla İlişkisi Spor Hekimliği Dergisi, 43(3): 81-90
- 2008, Turgay F, Çelik A, Varol SR, Sezer E, Onat T, Karamızrak SO: Düzenli Dağ Yürüyüşünün ve Akut Maksimal Egzersizin Oksidan Stres Ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri,Spor Hekimliği Dergisi, 43(1): 7-15.
- 2008, Çeçen A, Turgay F, Dalip M: Futbol antrenmanlarının Laktat eşikleri ile laktat eliminasyonu üzerine etkileri,Spor Hekimliği Dergisi, 43(4): 141-149
- 2007, Çolakoğlu M, Turgay F, Çolakoğlu S, Acarbay Ş: Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında Müsabaka Sonrası Ekstrasellüler Kan Laktadı ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,Spormetre, 5(4): 167-172
- 2006, Turgay F, İşlekel H, Karamızrak SO, Yenisey Ç, Kocahan T, Selamoğlu S:Orta Yaşlı Erkeklerde İki Farklı Sağlıklı Yaşam Sporunun Serum Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkileri, Spor Hekimliği Dergisi, 41: 105-112
- 2006, Turgay F, Bereket–Yücel S, Çeçen-Aksu A: Profesyonel Futbolcularda Bazal Serum Nitrik Oksit Seviyeleri İle Maksimal Efor ve Toparlanmada Kan Laktatı İlişkileri, Spor Hekimliği Dergisi, 41: 37-44
- 2006, Turgay F, İşlekel H, Şişman AR, Karamızrak SO, Çeçen Aksu A:Orta Yaşlı Erkeklerde Aerobik ve Anaerobik Egzersizin Plazma Homosistein, HDL Kolesterol ve Alt Gruplarına Etkileri, Spor Hekimliği Dergisi, 41: 95-102
- 2005, Altun M, Çolakoğlu M, Turgay F, Özer M:Pist ve Laboratuar Koşullarında Aynı Koşu Hızlarına Laktat Kalp Atımı ve RPE Yanıtları, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, 11(3): 01-05
- 2005, Eniseler N, Çolakoğlu M, Turgay F, Altun M, Vurgun H: Türkiye Profesyonel Birinci Ligi Oyuncularında Futbol Hazırlık Dönemi Antrenmanlarının 4 mM Laktat Eşiği ve Vücut Yağ Oranı Üzerine Etkileri,Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, 11(4): 31-35
-  2001, Büyükyazı G, Üçok K, Turgay F, Işık T, İşleğen Ç, Çobanoğlu G:Basketbolda Anaerobik Eşik Düzeylerinin Performans Üzerine Etkileri, E.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi, 7: 48-54
- 1996, Kayatekin M, Şemin İ, Selamoğlu S, Çeçen A, Turgay F, Avar L, Acarbay Ş, Özgönül H: Sporcularda Anaerobik Eşik–Aeorobik Kapasite İlişkisinin Araştırılması”, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Performans Dergisi No:1, Cilt:2. S.19-24
- 1995, Çolakoğlu M, Turgay F, Dündar U, Çolakoğlu S, Turan M, Acarbay Ş:Belirli Plazma Laktat Konsantrasyonu veren Koşu Hızları ve 5000 m. Koşu Performansı Arasındaki İlişkiler”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi VI(1): 3-12
- 1995, 5. Özçaldıran B, Karamızrak SO, İşleğen Ç, Durmaz B, Turgay F: Ergenlik Çağı Erkek Yüzücülerin Bir Sezon Boyunca Aerobik ve Anaerobik Kapasite Değişimleri, Spor Hekimliği Dergisi, 30 (1): 25-33
- 1993, Şemin İ, Kayatekin M, Oktay G, Selamoğlu S, Turgay F, Acarbay Ş, Özgönül H: 8 Haftalık Antrenmanın Futbolcularda Demir İle İlgili Hematolojik Parametreler ve Vücut Kompozisyonuna Etkisi”, H.Ü.Spor Bilimleri Dergisi, 4(3): 3-12
- 1993, Çolakoğlu M, Turgay F, Selamoğlu S, Acarbay Ş, Çolakoğlu SDeğişik Efor Düzeylerinde Ekstrasellüler Kan Laktadı İle Total Kan Laktadı Arasındaki Farklar ve Uygulamalardaki Önemi”, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2): 3-11:
