Akademik BilgilerTUĞBA KESKİN GÜNDOĞDU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Biyomühendislik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: keskin.tugba@gmail.com
- E-posta: tugba.keskin.gundogdu@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye, 2004
- Lisans: Anadolu Üniversitesi, İşletme , Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye , 2007

Uzmanlık Alanları- Kimya Mühendisliği (6030000)
- Enerji Teknolojisi (6030301)
- Çevre Teknolojisi (6030304)
- Biyomühendislik (6120000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- 2015, Aksöyek-Pekgüzel Elif, Keskin-Gündoğdu Tuğba, Azbar Nuri, Enhancement of Biohydrogen Production via Thermophilic Cell Culture Immobilized on Glass Beads and Raschig Rings with Different Sizes in a Packed Bed Reactor,CABEQ Vol 29, Issue 4.
- 2014,Keskin-Gundogdu Tugba, Deniz İrem, Caliskan Gulizar, Sahin Erdem Sefa, Azbar Nuri, Experimental design methods for bioengineering applications, Critical Reviews in Biotechnology, Crit Rev Biotechnol, Early Online: 1–21
- 2012, "Hydrogen production from sugar industry wastes using single-stage photofermentation", Bioresource Technology, 112:131-136
- 2012, "Effect of pretreatment on the enhancement of biodegradation of olive mill effluent for treatment in an anaerobic cross-flow filter reactor", Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 26 (1): 23-29.
- 2012, "Continuous biohydrogen production in immobilized biofilm system versus suspended cell culture", International Journal of Hydrogen Energy, 37 (2): 1418-1424.
- 2011, "Comparative analysis of thermophilic immobilized biohydrogen production using packed materials of ceramic ring and pumice stone", International journal of Hydrogen Energy, 36 (23): 15160-15167.
- 2011, "Photofermentative hydrogen production from wastes", Bioresource Technology, 102 (18): 8557-8568.
- 2010, "A screening methodology for AOP selection as pre-treatment in the anaerobic degradation of olive mill effluent", Fresenius Environmental Bulletin. 19 (12): 3209-3216.
- 2009, "Biodegradation performance of an anaerobic hybrid reactor treating olive - mill effluent under various organic loading rates'- International Biodeterioration & Biodegradation, 63:690-698.
- 2009, "Effect of organic loading rate on the performance of an up-flow anaerobic sludge blanket reactor treating olive mill effluent' - Biotechnology and Bioprocess Engineering Journal, 14:99-104.
- 2009, "Comparative evaluation of bio-hydrogen production from cheese whey wastewater under thermophilic and mesophilic anaerobic conditions", International journal of Green Energy, 6 (2): 192-200.
- 2008, "Enhancement of biogas production from olive mill effluent (OME) by co-digestion",Biomass and Bioenergy, 32 (12): 1195-1201.
- 2008, "Improvement in anaerobic degradation of olive mill effluent (OME) by chemical pretreatment using batch systems", Biochemical Engineering Journal, 38 (3): 379-383.
- 2008, "Improvement in anaerobic degradation of olive mill effluent (OME) by pre-treatment using H2O2, UV-H2O2 and Fenton's process",International Journal of Green Energy, 5(3): 189-198.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2014,Gulizar Caliskan, Gokhan Giray, Tugba Keskin Gundogdu and Nuri Azbar (2014), “Anaerobic Biodegradation of Beer Production Wastewater at a Field Scale and Explotation of Bioenergy Potential of Other Solid Wastes from Beer Production,” International Journal of Renewable Energy & Biofuels, Vol. 2014 , Article ID 664594, DOI: 10.5171/2014.664594
- 2013, Keskin-Gundogdu Tugba, Akboncuk Mujde Burcu, Azbar Nuri,Biohydrogen production via a novel immobilized cell bioreactor, Biofuels, 4(6),595-603
- 2013,Keskin Gündoğdu T., Azbar N., Hallenbeck P., 2013, The optimization studies on selection of carbon sources for photofermentative hydrogen production by four new ısolates” Journal of Selcuk University Natural and Applied Sciences, Special Issue for ICOEST’13, 379-389.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (11 adet)- Keskin Gündoğdu Tuğba, Azbar Nuri, Hallenbeck Patrick (2013). “The optimization studies on selection of carbon sources for photofermentative hydrogen production by four new isolates”, ICOEST‟2013 - , Cappadocia , Nevsehir, Turkey, June 18 – 21.
