Akademik BilgilerÖZBEN KUTLU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi
Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozben.kutlu@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 311 7077, İş Tel
- Telefon: 0232 388 60 27, Fax
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye, 2005
- Lisans: Karlsruhe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Almanya , 2005
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye, 2009
- Doktora: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye , 2016

Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Düzenleme Komitesi Üyeliği, Biyokütle Enerji Teknolojisi 2014 Kış Okulu, 2014
- Member of Organization Committee, 6. International Ege Energy Symposium & Exhibition, 2012
- Düzenleme Komitesi Üyeliği, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Çalıştayı, 2010
- Düzenleme Komitesi Üyeliği, VI. Yenilenebilir Enerjiler Sempozyumu, 2008
Uzmanlık Alanları- Kimya Mühendisliği (6030000)
- Enerji Teknolojisi (6030301)
- Yakıt ve Yanma (6250404)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2015, Arıcı, Ş., Kutlu, Ö., Bayrakcı, A. G., Eryaşar, A. and Koçar, G. Influence of thermal and alkali pretreatment to solubilisation and biomethane production of garden waste, International Journal of Global Warming, Vol 7, No.2,242-255.
- 2013, Ersoz, Ö. and Kocar, G., Exergy analysis of solar energy-assisted biogas plants for Turkey, International Journal of Exergy, Vol. 12, No. 2, pp. 162-182

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2013, Koçar, G., Eryaşar, A., Kutlu, Ö., Arıcı, Ş. ve Bayrakcı A. G. Biyokütle enerjisine sektörel yaklaşım: İzmir örneği, Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 639, s:78-85
- 2013, Ersöz, Ö. and Koçar, G. Availability of Biochar in Agricultural and Energy Sector for the Province of İzmir, Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, Volume 1, p. 117-124
- 2010, Ersöz, Ö., Koçar, G., Eryaşar, A., Arıcı, Ş., Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı, Mühendis ve Makina, Cilt_51 Sayı_607, pp. 2-8

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- 2016, Ersoz, O and Kocar, G., Available Residues and Potential Utilization of Biochar in Farm-Lands for Turkey, Bioeconomy In Agriculture, 21-22 June 2016, Pulawy, Polland, pp.
- 2016, Ersoz O.and Kocar G, Ticari Ölçekte Biyokömür Üretimi ve Uygulamaları, 10. International Clean Energy Symposium,24-26 Oktober 2016, İstanbul, Turkey, pp. 60-66
- 2016, Ersoz, O and Kocar, G. Application of torrefaction technology integrated with parabolic trough, SOLARTR 2016 Solar Conference and Exhibition 6-8 December 2014, Istanbul, Turkey, pp
- 2014, Ersoz, O and Kocar, G. Concentrated solar power assisted torrefaction technologies, SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition 19-20 November 2014, Izmir, Turkey, pp 695-698
- 2012, Arici, S.; Ersoz, O.; Bayrakci, A. G.; Eryasar, A.; Kocar, G.; Influence of thermal and alkali pretreatment to biomethane production and solubilisation of garden waste, 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 28-30 June 2012, Izmir, Turkey pp. 111-120
- 2012, O. Ersoz, G. Kocar, Conversion of cotton stalk to biochar via torrefaction, 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 28-30 June 2012, Izmir, Turkey pp 120-129
- 2012, Kocar, G., Eryasar, A., Illeez, B., Ersoz, Ö., Arici, Ş., Bayrakcı, A.G., Demir, B., Celiktas, M.S., Ileri, E., Aytav, E., Development and widespread of biogas systems for rural area,6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 28-30 June 2012, pp. 1151-1159
- 2011, S.Arıcı, O. Ersoz, G. Kocar, Improving an anaerobic co-digestion performance using rural based agricultural wastes, International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, August 28-September 1, Vienna, Austria (poster)
- 2011, Ö.Ersöz, G.Koçar, A.Eryaşar, Economic and Social Effect of Farm Scale Biogas Plants in Rural Areas, Joint IEA – Turkey Biogas Workshop 'Biogas Production and Utilisation', April 14, TUBITAK-MRC, Kocaeli-Turkey
- 2010, Bayrakcı, A. G., Kocar, G., Eryasar, A., Ersoz, O., Arici, Ş., Biomass Energy Technology, Humboldt-Kolleg 2010 Istanbul, 21-23 October, Turkey, pp. 79