- 1993, Kayatekin M, Şemin İ, Oktay G, Selamoğlu S, Çeçen A, Turgay F, Acarbay Ş: Bir Profesyonel İkinci Lig Futbol Takımının Sezon Öncesi İndirekt MaksimumV02 Değerleri İle Demir Metabolizmasına İlişkin Bazı Hematolojik Parametreler İlişkisinin Araştırılması, Spor Hekimliği Dergisi, 28(4): 69-76
- 1993, 7. Kayatekin M, Şemin İ, Selamoğlu S, Çeçen A, Avar L, Acarbay Ş, Turgay F: “Profesyonel İkinci Lig Futbol Takımlarında Oynayan Otuzüç Futbolcunun Sezon Öncesi Fizyolojik Profilleri”, Spor Hekimliği Dergisi, 28(4): 17-123
- 1993, 8. Çolakoğlu M, Turgay F, Çolakoğlu S, Acarbay Ş: “Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında Müsabaka Sonrası Ekstrasellüler Kan Laktadı ve Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Spor Hekimliği Dergisi, 28(4): 181-191

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- 2010, Özkol Z, Turgay F, Varol SR, Özçaldıran B, Vural F, Akşit T, Nalçakan R G, "Effects of Aerobic and Anaerobic Training on Blood Nitric Oxide Levels and the Role of Gender". XI th International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming in Oslo
- 2009, Yaman M, Çolakoğlu M, Turgay F, Özkol M.Z, Akşit T, Yapıcı A. "Effects Of Ribose Supplementation On Interval Sprint Performance". 6. European Sports Medicine Congress, 14-18 , Kervansaray Hotel-Lara Antalya
- 2009, Rudarlı Nalçakan G, Varol S.R, Turgay F, Nalçakan M and Özkol Z: "The Effects Of Regular Aerobic Training On Blood Paraoxonase And Arylesterase Activities And Blood Lipid And Lipoprotein Levels In Women And The Role Of Pon1-192 Polymorphism onThese Effec
- 2009, Turgay F, Çeçen Aksu A, and Şişman AR: Effects Of Anaerobic Training On Blood Nitric Oxide And Hematological Parameters, Journal of Sports Science and Medicine VI th European Congress: Antalya/Turkey,
- 2008, Çelik A, Varol S. R, Turgay F, Sezer E, Onat T, Karamızrak O: Aerobik ve Anaerobik Antrenmanın Bazı Oksidatif ve Antioksidatif Parametrelere Etkisi ve Yaşla İlişkisi, 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Bolu
- 2007, Turgay F, Çeçen Aksu A, Küme T, Bereket S, Çelebi MM: "Relationship Between Angiotensin-Converting Enzyme Activities And Some Exercise Performance Parameters Of Soccer Players", VI. World Congress on Science and Football, Antalya /Turkey, January 15-20
- 2007, Turgay F, İslekel H, Halil H: "Effects Of Leisure Time Exercise On Blood Paraoxonase And Arylesterase Activities And Relationship With Paraoxonase 1-192 Polymorphism", VI.World Congress on Science and Football, Antalya
- 2004, Turgay F, İslekel H, Karamızrak SO, Yenisey Ç, Kocahan T, Selamoğlu S: "Effects Of Submaximal Training On Serum Nitric Oxide And HDL-Cholesterol Subgroup Levels In Middle-Aged Men", 13 th Balkan Sports Medicine Congress, Drama/Greece,
- 2003, Turgay F, Karamızrak SO, Taşyürek Z: "Effects Of Training On Serum Paraoxonase Enzyme Activities In Professional Soccer Players", 12 th International Biochemistry of exercise Conference, ‘The Biochemical Basis of health effects of exercise", Mastrich
- 2003, Turgay F, İşlekel H, Şişman AR, Karamızrak SO, Çeçen Aksu A, Acarbay Ş: "Effects Of Long Training Type On Plasma Total Homocysteine, And Total And Subgroup HDL-Cholesterol Levels In Middle-Aged Men", 12 th International Biochemistry of Exercise Confer
- 2003, Turgay F, Çeçen Aksu A, Karamızrak SO, Acarbay Ş: "Physical And Physiological Profile Of Turkish Professional Soccer Players" Science and Football 5th World Congress, Lisbon/ Portugal,
