Akademik BilgilerMURAT TUYAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: murat.tuyan@ege.edu.tr
- Telefon: (+90) 232 388 60 26
- Telefon: (+90) 232 311 50 42
- Web sayfası: www.murattuyan.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Balıkesir Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 2007
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye , 2011
- Doktora: Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye , 2017

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Bölüm Araştırma Görevlisi Temsilcisi, 2013-2015
- Danışmanlık İşleri Komisyonu, Üye, 2012-
- Bilişim Komisyonu, Üye, 2012-
- Bölüm Öğrenci İşleri Otomasyon Sorumlusu, 2011-2016
- Araştırma Görevlisi, 2010-
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Hakemlik - Case Studies in Construction Materials, 2018
- Hakemlik - Construction and Building Materials, 2016
- Hakemlik - International Journal of Concrete Structures and Materials, 2016
- Hakemlik - Construction and Building Materials, 2015
- Hakemlik - Scientific Research and Essays, 2014
- Hakemlik - Scientific Research and Essays (2 kere), 2013
Uzmanlık Alanları- Malzeme Bilimi (6040200)
- İnşaat Mühendisliği (6240000)
- Yapı Malzemesi (6240301)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 2018, Tuyan, M., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. "Effect of alkali activator concentration and curing condition on strength and microstructure of waste clay brick powder-based geopolymer", Composites Part B: Engineering, vol. 135, pp. 242-252.
- 2018, Tuyan, M., Saleh Ahari R., Erdem, T.K., Andiç Çakır Ö., Ramyar K. "Influence of thixotropy determined by different test methods on formwork pressure of self-consolidating concrete" Construction and Building Materials, vol. 173, pp. 189-200.
- 2017, Yardımcı, M.Y., Aydın, S., Tuyan, M. "Flexural performance of alkali-activated slag cements under quasi-static and impact loading", Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 29, issue 1, article no: 04016192.
- 2017, Yazıcı, Ş., Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M. "Properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate" Cement Wapno Beton, vol. 22, issue 2, pp. 168-178.
- 2015, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Ramyar, K. "Mechanical and durability performance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", Materials and Structures, vol 48, issue 8, pp. 2629-2640.
- 2015, Yazıcı, Ş., Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Üte, A.A. "Mechanical properties and impact resistance of roller compacted concrete containing polypropylene fiber", Magazine of Concrete Research, vol. 67, issue 16, pp. 867-875.
- 2014, Tuyan, M., Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K. "Freeze-thaw resistance, mechanical and transport properties of self-consolidating concrete incorporating coarse recycled concrete aggregate", Materials & Design, vol. 53, pp. 983-991.
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz, Ö., Ramyar, K. "Effect of different types of superplasticizer on fresh, rheological and strength properties of self-consolidating concrete", Construction and Building Materials, vol. 47, pp. 1020-1025.
- 2012, Tuyan, M., Yazıcı, H. "Pull-out behavior of single steel fiber from SIFCON matrix", Construction and Building Materials, vol. 35, pp. 571-577.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2015, Tuyan, M., Andiç Çakır Ö., Erdem, T.K., Saleh Ahari R., Ramyar K. "Influence of mix design parameters on workability and rheology of self-consolidating concrete: Experimental and statistical approach" Cement and Concrete World, vol. 20, issue 113, pp. 64-84.
- 2012, İnan Sezer, G., Göktepe, A.B., Sezer, A., Ramyar, K., Dilek, F.T., Tuyan, M. "Cement type and the sulfate resistance of PC Mortar", AWER Procedia Information Technology & Computer Science, vol. 1, pp. 572-577.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- 2017, "Doğal ve atık malzemelerle geopolimer harç ve beton geliştirilmesi" Doktora Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 291 s.
- 2011, "Kendiliğinden yerleşen betonda tiksotropinin kalıp basıncına etkisi" Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 147 s.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- 2018, Gökçe, H.S., Tuyan, M. "Effect of mix design parameters on crack intensity of fly ash-based geopolymer mortar with high-volume paste", 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering, April 24-27, Çeşme, İzmir, Turkey, CD-ROM.
- 2016, Tuyan, M., Üzüm, O., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. "Utilization of fly ash and bottom ash in geopolymer composite", 1st International Conference on Grand Challenges in Construction Materials, Poster Presentation, March 17-18, University of California, Los Angeles, USA.
- 2016, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Ramyar, K. "Freeze-thaw resistance of concrete incorporating fine recycled concrete and glass aggregates", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 21-23, Istanbul, Turkey, CD-ROM.
