Akademik BilgilerNİNEL ALVER
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ninel.alver@ege.edu.tr
- Telefon: +90 232 3886026
- Telefon: + 90 232 3115175
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2002
- Doktora: Kumamoto Üniversitesi, Japonya, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (15 adet)- Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2017-
- Ege Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi, 2017-
- ERASMUS+ Bölüm Koordinatörü, 2016-
- Ege Üniversitesi Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Mükemmeliyet Araştırma ve Uygulama (PLM) Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi , 2015-
- Visiting Professor, Kumamoto University, Kumamoto, Japonya, 2012
- Visiting Professor, University of Central Florida, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 2011
- Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-2015
- Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi, 2009-
- LLP-ERASMUS Bölüm Koordinatörü, 2009-2015
- Visiting Professor, Kumamoto University, Kumamoto, Japonya, 2009
- BAM Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (Federal Institute for Materials Research and Testing), Berlin, Almanya, Post-doc Araştırmacı, 2007-2008
- Kumamoto Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Japonya, Post-doc Araştırmacı, 2005-2007
- Taiheiyo Cement Corporation, Tokyo, Japonya, Araştırmacı (Doktora Stajı), 2004
- Kumamoto Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Japonya, Araştırmacı Doktora Öğrencisi, 2002-2005
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi, 1999-2002
Mesleki Faaliyetleri (16 adet)- ACE 2018 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2018-Devam Ediyor
- KOMPEGE 2018, 4th International Symposium on Composite Materials, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2018-Devam Ediyor
- NDE/NDT for Highway and Bridges: Structural Materials Technology (SMT 2018) and the International Symposium Non-Destructive Testing in Civil Engineering (NDT-CE 2018), Bilim Kurulu Üyeliği, 2018-Devam Ediyor
- NDTCE- International Symposium on Non-Destructive Testing in Civil Engineering, Bilim Kurul Üyeliği, 2015
- 5.Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyeliği, 2015
- 3.Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (3TDMSK), Bilim Kurulu Üyeliği, 2015
- KOMPEGE III, Uluslararası Katılımlı III. Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 2015
- 6th International Conference on Emerging Technologies in NDT, Bilim Kurulu Üyeliği, 2015
- ACE2014-Advances in Civil Engineering Conference 2014, Bilim Kurulu Üyeliği, 2014
- KOMPEGE-2013 2. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 2013
- NDTMS-2011 International Symposium on Nondestructive Testing of Materials and Structures, Organizing Committee Member, 2011
- ASCE Structural Journal, Hakemlik, 2011-Devam Ediyor
- KOMPEGE-2011 I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 2011
- ICAST 2010 Izmir (International Student Conference on Advanced Science and Technology) May 25-26, 2010 Izmir, Turkey, Organizing Committee Member , 2010
- Kumamoto University Global-COE Program Liasion Laboratory Director, 2009-Devam Ediyor
- Construction and Building Materials Dergisi (Elsevier Sc. Ltd.), Hakemlik, 2006-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Yapı (6240300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- Ninel Alver, Hasan Murat Tanarslan, Sena Tayfur, 2016, “Monitoring Fracture Processes of CFRP-Strengthened RC Beam by Acoustic Emission”, ASCE Journal of Infrastructure Systems, Vol.23, Issue:1, B4016002, DOI: 10.1061/(ASCE)IS.1943-555X.0000304
- Efe Selman, Ninel Alver, 2015, “A modified fiber-reinforced plastics concrete interface bond-slip law for shear-strengthened RC elements under cyclic loading”, Polymer Composites, Vol. 37, Issue 12, 3373–3383 pp., DOI: 10.1002/pc.23535
- Mustafa Karcili, Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, 2015, “Application of AE rate-process analysis to damaged concrete structures due to earthquake”, Materials and Structures, Vol. 49, Issue 6, 2171–2178 pp., 2015, DOI: 10.1617/s11527-015-0641-3
