Akademik BilgilerŞEFİK ARICI
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi
Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- : Fax, +90 2323886027
- E-posta: sefik.arici@ege.edu.tr
- E-posta: sefikarici@gmail.com
- Telefon: +90 2323111230, +90 2323117070
- Web sayfası: http://eusolar.ege.edu.tr/
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi,Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi Biyokimya, Türkiye, 2006
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye, 2009

Uzmanlık Alanları- Biyokimya (1010400)
- Biyoteknoloji (6140207)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2015, Arıcı Ş., Koçar G. The Effect of Adding Maize Silage as Co-substrate for Anaerobic Animal Manure Digestion" International Journal of Green Energy,12:5, 453-460.
- 2015, Arıcı, Ş., Kutlu, Ö., Bayrakcı, A. G., Eryaşar, A. and Koçar, G. Influence of thermal and alkali pretreatment to solubilisation and biomethane production of garden waste, International Journal of Global Warming,Vol 7, No.2,242-255.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2013, Koçar, G., Eryaşar, A., Kutlu, Ö., Arıcı, Ş. ve Bayrakcı A. G. Biyokütle enerjisine sektörel yaklaşım: İzmir örneği, Mühendis ve Makina, cilt 54, sayı 639, s:78-85
- 2010, Ö.Ersöz, G. Koçar, A. Eryaşar, Ş. Arıcı, Güneş enerjisi destekli biyogaz sistemlerinde ekzerji analizi yaklaşımı, Mühendis ve Makina Dergisi, Cilt 51 Sayı 657 Sayfa: 1-7

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- 2014, Arıcı, Ş., Koçar G.,Thermophilic Dark Fermentative Biohydrogen Production from Anaerobically Digested Cattle Manure, 1st International Biogas and Compost Workshop, 5-6 December, Antalya,Turkey
- 2013, Arıcı Ş., Koçar G., Preparing a Hydrogen-Producing Microflora From Anaerobic Digested Cattle Manure For Two-Phase Combine H2 And CH4 Production Systems, Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment (ICWEE'2013), Kusadası-Turkey,September 21-24, 2013
- 2012, Şefik ARICI, Özben ERSÖZ, A. Gül BAYRAKCI, Ahmet ERYAŞAR and Günnur KOÇAR. Influence of thermal and alkali pretreatment to biomethane production and solubilisation of garden waste, 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 28-30 June, Izmir, Turkey
- 2012, Günnur KOÇAR, Ahmet ERYAŞAR, M.Soner ÇELİKTAŞ, Özben ERSÖZ, Şefik ARICI and A. Gül BAYRAKCI. Development and widespread of biogas system for rural area, 6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, 28-30 June, Izmir, Turkey
- 2011, S.Arıcı, O. Ersoz, G. Kocar, Improving an anaerobic co-digestion performance using rural based agricultural wastes, International IWA-Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops, August 28-September 1, Vienna, Austria
- 2010, A. G. Bayrakci, G. Kocar, A.Eryasar, O. Ersoz, S. Arici,Biomass Energy Technology, Humboldt-Kolleg 2010 İstanbul,p:79 21-23 October,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)-  2009, G. Koçar, A. Eryaşar, Ö. Ersöz, Ş. Arıcı, Güneş Enerjisi Destekli Biyogaz Sistemlerinde Ekserji Analizi Yaklaşımı, 4. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyum ve Sergisi, Mersin
- 2009,G. Koçar, A. Eryaşar, Ö. Ersöz, Ş. Arıcı, Tavuk Atığından Biyogaz Üretimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 5. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayser
- 2007, G. Koçar, A. Eryaşar, B. İlleez, Ö. Kutlu ve Ş. Arıcı, Biyogaz Reaktörlerinde Yaz ve Kış Şartlarına Göre Dizayn Edilen Güneş Enerjisi Destekli Isıtma Sistemlerinin Ekonomik Açıdan Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Proceedings of Symposium on Solar Energy Systems, June 8-9-10, Mersin-Turkey

Kitapları (2 adet)- İzmir İli Yenilenebilir Enerji Sektör Analizi, ISBN: 978-605-359-911-1, 2012
- Biyogaz Teknolojileri, {Günnur KOÇAR, Ahmet ERYAŞAR, Özben ERSÖZ, Şefik ARICI, Alper DURMUŞ}, İzmir, 2010 ISBN: 978-605-61108-0-1

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2010/GEE/003, 2014, Bitkisel Atık/Artıklara Uygulanabilecek Ön İşlemler Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı
- 2010/GEE/005, 2014, Biyogazın Şartlandırılması, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,Araştırmacı
- 07DPT003, 2013, DPT Projesi, No: 07/DPT/003, Kalkınma Bakanlığı Güdümlü Teknoloji Geliştirme Projesi (DPT Projesi), Proje No: 07/DPT/003, Kırsal Kesim Biyogaz Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması, Araştırmacı
- Tübitak Projesi 107G024, 2012, Tübitak 1007 Projesi, No: 107G024, Bitkisel ve Hayvansal Atıklardan Biyogaz Üretimi ve Entegre Enerji Üretim Sistemlerinde Kullanımı (BİYOGAZ), Bursiyer
- 2007/GEE/008, 2009, Araştırma Projesi, Biyogaz Üretiminde Farklı Tarımsal Atıkların Birlikte Fermentasyonunun Biyokimyasal Parametreler Açısından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı
- 2004/GEE/005, 2009, Araştırma Projesi, Prototip Bir Biyogaz Üretecinde Bilgisayar Destekli Otomasyon Uygulaması, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2013, Erasmus Intensive Programme (IP), HlntBioref - HEAT INTEGRATION AND BIOREFINERIES, July 14-27, 2013, Instituto Superior Técnico-Portugal