Akademik BilgilerRECİ MESERİ
DOÇENT
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: recimeseri@yahoo.com
- E-posta: reci.meseri@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 28 51 (iç hat:3410)
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD., Türkiye, 2004
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD., Türkiye, 2009
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi , Türkiye , 2009
- Doçentlik: Ege Üniversitesi , Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2016-
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık YO Müdür Yardımcısı, 2016-
- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, 2016-
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık YO Müdür Yardımcısı, 2012-2015
- Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık YO Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı, 2011-
Uzmanlık Alanları- Sağlık Bilimleri (1000000)
- Biyoistatistik (1010102)
- Nütrisyon ve Metabolizma Hastalıkları (1011206)
- Halk Sağlığı (1011700)
- Beslenme ve Diyetetik (1050300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Yeniel ÖA, Ergenoglu MA, Meseri R, Ari A, Sancar C, İtil Mİ. Systemic atherosclerosis and voiding symptom. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 210 (2017) 306–309. (Dergi, SCI-e kapsamında yer almaktadır).
- Meseri R, Bilge A, Küçükerdönmez Ö, Altıntoprak E. Food Addiction and Obesity. Journal of Neurological Sciences. 2016;33(2). (Dergi, SCI-e kapsamında yer almaktadır).
- Akan, M., Ozbilgin, S., Boztas, N., Celik, A., Ozkardesler, S., Ergur, B. U., Meseri, R. Effect of magnesium sulfate on renal ischemia-reperfusion injury in streptozotocin-induced diabetic rats. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 2016;20(8):1642-1655. (Dergi, SCI-e kapsamında yer almaktadır).
- Ozbilgin, S., Ozkardesler, S., Akan, M., Boztas, N., Ozbilgin, M., Ergur, B. U., Meseri, R. Renal Ischemia/Reperfusion Injury in Diabetic Rats: The Role of Local Ischemic Preconditioning. BioMed research international, 2016;26(1). (Dergi, SCI-e kapsamında yer almaktadır).
- Simsek H, Sahin S, Ucku R, Sieber CC, Meseri R, Tosun P, Akcicek F. The Dıagnostıc Accuracy Of The Revised Mini Nutritional Assessment Short Form For Older People Living in the Community and in Nursing Homes. Journal of Nutrition Health and Aging (ISI). 2014. (Dergi, SCI-e kapsamında yer almaktadır).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Kılıç B , Meseri R , Demiral Y, Sönmez Y , Kaynak C, Ergör A. Severe Home Injuries and Disabilities in 2nd İnönü District, İzmir. J Basic Clin Health Sci 2017; 1: 23-6. (DOI: 10.5152/jbachs.2017.71) (Dergi SCI dışındaki uluslararası dergiler kapsamında yer almaktadır)
- Küçükerdönmez Ö, Meseri R, Taşkırmaz RN. Association of Abdominal Obesity and Nutritional Habits of Housewives Residing in a Semi-urban District (Yarı Kentsel Bir Bölgede Yaşayan Ev Kadinlarında Abdominal Şişmanlığın Beslenme Alışkanlıklarına Etkisi). DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi.2016;7:65-76. (Dergi SCI dışındaki uluslararası dergiler kapsamında yer almaktadır. Doi: 10.17362/DBHAD.2016721885)

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Meseri R. Bağışıklık sistemi ve Demir: İki ucu keskin bıçak. Turkiye Klinikleri J Nutr. Diet-Special Topics. 2016; 2(2):72-76

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Türk Kardiyoloji Derneği
- Türkiye Diyetisyenler Derneği
Kazandığı Ödüller (9 adet)- 2016, Prof. Dr. Dinçer Fırat En İyi Araştırmacı Ödülü
- 2016, 14. BESVAK Ayşe Baysal Bilim Ödülü
- 2016, 9. Akademik Geriatri Kongresi. Sözlü Bildiri Jüri Özel Ödülü
- 2015, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. 5. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülü
- 2012, 11. BESVAK-Ayşe Baysal Bilim Ödülü
- 2011, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 45. Ulusal Kongresi (TARK 2011) Deneysel Araştırma Birincilik Ödülü
- 2008, XII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, ANKARA, Ekim 2008 (bildiri birincilik ödülü)
- 2006, Uluslar arası katılımlı kent ve Sağlık Sempozyumu (bildiri birincilik ödülü)(sözlü sunum).
- 2004, Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek Lisans İkincilik Ödülü