- 2003, Çeçen Aksu A,Turgay F, Dalıp M: "Effects Of Soccer Training On Aerobic And Anaerobic Threshold With Emphasis On Lactate Recovery", Science and Football 5 th World Congress, Lisbon/ Portugal
- 2002, 14. Turgay F, Karamızrak SO, İşleğen Ç, Sessiz HT, Acarbay Ş: "Effects Of Exercise at Aerobic And Anaerobic Thresholds On Blood Lipids And Lipoproteins", XVII. FIMS World Congress of Sport Medicine, Budapest,/Hungary
- 1999, Turgay F, Karamızrak SO, İşlekel H, Kızıldağ S, Sessiz HT, Acarbay Ş: "Effects Of Steady-State Exercise At Aerobic And Anaerobic Thresholds On Serum CK And LDH Activities" XI th Balkan Sports Medicine Congress, Antalya
- 1997, Çolakoğlu S, Kırkali G, Çolakoğlu M, Turgay F: "Effects Of L-Carnitine Supplement On Endurance And Oxidant Stress In Exercise", XIV th National Congress of Biochemistry and Symposium on Automation in Clinical Laboratory With International Partipicipat
- 1995, Turgay F, Çeçen Aksu A, Şemin S, Acarbay Ş, Karakıvrak C, Selamoğlu S, Görgül C: "Validity Of The Critical Swimming Velocity And 4 mmol/L Lactate Threshold", XI. Fina World Sports Medicine Congress, Glyfada- Athens/Greece

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (23 adet)- 2009, Turgay F, Çelik A, Varol SN, Sezer E, Onat T, "Düzenli Dağ Yürüyüşünün Oksidan Stres -Antioksidan Enzimler Üzerine Etkileri ve Maksimal Bir Egzersize Oksidan- Antioksidan Yanıtın Birlikte İncelenmesi", 2. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu, izmir
- 2009, Nalçakan G.R, Varol S.R, Turgay F, Nalçakan M, Özkol M.Z. "Kadınlarda Düzenli Aerobik Egzersizin Kan Paraoksonaz ve Aril Esteraz Aktiviteleri Üzerine Etkisi ve PON1-192 Polimorfizminin Rolü" 2. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu
- 2009, Özkol M.Z, Turgay F, Varol S.R, Özçaldıran B, Vural F, Akşit T, Nalçakan G.R. "Aerobik ve Anaerobik Egzersiz Antrenmanının Kan Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkileri ve Cinsiyetin Rolü", 2. Egzersiz Fizyolojisi Sempozyumu,izmir
- 2005, Turgay F, İşlekel H, Şişman AR, Karamızrak O, Acarbay O: "Aerobik ve Anaerobik Tipteki İki Sağlıklı Yaşam Egzersizinin Kan C-Reaktif Protein, Albumin, Lökosit ve Trombosit Parametreleri Üzerine Etkileri", X.Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir,
- 2003, Turgay F, Karamızrak O, Taşyürek Z: "Futbolcularda Antrenmanın Serum Paraoksonaz Aktivitelerine Etkisi", IX. Milli Spor Hekimliği Kongresi, Nevşehir,
- 2003, Turgay F, Çeçen A, Karamızrak O, Acarbay Ş: "Türk Profesyonel Futbol Oyuncularının Fiziksel ve Fizyolojik Profili", IX. Milli Spor Hekimliği Kongresi Nevşehir
- 2003, Çeçen Aksu A, Turgay F, Dalıp M: "Futbol Antrenmanlarının Aerobik ve Anaerobik Eşik Hızları İle Laktat Eliminasyonu Üzerine Etkileri", IX. Milli Spor Hekimliği Kongresi, Nevşehir
- 2001, Turgay F, Acarbay Ş, Ergün M, Özgürbüz C, İşleğen Ç, Büyükyazı G, Karamızrak O: "Egzersiz Alışkanlığının HDL-K ve Alt Grupları Üzerine Etkileri", VIII. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İstanbul
- 2000, Acarbay Ş, Turgay F, Karamızrak O, İşleğen Ç, Ertat A: "Orta Yaşlılarda Devamlı Spor Yapanlar (Çoğu Futbolcu) İle Sedanter Yaşayanlar Arasında Kardiak Risk Faktörlerinin (Kan Parametrelerinin) Karşılaştırılması", II. Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir,