- 2016, Ersöz, H.Y., Erdem, T.K., Topal, A., Gümüştekin, Ş., Saleh Ahari, R., Tuyan, M. "Effects of thixotropy formwork type and release agent on self consolidating concrete surface defects", 12th International Congress on Advances in Civil Engineering, September 21-23, Istanbul, Turkey, CD-ROM.
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Arıöz, Ö., Ramyar, K. "Effect of different types of superplasticizer on fresh and strength properties of self-consolidating concrete", 7th International Conference on Self-Compacting Concrete and the 1st Conference on Rheology and Processing of Construction Materials, September 2-4, pp. 14-24, Paris, France, CD-ROM.
- 2012, Tuyan, M., Saleh Ahari, R., Ersöz, H.Y., Erdem, T.K., Andiç Çakır, Ö. "Determination of rheological parameters and thixotropic properties of fresh SCC mixtures with varying compositions", 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, Isfahan, Iran, CD-ROM.
- 2012, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. "Effect of recycled aggregates on strength and alkali silica reaction (ASR) potential of mortar mixtures", 10th International Congress on Advances in Civil Engineering, October 17-19, Ankara, Turkey, CD-ROM.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- 2017, Tuyan, M., Boyacı, O.C., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. “Uçucu kül esaslı geopolimer betonların mekanik özelik ve yüksek sıcaklık dirençlerinin araştırılması”, Beton 2017 Hazır Beton Kongresi ve Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 13-14 Nisan, İstanbul.
- 2015, Yardımcı, M.Y., Aydın, S., Tuyan, M. "Alkalilerle aktive edilmiş harçların düşük hızlı darbe yüklemesi altında eğilme performanslarının incelenmesi", 9. Ulusal Beton Kongresi, 16-18 Nisan, Antalya, s. 283-292.
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Yılmaz, G., Ramyar, K. "Farklı liflerin kendiliğinden yerleşen betonun taze hal ve mekanik özeliklerine etkisi", Beton 2013 Hazır Beton Kongresi ve Beton, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, 21-23 Şubat, İstanbul, s. 52-62.
- 2013, Tuyan, M., Yılmaz, G., Andiç Çakır, Ö. "Süperakışkanlaştırıcıların kendiliğinden yerleşen betonun taze hal ve sertleşmiş özelikleri ile maliyetine etkisi", Yapılarda Kimyasal Katkılar 4. Sempozyum ve Sergisi, 24-25 Ekim, Ankara, s. 17-32.
- 2012, Mardani-Aghabaglou, A., Tuyan, M., Andiç Çakır, Ö., Ramyar, K. "Agreganın en büyük tane boyutu ve numune boyutunun betonun karot dayanımına etkisi", İnşaat Mühendisliği’nde 100. Yıl Teknik Kongresi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 22-24 Kasım, İstanbul, CD-ROM.
- 2011, Tuyan, M., Yazıcı, H. "Yüksek performanslı harçlarda lif-matris aderansının incelenmesi", 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir, s. 299-308.
- 2011, Tuyan, M., Saleh Ahari, R., Ersöz, H.Y., Erdem, T.K., Andiç Çakır, Ö. "Değişik kompozisyonlarda üretilen kendiliğinden yerleşen betonların reolojik ve tiksotropik özelliklerinin araştırılması", 8. Ulusal Beton Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir, s. 131-142.

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 1 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 126 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (126 adet)- 2018, Aslani, F., Ma, G., Yim Wan, D.L., Muselin, G. "Development of high-performance self-compacting concrete using waste recycled concrete aggregates and rubber granules" Journal of Cleaner Production, vol. 182, pp. 553-566.
- 2018, Alami, M.M., Erdem, T.K., Yardımcı, M.Y., Aydın, S. "Development of a proper mix-design for impact loading of deflection hardening hybrid fiber reinforced concrete" RILEM Bookseries, vol. 15, pp. 284-291.
- 2018, Puertas, F., González-Fonteboab, B., González-Taboadab, I., Alonso, M.M., Torres-Carrascoa, M., Rojob, G., Martínez-Abellab F. "Alkali-activated slag concrete: Fresh and hardened behaviour" Cement and Concrete Composites, vol. 85, pp. 22-31.
- 2018, Bai, C., Zheng, J., Rizzi, G.A., Colombo, P. "Low-temperature fabrication of SiC/geopolymer cellular composites" Composites Part B: Engineering, vol. 137, pp. 23-30.