- Ahmad Zaki, Hwa Kian Chai, Dimitrios G. Aggelis, Ninel Alver, 2015, “Non-Destructive Evaluation for Corrosion Monitoring in Concrete: A Review and Capability of Acoustic Emission Technique”, Sensors, 15(8), 19069-19101 pp., DOI:10.3390/s150819069
- Efe Selman, Amir Ghiami, Ninel Alver, 2015, “Study of fracture evolution in FRP-strengthened reinforced concrete beam under cyclic load by acoustic emission technique: An integrated mechanical-acoustic energy approach”, Construction and Building Materials,Vol.95, 832-841 pp., DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2015.07.162
- Akichika Ishibashi, Kimitoshi Matsuyama, Ninel Alver, Tetsuya Suzuki, Masayasu Ohtsu, 2015, “Round-robin tests on damage evaluation of concrete based on the concept of acoustic emission rates”, Materials and Structures, Vol. 49, Issue 7, 2627–2635 pp., DOI: 10.1617/s11527-015-0672-9
- Ninel Alver, H. Murat Tanarslan, Ömer Yasin Sülün, Emre Ercan, Mustafa Karcılı, Efe Selman, Kentaro Ohno, 2014, "Effect of CFRP-spacing on fracture mechanism of CFRP-strengthened reinforced concrete beam identified by AE-SiGMA", Construction and Building Materials, 146-156 pp., 2014, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2014.05.017
- 2012, Ninel Alver, Mehmet Efe Selman, Osman Burak Akgün, "The effect of short cantilever beam formation on the structural behavior of precast post-tensioned connections", Construction and Building Materials, Vol. 35, 232-239 pp.
- Ninel Alver, Herbert Wiggenhauser, "Modified SIBIE procedure for ungrouted tendon ducts applied to scanning impact-echo", Construction and Building Materials, Elsevier Science Ltd., Vol: 24, Issue 12, 2010, Pages 2388-2392.
- Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, 'Development of non-contact SIBIE procedure for identifying ungrouted tendon duct' NDT & E International, Volume 42, Issue 2, March 2009, Pages 120-127
- Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, 'Dynamic Boundary Element Method Analysis for Determining Correction Factor in Impact Echo', Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Volume 2050 / 2008, pages 122-126
- Ninel Ata, Shinichi Mihara, Masayasu Ohtsu, 'Imaging of ungrouted tendon ducts in prestressed concrete by improved SIBIE' NDT & E International, Volume 40, Issue 3, April 2007, Pages 258-264
- Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, 'BEM analysis of dynamic behavior of concrete in impact-echo test' Construction and Building Materials, Volume 21, Issue 3, March 2007, Pages 519-526
- 2005, Ninel Ata, Shinichi Mihara, Masayasu Ohtsu, "BEM analysis on dynamic behavior of concrete member due to impact", Journal of Materials, Concrete Structures and Pavements, V-68, 157-163.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Tayfur, S., Saatcı, S., Alver, N., 2018, “Çelik Fiber İlaveli Etriyesiz Betonarme Kirişlerin Eğilme Etkisi Altındaki Davranışlarının Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Analizi ile Belirlenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, PAJES-98700 | DOI: 10.5505/pajes.2017.98700
- Tayfur, S., Alver, N., 2015,"Prefabrike Beton Elemanlarda Ard Çekme Kanalındaki Boşluğun Ultrasonik-Eko Yöntemi ile Belirlenmesi", Türkiye Prefabrik Birliği-Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 115, s.6-12.
- Alver, N., Tayfur, S., 2015, "Prefabrike Betonarme Elemanlarda Tahribatsız Hasar Tespiti", Türkiye Prefabrik Birliği-Beton Prefabrikasyon Dergisi, Sayı 114, s.11-17.
- Emre Ercan, Ninel Alver, Ayhan Nuhoğlu, 2015, “Evaluation of material properties by NDT methods and FEM analysis of a stone masonry arch bridge”, Challenge Journal of Structural Mechanics, Vol. 1, Issue:4, 168-172 pp. DOI: http://dx.doi.org/10.20528/cjsmec.2015.08.029
- 2007, Ninel Alver, Koichi Takaki, Masayasu Ohtsu, "Visual identification of surface-crack depth in concrete by SIBIE", JCA (Japan Cement Association) Cement & Concrete Journal Vol.60, pp.199-204.