- 2000, Eniseler N, Çolakoğlu M, Turgay F: "Türkiye I.Lig Futbol Oyuncularında Futbol Hazırlık Dönemi Antrenmanlarının 4mmol/L Laktat Eşiği Gelişimi", II. Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir
- 1997, Turgay F, Karamızrak O, İşleğen Ç, Sessiz HT, Acarbay Ş: "Aerobik ve Anaerobik Eşik Hızlarında Yapılan İki Değişik Egzersizin Kan Lipid ve Lipoproteinleri Üzerine Etkileri", VI. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1995, Turgay F, Şemin S, Çeçen A, Acarbay Ş, Selamoğlu S, Pakkan AK: "Kritik Yüzme Hızı ve 4mM Laktat Eşiği ve Geçerliliğinin Araştırılması", V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1995, Turgay F, Çolakoğlu M, Karamızrak SO, Çolakoğlu S, Çeçen A, Acarbay Ş, Sessiz HT: "400 ve 800 M. Koşu Performansı ve Pik Total Kan Laktatı İlişkisi", V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1995, Turgay F, Çeçen A, Selamoğlu S, Şemin S, Turna A, Turan M, Acarbay Ş: "Değişik Mesafelerdeki Yüzme Müsabakaları Sonrası Pik Plazma Laktatı ve Performans İlişkisinin İncelenmesi", V.Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1995, Turgay F, Selamoğlu S, Şemin S, Çeçen A, Acarbay Ş, Turna A, Turan A: "Judoda Antrenman ve Müsabaka Şartlarında Laktat Kinetikleri ve Performans İlişkisinin İncelenmesi, "V.Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1995, Turgay F, Pakkan A, Şemin S, Acarbay Ş, Selamoğlu S, Çeçen A, Turan M: "Serum Lipid, Lipoprotein ve Bazı Kan Parametrelerinin Spor Yapan ve Yapmayan Kişiler Arasındaki Farklılıklarının İncelenmesi", V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1995, Çeçen A, Şemin S, Turgay F, Elmacı S, Acarbay Ş, İşleğen Ç: "Artan Şiddette Egzersizde Ventilatuvar İle Laktat Eşiği İlişkisinin Araştırılması", V.Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1995, Çaldıran B, İşleğen Ç, Durmaz B, Turgay F, Karamızrak SO: "Yüzme Sporunda Bireysel Performans Profil Eğrilerinin Spor Pratiğine Yansıtılması Hacettepe Üniversitesi Yüzme Bilim ve Teknoloji Dergisi
- 1995, Yavuz M. Erdinç T. Selamoğlu S. İşleğen Ç, Turgay F, Çeçen A, Varol R. Gürbüz C. Acarbay Ş: "Ergenlik Çağındaki Futbolcularda Aerobik ve Anaerobik Kapasitelerinin Laktat Yoluyla Tayini",Futbol Bilim Teknoloji Dergisi
- 1993, Turgay F, Şemin S, Pakman A, Selamoğlu S, Çeçen A, Acarbay Ş, İşlegen Ç, Turan M: "Ege Bölgesi Sporcuları Hemogram Profili", lV. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1993, Kayatekin BM, Şemin İ, Selamoğlu S, Çeçen A, Turgay F: Avar L, Acarbay Ş, Özgönül H, "Sporcularda Anaerobik Eşik-Aerobik Kapasite İlişkisinin Araştırılması", 4. Milli Spor Hekimliği Kongresi, İzmir
- 1992, İşleğen Ç, Elmacı AS, Selamoğlu S, Karamızrak SO, Turgay F: Avar L, Acarbay Ş: "Bir Özel Şirkette Masa Başında Çalışan Elemanların Kardiak Risk Faktörleri Açısından Analizi", Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, Ankara
- 1992, İşleğen Ç, Karamızrak O, Turgay F, Acarbay Ş, Elmacı AS, Durusoy F: "Profesyonel Futbolcuların Anaerobik Eşik Değerlerinin Laktik Asit Ölçümü İle Saptanması", Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, Ankara

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2009, 2009, Açık Deniz (Open Water) Yüzücülerinde, Oksidatif Stres ve Kan Nitrik Oksit Düzeyleri ile 5000 m Yüzme Performansı Arasındaki İlişkiler ve Cinsiyetin Rolü Yönetici: Prof.Dr.Bahtiyar ÖZÇALDIRAN. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu.Proje No.09-BESYO- 005.Araştırmacı.
