Akademik BilgilerNİNEL ALVER
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ninel.alver@ege.edu.tr
- Telefon: +90 232 3886026
- Telefon: + 90 232 3115175
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2002
- Doktora: Kumamoto Üniversitesi, Japonya, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (11 adet)- Visiting Professor, Kumamoto University, Kumamoto, Japonya, 2012-
- Visiting Professor, University of Central Florida, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 2011
- LLP-ERASMUS Bölüm Koordinatörü, 2009-
- Visiting Professor, Kumamoto University, Kumamoto, Japonya, 2009
- Yapı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2009-
- Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi, 2009-
- BAM Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung (Federal Institute for Materials Research and Testing), Berlin, Almanya, Post-doc Araştırmacı, 2007-2008
- Kumamoto Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Japonya, Post-doc Araştırmacı, 2005-2007
- Taiheiyo Cement Corporation, Tokyo, Japonya, Araştırmacı (Doktora Stajı), 2004
- Kumamoto Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Japonya, Araştırmacı Doktora Öğrencisi, 2002-2005
- Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Araştırma Görevlisi, 1999-2002
Mesleki Faaliyetleri (7 adet)- KOMPEGE-2013 2. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 2013-Devam Ediyor
- NDTMS-2011 International Symposium on Nondestructive Testing of Materials and Structures, Organizing Committee Member, 2011
- ASCE Structural Journal, Hakemlik, 2011-Devam Ediyor
- KOMPEGE-2011 I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi, 2011
- ICAST 2010 Izmir (International Student Conference on Advanced Science and Technology) May 25-26, 2010 Izmir, Turkey, Organizing Committee Member , 2010
- Kumamoto University Global-COE Program Liasion Laboratory Director, 2009-Devam Ediyor
- Construction and Building Materials Dergisi (Elsevier Sc. Ltd.), Hakemlik, 2006-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Yapı (6240300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- 2012, Ninel Alver, Mehmet Efe Selman, Osman Burak Akgün, "The effect of short cantilever beam formation on the structural behavior of precast post-tensioned connections", Construction and Building Materials, Vol. 35, 232-239 pp.
- Ninel Alver, Herbert Wiggenhauser, "Modified SIBIE procedure for ungrouted tendon ducts applied to scanning impact-echo", Construction and Building Materials, Elsevier Science Ltd., Vol: 24, Issue 12, 2010, Pages 2388-2392.
- Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, 'Development of non-contact SIBIE procedure for identifying ungrouted tendon duct' NDT & E International, Volume 42, Issue 2, March 2009, Pages 120-127
- Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, 'Dynamic Boundary Element Method Analysis for Determining Correction Factor in Impact Echo', Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Volume 2050 / 2008, pages 122-126
- Ninel Ata, Shinichi Mihara, Masayasu Ohtsu, 'Imaging of ungrouted tendon ducts in prestressed concrete by improved SIBIE' NDT & E International, Volume 40, Issue 3, April 2007, Pages 258-264
- Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, 'BEM analysis of dynamic behavior of concrete in impact-echo test' Construction and Building Materials, Volume 21, Issue 3, March 2007, Pages 519-526
- 2005, Ninel Ata, Shinichi Mihara, Masayasu Ohtsu, "BEM analysis on dynamic behavior of concrete member due to impact", Journal of Materials, Concrete Structures and Pavements, V-68, 157-163.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2007, Ninel Alver, Koichi Takaki, Masayasu Ohtsu, "Visual identification of surface-crack depth in concrete by SIBIE", JCA (Japan Cement Association) Cement & Concrete Journal Vol.60, pp.199-204.
- 2007, Yoko Nakai, Masanobu Tokai, Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, "Identification of Ungrouted Post-Tensioning Tendon Duct in Prestressed Concrete by SIBIE", JSCE, Concrete Engineering Series No.73, pp.139-144.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (19 adet)- Ninel Alver, Masayasu Ohtsu, "Nondestructive Evaluation of Surface Crack Depth in Concrete", IMAC XXXI A Conference and Exposition on Structural Dynamics, Proceedings CD-Rom, California,USA, February, 2013.
- Mehmet Efe Selman, Ninel Alver, "Crack Evaluation in Concrete by Ultrasonic-Echo Method", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD-Rom, Ankara, Turkey, October, 2012.
- Alver, N., Yamada, M., Ercan, E., Ohtsu, M., "Effect of reinforcement on Void Identification within Post-tensioning Tendon Duct by SIBIE", 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD-Rom, Trabzon, Turkey, September, 2010.
- Ercan, E., Alver, N., Nuhoglu, A., Yamada, M., "Evaluation of Material Properties by NDT Methods and FEM Analysis of a Stone Masonry Arch Bridge", 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, Proceedings CD-Rom, Trabzon, Turkey, September, 2010.
- Alver, N., Ohtsu, M., “Dynamic Boundary Element Method Analysis for Correction Factor Determination in Impact-Echo”, TRB 87th Annual Meeting (International) (CD-ROM), Washington, DC, USA, January, 2008.
- Alver, Ninel, Wiggenhauser, Herbert, “ Modified SIBIE application to scanning impact-echo”, 12th International Conference on Structural Faults and Repair, Proceedings CD-Rom, Edinburgh, UK, June, 2008.
- Alver, N., Ohtsu, M., “SIBIE procedure for the identification of ungrouted post-tensioning ducts in concrete”, Framcos-6 2007, International Conference on Fracture Mechanics and Concrete Structures, pp.999-1003, Catania, Italy, June, 2007.
