Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerBURCU KARACA UĞURAL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Mühendislik Fakültesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü
Tekstil Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: burcu.karaca@ege.edu.tr
- E-posta: burcukaraca@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Minho University (Erasmus), Portekiz, 2007
- Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Türkiye , 2008
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Türkiye , 2011
- Doktora: RWTH Aachen University, Institut für Textiltechnik-ITA (Erasmus+), Almanya , 2016
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tekstil Mühendisliği, Türkiye , 2017

Uzmanlık Alanları- Tekstil Bilimleri (6210200)
- Tekstil Kimyası (6210203)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Karaca B., Ozdogan E*., “A Study on Surface Characterization of Enzyme Treated Polyethylene Terephthalate Fibers by XPS and AFM”, Tekstil ve Konfeksiyon, 1, (16-22), 2013
- B. Karaca,E. Csiszar, F.Bozdogan, " Effects of Atmospheric Plasma Pretreatments on Pectinase Efficiency in Bioscouring of Linen Fabrics",Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2011,Volume 31, Number 4, Pages 623-633
- B.Karaca, E.Bozacı, A.Demir, E. Özdoğan and N.Seventekin, "Effects of Enzymatic Treatments on Surface Morphology and Chemical Structure of Linen Fabrics", Journal of Applied Polymer Science, 2011, DOI 10.1002/app.35359
- B. Karaca, A. Demir, E. Özdoğan and Ö E. İşmal, "Environmentally benign alternatives: Plasma and enzymes to improve moisture management properties of knitted PET fabrics", Fibers and Polymers, 2010, Volume 11, Number 7, Pages 1003-1009

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Burcu KARACA UĞURAL, Esen ÖZDOĞAN, "Kompozit Uygulamaları İçin Doğal Lif İçeren Tekstil Yapıları:Takviye Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesİ", 16. ULUSLARARASI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ VE KİMYASINDAKİ SON GELİŞMELER SEMPOZYUMU, BURSA-TÜRKİYE, 2017
- Burcu KARACA UĞURAL, M. Özgür SEYDİBEYOĞLU, Esen ÖZDOĞAN, "COMPARISON OF RANDOMLY SCATTERED- AND ALIGNED- FLAX FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES", 7th INTERNATIONAL CONFERENCE OF TEXTILE, Albania-Tirana, 2016
- Burcu Karaca Uğural, M.Özgür Seydibeyoğlu, Seçkin Erden,Levent Aydın, Esen Özdoğan "PHYSICAL CHARACTERIZATION OF UNIDIRECTIONAL FLAX/POLYPROPYLENE COMPOSITE PLATES MANUFACTURED FROM COMMINGLED YARNS", 4th International Polymeric Composites Symposium & Exhibition and Brokerage Event , Mayıs 2015, İzmir-TÜRKİYE
- Levent Aydın , Burcu Karaca Uğural, Esen Özdoğan, "DESIGN OF DIMENSIONALLY STABLE FLAX/POLYPROPYLENE COMPOSITE PLATES BY USING STOCHASTIC OPTIMIZATION", 4th International Polymeric Composites Symposium & Exhibition and Brokerage Event , Mayıs 2015, İzmir-TÜRKİYE
- Burcu Karaca Uğural, M.Özgür Seydibeyoğlu and Esen Özdoğan, "Mechanical Performance of Flax/PP Composites Reinforced by Textile Preforms", 1st Turkey-Japan Workshop on Polymeric Composite Materials, May 2014, İstanbul/TURKEY
- Burcu KARACA UĞURAL, Ebru BOZACI, Aslı DEMİR, Esen ÖZDOĞAN,Tülay GÜLÜMSER, Necdet SEVENTEKİN, "THE EFFECTS OF ATMOSPHERIC PLASMA TREATMENTS ON SURFACE ENERGY OF COTTON FABRICS" IITAS 2014 - XIIIth International İzmir Textile and Apparel Symposium, April 2014, Antalya/TURKEY
- Burcu KARACA UĞURAL, Esen ÖZDOĞAN, Necdet SEVENTEKİN "FLAX FIBERS AS A REINFORCEMENT MATERIAL IN COMPOSITE INDUSTRY",3rd International Polymeric Composites Symposium, Exhibition and Workshop, November 2012, İzmir-TÜRKİYE
- B. Karaca and E. Özdoğan, "A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE MODIFIED SURFACE MORPHOLOGY AND IMPROVED HYDROPHILICITY OF PLASMA TREATED PET FABRICS", 2011, ICONTEX 2011, Istanbul
- B. Karaca, E. Bozacı, A. Demir, E. Özdoğan and N. Seventekin, "POTENTIAL ADVANTAGES OF ENZYME TREATED LINEN FABRICS OVER ALKALINE TREATED ONES FOR COMPOSITE INDUSTRY", 2011, ICONTEX 2011, Istanbul
- B.Karaca, E.Özdogan, A.Demir and Ö.E.İşmal, "ENZYMATIC TREATMENTS OF PET FABRICS FOR BETTER MOISTURE MANAGEMENT PROPERTIES", 41st International Symposium on Novelties in Textiles,2010, Ljubljana, Slovenia

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2013, 13MÜH048, YÖNLENMİŞ FORMDA KETEN ELYAF TAKVİYELİ TERMOPLASTİK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU, Araştırmacı
- 2013, 13TKUAM001, TERMOPLASTİK KOMPOZİTLERDE TAKVİYE ELEMANI OLARAK KETEN ELYAF KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Araştırmacı
- 2011, 11TKUAM003, ATMOSFERİK PLAZMA İŞLEMLERİNİN KUMAŞLARIN HİDROFİL YAPISI VE YÜZEY ENERJİSİNE OLAN ETKİLERİN ARAŞTIRILMASI, Araştırmacı
- 2010, 10TKUAM006, ATMOSFERİK PLAZMA ve ENZİMATİK İŞLEMLERİN POLİESTER KUMAŞLARIN YÜZEY MODİFİKASYONUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Araştırmacı
- 2009, 09MÜH096, KETEN VE KETEN İÇEREN KUMAŞLARIN YENİ YÖNTEMLER İLE MODİFİKASYONU, Araştırmacı
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2013, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2211-C otomotiv sektörü hafifleştirme teknolojileri öncelikli alanlar bursu
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2017, 6. GELENEKSEL OTOMOTİV AR-GE PROJE PAZARI, 3.lük ödülü
Patentler (1 adet)- 2016, 2016-05971, Tek yönlü doğal elyaf takviyeli termoplastik prepreg yapılar