Akademik BilgilerSAFİYE AKDENİZ
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: safiye.akdeniz@ege.edu.tr
- E-posta: akdeniz_safiye@hotmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye, 1994
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst., Yeni Türk Edebiyatı, Türkiye, 2000
- Yardımcı Doçentlik: Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 2001
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 2009
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2017

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- “Tanzimat Dönemi Edebiyatçılarının Kadın Problemine Yaklaşım Biçimleri”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S: 15, İzmir 2008, 1-32 s.