Akademik BilgilerPERVİZ AHMEDZADE
PROFESÖR
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Ulaştırma Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: perviz.ahmedzade@ege.edu.tr
- Telefon: (232) 3115179, İş Tel.
Eğitim Bilgileri- Lisans: Azerbaycan İnşaat Mühendisliği Üniversitesi, Azerbaycan , 1993
- Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 1998
- Doktora: Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2001
- Yardımcı Doçentlik: Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2003
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2007
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2010
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2016

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2016-
- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2011-2012
- Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı, 2007-
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, KGM, 29-30 Kasım, Ankara, Bilim Kurulu Üyesi, 2017
- 11. Ulaştırma Kongresi, TMMOB, İMO, 27-29 Mayıs, 2015,İzmir, Bilim Kurulu Üyesi, 2015
-  11th International Congress on Advances in Civil Engineering, ITU, October 21-25, 2014, İstanbul, Scientific Committee Member, 2014
- 10. Ulaştırma Kongresi, TMMOB, İMO, 25-27 Eylül, 2013,İzmir, Bilim Kurulu Üyesi, 2013
- 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, KGM, 27-28 Kasım, Ankara, Bilim Kurulu Üyesi , 2013
- İzmir Ulaşım Sempozyumu, TMMOB, İMO, 8-9 Aralık, 2009, İzmir, Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyesi, 2009
- 7. Ulaştırma Kongresi, TMMOB, İMO, 19-21 Eylül, 2007, İstanbul, Bilim Kurulu Üyesi, 2007
- 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, YTU, October 11-23, 2006, İstanbul, Scientific Committee Member, 2006
Uzmanlık Alanları- Ulaştırma (6240400)
- Karayolu Ulaştırması (6240401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Geckil, T., Ahmedzade, P., Alataş, T., “Effect of Carbon Black on the High and Low Temperature Properties of Bitumen”, International Journal of Civil Engineering, 16, 207-218, 2018
- Ahmedzade, P., Gunay, T., Grygoryeva, O., and Starostenko, O., “Irradiated Recycled High Density Polyethylene Usage as a Modifier for Bitumen”, Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE, 29(3):04016233, 2017
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T., and Grygoryeva, O., “Usage of Recycled Postconsumer Polypropylene in Bituminous Binder”, Teknik Dergi, 27(3),7497–7513, 2016
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T., Grygoryeva, O., Kultayev, B. and Starostenko, O., “Influence of Ion Irradiated Recycled Polyethylene on Physical Properties of Bituminous Binder”, Advanced Materials Research, 1125, 360-364,2015
- Ahmedzade, P., Demirelli, K., Gunay, T., Biryan, F. and Alqudah O., “Effects of Waste Polypropylene Additive on the Properties of Bituminous Binder”, Procedia Manufacturing, 2, 165-170, 2015
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T., Kultayev, B. and Grygoryeva, “Use of Surface Actıvated Recycled Hıgh Densıty Polyethylene for Bıtumen Modıfıcation”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 29 (4), 807-816, 2014.
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T. and Grygoryeva, O., “Modification of Bitumen by Electron Beam Irradiated Recycled Low Density Polyethylene”, Construction and Building Materials, 69, 1-9,2014.
- Köfteci, S., Ahmedzade, P., Kultayev, B., “Performance evaluation of bitumen modified by various types of waste plastics”, Construction and Building Materials, 73, 592-602, 2014
- Ahmedzade, P.,"The Investigation and Comparison Effects of SBS and SBS with New Reactive Terpolymer on the Rheological Properties of Bitumen", Construction and Building Materials, 38, 285–291,2013.
- Munir D.N., Kaya, S., Gunay, T. and Ahmedzade, P., "Fundamental Characterization of Asphalt Clay Nanocomposites", Journal of Nanomechanics and Micromechanics, ASCE, 3, 1-8, 2013
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T., Starostenko, O. and Kovalinska, T., “Effect of Gamma-Irradiated Recycled Low-Density Polyethylene on the High- and Low-Temperature Properties of Bitumen”, International Journal of Polymer Science, ID 141298, 2013.