- 2007, Proje No.07-BİL-033.Araştırmacı, Tenisçilerde Performans İle Kan Nitrit Düzeyleri ve Toparlanma Kapasitesi Arasındaki İlişkiler. Tolga AKŞİT’in “ Dr. Tezi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu.Proje No.07-BİL-033.Araştırmacı
- 2006, Proje No.06BESYO-04 , Premenapozal Bayanlarda Düzenli Aerobik Egzersizin Kan Paraoksonaz ve Aril Esteraz Enzim Aktiviteleri İle Kan Lipid ve Lipoproteinleri Üzerine Etkileri ve Bu Etkilerde PON1-192 Polimorfizminin Rolü. Gülbin NALÇAKAN’ın Dr. Tez çalışması. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu.Proje No.06BESYO-04
- 2006, Proje No.06-BESYO-003.Araştırmacı., Erkek ve Bayanlarda Aerobik ve Anaerobik Antrenmanların Kan Nitrik Oksid Düzeyleri Üzerine Etkileri ve Nitrik Oksit İle Egzersiz Performansı Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi . Zeki ÖZKOL’un isimli Dr. Tezi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu.Proje No.06-BESYO-003.Araştırmacı.
- Proje No.76-BESYO-2006-017.Araştırmacı, Profesyonel Futbolcular ve Sedanterlerde Aerobik-Anaerobik Eşik Değerleri ve Laktat Eliminasyonu ile Kan Nitrik oksit Seviyeleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Cüneyt Dumlupınar’ın Yüksek Lisans Tezi. Tez Yöneticisi. Yrd.Doç.Dr.Selda BEREKET. Celal Bayar Üniversitesi. Proje No.76-BESYO-2006-017.Araştırmacı
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Cela Bayar Üniversitesi BESYO dergisi Danışma kurulu üyesi
- Ege Üniversitesi Spor Hekimliği Dergisi Danışma Kurulu üyesi
- Türk Biyokimya Dernegi Üyesi
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Erkek Hentbol ve Sutopu Müsabakalarının Kan Nitrik Oksit ve Oksidatif Stres Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Nadia SHAFİEİ’nin Yüksek Lisans Tez Çalışması, 2014.
- Yüksek Lisans, 2014, Bir sualtı ragbi müsabakasının kan Nitrik oksit düzeyleri üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor YüksekOkulu. Hasanagha MAYILOV’un Yüksek Lisans Tez Çalışması, 2014.
- Doktora, 2013, Faik VURAL: ‘Futbolda Beta endorfin düzeyleri ve Laktat eliminasyonunun Şut ve Sprint performansı üzerine etkileri. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Danışmanlık. 2013
- Doktora, 2013, Pınar Tatlıbal:Kronik Ritmik Jimnastik Antrenmanlarının Kan oksidatif stres ve Kas hasarı göstergeleri üzerine etkileri. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu. Danişmanlık.2013.
- Yüksek Lisans, 2013, Bir voleybol maçının kan nitrik oksit düzeyleri ve bazı fizyolojik stres göstergeleri üzerine etkisi.Nihan Karaca’nın Yüksek Lisans Tez Çalışması, 2013.
- Doktora, 2011, Armağan ONGUN: 10-12 Yaş Yüzücülerde Detarining ve Retraining ‘in Oksidatif Stres ve Antioksidan Savunma Sistemi Üzerine Etkisi “ Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu. Yardımcı Danışmanlık. 2011. (2.D...