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- 2014, Ersöz, Ö, Koçar, G, İzmir İli için Tavuk Atığı Potansiyeli ve Biyokömür Üretimi, Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, 28-29 Mayıs 2014, Samsun s. 157-167.
- 2014, Olgun H.,KEIVANY B.,Ersöz Ö., KOÇAR G., Biyokömürün Termokimyasal Enerji Dönüştürme Sistemlerinde Kullanılması, Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 4. Ulusal Çalıştayı, 28-29 Mayıs 2014, Samsun, pp. 257-269
- 2013, Ersöz, Ö, Koçar, G, İzmir İli için Tarım ve Enerji Sektöründe Biyokömürün Kullanılabilirliği, 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013, Konya, s. 117-124.
- 2009, Ersöz, Ö, Koçar, G, Eryaşar, A, Arıcı, Ş, Güneş enerjisi destekli biyogaz sistemlerinde ekserji analizi yaklaşımı, 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, sayı:515, s.161-171.
- 2009, Koçar, G, Eryaşar, A, Ersöz, Ö, Arıcı, Ş, Tavuk Atığından Biyogaz Üretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 5. Yeni Ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Sayı:512, s.148-153.
- 2007, Koçar, G, Eryaşar, A, İlleez, B, Ersöz, Ö, Arıcı, Ş, Biyogaz Reaktörlerinde Yaz ve Kış Şartlarına Göre Dizayn Edilen Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 3. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin, Sayı:431, s.95-102.

Kitapları (3 adet)- 2012, G.Koçar, M.Güneş, A.Eryaşar, N.S. Çetin, M.S. Celiktas, A.G. Bayrakcı, M.Çubukçu, Ö. Ersöz, Ş. Arıcı, F. Salmanoğlu, B.H. Çelebi, O. Perinçek, H.A. Elibol, E.A. Neptün, G. Seven, S. Ünalan, İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi, ISBN: 978-605-359-911-1
- 2012, Koçar, G, Güngör, A, Bayrakcı, AG, Ersöz, Ö, 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition Bildiri Kitabı, ISBN NO: 978-975-483-955-5
- 2010, G.Koçar, A.Eryaşar, Ö.Ersöz, Ş.Arıcı, A.Durmuş, Biyogaz Teknolojileri, Ege Üniversitesi Basımevi, ISBN: 978-605-61108-0-1

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (15 adet)- 2016, 12/GEE/013, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Enstitü Kullanım Alanlarında Isıl Konfor Şartlarından Sapmanın Belirlenmesi Ve Optimize Edilmesi, Araştırmacı
- 2015, 11/GEE/001, E. Ü. Bilimsel Araştırma Projesi,Güneş Enerjisi Enstitüsü Araştırma-Teknoloji Laboratuar-Eğitim Altyapısının Geliştirilmesi-5, Araştırmacı
- 2015, 13 Ar-Ge 18, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM Projesi, İkinci nesil (lignoselülozik) biyoetanol üretimi, Araştırmacı
- 2015, 11/GEE/003, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Biyogaz Kullanımının İçten Yanmalı Motorlarda, Motor Performansına Etkileri, Araştırmacı
- 2015, TRH2.2.IQVETII/p-03/658, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Projesi, Yenilenebilir Kaynaklı Enerji Teknolojileri Alanında Mesleki ve Teknik Eğitim Kapasitesinin Artırılması, Araştırmacı
- 2015, 12/GEE/003, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Güneş yoğunlaştırıcılı biyokömürleştirme sistemi tasarım ve kurulumu, Araştırmacı
- 2015, 12/GEE/001, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Enstitü Kullanım Alanlarında İklimlendirme Amaçlı Enerji Tüketiminin İncelenmesi, Araştırmacı
- 2014, 09/GEE/004, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Biyogazın Arıtımı İçin Sulu-vakumlu Gaz Temizleme Ünitesinin Oluşturulması, Araştırmacı
- 2014, 10/GEE/005, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Biyogazın Şartlandırılması, Araştırmacı
- 2014, 10/GEE/003, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Bitkisel Atık/Artıklara Uygulanabilecek Ön İşlemler Üzerine Bir Araştırma, Araştırmacı
- 2013, 07/DPT/003, DPT Kalkınma Bakanlığı Güdümlü Teknoloji Geliştirme Projesi, Kırsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Araştırmacı
- 2012, Tübitak 1007 Projesi, No: 107G024, Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sistemlerinde Kullanımı (BİYOGAZ), Proje Bursiyeri
- 2012, İzmir Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği, İzmir Yenilenebilir Enerji Kaynakları Projesi, Araştırmacı
- 2009, Ege Uni. Bilimsel Araştırma Projesi, No: 07-GEE-002, Değişik Biyokütle Kaynaklarından Biyoetanolün Elde Edilmesi, Motor Performansı ve Egsoz Emisyonlarına Etkisinin Araştırılması, Proje Araştırmacısı
- 2008, Ege Uni. Bilimsel Araştırma Projesi, No: 04-GEE-002, Biyokütlenin Gazlaştırılması ve Yakılması,Proje Araştırmacısı
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2013, Erasmus Intensive Programme (IP), Lizbon, Portekiz
- 2004, Erasmus Değişim Programı/Avrupa Komisyonu, Karlsruhe-Almanya
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2005, Ege Üni. Kimya Mühendisliği Bölüm Birinciliği