- Ahmedzade, P. and Sengoz, B., “Evaluation of Steel Slag Coarse Aggregate in Hot Mix Asphalt Concrete”, Journal of Hazardous Materials, 165,300-305,2009.
- Göktepe, A. B., Altun, S. and Ahmedzade, P., "Optimization Of Vertical Alignment Of Highways Utilizing Discrete Dynamic Programming and Weighted Ground Line", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 33(2), 105 – 116, 2009
- P. Ahmedzade, M. Yilmaz, "Effect of Polyester Resin Additive on the Properties of Asphalt Binders and Mixtures", Construction and Building Materials, Vol.22, pp. 481-486, 2008
- P. Ahmedzade, T. Alataş, T. Geçkil, " Asfalt Betonunda Siyah Karbonun Filler Olarak Kullanımı", Teknik Dergi, Cilt 19, Sayı 4, Ekim, 2008
- Yılmaz, M. and Ahmedzade, P., "Investigation of Pure and SBS Modified Bituminous Binder Properties After Short Term Ageing by Using Two Different Ageing Methods", Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University,23(3),569-575,2008.
- Akhmedzade, P., Alatash, T. and Karakash, A., “Definition of the Optimum Contents of Bitumen in Asphalt Concrete Samples Prepared with the Help of a Rotary Compactor”, International Journal Science &Engineering for Roads, Moscow, 1, 24-26, 2007.
- P. Ahmedzade, M. Tigdemir, S.F. Kalyoncuoglu, "Laboratory Investigation of the Properties of Asphalt Concrete Mixtures Modified with TOP-SBS", Construction and Building Materials, Vol.21,pp. 626-633, 2007.
- P. Ahmedzade, T. Geckil, "Influence of Carbon Black on the Mechanical and Electrical Properties od Asphalt Mixtures", Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 14, pp. 358-364, 2007
- Akhmedzade, P., “Combined Use Tall Oil Pitch and Polibutadien in Asphalt Conrete Mixture”, International Journal Science &Engineering for Roads, Moscow, 4, 18-21, 2004
- Kuloglu, N. and Akhmedzade, P., “The Thallos Pitch is a Modificator of Asphalt Concrete”, Transport, Viniti, Moscow, 9, 27-29, 2001
- Kuloglu, N. and Akhmedzade, P., “Utilization of Wood Resin as a Modificator of Asphalt Concrete”, Transport, Viniti, Moscow, 3, 45-46, 2001

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)- Geçkil, T, Alataş, T and Ahmedzade, P,“Superpave Sisteminde Bölge Meteorolojik Hava Verileri Kullanılarak Performans Dereceli (PG) bağlayıcı sınıfı seçimi”, Erciyes Üniv. Fen Bil. Der., 27(1), 88-106,2011.
- P. AHMEDZADE, Mehmet YILMAZ, Mesude YILMAZ, 'Epoksi Reçine Modifiyeli Bağlayıcıların Superpave Sistemine Göre Yüksek Sıcaklık Performans Seviyelerinin Belirlenmesi', Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 27-34, 2008
- P. Ahmedzade, Mehmet Yılmaz, M. Yilmaz, “Polyester Reçinenin Bitümlü Bağlayıcıların Yüksek Sıcaklık Performans Seviyesi Üzerindeki Etkisi”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 24(1-2), 227-240, 2008
- P. Ahmedzade, M. Yılmaz, T. Geçkil, “Superpave Sistemine Göre Uygulama Bölgesine Uygun Bağlayıcı Seçimi: Bingöl Örneği”, SİGMA, Müh. ve Fen Bil. Der. 25(4), 338-348, 2007
- P. Ahmedzade, M. Yılmaz, M. Kuloğlu, “Epoksi Reçine ile Modifiye Edilen Bitümlerin Fiziksel Özellikleri Üzerinde Yaşlanmanın Etkisi”, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. 19(2),147-154, 2007.
