Akademik BilgilerÖZGE AKBOĞA
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı İşletmesi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ozge.akboga@ege.edu.tr
- E-posta: ozgeakboga.ege@gmail.com
- Telefon: (232)3434000-5164
Eğitim Bilgileri- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2008
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye, 2011
- Doktora: Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- MÜDEK Bölüm Koordinatör Yardımcısı, 2015-
- Guest researcher, Department of Civil and Environmental Engineering, Wayne State University, USA, 2013
- Çevre Komisyonu, 2012-
- Stratejik Planlama Komisyonu, 2012-
- Bölüm Asistan Temsilciliği, 2011-2013
- Guest researcher, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, the Netherlands, 2010
- Staj Komisyonu, 2009-
- Araştırma Görevlisi, 2008-
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- İnşaatlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı, Çağrılı Konuşmacı, Adana, 28 Mart, 2015
- 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 2014-2015
- İş Güvenliği Uzmanlığı, 2013-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İş Sağlığı (1011704)
- Yapım Teknolojisi ve İşletmesi (6240302)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2016, Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U., Usmen, M., "Ege Bölgesindeki İnşaat İş Kazalarının Sıklık ve Çapraz Tablolama Analizleri", Teknik Dergi, Cilt 27 - Sayı 1
- 2016, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Safety in Ready Mixed Concrete Industry: Descriptive Analysis of Injuries and Development", Industrial Health

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 2016, Akboğa, Ö., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Dikmen, Ü., Bayram, İ., "İş Güvenliği uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması,Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:61/2016-1 Sayı:489, 28-36
- 2016, Akboğa Ö., Baradan S., Gürcanlı, E., "Kentsel Dönüşüm Sürecinde Asbest Maruziyeti ve Alınması Gereken Önlemler", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Investigating the Characteristics of Fatal Construction Injuries In Izmir, Turkey Using Descriptive Statistics, Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), ISSN:3159-0040, Vol. 2, Issue:9, September
- 2012, Akboğa, Ö., Baradan, S., "İnşaat Sektöründe Malzeme Tedarik Yönetiminin Önemi ve Yurt Dışı Uygulamaları, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111, Volume:7, Number:1, Article Number:1A0308
- 2012, Usmen, M., Baradan, S., Akboğa, Ö., "İnşaat Mühendisliğinde Etik: Amerika Birleşik Devletleri Örneği, e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-311, Volume:7, Number:1, Article Number:1A0307
- 2011, Perçin, S., Akboğa, Ö., 'Yapı İşlerinde 'Kadın' Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği' İMO Bülten, Yıl:26, Sayı:157
- 2011, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Asbestin İnşaat Sektöründeki Yeri ve Maruziyetin Önlenmesi", Türkiye Mühendislik Haberleri, Yıl:56/2011-5 Sayı:469, 69-77
- 2011, Perçin, S., Akboğa, Ö.," Protected Women in Construction Industry", International Journal of Art and Science, Volume 4. Number 7, ISSN:1944-6934

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 2014, "İnşaat İş Kazalarında Lojistik Regresyon İle Kaza Şiddetinin Modellenmesi",Doktora Tezi, "Modelling of Construction Accident Severity Using Logistic Regression", PhD Thesis, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova,İzmir.
- 2011, "Hazır Beton Sektörünün İş Güvenliği Açısından Analizi", Yüksek Lisans Tezi, "Safety Analysis of Ready-Mix Concrete Industry" Master Thesis, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bornova/İzmir.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- 2016, Esen, Y., Akboğa, Ö., "Kentsel Dönüşüm Peojeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yıkım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Rolü", 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği KOnferansı, Poster Sunumu, 8-11 Mayıs, İstanbul
- 2016, Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "Ready-Mixed Concrete Truck Drivers: Work Related Hazards and Statistical Analysis of Accidents", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-23 September, Istanbul
- 2016, Bayram, İ., Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "Dust Control in Construction: A Case Study of the Civil Engineering Laboratories", 12 th International Congress on Advances in Civil Engineering, 21-23 September, Istanbul
- 2016, Bayram, İ., Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., "Fieldwork Investigation of Lighting in Terms of Users Health in Educational Building and Its Extensions", International Congress on Natural and Engineering Sciences, September 01-05, Skopje, Macedonia
- 2010, Akboğa, Ö., Perçin, S., Baradan, S., Girgin S.C., A Comparative Study on the Influence of Cultural Differences on Project Duration in International Construction Projects 9th International Congress on Advances in Civil Engineering 27-30 September, Trabzon
- 2010, Perçin, S., Akboğa, Ö., 'Protected Women in Constuction Industry', International Journal of Arts&Sciences, 22-25 Nov. 2010, Rome

