Akademik BilgilerTAHSİN OĞUZ BAŞOKÇU
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: tahsin.oguz.basokcu@ege.edu.tr
- Telefon: 311 10 10 /3376
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim fakültesi, Müzik Eğitimi Böl, Türkiye, 2001
- Yüksek Lisans: Ankara Ü. , Eğitim Programları ve Öğretimi, Türkiye, 2006
- Doktora: Hacettepe Ü. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye , 2011

Uzmanlık Alanları- Psikometri (2100501)
- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitim İstatiği ve Araştırma (2220200)
- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2220800)
- Güzel Sanatlar Eğitimi (2221201)
- Müzik Eğitimi ( Anasanat ) (2241800)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Parenting Practices Scale: Its Validity and Reliability for Parents of School-Aged Children, KUYEB,DOI 10.12738/estp.2017.3.0312June 201717(3)745–769
- 2017, Determining Students’ Cognitive Profiles and Deficiencies In Foreign Language Education through Cognitive Diagnosis Models
- Measurement equivalence of teachers' sense of efficacy scale using latent growth methods, Educational Research and Reviews, 11/15,DOI :10.5897/ERR2016.2773
- 2014, Classification Accuracy Effects of Q-Matrix Validation and Sample Size in DINA and G-DINA Models, Journal of Education and Practice, Vol.5, No.6
- 2014 Comparison of parametric and nonparametric item response techniques in determining differential item functioning in polytomous scale. American Journal of Theoretical and Applied Statistics. Vol. 3, No. 1,
- 2013, Model Data Fit Comparison between DINA and G-DINA in Cognitive Diagnostic Models, Education Journal. Vol. 2, No. 6, 2013, pp. 256-262. doi: 10.11648/j.edu.20130206.18
- 2012, DINA Model Parametreleri Kullanılarak Tahminlenen Madde Ayırıcılık İndekslerinin İncelenmesi http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/issue/view/47

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2014, Öğrenci yeteneğinin kestiriminde Bilişsel Tanı modelleri ve Uygulamaları,Abant İzzet Baysal Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 14-1
- 2013, Öğretmen Öz-yeterlilik Ölçeğinde Değişen Madde Fonksiyonlarının Ağırlıklandırılmış Cevap Modeli ile Belirlenmesi, Ege Eğitim Dergisi 2013 (14) 2: 63–781
- 2011, Öğrenme Eksiklerinin Belirlenmesinde Klasik Test Teorisine Dayalı Yöntemler ve DINA Modelin Karşılaştırılması
- 2010, İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması
- 2009, Bilge Karasu’nun ‘Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı’ Öyküsünde Benliğin Kuruluşu, Dil ve Yaratıcılık Dergisi,