- P. Ahmedzade, Mesude Yılmaz, M. Yılmaz, “Bitümlü Bağlayıcıların Yaşlandırılmasında Kullanılan Deney Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Erciyes Üniv. Fen Bil. Der. 23, 112-126, 2007.
- P. Ahmedzade, M. Yılmaz, “Stiren-Butadien-Stiren Modifikasyonunun Bitümlü Baglayıcıların Isı Duyarlılıgı, Rijitlik ve Yaslanma Özellikleri Üzerindeki Etkisi”, Süleyman Demirel Üniv. Fen Bil. Der. 11(3), 232-238, 2007
- P. Ahmedzade, Mehmet Yılmaz, M. Yılmaz, “Kısa Süreli Yaşlanmanın Polyester Reçine Katkılı Bitümlü Bağlayıcılar Üzerindeki Etkisi, F.Ü. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları: DAUM, 6(1), 69-72, 2007.
- T. Alataş, P. Ahmedzade, Y. Doğan, “Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi”, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. 18 (1), 79-89, 2006.
- T. Alataş, E. T. Somunkıran, P. Ahmedzade, “Ereğli Demir Çelik Fabrikası Cürufunun Asfalt Betonunda Agrega Olarak Kullanılması”, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. 18 (2), 225–234, 2006.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T., Grigoryeva, O. and Altun, S., “Effects of maleic anhydride grafted recycled low density polyethylene on bitumen”, International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI, Sarajevo, 2017
- Bozyiğit, İ., Özenç, H., Günay, T., Ahmedzade, P. and Altun, S., “Strength Properties of Kaolin Treated by Guar Gum”, International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI, Sarajevo, 2017
- Yerdelen, C., Özyaman, C., Duman, E.E., Ahmedzade, P. and Aşıkoğlu, Ö. L., “Comparison of the Homogeneity of the Flow Monitoring Stations in Susurluk Basin”, International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI, Sarajevo, 2017
- Taylan, G., Ahmedzade, P., Baurzhan, K., Altun, S. and Yerdelen, C., “Evaluation of FT-Parafin Modifier on Physical Properties of Bitumen”, International Conference on Engineering Technology and Innovation, ICETI, Sarajevo, 2017
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T., Bozyiğit, İ. and Altun, S., “Modification Of Bitumen By Maleic Anhydride Grafted Recycled High Density Polyethylene”, International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS, Budapest, 2017
- Bozyiğit, İ., Özenç, H., Günay, T., Ahmedzade, P. and Altun, S., “Freeze Thaw Effects On Consolidation Properties Of Xanthan Gum Treated Kaolin”, International Conference on Engineering and Natural Sciences, ICENS, Budapest, 2017
- Gunay, T., Ahmedzade, P. and Altun, S., “Physical properties of sepiolite clay nanofibers modified bitumen”, Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA2017, Athens, Greece, 2017
- Ahmedzade, P., Gunay, T., Altun, S., Baurzhan, K., Fainleib, A., Grigoryeva, O. and Starostenko, O., “Usage of ion-irradiated recycled polypropylene as modifier in bituminous binder”, Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA2017, Athens, Greece, 2017
- Altun, S., Sezer, A., Göktepe, A. B., Gunay, T. and Ahmedzade, P., “An investigation into relevance between fractal dimension and dynamic behavior of pure granular materials”, Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA2017, Athens, Greece, 2017
- Gunay, T., Baurzhan, K., Geçkil, T. and Ahmedzade, P., “Physical Properties of Polyethylene Wax Modified Bitumen”, 2nd International Science Symposium, Science Festival, ISS2017, Georgia, 2017
- Geçkil, T., Ahmedzade, P. And Alataş, T., “Bitüm Modifikasyonunda Siyah Karbonun Bitümün Kıvamına ve Sıcaklık Duyarlılığına Etkisi”, 2nd International Science Symposium, Science Festival, ISS2017, Georgia, 2017
- Ahmedzade, P., Fainleib,A., Gunay, T., Grigoryeva, O., Kultayev, B., Starostenko, O. and Sakhno, V."Use of maleic anhydride grafted recycled polyethylene treated by irradiation in bitumen modification", 6th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Prague, Czech Republic,(CD Press), 2016.