- 2018, Elavarasi, D., Mohan, K.S.R. "On low-velocity impact response of SIFCON slabs under drop hammer impact loading" Construction and Building Materials, vol. 160, pp. 127-135.
- 2018, Singh, R.B.,Singh, B.,Kumar, N. "Thixotropy of self-compacting concrete containing recycled aggregates" Magazine of Concrete Research, ahead of print.
- 2018, Rajhans, P., Panda, S.K., Nayak, S. "Sustainable self compacting concrete from C&D waste by improving the microstructures of concrete ITZ" Construction and Building Materials, vol. 163, pp. 557-570.
- 2018, Balaji, S., Thirugnanam, G.S. "Behaviour of reinforced concrete beams with SIFCON at various locations in the beam" KSCE Journal of Civil Engineering, vol. 22, issue 1, pp. 161-166.
- 2018, Lei, B., Li, W., Tang, Z., Tam, V.W.Y., Sun, Z. "Durability of recycled aggregate concrete under coupling mechanical loading and freeze-thaw cycle in salt-solution" Construction and Building Materials, vol. 163, pp. 840-849.
- 2018, Liang, X., Wu, C. "Meso-scale modelling of steel fibre reinforced concrete with high strength" Construction and Building Materials, vol. 165, pp. 187-198.
- 2018, Esfahani, A.R., Reisi, M., Mohr, B. "Magnetized water effect on compressive strength and dosage of superplasticizers and water in self-compacting concrete" Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 30, issue 3.
- 2018, Kurda, R., De Brito, J., Silvestre, J.D. "Indirect evaluation of the compressive strength of recycled aggregate concrete with high fly ash ratios" Magazine of Concrete Research, vol. 70, issue, 4, pp. 204-216.
- 2018, Olonade, K.A., Ajibola, I.K., Okeke, C.L. "Performance evaluation of concrete made with sands from selected locations in Osun State, Nigeria" Case Studies in Construction Materials, vol. 8, pp. 160-171.
- 2018, Irki, I., Debieb, F., Ouzadid, S., Dilmi, H.L., Settari, C., Boukhelkhel, D. "Effect of Blaine fineness of recycling brick powder replacing cementitious materials in self compacting mortar" Journal of Adhesion Science and Technology, vol. 32, issue 9, pp. 963-975.
- 2018, Huang, F., Li, H., Yi, Z., Wang, Z., Xie, Y. "The rheological properties of self-compacting concrete containing superplasticizer and air-entraining agent" Construction and Building Materials, vol. 166, pp. 833-838.
- 2018, AzariJafari, H., Tajadini, A., Rahimi, M., Berenjian, J. "Reducing variations in the test results of self-consolidating lightweight concrete by incorporating pozzolanic materials" Construction and Building Materials, vol. 166, pp. 889-897.
- 2018, Dalalbashi, A., Ghiassi, B., Oliveira, D.V., Freitas, A. "Effect of test setup on the fiber-to-mortar pull-out response in TRM composites: Experimental and analytical modeling" Composites Part B: Engineering, vol. 143, pp. 250-268.
- 2018, Lu, J.-X., Poon, C.S. "Improvement of early-age properties for glass-cement mortar by adding nanosilica" Cement and Concrete Composites, vol. 89, pp. 18-30.
- 2018, Qian, S., Yao, Y., Wang, Z., Cui, S., Liu, X., Jiang, H., Guo, Z., Lai, G., Xu, Q., Guan, J. "Synthesis, characterization and working mechanism of a novel polycarboxylate superplasticizer for concrete possessing reduced viscosity" Construction and Building Materials, vol. 169, pp. 452-461.
- 2018, Li, Y., Wang, R., Li, S., Zhao, Y., Qin, Y. "Resistance of recycled aggregate concrete containing low- and high-volume fly ash against the combined action of freeze–thaw cycles and sulfate attack" Construction and Building Materials, vol. 166, pp. 23-34.
- 2018, Campos, R.S., Barbosa, M.P., Pimentel, L.L., Maciel, G.F. "Influence of recycled aggregates on rheological and mechanical properties of self-compacting concrete | [Influência dos agregados reciclados nas propriedades reológicas e mecânicas do concreto autoadensável]" Revista Materia, vol. 23, issue 1, Article number e-11964, 20p.
- 2018, Zhang, X.M., Pang, L., Wu, S.P., Zhang, G.F. "Effect of different media aqueous solution on road performance of asphalt mixtures" Materials Science Forum, vol. 913, pp. 1070-1075.
