Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerHÜR HASSOY
DOÇENT
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hur.hassoy@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 2000
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tıp Fak. Halk Sağlığı AD. Tıpta Uzmanlık, Türkiye, 2005