Akademik BilgilerRASİH KOCAGÖZ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmasötik Toksikoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: rasih.kocagoz@ege.edu.tr, rasihkocagoz@gmail.com
- Telefon: 232-373 91 73, iş telefonu
- Telefon: 1364, dahili telefon numarası
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üni., Eczacılık Fak., F. Toksikoloji Anabilim Dalı, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2008
- Yüksek Lisans: Ege Üni., Eczacılık Fak., F. Toksikoloji Anabilim Dalı, Türkiye, 2011

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Senduran N, Kocagoz R, Cagdas B, Orhan H. Correlation of vitellogenin with halogenated organic pollutants in wild carp liver. Eurotox 2012 Meeting (June 17-20/2012, Stockholm) Toxicology Letters 2012; 211 (suppl), 9
- Kocagoz R, Orhan H. PBDEs and their effect on protein oxidation in wild carp liver from Büyük Menderes River. Eurotox 2012 Meeting (June 17-20/2012, Stockholm) Toxicology Letters 2012; 211 (suppl), 9-10
- Hilmi Orhan, Rasih Kocagoz, Melis Karaca, Fatih Percin, Okan Ozaydin. Monitoring of Industrial and Agricultural Pollution by Antioxidant Enzyme Activities and Protein Oxidation in Carp along the River Buyuk Menderes: Preliminary Implications. XII International Congress of Toxicology, 19-23 July 2010, Barcelona-Spain. Toxicology Letters 2010; 196S: S37-S351
- Orhan H, Istanbullu SN, Karaca M, Kocagoz R. DNA, lipid and protein damage in response to persistent organic pollutant levels in fish. “Second Copenhagen Workshop on DNA Oxidation-2009” 29-30 January 2009, Copenhagen-Denmark
- Orhan H, Istanbullu SN, Karaca M, Eren B, Kocagoz R, Gunbay M. Evaluation of food quality by analysing lipid decomposition products. Eurotox 2008 Meeting (October 05-08/2008, Rhodes) Toxicology Letters 2008; 180 (suppl), S240
- Istanbullu SN, Karaca M, Kocagoz R, Orhan H. Monitoring of Regional Aquatic Pollution by 8-OHdG and MDA Tissue Levels in Fish. Eurotox 2008 Meeting (October 05-08/2008, Rhodes) Toxicology Letters 2008; 180 (suppl), S195

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Kocagöz R, Onmuş O, Onat İ, Sıkı M, Orhan H. Monitoring Of POPs in Buyuk Menderes River and Water Birds By Non-Invasive Versus Invasive Sampling. 8. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 15-18 Kasım 2012, Antalya-Türkiye.
- Kocagöz R, Özaydın O, Perçin F, Karaca M, Orhan H. Persistent Organic Pollutants and Toxicological Responses in Gray Mullet and Seabass From Büyük Menderes River Estuary and Vicinity. 8. Uluslar arası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 15-18 Kasım 2012, Antalya-Türkiye.
- Rasih Kocagöz, Beste Çağdaş, Hilmi Orhan. Büyük Menderes Havzası Su Örneklerinde Organoklorlu Pestisit, Çoklu Klorlu Bifenil Ve Çoklu Bromlu Difenil Eter Kirliliği” Çevre ve Toksikoloji Sempozyumu, 22 Ekim 2010, Mersin-Türkiye
- Istanbullu SN, Karaca M, Kocagoz R, Orhan H. Balık Dokularında Kalıcı Organik Kirletici Düzeyleri İle DNA, Lipit ve Protein Hasarı İlişkisi: Bir Ön Çalışma. 7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, 29 Mayıs-01 Haziran 2009, Ankara-Türkiye.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Eurotox
- Türk Toksikoloji Derneği