- Ahmedzade, P., Demirelli, K., Gunay, T., Biryan, F. and Alqudah O., “Effects of Waste Polypropylene Additive on the Properties of Bituminous Binder”, 2nd International Materials, Industrial & Manufacturing Engineering Conference, MIMEC 2015, Bali, Indonesia, (CD Press), 2015.
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T., Grigoryeva, O., Kultayev, B. and Starostenko, O., “Influence of Ion Irradiated Recycled Polyethylene on Physical Properties of Bituminous Binder”, 2nd International Materials, Industrial & Manufacturing Engineering Conference, MIMEC 2015, Bali, Indonesia, (CD Press),2015.
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Grigoryeva, O., Gunay, T., Sakhno, V., Kultayev, B., Starostenko, O. and Kovalinska, T., "Modification of Bitumen by Recycled Post-Consumer Low Density Polyethylene with Surface Activated Using Air Ion Irradiation", SCMT3, Kyoto, Japan, (CD Press), 2013.
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Gunay, T., Starostenko, O., Grigoryeva, O., Sakhno, V., Kovalinska, T. and Barrera M. G., “Modification of Bitumen by Gamma Irradiated Recycled Low Density Polyethylene For Pavement Applications”, Rouen Symposium on Advanced Materials, Rouen, France, (Poster),2013.
- Geçkil T., Ahmedzade, P., and Göktepe, A.B., "Investigation of Carbon Black Usage Against to Snow and Ice in Electrically Conductive Pavements", 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Istanbul, Turkey, (CD Press), 2012.
- Ahmedzade, P., Fainleib, A., Grigoryeva, O., Sakhno, V., Gunay, T., Kultayev, B. and Starostenko, O., "Modification of Bitumen by Recycled Low Density Polyethylene with Surface Activated Using Gamma Beam", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, METU, Ankara, Turkey, (CD Press), 2012.
- Geckil T., Ahmedzade, P. and Alataş, T., "Investigation of the Electrical Conductivity of Asphalt Concrete Containing Carbon Black", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, METU, Ankara, Turkey, (CD Press), 2012.
- Geckil, T., Alatas, T. and Ahmedzade, P., "The Effect of Carbon Black on the Resistance of Bitumen Rutting", 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey, (CD Press), 2011.
- P. Ahmedzade, A.S. Karakaş, M. Yılmaz. "Superpave Yöntemine Göre Elazığ İçin Bağlayıcı Tipinin Belirlenmesi." 7th International Congress on Advances in Civil Engineering, YTU, İSTANBUL, October, 2006.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Alqudah, O., Günay, T., Ahmedzade, P., “Farklı Deney Yöntemleriyle Çinko Oksit Katkılı Bitümlerin Yüksek Sıcaklık Performans Sınıflarının Belirlenmesi”, 7. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 41-55, Ankara, 2017
- Ahmedzade, P., Günay, T., Kultayev, B., Göktepe, A. B., Fainleib, A., Grigoryeva, O., Starostenko, O., “İyon Işınıyla İşlenen Geri Dönüştürülmüş Polipropilenin Bitümün Fiziksel Özellikleri Üzerindeki Etkisi”, 11. Ulaştırma Kongresi, 307-315, İstanbul, 2015
- Ahmedzade, P., Fainleib, A.,Günay, T., Grigoryeva, O., Kultayev, B., “Elektron Işıması ile Yüzey Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Yüksek Yoğunluklu Polietilen Katkılı Bitümlerin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi”, Karayolu 3. Ulusal Kongresi, 263-273, Ankara, 2014.