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- 2016, Akboğa Kale, Ö., Bayram Temiz, İ., Baradan,S., Uzun, M., "Laboratuvar Gürültü Maruziyeti: İnşaat Mühendisliği Bölüm Laboratuvarları Örneği", 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3-5 Kasım, Eskişehir
- 2016, Akboğa Kale, Ö., Baradan, S., Dikmen, S.Ü., "Genel Eğitim Düzeyi ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İlişkisi", 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 3-5 Kasım, Eskişehir
- 2015, Akboğa,Ö., et al., "Yapı Mekaniği Laboratuvarları İçin İş Tehlike Analizleri ve Bir Uygulama Örneği: Dolgulu Çerçeve Testleri", YMLT, 29-30 Mayıs, Kayseri
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., Gürcanlı, G.E., Dikmen, Ü., Bayram, İ., "İş Güvenliği uzmanlığı: Sistemin İşleyişinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma Çalışması, 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., "İnşaat Sektöründeki Ölümlü İş Kazalarının Karakteristiklerinin İncelenmesi: İzmir Alan Çalışması", 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir
- 2015, Akboğa, Ö., Baradan, S., Uzun, M., Bayram, İ., "İş Kazası Bildirim Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri", 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 5-6 Kasım, İzmir
- 2014, Akboğa, Ö., Baradan, S., Andiç Çakır, Ö., "Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Laboratuvarının İş Tehlike Analizi ve Değerlendirmesi", 2. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 30-31 Ekim-1 Kasım, İstanbul
- 2013, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Transmikser Operatörlerinin Yaşadığı İş Kazalarının İstatistiksel İncelemesi", 4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 1-3 Kasım, Konya
- 2013, Baradan, S., Akboğa, Ö., Çetinkaya, U., Usmen, M., "Ege Bölgesi İnşaat Sektöründe Yüksekten Düşme İş Kazalarının İstatistiksel İncelenmesi", 4. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 1-3 Kasım, Konya
- 2011, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Hazır Beton Sektöründe İş Güvenliği:Hollanda ve Türkiye’deki Uygulamaların Karşılaştırılması", Hazır Beton Kongresi&Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 20-22 Ekim, İstanbul
- 2011, Akboğa, Ö., Baradan, S., "Hazır Beton Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği", 3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, 21-23 Ekim, Çanakkale
- 2010, Akboğa, Ö., Baradan, S., Perçin, S., Gayrimenkul Sektöründe Pazarlama Yönetimi ve Yöntemleri 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül – 1 Ekim, Ankara
- 2010, Perçin, S., Akboğa, Ö.,Şantiyede "Kadın" Çalışanların Çalışma Koşulları 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül – 1 Ekim, Ankara
- 2010, Baradan, S., Akboğa, Ö., Perçin, S., İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Etiğin Yeri 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, 29 Eylül – 1 Ekim, Ankara
- 2009, Baradan, S., Akboğa,Ö., Çalış, G., Yüksel, O., 'Yapı İşletmesi Eğitiminde Yurtdışı Eğitim Programlarının İncelenmesi' 5. Yapı İşletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi, 22-23 Ekim, Eskişehir

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2016, 16MUH099, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Kullanıcı Sağlığı Açısından Çalışma Ortamında Radyasyon ve Radon Gazı Maruziyetinin İncelenmesi,Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.
- 2015, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 15MUH031, Eğitim Binası Ve Eklentirlerinde Kullanıcı Sağlığı Açısından Bina İçi Çevre Kalitesi Kontrolü Üzerine Bir Alan Çalışması, Proje Yürütücüsü, Devam Ediyor
- AB Projesi, 314347, "ee-WISE, Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Existing Building Rehabilitation in Mediterranean Area", Araştırma Bursiyeri, 2012-2014
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- İMO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
- TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2013, YÖK, Doktora Araştırma Bursu, Wayne State University
- 2010, YÖK, Yüksek Lisans Araştırma Bursu- TU Delft University of Technology
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Sümeyra YANIK, İnşaat Sektöründe Çalışan İşçilerin Profilleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Belirlenmesi