- Aksöyek Elif, Keskin Gündoğdu Tuğba, Azbar Nuri (2013). “Enhancement of biohydrogen production via thermophilic cell culture ımmobilized on glass beads and raschig rings with different sizes”, 3W, İstanbul,Turkey, May 22-25.
- "Isolation of new photofermentative bacterial strains for biohydrogen production", EMB 2012, Bologna (Italy) April 10-12-Poster
- "Immobilization of photofermentative bacteria in Lentikats® for biohydrogen production", EMB-2012 Bologna (Italy), April 10-12- Poster
- “Hydrogen production from sugar industry wastes in single-stage photo fermentation systems” , SET 2011, İstanbul.
- „Continuous Biiohydrogen Production from Sucrose in an Anaerobic Immobilized Reactor Packed with Ceramic Balls‟; 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition(IEESE-5); 27-30 June 2010; Denizli/Türkiye; p. 20
- "Effect of Pre-treatment on the Enhancement of Bioderadation of Olive Mill Effluent (OME) and Evaluation of an Anaerobic Cross-Flow Filter (ACF) Reactor Treating Olive Mill Effluent (OME)", 2nd International Conference of IAMAW, 17-19 June 2010; Izmir/Turkey; p. 3
- "Continuous Fermentative Hydrogen Production from Cheese Whey Wastewater under Thermophilic Anaerobic Conditions", IWBT-2008: International Workshop on Biohydrogen Production Technology, 07-08 February 2008. Indian Institute of Technology, Kharagpur, India
- Azbar Nuri, Keskin Tugba, Cokay Catalkaya Ebru, (2008) “ Enhancement of Anaerobic Biodegradability of Olive Mill Wastewater by Pre-Treatment with Al2(SO4)3.18 H2O, FeCl3.6H2O, Fe2 SO4, H2O2, UV-H2O2 and Fenton Processes‟ 4th Bioengineering Congress, 10-13 September 2008, İzmir/Turkey –Poster
- "Comparative Evaluation of Bio-Hydrogen Production From Cheese Whey Wastewater Under Thermophilic and Mesophilic Anaerobic Conditions", II. International Hydrogen Congress & Exhibition, 13-15 July 2007, Istanbul/Turkey, p. 182
- 'Enhancement of Anaerobically Degradable Chemical Oxygen Demand (COD) in Concentrated Industrial Effluents', Biomass for energy: Challenges for Agriculture Cogress, 25-26 September, 2006, Brugge, Belgium - Poster

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- "Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yataklı Biyoreaktörde Zeytinkarasuyunun Arıtımında Organik Yükleme Hızının (OLR) Etkisi‟; İTÜ XII. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu; 16-18 Haziran 2010; İstanbul/Türkiye; s.243
- ‘Kentsel Atıkların Organik Fraksiyonlarından Biyoenerji Üretimi: İzmir Örneği’, CEVKOS V. 11-12 Mayıs 2006; Gebze/Kocaeli/Türkiye; s. 93.
- ‘Zeytinkarasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Ortak Besi Maddesi Etkisi ile İyileştirilmesi’, CEVKOS V. 11-12 Mayıs 2006; Gebze/Kocaeli/Türkiye ; s. 43.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2012, TÜBİTAK-ÇAYDAG 111 Y 161, Özgün İmmobilizasyon Yöntemleri ile Fotofermentatif Hidrojen Üretimin İyileştirilmesi
- 2011, TÜBİTAK-ÇAYDAG 109 Y 004, İmmobilize Biyoreaktör Sistemlerinde Hidrojen Üretiminin İncelenmesi
- 2007, 05 MUH 15, Kentsel Atıkların Organik Fraksiyonundan Biyoenerji Üretimi
- 2006, TÜBİTAK-TOVAG 105 O 001, Zeytinkarasuyunun Biyolojik Parçalanabilirğinin Ortak Substrat Etkisi ile İyileştirilmesi
- 2005, TÜBİTAK-ÇAYDAG 104 Y 298, İki Aşamalı Reaktör Sistemlerinde Organik Atıklardan Hidrojen Üretimi
- 2004, TÜBİTAK-TBAG 104 T 366, Zeytinkarasuyunun Biyolojik Parçalanabilirliğinin Fizikokimyasal ve İleri Oksidasyon İşlemleri ile İyileştirilmesi
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2012, TÜBİTAK-Yayın Teşvik Ödülü (9 kez)
- 2008, 4. Biyomühendislik Kongresi Poster Yarışması 1. lik
- 2007, “Sanayiye Uygulanabilir Tez Projesi Yarışması” 3. lük–EBİLTEM & ELGİNKAN VAKFI