- Ahmedzade, P., Günay, T., Kultayev, B., Fainleib, A., Grigoryeva, O., Starostenko, O. and Geçkil, T., “Elektron Işıması İle Yüzey Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Düşük Yoğunluklu Polietilen Katkılı Bitümlerin Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, 10. Ulaştırma Kongresi, 97-108, İzmir, 2013.
- Ahmedzade, P., Fainleib, A.,Günay, T., Starastenko, O. and Geçkil, T., “Gamma Işıması ile Yüzey Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Yüksek Yoğunluklu Polietilen Katkılı Bitümlerin Fiziksel Özelliklerinin Değerlendirilmesi”, 6. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi, 307-317, Ankara, 2013
- Ahmedzade, P. and Göktepe, A.B., "Polimerlerin Bitümlü Bağlayıcının Tekerlek İzi Dayanımı Üzerindeki Etkisi", 5. Ulusal Asfalt Sempozyumu, 121-131, Ankara, 2009.
- Ahmedzade, P., Yılmaz, M. and Geçkil, T., "Superpave Sisteminde Bulunan Bağlayıcı Deneylerinin Ülkemizde Kullanılan Geleneksel Yöntemlerle Karşılaştırılması", İzmir Ulaşım Sempozyumu, 239-250, İzmir, 2009.
- P. Ahmedzade, M. Yılmaz, "Uzun Ömürlü Esnek Üstyapıların Tasarımı", 7. Ulaştırma Kongresi, 354-363, İSTANBUL, Eylül, 2007.
- P. Ahmedzade, Mesude Yılmaz, M. Yılmaz, "Kar ve Buz ile Mücadele Etmek Amacıyla Geliştirilen Daha Etkili ve Ekonomik Yeni Yöntemler", 7. Ulaştırma Kongresi, 186-195, İSTANBUL, Eylül, 2007.
- P. Ahmedzade, M. Yılmaz, T. Geçkil, Mesude Yılmaz, Kar ve Buz Mücadelesi İçin Geliştirilen Elektrik İletkenli Asfalt kaplamalarda Siyah Karbonun İletkenliğe Etkisi, 4. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, ANKARA, Mayıs, 2007.
- P. Ahmedzade, A.S. Karakaş, Superpave Sistemi Çerçevesinde Gyropac Cihazıyla Hazırlanan Asfalt Betonu Karışımlarının Optimum Bitüm Oranın Tayini, GAP V. Mühendislik Kongresi, 1205–1212, ŞANLIURFA, Nisan,2006.
- N. Kuloğlu, P. Ahmedzade, Polivinil Klorür (PVC) ile Asfalt Modifikasyonu, X. Mühendislik Sempozyumu, 593–602, ISPARTA, Mayıs,1999.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 4 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 400 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (29 adet)- 2012, Yao, H., You, Z. and Li, L., "Performance of asphalt binder blended with non-modified and polymer-modified nanoclay", Construction and Building Materials, 35, 159-170,2012.
- 2012, Ameri, M. and Behnood, Ali., "Laboratory studies to investigate the properties of CIR mixes containing steel slag as a substitute for virgin aggregates", Construction and Building Materials, 26 (1), 475-480,2012.
- 2012, Chen, F., Chen, M., Wu, S., et al, "Research on Pavement Performance of Steel Slag Conductive Asphalt Concrete for Deicing and Snow Melting", Green Buildıng Materials III Book Series: Key Engineering Materials, 509, 168-174,2012.
- 2012, Pasetto, M. and Baldo, N., "Performance comparative analysis of stone mastic asphalts with electric arc furnace steel slag: a laboratory evaluation", Materials and Structures, 45 (3), 411-424,2012.
- 2012, Sorlini, S., Sanzeni, Alex. and Rondi, L., "Reuse of steel slag in bituminous paving mixtures", Journal Of Hazardous Materials, 209, 84-91,2012.
- 2012, Krayushkina, K., Prentkovskis, O., Bieliatynskyi, A., et al, "Use of Steel Slags in Automobile Road Construction", Transport, 27 (2), 129-137,2012.
