Akademik BilgilerALİ EKŞİ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: a_eksi@yahoo.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Anadolu Üniversitesi, Kamu Yönetimi, Türkiye, 2002
- Yüksek Lisans: Pamukkale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türkiye, 2010
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi, Türkiye , 2013

İdari ve Akademik Görevleri (6 adet)- Yrd.Doç.Dr., 2015-
- Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi, 2010-
- Denizli 112 Eğitim Birim Sorumlusu, 2007-2010
- Ege Üniversitesi, Öğretim Elemanı, 2004-2007
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Öğretim Elemanı, 1998-2004
- Dokuz Eylül Ün, 1997-1998
Uzmanlık Alanları- Kamu Yönetimi (2170000)
- Siyaset ve Sosyal Bilimler (2170100)
- Yönetim Bilimleri (2170300)
- Kentleşme ve Çevre Sorunları (2170400)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (19 adet)- Ekşi A., Çelikli S, Kıyan GS. (2014). The Effects of Social Networking on Disaster Communication Used by the Emergency Medical and Rescue Staff - The Case of the Van Earthquake, The Journal of Academic Emergency Medicine, 13: 58-61.
- Ekşi A., Yıldırım GÖ. (2014). Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Tek Numara Acil Çağrı Sistemi Uygulamasına Ambulans Personelinin Bakışı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar S-Dergisi. 7(31):779-785.
- Ekşi A. (2013). Gezi Park Crisis, Journal of Risk Analysis and Crisis Response, Vol. 3, No. 4 (December 2013), 158-165.
- Ekşi, Ali (2012), Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulaması Türkiye Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi, Acil ve Afet Tıbbı Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.
- Çelikli, Semra – Yıldırım, Gül Özlem – Ekşi, Ali (2012), Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Cilt 12, Sayı 3.
- Çelikli S, Yıldırım GÖ, Ekşi A. (2012), Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 12(3):129-133
- Katılımcılık ve Demokrasi Perspektifinde Türkiye’de Yerel Yönetimler Sosyal Bilimler Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Mayıs 2010, Sayı:21.
- 2010, Sağlık Bakanlığı Örneği Üzerinde Sözleşmeli Personel Uygulamasının Gerekçelerinin Değerlendirilmesi Adli Bilimler Dergisi Cilt 9 Sayı 3
- 2010, Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkı Çerçevesinde Acil Çağrı Merkezlerinin Yönetimi Yüksek Lisans Tezi Pamukkale Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü
- 8. Ekşi A: Nöbetler, Uyku ve Sürücülük, Paramedik Bülteni, Haziran 2005, Cilt:1, Sayı:1, SS:2-3.
- 9. Ekşi A, Çevik AA, Ünlüoğlu İ: Hastane Öncesi Acil Bakımda Boyunlukların Kullanımı, Sendrom Dergisi, 2005.
- 10. Ekşi A, Çelikli S, Yıldırım GÖ, Özmutaf M, Sezer Y, Ünlüoğlu İ: Bürokratik Uygulamaların İlkyardımcılar Üzerine Etkileri, Acil Tıp Dergisi, 2005.
- 7. Anık N, Kolaç Z, Tülek A, Ekşi A, Ünlüoğlu İ: Trafik Polisi Eğitiminde İlkyardımın Önemi ve Eğitim Sürecindeki Değerlendirmelerin Işığında Öneriler, Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, Nisan – 2004, Cilt:2, Sayı:1, SS:209 – 214.
- 4. Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Elçioğlu Ö: Acil Tıp Hizmetleri Paralelinde Ambulansların Gelişimi, Sendrom, Şubat 2002, Sayı: 2, SS: 18 – 26 .
- 5. Ekşi A, Kolaç Z, Tülek A, Anık N, Ünlüoğlu İ: Tek Numara Çağrı Sistemi İle İlgili Anket Çalışması, Acil Tıp Dergisi, Ocak – 2002, Sayı – 1, SS: 34 – 38.
- 6. Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Anık N: Yeni Bir Sağlık Meslek Grubu, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Ağustos – 2002, Cilt: 11, Sayı: 8, SS: 308.