- Tokai, M., Alver, N., Nakai, Y., Ohtsu, M., “Improvement of Ultrasonic Testing for Estimation of Surface-Crack Depth in Concrete by SIBIE Procedure”, The International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics (CD-ROM), Fukuoka, Japan, September, 2007.
- Alver, N., Tokai, M., Nakai, Y., Ohtsu, M., “Identification of imperfectly-grouted tendon-duct in concrete by SIBIE procedure”, International Conference on NDE for Safety, pp.9-14, Prague, Czech Republic, November, 2007.
- Alver, N., Takaki, K., Ohtsu, M., “Visual identification of surface-crack depth in concrete by SIBIE”, Proceedings of 60th Japan Cement Association Conference, Tokyo, Japan, May, 2006.
- Alver, N., Ohtsu, M., “Confirmation of SIBIE by 3D BEM analysis”, Proceedings of The Annual Conference of Japanese Society for Non-Destructive Inspection, Tokyo, Japan, May, 2006.
- Alver, N., Ohtsu, M., “SIBIE analysis and numerical analysis on relation between peak frequencies and locations of reflectors in the impact-echo”, 11th International Conference on Structural Faults and Repair, Proceedings CD-Rom, Edinburgh, UK, June, 2006.
- Ohtsu, M., Shigeishi, M., Suzuki, T. and Alver, N.: “AE and SIBIE techniques for NDT of crack, damage, corrosion and void in concrete”, 11th International Conference on Structural Faults and Repair, Proceedings CD-Rom, Edinburgh, UK, June, 2006.
- Alver, N., Ohtsu, M., “Visual identification of voids in concrete by SIBIE procedure”, 2006 International NDE Conference on Civil Engineering, Proceedings CD-Rom, Saint Louis, MO, USA, August, 2006.
- Ata, N., Ohtsu, M., “Numerical experiment on detecting voids in concrete by SIBIE”, 11th International Conference on Fracture, Proceedings CD-Rom, Turin, Italy, March, 2005.
- Ata, N., Ohtsu, M., “Analytical study on peak frequencies in the impact-echo and locations of reflectors”, 59th Japan Cement Association Conference, Tokyo, Japan, May, 2005.
- Ata, N., Ohtsu, M., "Effect of void on elastic wave field in concrete", Proceedings of 58th Japan Cement Association Conference, May, 2004.
- Ata, N., Ohtsu, M., “Void detection in grouted sheath in post-tensioning prestressed concrete by SIBIE”, 2nd International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management, Proceedings CD-Rom, Kyoto, Japan, October, 2004.
- Ata, N., Ohtsu, M., “Detecting void in a concrete slab by scanning procedure of impact-echo”, Proceedings of The Annual Conference of Japanese Society for Non-Destructive Inspection, Tokyo, Japan, November, 2004.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Selman, E., Alver, N., "CFRP ve beton arasındaki boşluğun termografi yöntemi ile tahribatsız olarak belirlenmesi", I. Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, KOMPEGE-2011, CD-ROM, İzmir, Türkiye, Kasım 2011.
- Mihara, S., Ata, N., Ohtsu, M., “Detection of ungrouted ducts in PC members by SIBIE”, Proceedings of The Annual Meeting of JCI, Kochi, Japan, July, 2004.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2012, Ultrasonic Net for Concrete Object Monitoring, Avrupa Birliği Projesi, Proje Türkiye Yöneticisi, Devam ediyor,
- 2011, Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerde CFRP ile Beton Arasındaki Kırılma Mekanizmasının AE-SiGMA Yöntemi ile Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.,
- 2010, Betondaki Hasarların Ultrasonik-Eko Yöntemiyle Tahribatsız Olarak Belirlenmesi, TÜBİTAK 3501 Projesi, Proje Yürütücüsü, Devam ediyor.,
- 2010, Beton içindeki boşlukların iki kanallı impact-echo yöntemi ile tespiti, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10MUH019, Proje Yürütücüsü.,
- 2010, Beton yüzeysel çatlak derinliğinin yüzeysel dalga yöntemi ile tespiti, EÜ Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10MUH047, Proje Yürütücüsü.,
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (6 adet)- ASNT (American Society for Non-destructive Testing)
- JCI (Japan Concrete Institute)
- JSCE (Japan Society of Civil Engineers)
- JSNDI (Japanese Society for Non-destructive Inspection)
- RILEM TC 212-ACD
- SEM Society for Experimental Mechanics
Kazanılan Burslar (6 adet)- 2011, YÖK, Öğretim Üyesi Destek Bursu (Amerika Birleşik Devletleri)
- 2009, Kumamoto University Global-COE Program (Japonya)
- 2007, Alexander von Humboldt Fellowship (Almanya)
- 2007, Adolf Mertens Fellowship (Almanya)
- 2005, Kumamoto University 100th Year Foundation Fellowship (Japonya)
- 2002, Monbusho Scholarship (Japonya)
Kazandığı Ödüller (3 adet)- 2006, Japan Cement Association, Best Study Award
- 2006, Japanese Society for Non-destructive Inspection, Young Researcher Best Paper Award
- 2004, Japan Cement Association, Best Study Award
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2012, Osman Burak AKGÜN, "Ard Germeli Prefabrike Kolon-Kiriş Birleşiminde Kısa Konsol Etkisi", Ege Üniversitesi.