Akademik BilgilerÖZGE AKBOĞA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı İşletmesi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozge.akboga@ege.edu.tr
- E-posta: ozgeakboga.ege@gmail.com
- Telefon: (232)3434000-5164
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2008
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2011
- Doktora: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- MÜDEK Bölüm Koordinatör Yardımcısı, 2015-
- Guest researcher, Department of Civil and Environmental Engineering, Wayne State University, USA, 2013
- Stratejik Planlama Komisyonu, 2012-
- Çevre Komisyonu, 2012-
- Bölüm Asistan Temsilciliği, 2011-2013
- Guest researcher, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, the Netherlands, 2010
- Staj Komisyonu, 2009-
- Araştırma Görevlisi, 2008-
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- Reviewer, Teknik Dergi, , 2017-Devam Ediyor
- Reviewer-Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, 2017-Devam Ediyor
- İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı, Çağrılı Konuşmacı, Adana, 28 Mart, 2015
- 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 2014-2015
- İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İş Sağlığı (1011704)
- Yapım Teknolojisi ve İşletmesi (6240302)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- 2018, Akboğa Kale, Ö., Eskişar, T., "Work-Related Injuries and Fatalities in the Geotechnical Site Works", Industrial Health.
- 2018, Baradan, S., Dikmen, S.Ü., Akboğa Kale, Ö., "Impact of human development on safety consciousness in construction",International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), https://doi.org/10.1080/10803548.2018.1445069
- 2017, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Safety in Ready Mixed Concrete Industry: Descriptive Analysis of Injuries and Development", Industrial Health, 55, 1-13.
- 2016, Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U., Usmen, M., "Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri", Teknik Dergi, Cilt 27 - Sayı 1

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- 2018, Akboğa Kale, Ö., Yanık, S., "İnşaat sektörü çalışanlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri konusundaki bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik bir sektörel araştırma", Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 22 (2), 639-651.
- 2018, Akboğa Kale, Ö., Eskişar, T., "İnşaat sektöründe kazı işleri sebepli iş kazaları", Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, DOI: 10.25092/baunfbed.398454
- 2018, Akboğa Kale, Ö., Dikmen, S.Ü., Gürcanlı, G.E., Bayram, İ., Baradan, S., "İş güvenliği uzmanlığı sisteminin gelişimi üzerine bir alan çalışması Balıkesir Üniversitesi fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, DOI: 10.25092/baunfbed.426651
- 2017, Akboğa Ö., Baradan S., Gürcanlı, E., "Kentsel Dönüşüm Sürecinde Asbest Maruziyeti ve Alınması Gereken Önlemler", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(6), 694-706,
- 2017, Akboğa Kale, Ö., Eskişar, T., "Brief Overlook on the Occupational Accidents Occurring During the Geotechnical Site Works", IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 245, 032014 doi:10.1088/1757-899X/245/3/032014
- 2016, Akboğa, Ö., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Dikmen, Ü., Bayram, İ., "İş Güvenliği uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması,Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:61/2016-1 Sayı:489, 28-36
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Investigating the Characteristics of Fatal Construction Injuries In Izmir, Turkey Using Descriptive Statistics, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), ISSN:3159-0040, Vol. 2, Issue:9, September
- 2012, Akboğa, Ö., Baradan, S., "İnşaat Sektöründe Malzeme Tedarik Yönetiminin Önemi ve Yurt Dışı Uygulamaları, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111, Volume:7, Number:1, Article Number:1A0308
- 2012, Usmen, M., Baradan, S., Akboğa, Ö., "İnşaat Mühendisliğinde Etik: Amerika Birleşik Devletleri Örneği, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-311, Volume:7, Number:1, Article Number:1A0307
- 2011, Perçin, S., Akboğa, Ö., 'Yapı İşlerinde 'Kadın' Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği' İMO Bülten, Yıl:26, Sayı:157
- 2011, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Maruziyetin Önlenmesi", Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:56/2011-5 Sayı:469, 69-77
- 2011, Perçin, S., Akboğa, Ö.," Protected Women in Construction Industry", International Journal of Art and Science, Volume 4. Number 7, ISSN:1944-6934

