Akademik BilgilerONUR BASKAN
PROFESÖR
Fen Fakültesi
İstatistik Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- Telefon: (+90)-232-3880110/1722, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
Eğitim Bilgileri

Uzmanlık Alanları- Uygulamalı İstatistik (4060200)
Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- 1995, Olasılık Teorisini Öğreten Sistem Geliştirme. Technical Report, Project Number:38, Research Fund, Ege University, İzmir, Turkey.
- Baskan, O. (1988). Kategorik Verilerin Çok Değişkenli Analizi, K.T.Ü. Ulusal Matematik Sempozyumu Bildirisi, K.Ü. Matematik Dergisi Özel Sayısı, V.XI, September, Trabzon, 230-246.
- Baskan, O. (1988). Choosing Sampling Plans in Quality Control, Journal Of Faculty Of Science, Ege University, Series A, 11-20.
- Baskan, O. (1988). Olasılık-I, Ege Üniversitesi Matbaası, Bornova, İzmir, Turkey.
- Yılmaz, A., Baskan, O., Saltaş, C. (1986). College Mathematics, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Yayın No:542, Ankara.
- Kutsal, A., Özden, H., Baskan, O. and Baskan, Ş. (1982). Enaz İki aşamada Farklı Yöntem Kullanımı İle Beş Aşamalı Örnekleme İçin Kitle Ortalama ve Tahmin Edicilerin Geliştirilmesi ve Üç Aşamalı Örnekleme İçin Uygulamalar, Tübitak VII. Bilim Kongresi Bild irileri, 257-267.
- Kutsal, A., Özden, H., Baskan, O. and Baskan, Ş. (1982). Üç Aşamalı Örneklemede Kitle Ortalamasının En Uygun Yansız Tahminini Veren Yöntemin Saptanması, Tübitak VII. Bilim Kongresi Bildirileri, 269-279
- Kutsal, A., Özden, H., Baskan, O. and Baskan, Ş. (1982). Beş Aşamalı Örnekleme İçin Her Aşamada Aynı Yöntem Kullanımı İle Kitle Ortalama ve Varyans Tahmin Edicinin Geliştirilmesi, Tübitak VII. Bilim Kongresi Bildirileri, 245-256.
- Kutsal, A., Baskan, O. (1982). Rasgele Blok ve Latin Kare Deney Planları İçin Genel Doğrusal Model Denklemlerinin Kurulması, Tübitak VII. Bilim Kongresi Bildirileri, 231-244.
- Kutsal, A., Baskan, O. (1982). Üniversite Seçme Sınavı Sonuçlarına Matematiksel Modelle Yaklaşım, Tübitak VII. Bilim Kongresi Bildirileri, 221-229.
- 1982, Çok-Sınıflı Bağımlı Değişkenin Sınıflarına Uygulanan Modellerin Denkliği, Uluslararası Nazım Terzioğlu Sempozyumu Bildirisi, K.Ü. Matematik Dergisi Özel Sayısı, V.5, No:2, Trabzon, 1-10.
- Baskan, Ş., Baskan, O. (1982). Üniversitelerarası Seçme Sınavına Katılan Adayların Toplam Puanlarının Belirli Sınırlar Arasında Olmasını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler, Uluslararası Nazım Terzioğlu Sempozyumu Bildirisi, K.Ü. Matematik Dergisi Özel say ısı, V.5, No:2, Trabzon, 11-25.
- Baskan, O. (1982). Sınıflanabilen Bağımlı Değişkenlerin Çok Değişkenli Modeller İle Tahmin Edilmesi, Uluslararası Nazım Terzioğlu Sempozyumu Bildirisi, K.Ü. Matematik Dergisi Özel Sayısı, V.5, No:2, Trabzon, 26-39.
- Baskan, O. (1976). Gösterge Değişkenlerle Doğrusal Model Parametrelerinin Tahmini, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, V.6, March 1976, 144-156.
- Yıldırım, F., Baskan, O. (1974). Doğrusal Programlama Tekniğinin Regresyon Analizine Uygulanması, Hacettepe Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, V.4, March 1974, 76-83.

Kazanılan Burslar (2 adet)- 1968, Scholarship of Faculty of Art and Sciences
- 1966, Kennedy's Undergraduate Scholarship