- 2018, Guo, H., Shi, C., Guan, X., Zhu, J., Ding, Y., Ling, T.-C., Zhang, H., Wang, Y. "Durability of recycled aggregate concrete – A review" Cement and Concrete Composites, vol. 89, pp. 251-259.
- 2018, Irki, I., Euldji, M., Bensaber, H., Settari, C. "Characterization of stem phoenix fibres as potential reinforcement of self compacting mortar" Journal of Adhesion Science and Technology, vol. 32, issue 15, pp. 1629-1642.
- 2018, Ma, G.W., Wang, L., Ju, Y. "State-of-the-art of 3D printing technology of cementitious material—An emerging technique for construction" Science China Technological Sciences, vol. 61, issue, 4, pp. 475-495.
- 2018, Djelloul, O.K., Menadi, B., Wardeh, G., Kenai, S. "Performance of self-compacting concrete made with coarse and fine recycled concrete aggregates and ground granulated blast-furnace slag" Advances in Concrete Construction, vol 6, issue 2, pp. 103-121.
- 2018, Zareiyan, B., Khoshnevis, B. "Effects of mixture ingredients on interlayer adhesion of concrete in Contour Crafting" Rapid Prototyping Journal, vol. 24, issue 3, pp. 584-592.
- 2017, Kisku, N., Joshi, H., Ansari, M., Panda, S.K., Nayak, S., Dutta, S.C. "A critical review and assessment for usage of recycled aggregate as sustainable construction material" Construction and Building Materials, vol. 131, pp. 721-740.
- 2017, Reddy, K.C., Subramaniam, K.V.L. "Experimental investigation of crack propagation and post-cracking behaviour in macrosynthetic fibre reinforced concrete" Magazine of Concrete Research, vol. 69, issue 9, pp. 467-478.
- 2017, Liu, J., Han, F., Zhou, H., Zhang, L., Liu, J. "An overview on tensile behavior of ultra-high performance concrete" Cailiao Daobao/Materials Review, vol. 31, issue 12, pp. 24-32.
- 2017, Benjeddoua, O., Soussia, C., Jedidia, M., Benali, M. "Experimental and theoretical study of the effect of the particle size of limestone fillers on the rheology of self-compacting concrete" Journal of Building Engineering, vol. 10, pp. 32-41.
- 2017, González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., Seara-Paz, S. "Analysis of rheological behaviour of self-compacting concrete made with recycled aggregates" Construction and Building Materials, vol. 157, pp. 18-25.
- 2017, Santosh Kumar, G., Rajasekhar, K. "Performance analysis of Levenberg-Marquardt and Steepest Descent algorithms based ANN to predict compressive strength of SIFCON using manufactured sand" Engineering Science and Technology, an International Journal, vol. 20, issue 4, pp. 1396-1405.
- 2017, Vinay Kumar, B.M., Ananthan, H., Balaji, K.V.A. "Experimental studies on utilization of coarse and finer fractions of recycled concrete aggregates in self compacting concrete mixes" Journal of Building Engineering, vol. 9, pp. 100-108.
- 2017, Rambo, D.A.S., Yao, Y., de Andrade Silva, F., Toledo Filho, R.D., Mobasher, B. "Experimental investigation and modelling of the temperature effects on the tensile behavior of textile reinforced refractory concretes" Cement and Concrete Composites, vol. 75, pp. 51-61.
- 2017, Wang, X., Liu, B., Zhang, C. "Cyclic torsion performance of recycled aggregate concrete beams with or without fly ash" Construction and Building Materials, vol. 132, pp. 529-542.
- 2017, Khabaz, A. "Theoretical analysis and numerical simulation of development length of straight steel fiber in cementitious materials" Composite Interfaces, vol. 24, issue 5, pp. 447-467.
- 2017, Khabaz, A. "Analysis of sliding mechanism of straight steel fibers in concrete and determine the effect of friction", Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 17, issue 3, pp. 599-608.
- 2017, Tajbakhshian, A., Saeb, M.R., Jafari, S.H., Najafi, F., Khonakdar, H.A., Ayoubi, M., Asl, F.H. "High-performance carboxylate superplasticizers for concretes: Interplay between the polymerization temperature and properties" Journal of Applied Polymer Science, vol. 134, issue 23, article no: 44908.
- 2017, Abdallah, S., Fan, M. "Anchorage mechanisms of novel geometrical hooked-end steel fibres" Materials and Structures, vol. 50, issue 2, article no: 139.