- 2012, Arabani, M. and Azarhoosh, A. R., "The effect of recycled concrete aggregate and steel slag on the dynamic properties of asphalt mixtures", Construction and Building Materials, 35, 1-7,2012.
- 2011, Wang, G., Thompson, R. G. and Wang, Y., "Hot-Mix Asphalt That Contains Nickel Slag Aggregate Laboratory Evaluation of Use in Highway Construction", Transportation Research Record, 2208, 1-8,2011
- 2011, Moreno, F., Rubio, M. C. and Martinez-Echevarria, M. J., "Reuse of sludge from the decorative quartz industry in hot bituminous mixes", Construction and Buildıng Materials, 25 (5), 2465-2471,2011.
- 2011, Sofilic, T., Mladenovic, A. and Sofilic, U., "Defining of Eaf Steel Slag Application Possibılities in Asphalt Mixture Production", Journal Of Environmental Engineering and Landscape Management, 19 (2), 148-157,2011.
- 2011, Pasetto, M.and Baldo, N., "Mix design and performance analysis of asphalt concretes with electric arc furnace slag", Construction and Buildıng Materials, 25 (8), 2458-2468,2011.
- 2011, Takahashi, F., Shimaoka, T., Gardner, K., et al, "Size-dependent enrichment of waste slag aggregate fragments abraded from asphalt concrete", Journal Of Hazardous Materials, 194, 209-215,2011.
- 2011, Xu, T., Huang, X. and Zhao, Y., "Investigation into the properties of asphalt mixtures containing magnesium hydroxide flame retardant", Fire Safety Journal, 46 (6), 330-334,2011.
- 2011, Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., et al, "Using waste plastic bottles as additive for stone mastic asphalt", Materials & Design, 32 (10), 4844-4849,2011.
- 2011, Suliman, Y. G., Napiah, M. B. and Kamaruddin, I., "Effect of Fine Aggregate Physical Properties on the Engineering Properties of Conventional and Polymer-Modified Bituminous Mixtures", Transportation Research Record, 2205, 20-27,2011.
- 2011, Kalyoncuoglu, S. F. and Tigdemir, M., "A model for dynamic creep evaluation of SBS modified HMA mixtures", Construction and Building Materials, 25 (2), 859-866, (2011).
- 2011, Xu, T., Huang, X. and Zhao, Y., "Investigation into the properties of asphalt mixtures containing magnesium hydroxide flame retardant", Fire Safety Journal, 46 (6), 330-334,2011.
- 2011, Ghasemi, M. and Marandi, S. M., "Laboratory Investigation Of The Properties Of Stone Matrix Asphalt Mixtures Modified With RGP-SBS", Digest Journal Of Nanomaterials and Biostructures, 6 (4), 1823-1834,2011.
- 2010, Rodgers WJ, Gunay B, Woodside A, “Rheological and electrical properties of modified bitumen”, Proceedıngs Of The Instıtutıon Of Cıvıl Engıneers-Transport, Vol. 163 (4), pp. 175-182, 2010.
- 2010, Wang G, Wang YH, Gao ZL, “Use of steel slag as a granular material: Volume expansion prediction and usability criteria”, Journal Of Hazardous Materıals, Vol. 184 (1-3), pp. 555-560, 2010.
- 2010, Sofilic T, Merle V, Rastovcan-Mioc A, et al., “Steel Slag Instead Natural Aggregate In Asphalt Mıxture“, Archıves Of Metallurgy And Materıals, Vol. 55 (3), pp. 657-668, 2010.
- 2010, Jovanovic BM, Rajakovic LV, “New Approach: Waste Materials as Sorbents for Arsenic Removal from Water”, Journal Of Envıronmental Engıneerıng-ASCE, Vol. 136 (11), pp. 1277-1286, 2010.
- 2010, Barisic, I., Dimter, S. and Netinger, I., "Possibilities Of Application of Slag in Road Construction", Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 17 (4), 523-528, 2010.