- 2. Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Turgut A: Hastane Öncesi Acil Bakımda Tespit Amacı ile Kullanılan Ekipmanlar ve Teknikler, Sendrom, Mart 2001, Sayı: 3, SS: 20-30.
- 3. Ünlüoğlu İ, Ekşi A: Ambulans Standartları Medikal&Teknik dergisi Ocak 2001 SS: 106-114.
- 1. Ünlüoğlu İ, Ekşi A: Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri (Paramedikler) Medikal&Teknik Dergisi, Mart 2000 Sayı:164 SS: 68-70.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- 20. Çelikli S, Yıldırım GÖ, Ekşi A: Türkiye’de Paramedik Mesleği’nin Gelişimi, I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- 21. Yıldırım GÖ, Ekşi A, Keskin G: Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim, I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- 22. Çelikli S, Yıldırım GÖ, Ekşi A: Acil Araçlarda (Kara Ambulanslarında) Araç Gövde Standardı ve Güvenlik, I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- 23. Ekşi A, Çelikli S, Yıldırım GÖ, Sezer Y: 112 Komuta Kontrol Merkezi Tarafından Sistemi Arayanlara Kimlik Bilgilerinin Sorulmasına İlkyardımcıların Bakışı, I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- 24. Yıldırım GÖ, Ekşi A, Çelikli S: Ambulanslarda Sesli ve şıklı Uyarı Cihazlarının Kullanımı, I. Türk – Alman Acil Ambulans Kongresi, 1 – 4 Mayıs 2005, İstanbul.
- 3. Ekşi A, Kolaç Z, Tülek A, Ünlüoğlu İ: Opinions About The One-Number-Call-System., 1. Ortadoğu Çokuluslu Acil Tıp Kongresi (1 st MECEM), Acil Tıp Dergisi, Ekim 2001 Volüm 1, Sayı 1.
- 4. Ekşi A, Kolaç Z, Ünlüoğlu İ: The Innovations In Prehospital Care, 1. Ortadoğu Çokuluslu Acil Tıp Kongresi (1 st MECEM). Acil Tıp Dergisi, Ekim 2001 Volüm 1, Sayı 1.
- 5. Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Elçioğlu Ö: The History Of Ambulances In Turkey In The Parallel Of General Development., 1. Ortadoğu Çokuluslu Acil Tıp Kongresi (1 st MECEM). Acil Tıp Dergisi, Ekim 2001 Volüm 1, Sayı 1.
- 6. Ünlüoğlu İ, Özdağ N, Ekşi A, Tülek A, Anık N: The Development Of Paramedic Education In Turkey And The Osmangazi University Model, 1. Ortadoğu Çokuluslu Acil Tıp Kongresi (1 st MECEM). Acil Tıp Dergisi, Ekim 2001 Volüm 1, Sayı 1.
- 1. Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Kolaç Z: The New Members Health Terms in Turkey: Emergency Medical Technicians (Paramedics), 6 th Mediterranean Medical Congress September 2000 MALTA.

Kitapları (8 adet)- Ekşi A. (2015) “Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Kitapana. İzmir.
- Çertuğ A., Ekşi A. (2014) “İlkyardım”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. İzmir (Prof.Dr.Agah Çertuğ ile birlikte editör ve bölüm yazarı).
- Ekşi A. (2013) “Nükleer Kaza ve Saldırılarda Bütünleşik Kriz Yönetimi”. Ege Üniversitesi Yayın Evi. İzmir.
- Torlak, Sülün Evinç ve Ekşi, Ali (2012) “Kamu Hizmetlerinde Etkinlik Acil Çağrı Hizmetleri” Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.
- 2011, Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi İleri Yaşam Desteği Uygulamaları
- 2008, Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Kitabı Sağlık Bakanlığı
- 2005, Ambulans Kullanımı UBL Yayınevi Ankara
- 2003, Hastane Öncesi Acil Bakımda Kullanılan Sabitleme Ekipmanları Osmangazi Üniversitesi Yayın Evi

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Acil ve Afet Tıbbı Dergisi Danışma Kurulu Üyesi
- Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Bilimsel Danışma Kurulu (2006-2009)