- 2017, González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., Carro-López, D. "Self-compacting recycled concrete: Relationships between empirical and rheological parameters and proposal of a workability box" Construction and Building Materials, vol. 143, pp. 537-546.
- 2017, Lee, Y.H., Shek, P.N., Mohammad, S. "Structural performance of reinforced interlocking blocks column" Construction and Building Materials, vol. 142, pp. 469-481.
- 2017, Poveda, E., Ruiz, G., Cifuentes, G., Yu, R.C., Zhang, X. "Influence of the fiber content on the compressive low-cycle fatigue behavior of self-compacting SFRC" International Journal of Fatigue, vol.101, pp. 9-17.
- 2017, Gonzalez-Taboada, I.,Gonzalez-Fonteboa, B., Eiras-Lopez, J., Rojo-Lopez, G. "Tools for the study of self-compacting recycled concrete fresh behaviour: Workability and rheology" Journal of Cleaner Production, vol. 156, pp. 1-18.
- 2017, Hanif, A., Parthasarathy, P., Lu, Z., Sun, M., Li, Z. "Fiber-reinforced cementitious composites incorporating glass cenospheres – Mechanical properties and microstructure" Construction and Building Materials, vol. 154, pp. 529-538.
- 2017, Li, P.P., Yu, Q.L., Brouwers, H.J.H. "Effect of PCE-type superplasticizer on early-age behaviour of ultra-high performance concrete (UHPC)" Construction and Building Materials, vol. 153, pp. 740-750.
- 2017, Liu, X., Guan, J., Lai, G., Wang, Z., Zhu, J., Cui, S., Lan, M., Li, H. "Performances and working mechanism of a novel polycarboxylate superplasticizer synthesized through changing molecular topological structure" Journal of Colloid and Interface Science, vol. 504, pp. 12-24.
- 2017, Jiao, D., Shi, C., Yuan, Q., An, X., Liu, Y., Li, H. "Effect of constituents on rheological properties of fresh concrete-A review" Cement and Concrete Composites, vol. 83, pp. 146-159.
- 2017, Long, W.-J., Khayat, K.H., Yahia, A., Xing, F. "Rheological approach in proportioning and evaluating prestressed self-consolidating concrete" Cement and Concrete Composites, vol. 82, pp. 105-116.
- 2017, Santos, S.A., da Silva, P.R., de Brito, J. "Mechanical performance evaluation of self-compacting concrete with fine and coarse recycled aggregates from the precast industry" Materials, vol. 10, issue 8, article no: 904.
- 2017, Malhotra, S., Chand, J. "Experimental investigation on high strength concrete with the addition of steel fiber" International Journal of Civil Engineering and Technology, vol. 8, issue 7, pp. 1130-1140.
- 2017, Zhao, S., Sun, C. "Experimental study on influence of recycled aggregate defects on mechanical properties and durability of recycled concrete" Agro Food Industry Hi-Tech, vol. 28, issue 3, pp. 129-133.
- 2017, Mazloom, M., Miri, S.M. "Interaction of magnetic water, silica fume and superplasticizer on fresh and hardened properties of concrete" Advances in Concrete Construction, vol. 5, issue 2, pp. 87-99.
- 2017, Mohammed, B.S., Adamu, M., Shafiq, N. "Establishing relationship between modulus of elasticity and strength of nano silica modified roller compacted rubbercrete" International Journal of GEOMATE, vol. 13, issue 39, pp. 103-110.
- 2017, Zhang, Y.-R., Cai, X.-P., Kong, X.-M., Gao, L. "Effects of comb-shaped superplasticizers with different charge characteristics on the microstructure and properties of fresh cement pastes" Construction and Building Materials, vol. 155, pp. 441-450.
- 2017, Alwaeli, M. "Investigation of gamma radiation shielding and compressive strength properties of concrete containing scale and granulated lead-zinc slag wastes" Journal of Cleaner Production, vol. 166, pp. 157-162.
- 2017, Lu, J.-X., Zhan, B.-J., Duan, Z.-H., Poon, C.S. "Using glass powder to improve the durability of architectural mortar prepared with glass aggregates" Materials & Design, vol. 135, pp. 102-111.
- 2017, Elavarasi, D., Saravana Raja Mohan, K., Parthasarathy, P., Dinesh, T. "Effects of slag on flexural strength of slurry infiltrated fibrous concrete" IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 80, issue 1, article no: 012036.
- 2017, Manzi, S., Mazzotti, C., Chiara Bignozzi, M. "Self-compacting concrete with recycled concrete aggregate: Study of the long-term properties" Construction and Building Materials, vol. 157, pp. 582-590.
