Akademik BilgilerŞÜRA BAYKAN EREL
DOÇENT
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bölümü
Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sura.baykan@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3884000/3963
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2001
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2002-
Uzmanlık Alanları- Farmasotik Botanik (1030202)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- 2010, Süra Baykan-Erel , Erdal Bedir , Ikhlas A. Khan , Canan Karaalp 'Secondary metabolites from Centaurea ensiformis P.H. Davis' Biochemical Systematics and Ecology 38: 1056–1058
- Şüra Baykan Erel, Canan Karaalp, Erdal Bedir, Hans Peter Kaehlig, Sabine Glasl, Shabana Khan, Liselotte Krenn.'Secondary metabolites of Centaurea calolepis Boiss. and evaluation of cnicin for anti-inflammatory, antioxidant and cytotoxic activities' In Press. 2010
- Ayşe Caner, Mert Döşkaya, Aysu Değirmenci, Hüseyin Can, Şura Baykan, Ahmet Üner, Gülçin Başdemir, Ulvi Zeybek and Yüksel Gürüz. 'Comparison of the effects of Artemisia vulgaris and Artemisia absinthium growing in western Anatolia against trichinellosis (Trichinella spiralis) in rats',Experimental Parasitology,119(1): 173-179, 2008
- N.U. Karabay-Yavasoglu, C. Karamenderes, S. Baykan, S. Apaydın,."Antinociceptive and anti-inflammatory activities and acute toxicity of Achillea nobilis subsp. neilrechii extract in mice and rats",Pharmaceutical Biology,45(2),162-168,2007
- Karamenderes C, Bedir E, Pawar R, Baykan S, Khan IA.,."Elemanolide sesquiterpenes and eudesmane sesquiterpene glycosides from Centaurea hierapolitana",Phytochemistry,68(5):609-15,2007
- Karabay-Yavasoglu N. Ulku , Baykan Sura , Ozturk Bintug , Apaydin Sebnem , Tuglular Isık, ."Evaluation of the Antinociceptive and Anti-inflammatory Activities of Satureja thymbra L." Pharmaceutical Biology,44(8),585-591, 2006

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2011, Şüra Baykan Erel, Serdar Gökhan Şenol, Fadime Aydın-Köse, Petek Ballar. ' In vitro cytotoxic properties of six Artemisia species' Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, Baskıda
- 2010, Gökçen Tan, Şüra Baykan Erel, Serdar Demir, İsmail Akgün, Erdal Bedir, Canan Karaalp, Centaurea cyanus L. nin sekonder metabolitleri” Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi, 37(4), 2008

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Ş. Baykan Erel, P. Ballar, C. Karaalp, Antioxidant compounds from endemic Centaurea ensiformis P.H. Davis, 9th ISOPS, Ankara, 23-26 June, 2009.
- Baykan Erel Ş., Demir S., Karaalp C., Khan I., Bedir E., Secondary Metabolites From Anatolian Endemic Centaurea ensiformis, 7th Joint Meeting of AFERP, ASP, GA, PSE & SIF (Natural Products with Pharmaceutical, Nutraceutical, Cosmetic and Agrochemical - In Interest, 2-8 Ağustos, Atina-Yunanistan. Planta Medica 74(9), 1045 (2008)
- Baykan Erel Ş, Karabay Yavasoglu N.Ü, Zeybek U,"Antimicrobial Activities of six Artemisia species of West Anatolia",55th İnternational Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, GRAZ, 2007
- A.Y.Caner, Ş.Baykan, H.Can, A.Üner,U.Zeybek,A.Y.Gürüz,."The Therapeutical Effect of Western Anatolia grown Artemisia vulgaris and Artemisia absinthium against Trichinellosis" , XI. ICOPA Congress Glasgow-U.K, 2006