- 2007, Yoko Nakai, Masanobu Tokai, Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, "Identification of Ungrouted Post-Tensioning Tendon Duct in Prestressed Concrete by SIBIE", JSCE, Concrete Engineering Series No.73, pp.139-144.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (30 adet)- Tayfur, S., Alver, N., "Crack Localization in Reinforced Concrete Beam by Acoustic Emission Technique", 2nd International Conference on Civil and Enviromental Engineering (ICOCEE2017), May 8-10, Cappadocia, Nevşehir, Turkey, 2017.
- H. M. Tanarslan, N. Alver, R. Jaganhiri, Ç. Yalçınkaya, H. Yazıcı, “Flexural Strengthening of Deficient Reinforced Concrete Beams by Using Ultra High Performance Concrete (UHPC)”, ICCS20, 20th International Conference on Composite Structures, September 4-7 2017, Paris, France.
- Alver, N., Tayfur, S., Tanarslan, H. M., 2017, "Identifying the Effect of CFRP Application Type on Behavior of CFRP-Strengthened Beams by Acoustic Emission", 12-14 September, IWSHM 2017 - The 11th International Workshop on Structural Health Monitoring, At Stanford University, California, USA.
- Tayfur, S., Alver, N., Saatcı, S., 2017, "Clarifying Distinctive Acoustic Emission Signal Features of a Steel Fiber Reinforced Concrete Beam by Parameter Analysis", 13-15 September, SMAR 2017 - Fourth Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, ETH Hönggerberg, Zurich, Switzerland.
- N. Alver, H. M. Tanarslan, Ö. Y. Sülün, E. Ercan, “Fracture Mechanism of CFRP-Strengthened RC Beam Identified by AE-SiGMA”, 6th International Conference on Emerging Technologies in Non-Destructive Testing, Brussels, Belgium, 27-29 May, 2015.
- Ninel Alver, Hasan M Tanarslan, Sena Tayfur, “AE monitoring of CFRP-strengthened RC beam under cyclic loading”, NDT-CE 2015, Berlin, Germany, 15-17 September, 2015.
- Ninel ALVER, Mustafa KARCILI, Emre ERCAN, Yuma KAWASAKI, Masayasu OHTSU, "Damage Evaluation in Concrete Structures Due to Earthquake by AE Rate-Process Analysis", 31st Conference of the European Working Group on Acoustic Emission (EWGAE), Dresden, Germany, 3-5 September, 2014.
- Sena Tayfur, Ninel Alver, " Imaging of Defects in Concrete Structures by Elastic Wave Methods ", 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 21-25 October, 2014.
- Mehmet Efe Selman, Ninel Alver, “Influence of FRP-Concrete Bond Slip Modeling on Evaluation of FRP-Strengthened Reinforced Concrete Structures”, 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, Istanbul, Turkey, 21-25 October, 2014.
- Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, "Nondestructive Evaluation of Surface Crack Depth in Concrete", IMAC XXXI A Conference and Exposition on Structural Dynamics, Proceedings CD-Rom, California,USA, February, 2013.
- Ninel Alver, Murat Tanarslan, Emre Ercan, Mustafa Karcili, Omer Sulun, "Identification of Cracking Mechanism between CFRP and Concrete in Shear-Strengthened RC Beams by AE-SiGMA Procedure", 6th Kumamoto International Workshop on Fracture, Acoustic Emission and NDE in Concrete, Kumamoto, Japan, 17-18 September, 2013.
- Mehmet Efe Selman, Ninel Alver, "Crack Evaluation in Concrete by Ultrasonic-Echo Method", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD-Rom, Ankara, Turkey, October, 2012.
- Alver, N., Yamada, M., Ercan, E., Ohtsu, M., "Effect of reinforcement on Void Identification within Post-tensioning Tendon Duct by SIBIE", 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD-Rom, Trabzon, Turkey, September, 2010.
- Ercan, E., Alver, N., Nuhoglu, A., Yamada, M., "Evaluation of Material Properties by NDT Methods and FEM Analysis of a Stone Masonry Arch Bridge", 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD-Rom, Trabzon, Turkey, September, 2010.
- Alver, N., Ohtsu, M., “Dynamic Boundary Element Method Analysis for Correction Factor Determination in Impact-Echo”, TRB 87th Annual Meeting (International) (CD-ROM), Washington, DC, USA, January, 2008.
- Alver, Ninel, Wiggenhauser, Herbert, “ Modified SIBIE application to scanning impact-echo”, 12th International Conference on Structural Faults and Repair, Proceedings CD-Rom, Edinburgh, UK, June, 2008.