- 2017, Mohseni, E., Saadati, R., Kordbacheh, N., Parpinchi, Z.S., Tang, W. "Engineering and microstructural assessment of fibre-reinforced self-compacting concrete containing recycled coarse aggregate" Journal of Cleaner Production, vol. 168, pp. 605-613.
- 2017, Denisov, A.V. "The impact of superplasticizers on the radiation changes in Portland cement stone and concretes" Magazine of Civil Engineering, vol. 73, issue 5 pp. 70-87.
- 2017, Sadrmomtazi, A., Khoshkbijari, R.K. "Bonding durability of polymer-modified concrete repair overlays under freeze-thaw conditions" Magazine of Concrete Research, vol. 69, issue 24, pp. 1268-1275.
- 2017, Danso H., Martinson D.B., Ali M., Williams J.B. "Mechanisms by which the inclusion of natural fibres enhance the properties of soil blocks for construction" Journal of Composite Materials, vol. 51, issue 27, pp.3835-3845.
- 2017, Long, W.J., Wei, J.J., Ma, H., Xing, F. "Dynamic mechanical properties and microstructure of graphene oxide nanosheets reinforced cement composites" Nanomaterials, vol. 7, issue 12, article no: 407.
- 2017, Rodríguez, C., Miñano, I., Aguilar, M.A., Ortega, J.M., Parra, C., Sánchez, I. "Properties of concrete paving blocks and hollow tiles with recycled aggregate from construction and demolition wastes" Materials, vol. 10, issue 12, article no: 1374.
- 2017, Chung, S-Y., Elrahman, M.A., Sikora, P., Rucinska, T., Horszczaruk, E., Stephan, D. "Evaluation of the effects of crushed and expanded waste glass aggregates on the material properties of lightweight concrete using image-based approaches" Materials, vol. 10, issue 12, article no: 1354.
- 2017, Wang, H.-L. "Steel-concrete bond behaviour of self-compacting concrete with recycled aggregates" Magazine of Concrete Research, vol. 68, issue 13, pp. 678-691.
- 2017, Uddin Mohammed, T., Ahmed, T., Apurbo, S.M., Absar Mallick, T., Shahriar, F., Munim, A., Awal, M.A. "Influence of chemical admixtures on fresh and hardened properties of prolonged mixed concrete" Advances in Materials Science and Engineering, volume 2017, article ID 9187627, 11 pages.
- 2017, Gil, H., Ortega, A., Pérez, J. "Mechanical behavior of mortar reinforced with sawdust waste" Procedia Engineering, vol. 200, pp. 325-332.
- 2017, Mohammed, T.U., Ahmed, T., Apurbo, S.M., Mallick, T.A., Shahriar, F., Munim, A., Awal, M.A. "Influence of Chemical Admixtures on Fresh and Hardened Properties of Prolonged Mixed Concrete" Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2017, Article ID 9187627, 11 pages.
- 2017, Li, Z., Peng, J., Yang, Z. "Effect of mineral admixtures on the compatibility of polycarboxylate superplasticizer and cement" Cailiao Daobao/Materials Review, vol. 31, issue 6, pp. 115-120.
- 2016, González-Taboada, I., González-Fonteboa, B., Martínez-Abella, F., Carro-López, D. "Study of recycled concrete aggregate quality and its relationship with recycled concrete compressive strength using database analysis" Materiales de Construcción, vol. 66, issue 323.
- 2016, Wang, X., Yang, Y., Lin, W., Shu X., Ran, Q., Liu, J. "Tailoring the sequence structure of polycarboxylate superplasticisers to improve the sulfate ion sensitivity", Advances in Cement Research, vol. 28, issue 8, pp. 544-554.
- 2016, Thomas, C., Setien, J., Polanco, J.A. "Structural recycled aggregate concrete made with precast wastes" Construction and Building Materials, vol. 114, pp. 536-546.
- 2016, Yao, Y., Bonakdar, A., Faber, J., Gries, T., Mobasher, B. "Distributed cracking mechanisms in textile-reinforced concrete under high speed tensile tests" Materials and Structures, vol. 49, issue 7, pp. 2781-2798.
- 2016, Alexandre Bogas, J., de Brito, J., Ramos, D. "Freeze-thaw resistance of concrete produced with fine recycled concrete aggregates" Journal of Cleaner Production, vol. 115, pp. 294-306.