- 2009, Zhou QH, Xu QW, “Experimental study of waterproof membranes on concrete deck: Interface adhesion under influences of critical factors”, Materıals & Desıgn, Vol. 30, (4), pp. 1161-1168, 2009
- 2009, Xu QW, Zhou QH, Medina C, et al., “Experimental and numerical analysis of a waterproofing adhesive layer used on concrete-bridge decks”, Internatıonal Journal Of Adhesıon And Adhesıves, Vol. 29 (5), pp. 525-534, 2009
- 2009, Tabatabaee N, Tabatabaee HA, Sabouri MR, et al., “Evaluation of performance grading parameters for crumb rubber modified asphalt binders and mixtures”, Advanced Testıng And Characterısatıon Of Bıtumınous Materıals, Vol. 1-2, pp. 597-606, 2009. Conference Information: 7th International RILEM Symposium on Advanced Testing and Characterisation of Bituminous Materials, Rhodes, GREECE, May 27-29, 2009.
- 2008, QH, Zhou, QW. Xu, ZJ. Zhang, “Measurements with a new peel adhesion test on waterproof membranes used on concrete bridge decks”, Journal Of Testing And Evaluation, Vol. 36, pp. 320-325, 2008
- 2008, S. Haddadi, E. Ghorbel, N. Laradi, “Effects of the manufacturing process on the performances of the bituminous binders modified with EVA”, Construction and Building Materials, Vol. 22, pp. 1212-1219, 2008
- 2008, M. Tigdemir, “Dynamic permanent deformation testing of asphalt mixes and deformation waveform analysis”, Indian Journal Of Engineering And Materials Sciences, Vol. 15, pp. 29-35, 2008
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (19 adet)- EÜ BAP, No: 059, Maleik anhidrit (MAH) aşılı termoplastik katkılı bitümlerin yüksek ve düşük sıcaklık performans sınıflarının (PG) belirlenmesi, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2016 MÜH 059, Proje Yöneticisi, 2017
- EÜ BAP, No: 100, Çeşitli Katkıların Bitümün Yaşlanma Davranışı ve Performansı Sınıfı (PG) Üzerindeki Etkisi, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2016 MÜH 100, Proje Yöneticisi, 2017
- EÜ BAP, No: 060, Üst Geçit Kullanım Oranına Üst Geçit Özelliklerinin Etkisi ve Kural Dışı Geçiş Yapan Yayların Davranışlarının İncelenmesi, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2016 MÜH 060, Araştırmacı, 2017
- KGM-ARGE, No: 2013/4, Çeşitli SBS Polimerlerin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması ve Ülke Koşullarına En Uygun Modifiyelerin Belirlenmesi, KGM Araştırma Projesi, Proje No: KGM-ARGE/2013-4, Proje Yöneticisi, 2017
- EÜ BAP, No: 14 BİL 011, Bitüm Modifikasyonu İçin Tasarlanan Yerli Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Modifiye Bitümde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, E-BİLTEM Projesi, Proje No: 14 Bil 011, Proje Yöneticisi, 2016
- EÜ BAP, No: 027, Ticari Mumların Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımlarda Katkı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2014 MÜH 027, Proje Yöneticisi, 2016
- EÜ BAP, No: 031, Nano Malzemelerin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımlarda Katkı Maddesi Olarak Kullanılması, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2011 MÜH 031, Proje Yöneticisi, 2015
- EÜ BAP, No: 12 BİL 016, Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Yüzeysel Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Atık Termoplastiklerin (Polietilen ve Polipropilen) Bitüm Modifikasyonunda Kullanılması, E-BİLTEM Projesi, Proje No: 12 Bil 016, Proje Yöneticisi, 2015
- Tubitak Projesi, No:113M452, Bitüm Modifikasyonu İçin Tasarlanan Yerli Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Modifiye Bitümde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 113M452, Proje Yöneticisi, 2015
- EÜ BAP, No: 018, Polimerlerin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2010 MÜH 018, Proje Yöneticisi, 2014.