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 2014, "İnşaat İş Kazalarında Lojistik Regresyon İle Kaza Şiddetinin Modellenmesi",Doktora Tezi, "Modelling of Construction Accident Severity Using Logistic Regression", PhD Thesis, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova,İzmir.
- 2011, "Hazır Beton Sektörünün İş Güvenliği Açısından Analizi", Yüksek Lisans Tezi, "Safety Analysis of Ready-Mix Concrete Industry" Master Thesis, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova/İzmir.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- 2017, Dikmen S.Ü., Akboğa Kale, Ö., Akbıyıklı, R., Baradan, S., "2011 Van Depremi ve Van Şehrinin Dirençliliği", 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11-13 Ekim, Eskişehir.
- 2017, Dikmen, S.Ü., Akbıyıklı, R., Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "İnşaat Proje Yönetimi Yönünden Dirençlilik", Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 6-7 Ekim, Samsun
- 2017, Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "“Yaralanma Şiddet Skoru” ve İnşaat Sektörü İçin Bir Uygulama Örneği", Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 6-7 Ekim, Samsun.
- 2017, Akboğa Kale, Ö., Dikmen, S.Ü., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Bayram, İ., "İş Güvenliği Uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması", Uluslararası Katılımlı 7. İnşaat Yönetimi Kongresi, 6-7 Ekim, Samsun.
- 2016, Esen, Y., Akboğa, Ö., "Kentsel Dönüşüm Peojeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yıkım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Rolü", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği KOnferansı, Poster Sunumu, 8-11 Mayıs, İstanbul
- 2016, Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "Ready-Mixed Concrete Truck Drivers: Work Related Hazards and Statistical Analysis of Accidents", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-23 September, Istanbul
- 2016, Bayram, İ., Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "Dust Control in Construction: A Case Study of the Civil Engineering Laboratories", 12 th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-23 September, Istanbul
- 2016, Bayram, İ., Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "Fieldwork Investigation of Lighting in Terms of Users Health in Educational Building and Its Extensions", International Congress on Natural and Engineering Sciences, September 01-05, Skopje, Macedonia
- 2010, Akboğa, Ö., Perçin, S., Baradan, S., Girgin S.C., A Comparative Study on the Influence of Cultural Differences on Project Duration in International Construction Projects 9th International Congress on Advances in Civil Engineering 27-30 September, Trabzon
- 2010, Perçin, S., Akboğa, Ö., 'Protected Women in Constuction Industry', International Journal of Arts&Sciences, 22-25 Nov. 2010, Rome

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (17 adet)- 2017, Aşıkoğlu, Ö.L., Akboğa Kale, Ö., "Baraj ve HES şantiyelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği", IX. Ulusal Hidroloi Kongresi, 4-6 Ekim, Diyarbakır.
- 2017, Önelçin, P., Akboğa Kale, Ö., Alver, N., Andiç Çakır, Ö., "Enerji Etkin Bina İyileştirme Konulu Mobil Eğitim Uygulaması Geliştirilmesi: nEBULA, 4. İnşaat Mühendisleri Eğitimi Sempozyumu, 17-18 Kasım, İzmir
- 2016, Akboğa Kale, Ö., Bayram Temiz, İ., Baradan,S., Uzun, M., "Laboratuvar Gürültü Maruziyeti: İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarları Örneği", 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3-5 Kasım, Eskişehir
- 2016, Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., Dikmen, S.Ü., "Genel Eğitim Düzeyi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İlişkisi", 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3-5 Kasım, Eskişehir
- 2015, Akboğa,Ö., et al., "Yapı Mekaniği Laboratuvarları İçin İş Tehlike Analizleri ve Bir Uygulama Örneği: Dolgulu Çerçeve Testleri", YMLT, 29-30 Mayıs, Kayseri
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Dikmen, Ü., Bayram, İ., "İş Güvenliği uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması, 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., "İnşaat Sektöründeki Ölümlü İş Kazalarının Karakteristiklerinin İncelenmesi: İzmir Alan Çalışması", 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., Uzun, M., Bayram, İ., "İş Kazası Bildirim Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir
- 2014, Akboğa, Ö., Baradan, S., Andiç Çakır, Ö., "Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Laboratuvarının İş Tehlike Analizi ve Değerlendirmesi", 2. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 30-31 Ekim-1 Kasım, İstanbul
- 2013, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Transmikser Operatörlerinin Yaşadığı İş Kazalarının İstatistiksel İncelemesi", 4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 1-3 Kasım, Konya
- 2013, Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U., Usmen, M., "Ege Bölgesi İnşaat Sektöründe Yüksekten Düşme İş Kazalarının İstatistiksel İncelenmesi", 4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 1-3 Kasım, Konya
- 2011, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Hazır Beton Sektöründe İş Güvenliği:Hollanda ve Türkiye’deki Uygulamaların Karşılaştırılması", Hazır Beton Kongresi&Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 20-22 Ekim, İstanbul
- 2011, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Hazır Beton Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği", 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 21-23 Ekim, Çanakkale
- 2010, Akboğa, Ö., Baradan, S., Perçin, S., Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Yönetimi ve Yöntemleri 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül – 1 Ekim, Ankara
- 2010, Perçin, S., Akboğa, Ö.,Şantiyede "Kadın" Çalışanların Çalışma Koşulları 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül – 1 Ekim, Ankara
- 2010, Baradan, S., Akboğa, Ö., Perçin, S., İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Etiğin Yeri 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül – 1 Ekim, Ankara
- 2009, Baradan, S., Akboğa,Ö., Çalış, G., Yüksel, O., 'Yapı İşletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının İncelenmesi' 5. Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, 22-23 Ekim, Eskişehir

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2016, 16MUH099, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Kullanıcı Sağlığı Açısından Çalışma Ortamında Radyasyon ve Radon Gazı Maruziyetinin İncelenmesi,Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.
- 2015, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 15MUH031, Eğitim Binası Ve Eklentilerinde Kullanıcı Sağlığı Açısından Bina İçi Çevre Kalitesi Kontrolü Üzerine Bir Alan Çalışması, Proje Yürütücüsü, Tamamlandı.
- AB Projesi, 314347, "ee-WISE, Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Existing Building Rehabilitation in Mediterranean Area", Araştırma Bursiyeri, 2012-2014
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2013, YÖK, Doktora Araştırma Bursu, Wayne State University
- 2010, YÖK, Yüksek Lisans Araştırma Bursu- TU Delft University of Technology
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Sümeyra YANIK, İnşaat Sektöründe Çalışan İşçilerin Profilleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Belirlenmesi