Akademik BilgilerBETÜL MEYDAN
DR.ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: betul.meydan@ege.edu.tr, betull_benzer@yahoo.com
- Telefon: 02323113792, Ofis
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Türkiye , 2010
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Araştırma Görevlisi, 2007-
- 11. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyeliği , -2011
- 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyeliği , -2009
Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, Hakemlik, 2018-Devam Ediyor
- Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik, 2018-Devam Ediyor
- Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, Hakemlik, 2017-Devam Ediyor
- Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik, 2017-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2220500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- Cihangir-Çankaya, Z. ve Meydan, B . (2018). Ergenlik döneminde mutluluk ve umut. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 207-222. DOI: 10.17755/esosder.316977
- Meydan, B. (2018, yayın aşamasında). Facilitative and hindering factors regarding the supervisory relationship based on supervisors’ and undergraduate supervisees’ opinions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi.
- Meydan, B. & Denizli, S. (2018). Turkish undergraduate supervisees’ views regarding supervisory relationship. Eurasian Journal of Educational Research, 74, 1-24, DOI: 10.14689/ejer.2018.74.1
- Topkaya, N., Şahin, E. ve Meydan, B. (2017). The development, validity, and reliability of the barriers to seeking psychological help scale for college students. International Journal of Higher Education, 6(1), 48-62.
- Denizli, S., Pamukçu, B. ve Meydan, B. (2016). Psikolojik danışma süreç ve sonuç araştırmalarında danışana Ilişkin bir değişken: Psikolojik zihinlilik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 419-431.
- Meydan, B. ve Koçyiğit-Özyiğit, M. (2016). Süpervizyon ilişkisi: Psikolojik danışma süpervizyonunda kritik bir öğe. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 225-257.
- Meydan, B. (2015). Bireyle psikolojik danışma uygulamasında Mikro Beceri Süpervizyon Modeli'nin etkililiğinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(43), 55-68.
- Meydan, B. (2015). Psikolojik danışman adaylarının içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakütesi Dergisi, 30(4), 1-15.
- Meydan, B. (2014). Psikolojik danışman adaylarına psikolojik danışma becerilerinin kazandırılması: Karşılaştırmalı bir inceleme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 110-123.
- Meydan, B. ve Lüleci, B. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinde psikolojik yardım almaya ilişkin tutumun yordayıcısı olarak önceki psikolojik yardım alma deneyimi, algılanan sosyal destek ve yalnızlık. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(4), 45-56.
- Meydan, B. (2013). Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma: Okullardaki etkililiği üzerine bir inceleme. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(39), 120-129.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- Meydan, B. (2014). Psikolojik danışma uygulamalarına yönelik bir süpervizyon modeli: Mikro Beceri Süpervizyon Modeli. Ege Eğitim Dergisi, 15(2), 358-374.
- Topkaya, N. ve Meydan, B. (2013). Üniversite öğrencilerinin problem yaşadıkları alanlar, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-37.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Doğan, S., Cihangir-Çankaya, Z., Denizli, S., Koç, İ., Meydan, B. ve Pamukçu, B. (2018). Surveying the views of school counselors about counseling and guidance services in schools: The case of İzmir (Okul Psikolojik Danışmanlarına Göre Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Durumu: İzmir İli Örneği). 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya, Türkiye.
- Denizli, S., Meydan, B., & Pamukçu, B. (2018). Psikolojik Zihinlilik Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Vth International Eurasian Educational Research Congress. Antalya, Türkiye.
- Doğan, S., Cihangir-Çankaya, Z., Denizli, S., Koç, İ., Meydan, B. ve Pamukçu, B. (2017). Surveying the views of administrators, teachers, students and parents about counseling and guidance services in schools: The case of İzmir (Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Göre Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Durumu: İzmir İli Örneği). 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Antalya, Türkiye.
- Cihangir-Çankaya, Z. ve Meydan, B. (2017). Ergenlerde mutluluk ve umut. IVth International Eurasian Educational Research Congress. Denizli, Türkiye.
- Bartley, J. L., Meydan, B., Wachtel, K. A., & McKibben, W. B. (2014). Supervision training in Turkey and the United States: Experiences of new supervisors. International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision. Garden City, New York.
- Pamukçu, B. ve Meydan, B. (2010). The role of empathic tendency and perceived social support in predicting loneliness levels of college students. World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, Antalya, Türkiye.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Denizli, S., Lüleci, B. ve Meydan, B. (2015). Psikolojik düşüncelilik kavramı üzerine bir inceleme. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Türkiye.
- Meydan, B. (2011). Psikolojik danışman adaylarının içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin incelenmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye.
- Topkaya, N. ve Meydan, B. (2011). Üniversite öğrencilerinin problem alanları, yardım kaynakları ve psikolojik yardım alma niyetleri. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir, Türkiye.
- Meydan, B. (2009). Türkiye’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde psikolojik danışman adaylarına psikolojik danışma becerilerinin kazandırılması: Karşılaştırmalı bir inceleme. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Türkiye.
- Doğan, S., Ercan, E., Koç, İ., Topkaya, N. ve Meydan, B. (2009). “Psikolojik danışma ve rehberlikte etik ve yasal konular” dersi öğretme-öğrenme süreçleri: Ege Üniversitesi örneği. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana, Türkiye.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- Bilimsel Araştırma Projesi, Doğan S., Cihangir-Çankaya, Z., Denizli, S., Koç, İ., Meydan, B. ve Lüleci, P. (2016). Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin incelenmesine yönelik bir durum çalışması: İzmir ili örneği. Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.
- Bilimsel Araştırma Projesi, 1717201, Doğan, S. ve Meydan, B. (2014). Bireyle psikolojik danışma uygulamasında Mikro Beceri Süpervizyon Modeli’nin etkililiğinin incelenmesi: Ege Üniversitesi örneği. Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.
- Bilimsel Araştırma Projesi , Doğan, S., Kağnıcı, D. Y., Denizli, S., Koç, İ., Meydan, B. ve Pamukçu, B. (2014). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Psikolojik Danışma Birimi’nin geliştirilmesi için altyapı projesi. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi.
- Bilimsel Araştırma Projesi, Aladağ, M. ve Meydan, B. (2010). Psikolojik danışman adaylarının içerik ve duygu yansıtma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin incelenmesi. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi, Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2013, YÖK Bursu-University of North Carolina at Greensboro (Visiting Scholar / Temmuz 2013-Aralık 2013)
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2007, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Birincilik Ödülü
- 2007, Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı Birincilik Ödülü
- 2003, Ege Üniversitesi Üniversiteye Giriş Sınavı Sözel Alan Birincilik Ödülü
- 2003, İzmir Atatürk Lisesi 2001- 2002 Eğitim Öğretim Yılı Eşit Ağırlık Bölümü Elfiye Balin Fonu Üçüncülük Ödülü