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- 2017, Classıfıcatıon Of Secondary School Students In Terms Of Theır Levels Of Havıng Pısa Mathematıcal Competencıes Through Cognıtıve Dıagnostıc Models: A Longıtudınal Real Data Study, International Conference On Education In Mathematics, Science & Technology
- 2017, Generatıon Study Of Pısa Maths Profıcıency Levels In Turkısh 6th Grade Students, International Conference On Education In Mathematics, Science & Technology
- 2017, Application Of Cognitive Diagnostic Models For The Identification Of Learning Gaps: A Written Examination Sample Given In The Surgery Clerkship Course, IVTh International Eurasian Educational Research Congress
- 2017, Dına Model'de Iki Ve Çok Kategorili Q Matrislerin Model Uyumlarının Karşılaştırılması: Gerçek Veri Uygulaması, Iv Th International Eurasian Educational Research Congress
- 2017, Matematiksel Yeteneklerin Bilişsel Tanı Modellerinde Telafi Edicilik Özelliği Açısından Incelenmesi, Iv Th International Eurasian Educational Research Congress
- 2017, The Effect Of Induction Loop System Use Training On Adult Hearing Aid Users, Egypt Cochlea
- 2016, Uluslararası Geniş Ölçekli Sınavlarda Türkiye'nin Matematik Başarısını Arttırabilmek Için Bir Model Önerisi: Bilişsel Tanıya Dayalı Izleme Modelinin Etkililiği-115k531, Ar-ge Inavasyon Zirvesi Ve Sergisi- R&d Innovatıon Summıt And Expo
- 2016, COMPARİSON OF DINA MODEL AND EXPLORATORY LATENT CLASS ANALYSİS, Sözlü Sunum, IMPS NTERNATİONAL MEETİNG OF PSYCHOMETRİC SOCİETY, 1, 1, 75 - 75.
- 2016, THE COMPARİSON OF DINA AND RDINA MODELS UNDER CHANGİNG CONDİTİONS , Sözlü Sunum, IMPS INTERNATİONAL MEETİNG OF PSYCHOMETRİC SOCİETY, 11, 1, 22 - 22.
- 2016, DINA MODELDE MADDE DOYGUNLUĞUNUN VE MADDE UYUM DÜZEYİNİN MODEL VERİ UYUMUNA ETKİSİ , Sözlü Sunum, EJER IIIRD INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRES 1, 1, 1593 - 1594
- 2016, ÇOK BOYUTLU VERİLERDE DINA MODEL VE MTK İLE BELİRLENEN YETENEK KESTİRİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Sözlü Sunum, IIIRD INTERNATİONAL EURASİAN EDUCATİONAL RESEARCH CONGRESS, 1, 1, 1595 - 1596.
- 2016, ÇEVRİMİÇİ EDİTÖRLÜK SİSTEMİNİN TEST GELİŞTİRME SÜREÇLERİNE UYARLANMASI, Sözlü Sunum, 3RD. INTERNATİONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS İN EDUCATİON
- 2013, Comparison of the Validity of Classifications by Criterion-Referenced and Normative Assessments with that of DINA Model, New Trends on Global Education Conference 2012,
- The Effects of Computer Assisted Teaching on Students’ Achievement in the 5th and 7th Grade Music Course, International Educational Technology Conference 2011,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 2016, TEST GELİŞTİRME SÜRECİNDE MADDE SEÇİMİ İÇİN HİYERARŞİK PUANLAYICI MODEL: SİNYAL ALGILAMA PUANLAYICI MODELİNİN UYARLANMASI, V. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ
- 2016, BTM'DE ANKOR TEST DESENİ İLE GÖZLENEN PUANLARA DAYALI LOKAL EŞİTLEME ÇALIŞMASI, Sözlü Sunum, V. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ 1, 1, 239 - 240.
- 2016, DINA MODELE DAYALI MADDE PARAMETRE KESTİRİMİNDE KAYIP VERİ ELE ALMA YÖNTEMLERİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ , Sözlü Sunum, V. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ 1, 1, 134 - 135.
- 2016, HAKEM KATILIĞININ YAPILANDIRILMIŞ-YANITLI MADDELERDE YETENEK VE PARAMETRE KESTİRİMİNE ETKİSİ, Sözlü Sunum, V. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ 1, 1, 237 - 238.
- 2015, KOKLEAR İMPLANTLI ÇOCUKLARDA FM SİSTEMİNİN ÖĞRENMEYE KATKISI: DEÜ ERİŞİ TESTLERİ, Sözlü Sunum, 37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
- 2015, PRESBİAKUZİLİLERDE YAŞIN, SAF SES EŞİKLERİN VE ODYOGRAM KONFİGÜRASYONUNUN KONUŞMAYI AYIRT ETME VE HINT SKORLARINA ETKİSİ, Poster Sunumu, 37. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ
- 2014, BİLİŞSEL TANI MODELLERİYLE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ EKSİKLERİNİN VE BİLİŞSEL PROFİLİNİN BELİRLENMESİ, Sözlü Sunum, IV. EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ
- 2013, Bilişsel Tanı Modellerinde Model Uyum İdekslerinin Karşılaştırılması, Educational Measurement and Evaluation, Bolu-Turkey

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2015, Tubitak Projesi, No:115K531, PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ, ULUSLARARASI GENİŞ ÖLÇEKLİ SINAVLARDA TÜRKİYE'NİN MATEMATİK BAŞARISINI ARTTIRABİLMEK İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ: BİLİŞSEL TANIYA DAYALI İZLEME MODELİNİN ETKİLİLİĞİ
- Bap, PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ, BİLİŞSEL TANI MODELLERİYLE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİ EKSİKLERİNİN VE BİLİŞSEL PROFİLİNİN BELİRLENMESİ, Enforcing Institution: KURULUŞ GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR, Sponsor Institution: DİĞER (Yurt İçi) , 01 June 2012, 01 June 2014.