- 2016, Medina, C., Sánchez de Rojas, M.I., Thomas, C., Polanco, J.A., Frías, M. "Durability of recycled concrete made with recycled ceramic sanitary ware aggregate. Inter-indicator relationships" Construction and Building Materials, vol. 105, pp. 480-486.
- 2016, Omary, S., Ghorbel, E., Wardeh, G. "Relationships between recycled concrete aggregates characteristics and recycled aggregates concretes properties" Construction and Building Materials, vol. 108, pp. 163-174.
- 2016, Wang, H. "Steel–concrete bond behaviour of self-compacting concrete with recycled aggregates" Magazine of Concrete Research, vol. 68, issue 13, pp. 678-691.
- 2016, Mardani-Aghabaglou, A., Boyacı, O.C., Hosseinnezhad, H., Felekoglu, B., Ramyar, K. "Effect of gypsum type on properties of cementitious materials containing high range water reducing admixture" Cement and Concrete Composites, in press.
- 2016, Huang, H., Qian, C., Zhao, F., Qu, J., Guo, J., Danzinger, M. "Improvement on microstructure of concrete by polycarboxylate superplasticizer (PCE) and its influence on durability of concrete" Construction and Building Materials, vol. 110, pp. 293-299.
- 2016, Ling, S.K., Kwan, A.K.H. "Adding limestone fines as cementitious paste replacement to lower carbon footprint of SCC" Construction and Building Materials, vol. 111, pp. 326-336.
- 2016, Khabaz, A. "Monitoring of impact of hooked ends on mechanical behavior of steel fiber in concrete" Construction and Building Materials, vol. 113, pp. 857-863.
- 2016, Abbas, Y.M., Khan, M.I. "Fiber–matrix interactions in fiber-reinforced concrete: A review" Arabian Journal for Science and Engineering, vol. 41, pp. 1-16.
- 2016, Soto-Perez, L., Hwang, S. "Mix design and pollution control potential of pervious concrete with non-compliant waste fly ash" Journal of Environmental Management, vol. 176, pp. 112-118.
- 2016, Tang, W.C., Ryan, P.C., Cui, H.Z., Liao, W. "Properties of self-compacting concrete with recycled coarse aggregate" Advances in Materials Science and Engineering, Volume 2016, Article ID 2761294, 11 pages.
- 2016, Fu, Y., Xie, Q., Lao, J., Wang, L. "In vitro evaluation and mechanism analysis of the fiber shedding property of textile pile debridement materials" Materials, vol. 9, issue. 4, 17 p.
- 2016, Shaikh, F.U.A., Shafaei, Y., Sarker, P.K. "Effect of nano and micro-silica on bond behaviour of steel and polypropylene fibres in high volume fly ash mortar" Construction and Building Materials, vol. 115, pp. 690-698.
- 2016, Rafieizonooz, M., Mirza, J., Salim, M.R., Hussin, M.W., Khankhaje, E. "Investigation of coal bottom ash and fly ash in concrete as replacement for sand and cement" Construction and Building Materials, vol. 116, pp. 15-24.
- 2016, Wang, H., Zhang, N. "Assessment of treated recycled concrete aggregates on the properties of recycled-aggregate-self-compacting concrete" Harbin Gongye Daxue Xuebao/Journal of Harbin Institute of Technology, vol. 48, issue. 6, pp. 150-156.
- 2016, Singh, N., Singh, SP. "Carbonation and electrical resistance of self compacting concrete made with recycled concrete aggregates and metakaolin" Construction and Building Materials, vol. 121, pp. 400-409.
- 2016, Beglarigale A., Aydın, S., Kızılırmak, C. "Fiber-Matrix Bond Characteristics of Alkali-Activated Slag Cement–Based Composites" Journal of Materials in Civil Engineering, vol. 28, issue 11.
- 2016, Khabaz, A. "Performance evaluation of corrugated steel fiber in cementitious matrix" Construction and Building Materials, vol. 128, pp. 373-383.
- 2016, Jovein, H.B., Shen, L. "Effects of aggregate properties on rheology of self-consolidating concrete" Advances in Civil Engineering Materials, vol. 5, issue 1, pp. 235-255.
- 2016, Geng, Y., Wang, Y., Chen, J. "Creep behaviour of concrete using recycled coarse aggregates obtained from source concrete with different strengths" Construction and Building Materials, vol. 128, pp. 199-213.
- 2016, Alaka, H.A., Oyedele, Y.O. "High volume fly ash concrete: The practical impact of using superabundant dose of high range water reducer" Journal of Building Engineering, vol. 8, pp. 81-90.