- TÜBİTAK Projesi, No: 110M400, Fiziksel ve Kimyasal Yöntemlerle Yüzeysel Aktivasyonu Yapılan Geri Dönüştürülmüş Atık Termoplastiklerin (Polietilen ve Polipropilen) Bitüm Modifikasyonunda Kullanılması, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 110M400, Proje Yöneticisi, 2014
- TÜBİTAK Projesi, No: 110M567, Doğal Zeolit İçeren Ilık Karışım Asfaltların Performansları ve Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi, Sonuçların Farklı Ilık Karışım Asfalt Uygulamaları İle Karşılaştırılması,TÜBİTAK Projesi, Proje No: 110M567, Araştırmacı, 2014
- EÜ BAP, No: 019, Stiren-Butadien-Stirenin Bitümlü Bağlayıcıların Isı Duyarlılığı ve Rijitlik Özellikleri Üzerindeki Etkisi, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2008 MÜH 019, Proje Yöneticisi, 2011.
- EÜ BAP, No: 040, Farklı Agrega Gradasyonlarının Optimum Bitüm İçeriğine Etkisi, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2009 MÜH 40, Proje Yöneticisi, 2011.
- FÜ BAP No:1311, Siyah Karbonun Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, FÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1311, Proje Yöneticisi, 2008.
- Tübitak Projesi, No: 105M020, Bitüm ve Termoseting Polimerlerle Modifiye Edilen Bitümlerin Yaşlandırıldıktan Sonra Reolojik Yapılarının İncelenmesi, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 105M020, Proje Yöneticisi, 2007.
- DPT Projesi, No: 2003K120440, Saf ve SBS Modifiyeli Bitümlerin Klasik ve Superpave Yöntemleriyle Reolojik Yapılarının İncelenmesi, DPT Projesi, Proje No: 2003K120440, Proje Yöneticisi, 2007.
- FÜ BAP No:1165, Bitümlü Sıcak Karışımlarda Bitüm Filmi Kalınlığının Stabilite ve Rijitliğe Etkisi, FÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1165, Proje Yöneticisi, 2006.
- FÜ BAP No:1157, Polyester Reçinenin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, FÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 1157, Proje Yöneticisi, 2006.
Patentler (4 adet)- Patent No: UA 107760 C2, 10.02.2015,
- Patent No: UA 108432 C2, 27.04.2015,
- Patent No: UA 108433 C2, 27.04.2015,
- Patent No: UA 108434 C2, 27.04.2015,
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2016, Günay, T., “Nano Malzemelerin Bitümlü Bağlayıcılarda Katkı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi, 2016
- Doktora, 2016, Alqudah, O., “Antioksidan Katkıların Bitümlü Bağlayıcıların Reolojik Özellikleri ve Yaşlanma Davranışları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması”, Ege Üniversitesi, 2016
- Yüksek Lisans, 2014, Kultayev, B., “Çeşitli Mumların Asfalt Modifikasyonunda Kullanabilirliğinin Araştırılması”, Ege Üniversitesi,2014
- Doktora, 2008, Geçkil, T., “Siyah Karbonun Bitümlü Sıcak Karışımların Özelliklerine Etkisinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, 2008.
- Yüksek Lisans, 2007, İstek, A., “Trafik Kazalarının Azaltılması İçin Alınacak İyileştirme Tedbirlerinin Fayda Ve Maliyet Analizi”, Fırat Üniversitesi, 2007.
- Yüksek Lisans, 2006, Mesude KULOĞLU, “Bitümlü Sıcak Karışımlarda Bitüm Filmi Kalınlığının Stabilite ve Rijitliğe Etkisi”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 2006.
- Yüksek Lisans, 2005, Mehmet YILMAZ, “Polyester Reçinenin Bitüm ve Bitümlü Sıcak Karışımlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, 2005.