Akademik BilgilerMURAT SAĞLAM
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Matemetik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: murat.saglam@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: University of York, Department of Educational Studies, İngiltere, 2001
- Doktora: University of York, Department of Educational Studies, İngiltere, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 2009
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Nisan, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Öğr. Gör., Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2005-2009
Uzmanlık Alanları- Eğitim (2240000)
- Fizik Eğitimi (2240600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Yıldırım, A., Yalçın, Y., Kaya Şengören, S, Tanel, R., Sağlam, M., & Kavcar, N. (2011). A Study on the Student Teachers' Acquisition of Science Process Skills. Eurasian Journal of Educational Research, Yaz(44), pp. 203-218.
- Abrahams, I., & Sağlam, M. (2010). A Study of Teachers' Views on Practical Work in Secondary Schools in England and Wales. International Journal of Science Education, 32(6), pp. 753-768.
- Sağlam, M., & Millar, R. (2006). Upper High School Students' Understanding of Electromagnetism. International Journal of Science Education, 28(5), pp. 543-566.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Sağlam, M. (2010) Students’ Performance Awareness, Motivational Orientations and Learning Strategies in a Problem-Based Electromagnetism Course. Asia-Pasific Forum on Science Learning and Teaching, 11(1), Article 16. (Indexed in ERIC)
- Saglam, M. (2010). University Students’ Explanatory Models of the Interactions between Electric Charges and Magnetic Fields. Educational Research and Reviews, 5(9), pp. 538-544. (Indexed in ERIC).
- Sağlam, M. (2008). The Generalizability of Upper High School Students' Common Incorrect Reasoning in Electromagnetism. Balkan Physics Letters, (Special Issue) Turkish Physical Society, 24th International Physics Congress, pp. 582-587.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Saglam, M. & Millar, R. (2005). Diagnostic Test of Students’ Ideas in Electromagnetism. ISBN-10: 185342627X, ISBN-13: 978-1853426278 http://www.york.ac.uk/education/research/research-paper/

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Sağlam, M. (2011). Confidence in Performance in Diagnostic Testing. (Oral Presentation) ESERA Biannual Conference 2011. Lyon, France.
- Abrahams, I. & Sağlam, M. (2009). Changes in Teachers’ Attitudes towards the Aims of Practical Work. (Oral Presentation) ESERA Biannual Conference 2009. Istanbul, Turkey.
- Şahin-Pekmez, E., Sağlam, M. & Yılmaz, H. (2009). Reviewing Undergraduate Science Education. (Oral Presentation) ETEN Annual Conference 2009. Kuşadası, Turkey.
- Sağlam, M. (2007). The Generalizability of Upper High School Students' Common Incorrect Reasoning in Electromagnetism. (Oral Presentation) Turkish Physical Society, 24th International Physics Congress. Malatya, Turkey.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Güçlükol, Ö, Aksede, O. & Sağlam, M. (2010) Dokuzuncu Sınıflarda Üstbiliş Okuma Stratejileri ve Bilimsel Metinleri Anlama (Poster Bildiri). IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.
- Akar, Ö., Sağlam, M. & Türkmen, H. (2010) Fen-Teknoloji Bağlantısı ve Dersinin Amacı Hakkındaki İlköğretim II. Kademe Öğrenci Görüşlerinin Çözümlenmesi (Sözlü Bildiri). IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, İzmir.

Kitapları (2 adet)- Abrahams, I., Erem, E., Saglam, M. & Sharpe, R. (2012). Physics: Lesson Plans for 11-14. In I. Abrahams & M. Braund (Eds.) Performing Science: Teaching Chemistry, Physics and Biology Through Drama (pp. 87-104). London: Continuum. ISBN-10: 144116071X, ISBN-13: 978-1441160713
- Abrahams, I., Saglam, M., Erem, E. & Sharpe, R. (2012). Physics: Lesson Plans for 14-16. In I. Abrahams & M. Braund (Eds.) Performing Science: Teaching Chemistry, Physics and Biology Through Drama (pp. 105-120). London: Continuum. ISBN-10: 144116071X, ISBN-13: 978-1441160713

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- European Science Education Research Association (ESERA)
- Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği (Aralık 2010-Aralık 2014)
- İlköğretim Online, Reviewer, March11-
- Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri, Reviewer, Jan11-
- Necatibey F. of Educ., E. J. of Sci. and Math. Educ., Reviewer, May09-
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2000, T.C. MEB/YÖK Bursu
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2012, Açıl, E. (2012) Fen Eğitiminde Yaratıcı Drama Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.