Akademik BilgilerTAHSİN OĞUZ BAŞOKÇU
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr
- Telefon: 311 10 10 /3376
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim fakültesi, Müzik Eğitimi Böl, Türkiye, 2001
- Yüksek Lisans: Ankara Ü. , Eğitim Programları ve Öğretimi, Türkiye, 2006
- Doktora: Hacettepe Ü. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye , 2011

Uzmanlık Alanları- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2220800)
- Müzik Eğitimi ( Anasanat ) (2241800)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2014, Classification Accuracy Effects of Q-Matrix Validation and Sample Size in DINA and G-DINA Models, Journal of Education and Practice, Vol.5, No.6
- 2014 Comparison of parametric and nonparametric item response techniques in determining differential item functioning in polytomous scale. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. Vol. 3, No. 1,
- 2013, Model Data Fit Comparison between DINA and G-DINA in Cognitive Diagnostic Models, Education Journal. Vol. 2, No. 6, 2013, pp. 256-262. doi: 10.11648/j.edu.20130206.18
- 2012, DINA Model Parametreleri Kullanılarak Tahminlenen Madde Ayırıcılık İndekslerinin İncelenmesi http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/issue/view/47

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2013, Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeğinde Değişen Madde Fonksiyonlarının Ağırlıklandırılmış Cevap Modeli ile Belirlenmesi, Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 2: 63–781
- 2011, Öğrenme Eksiklerinin Belirlenmesinde Klasik Test Teorisine Dayalı Yöntemler ve DINA Modelin Karşılaştırılması
- 2010, İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması
- 2009, Bilge Karasu’nun ‘Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’ Öyküsünde Benliğin Kuruluşu, Dil ve Yaratıcılık Dergisi,

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2013, Comparison of the Validity of Classifications by Criterion-Referenced and Normative Assessments with that of DINA Model, New Trends on Global Education Conference 2012,
- The Effects of Computer Assisted Teaching on Students’ Achievement in the 5th and 7th Grade Music Course, International Educational Technology Conference 2011,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2013, Bilişsel Tanı Modellerinde Model Uyum İdekslerinin Karşılaştırılması, Educational Measurement and Evaluation, Bolu-Turkey