- Alver, N., Ohtsu, M., “SIBIE procedure for the identification of ungrouted post-tensioning ducts in concrete”, Framcos-6 2007, International Conference on Fracture Mechanics and Concrete Structures, pp.999-1003, Catania, Italy, June, 2007.
- Tokai, M., Alver, N., Nakai, Y., Ohtsu, M., “Improvement of Ultrasonic Testing for Estimation of Surface-Crack Depth in Concrete by SIBIE Procedure”, The International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics (CD-ROM), Fukuoka, Japan, September, 2007.
- Alver, N., Tokai, M., Nakai, Y., Ohtsu, M., “Identification of imperfectly-grouted tendon-duct in concrete by SIBIE procedure”, International Conference on NDE for Safety, pp.9-14, Prague, Czech Republic, November, 2007.
- Alver, N., Takaki, K., Ohtsu, M., “Visual identification of surface-crack depth in concrete by SIBIE”, Proceedings of 60th Japan Cement Association Conference, Tokyo, Japan, May, 2006.
- Alver, N., Ohtsu, M., “Confirmation of SIBIE by 3D BEM analysis”, Proceedings of The Annual Conference of Japanese Society for Non-Destructive Inspection, Tokyo, Japan, May, 2006.
- Alver, N., Ohtsu, M., “SIBIE analysis and numerical analysis on relation between peak frequencies and locations of reflectors in the impact-echo”, 11th International Conference on Structural Faults and Repair, Proceedings CD-Rom, Edinburgh, UK, June, 2006.
- Ohtsu, M., Shigeishi, M., Suzuki, T. and Alver, N.: “AE and SIBIE techniques for NDT of crack, damage, corrosion and void in concrete”, 11th International Conference on Structural Faults and Repair, Proceedings CD-Rom, Edinburgh, UK, June, 2006.
- Alver, N., Ohtsu, M., “Visual identification of voids in concrete by SIBIE procedure”, 2006 International NDE Conference on Civil Engineering, Proceedings CD-Rom, Saint Louis, MO, USA, August, 2006.
- Ata, N., Ohtsu, M., “Numerical experiment on detecting voids in concrete by SIBIE”, 11th International Conference on Fracture, Proceedings CD-Rom, Turin, Italy, March, 2005.
- Ata, N., Ohtsu, M., “Analytical study on peak frequencies in the impact-echo and locations of reflectors”, 59th Japan Cement Association Conference, Tokyo, Japan, May, 2005.
- Ata, N., Ohtsu, M., "Effect of void on elastic wave field in concrete", Proceedings of 58th Japan Cement Association Conference, May, 2004.
- Ata, N., Ohtsu, M., “Void detection in grouted sheath in post-tensioning prestressed concrete by SIBIE”, 2nd International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, Proceedings CD-Rom, Kyoto, Japan, October, 2004.
- Ata, N., Ohtsu, M., “Detecting void in a concrete slab by scanning procedure of impact-echo”, Proceedings of The Annual Conference of Japanese Society for Non-Destructive Inspection, Tokyo, Japan, November, 2004.
- Mihara, S., Ata, N., Ohtsu, M., “Detection of ungrouted ducts in PC members by SIBIE”, Proceedings of The Annual Meeting of JCI, Kochi, Japan, July, 2004.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- H. Murat Tanarslan, Ninel Alver, Çağlar Yalçınkaya, Yıldırım Ertutar, Gökhan Şakar, “Eğilme Dayanımı Yetersiz Betonarme Kirişlere Farklı Bağ Yöntemleri ile Uygulanmış UYPB Laminelerin Katkısının Değerlendirilmesi”, Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları Toplantısı, 17-18 Kasım 2017, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
- Pelin Önelçin, Özge Akboğa Kale, Ninel Alver, Özge Andiç Çakır, "Enerji Etki Bina İyileştirme Konulu Mobil Eğitim Uygulaması Geliştirilmesi nEBULA", 4. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Sempozyumu, 17-18 Kasım 2017, İzmir, Türkiye.
- Tayfur, S., Karcılı, M., Alver, N., "Depremde Hasar Görmüş Betonarme Yapı Elemanlarının Hasar Durumlarının Akustik Emisyon Oran İşleme Analizi ile Belirlenmesi", 3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015, İzmir.
