Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerHASAN KAĞAN YAYLA
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Bağlı Bölümler
Türk Dili Bölümü
İletişim Bilgileri- E-posta: hasankagan@yahoo.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Marmara Ünv. Atatürk Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Sosyal Bil. Ens. Türk Dili, Türkiye, 2002

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Üniversitesi Rektörlüğe Bağlı Bölümler Türk Dili Okutmanı, 2008-
- Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretimi Öğretim Görevlisi, 2001-2008
- MEB Taşkapı İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni, 1998-2001
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
- Türk Edebiyatı Eğitimi (2240200)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- 2004, Demirci Ağzında g>v Ses Değişimi Manisa Dergisi

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2005, Manisa Bilgi Şöleni Gördes Ağzının Temel Özellikleri

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2002, Dede Korkut Kitabı Söz Dizimi Araştırması Basılmamış Yülsek Lisans Tezi