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Gülçin Aslan, Şüra BAykan Erel, Petek Ballar. 'Cytotoxic activities of Artemisia L. species in MCF7 bresat cancer cells' IPSMPS (International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences), June 24-27, 2010, Çeşme, Izmir-Turkey, (Sözlü Bildiri
- 2008, S. Demir, Ş. Baykan Erel, C. Karaalp, Centaurea reuterana var. reuterana’nın flavonoit glikozitleri, 18.BİHAT, İstanbul
- 2008, Ş. Baykan Erel, C. Karaalp, S. Demir, E. Bedir, Centaurea ensiformis’in fenolik bileşikleri, 18.BİHAT, İstanbul
- Elgin G., Karaalp C., Öztürk B., Haznedaroğlu Z., Baykan Erel Ş., Zeybek U., 80 Yıllık Bir Çınar : Prof. Dr. Necmettin Zeybek. VIII. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul, 29–30 Mayıs 2008 (sözlü bildiri)
- Artemisia absinthium L. (Pelinotu) bitkisinin geçmişi ve bugünü.VIII. Türk Eczacılık Tarihi Toplantısı, İstanbul, 29–30 Mayıs 2008
- Ş.Baykan Erel, C. Karaalp, S. Glasl, L. Krenn,"Endemik Centaurea Calolepis’in Fenolik Bileşikleri",XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Kuşadası, 2007
- Ş.Baykan Erel,G. Rezniçek,U. Zeybek,Bazı Artemisia L. Taksonlarının Uçucu yağ içerikleri" ,XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Kuşadası, 2007
- Ş.Baykan Erel, C. Karaalp, S. Demir, E. Bedir,"Centaurea ensiformis P.H Davis’ten İzole edilen Sekonder Bileşikler", XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Kuşadası, 2007
- C.Karamenderes, E.Bedir, R.Pawar, H.Abou-Gazar, S.Khan, M.Jacob, S. Konyalıoğlu, Ş. Baykan, I.A.Khan,."Batı Anadolu’da yayılış gösteren bazı Centaurea L. türlerinin biyoaktiviteleri ve sekonder metabolitler"XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Erzu rum,2006, (Sözlü Bildiri)
- N.Ü.Karabay-Yavaşoğlu, C.Karamenderes, Ş.Baykan, Ş.Apaydın, "Achillea nobilis ssp. neilrechii (KERNER) Formanek. ekstresinin antinosiseptif ve antienflamatuvar etkileri ile akut toksisitesi" , XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Erzurum, 2006
- Ş.Baykan, S.Konyalıoğlu, Ş.Güleli, U.Zeybek, "Bazı Artemisia L.türlerinin Antioksidan aktiviteleri" ,XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Erzurum, 2006
- Ş.Baykan, U.Zeybek,"Batı anadolu’da yayılış gösteren bazı Artemisia L. Türleri üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar", XVI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Erzurum, 2006
- Karabay Yavaşoğlu N.Ü., Baykan Ş., Öztürk B., Apaydın Ş.,."Satureja thymbra uçucu yağının analjezik etkisi ve akut toksisitesi"XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana. 2004 (Sözlü Bildiri)
- Ş.Baykan, B. Öztürk, S. Konyalıoğlu, L. ,"Türkiyede doğal yayılış gösteren bazı Thymus L. taksonlarının uçucu yağlarının karşılaştırmalı antioksidan etkileri" XIV.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Eskişehir ,2002
- Ş Baykan, B.Öztürk, N.Ü Karabay,"Endemik türler olan Nepeta cadmea Boiss. ve Nepeta viscida Boiss.in uçucu yağlarının antimikrobiyal etkileri"XIV.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Eskişehir,2002
- Ş.Baykan, B.Öztürk, S. Konyalıoğlu,H. Ertaş.,"Endemik türler olan Nepeta cadmea boiss ve Nepeta viscida boissin uçucu yağ bileşenleri ve antioksidan etkileri"XIV.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Eskişehir, 2002,

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği
- Society for Medicinal Plant Research (GA)
- The Phytochemical Society of Europe (PSE)
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2007, TÜBİTAK 2214 Yurt Dışı Araştırma Bursu, Viyana
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2007, Society for Medicinal Plant Research 55th Congress, Young Research Workshop, Best Audiance
- 2001, Eczacılık Fakültesi, Mezuniyet, Üçüncülük Ödülü