- Selman, E., Alver, N., "CFRP ve beton arasındaki boşluğun termografi yöntemi ile tahribatsız olarak belirlenmesi", I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, KOMPEGE-2011, CD-ROM, İzmir, Türkiye, Kasım 2011.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- 2016, Güçlendirilmiş Betonarme Kiriş-Kolon Birleşimlerinin Kırılma Mekanizmalarının ve Hasar Durumlarının Akustik Emisyon ve Elastik Dalga Hızı Tomografi Yöntemleriyle Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001, 315M084, Proje Yürütücüsü,
- 2016, Betonda P-dalgası Hızı Tespiti, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, 16MÜH011, Proje Yürütücüsü,
- 2014, Ultra Yüksek Performanslı Beton Uygulamasının Yetersiz Betonarme Elemanların Davranışına Katkısının İncelenmesi, TÜBİTAK 1001, 114M257, Proje Araştırmacısı,
- 2014, Energy Efficient Building Learning Application, Avrupa Komisyonu, ERASMUS+ KA2 YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ - STRATEJİK ORTAKLIKLAR Projesi, Proje Yürütücüsü,
- 2012, Ultrasonic Net for Concrete Object Monitoring, Avrupa Birliği Projesi, Proje Türkiye Yöneticisi.,
- 2011, Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerde CFRP ile Beton Arasındaki Kırılma Mekanizmasının AE-SiGMA Yöntemi ile Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje Yürütücüsü.,
- 2010, Betondaki Hasarların Ultrasonik-Eko Yöntemiyle Tahribatsız Olarak Belirlenmesi, TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje Yürütücüsü.,
- 2010, Beton içindeki boşlukların iki kanallı impact-echo yöntemi ile tespiti, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10MUH019, Proje Yürütücüsü.,
- 2010, Beton yüzeysel çatlak derinliğinin yüzeysel dalga yöntemi ile tespiti, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10MUH047, Proje Yürütücüsü.,
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (6 adet)- ASNT (American Society for Non-destructive Testing)
- JCI (Japan Concrete Institute)
- JSCE (Japan Society of Civil Engineers)
- JSNDI (Japanese Society for Non-destructive Inspection)
- RILEM TC 212-ACD
- SEM Society for Experimental Mechanics
Kazanılan Burslar (6 adet)- 2011, YÖK, Öğretim Üyesi Destek Bursu (Amerika Birleşik Devletleri)
- 2009, Kumamoto University Global-COE Program (Japonya)
- 2007, Adolf Mertens Fellowship (Almanya)
- 2007, Alexander von Humboldt Fellowship (Almanya)
- 2005, Kumamoto University 100th Year Foundation Fellowship (Japonya)
- 2002, Monbusho Scholarship (Japonya)
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2006, Japan Cement Association, Best Study Award
- 2006, Japanese Society for Non-destructive Inspection, Young Researcher Best Paper Award
- 2004, Japan Cement Association, Best Study Award
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Yüksek Lisans, 2016, Sena TAYFUR, Çelik Fiberli Betonarme Kirişlerin Kırılma Mekanizmalarının AE ve MCFT Yöntemleri ile Belirlenmesi
- Yüksek Lisans, 2016, Setenay EREEŞ, Reaktif Pudra Beton İçerikli Betonarme Kirişlerin Göçme Mekanizmalarının Akustik Emisyon Yöntemi İle Belirlenmesi
- Doktora, 2016, Mehmet Efe SELMAN, Betonarme Kirişlerdeki Hasarların Akustik Yöntemlerle Nicel Değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2014, Mustafa KARCILI, Depremde Hasar Görmüş Yapıların Akustik Emisyon-Oran İşleme Analizi İle Hasar Seviyelerinin Tespit Edilmesi, Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 2014, Ömer Yasin SÜLÜN, CFRP İle Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Kırılma Mekanizmalarının AE-SiGMA Yöntemi İle Belirlenmesi
- Yüksek Lisans, 2012, Osman Burak AKGÜN, "Ard Germeli Prefabrike Kolon-Kiriş Birleşiminde Kısa Konsol Etkisi", Ege Üniversitesi.