- 2016, Wang, X., Liu, B., Zhang, C. "Seismic behavior of recycled aggregate concrete beams under cyclic torsion" Construction and Building Materials, vol. 129, pp.193-203.
- 2016, Zhang, H., Yu, R.C. "Inclined fiber pullout from a cementitious matrix: A numerical study", Materials, vol. 9, issue 10, pp. 800.
- 2016, Zapata Orduz, L.E., Portela, G., Suárez, O.M., Cáceres, A.D. "Compatibility analysis between Portland cement type I and micro/nano-SiO2 in the presence of polycarboxylate-type superplasticizers" Cogent Engineering, vol. 3, issue 1, article no: 1260952.
- 2015, Kim, S-W., Yun, H-D., Park, W-S., Jang, Y. "Bond strength prediction for deformed steel rebar embedded in recycled coarse aggregate concrete" Materials & Design, vol. 83, pp. 257-269.
- 2015, Zhang, S., Fan, Y., Wang, Q. "Experiment study on the effect of GGBFS on frost resistance of concrete" Key Engineering Materials, vol. 629-630, pp. 207-212.
- 2015, Beglarigale, A., Yazıcı, H. "Pull-out behavior of steel fiber embedded in flowable RPC and ordinary mortar" Construction and Building Materials, vol. 75, pp. 255-265.
- 2015, İpek, M., Aksu, M., Yılmaz, K., Uysal, M., Vural, İ. "Effect of pre-setting pressure applied flexure strength and fracture toughness of new SIFCON + RPC composite during setting phase" Construction and Building Materials, vol. 79, pp. 90-96.
- 2015, Zhu, J., Li, Z., Yang, R., Zhang, Y. "Mutual interaction relationship in polymer modified cementitious system" Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition, vol. 30, issue 1, pp. 122-128
- 2015, Sharifi, Y., Afshoon, I., Firoozjaie, Z. "Fresh properties of self-compacting concrete containing ground waste glass microparticles as cementing material" Journal of Advanced Concrete Technology, vol. 13, issue 2, pp. 50-66.
- 2015, Li, L.G., Kwan, A.K.H. "Effects of superplasticizer type on packing density, water film thickness and flowability of cementitious paste", Construction and Building Materials, vol. 86, pp. 113-119.
- 2015, Xiang, S., Shi, C., Wu, L., Chong, L. "Synthesis of polycarboxylate with different comb structures and it's influence on properties of fresh cement pastes" Journal of the Chinese Ceramic Society, vol. 43, issue 5, pp. 570-578.
- 2015, Niu, H., Wu, W., Xing, Y., Zhao, Y. "Effects of water/cement ratio on properties and microstructure of PVA fiber reinforced cementitious composites" Fuhe Cailiao Xuebao/Acta Materiae Compositae Sinica, vol. 32, issue 4, pp. 1067-1074.
- 2015, Liang, J.-F., Yang, Z.-P., Yi, P.-H., Wang, J.-B. "Mechanical properties of recycled fine glass aggregate concrete under uniaxial loading" Computers and Concrete, vol. 16, issue 2 pp. 275-285.
- 2015, Xu, H., Guo, W., Tan, Y. "Internal structure evolution of asphalt mixtures during freeze-thaw cycles" Materials & Design, vol. 86, pp. 436-446.
- 2015, Yao, Y., Silva, F.A., Butler, M., Mechtcherine, V., Mobasher, B. "Tension stiffening in textile-reinforced concrete under high speed tensile loads" Cement and Concrete Composites, vol. 64, pp. 49-61.
- 2015, Isla, F., Ruano, G., Luccioni, B. "Analysis of steel fibers pull-out. Experimental study" Construction and Building Materials, vol. 100, pp. 183-193.
- 2015, Elavarasi, D., Saravana Raja Mohan, K. "Experimental investigation on fly ash based slurry infiltrated fibrous concrete (SIFCON) in normal and aggressive environment" International Journal of ChemTech Research, vol. 8, issue 6, pp. 290-296.
- 2014, Kangaj, C.M., Inglis, H.M., Pietra, F., Kok, S. "Numerical modelling of the pull-out of hooked end steel fibre from epoxy matrix" 9th South African Conference on Computational and Applied Mechanics, SACAM 2014.
- 2014, Duan, Z.H., Poon, C.S. "Properties of recycled aggregate concrete made with recycled aggregates with different amounts of old adhered mortars" Materials & Design, vol. 58, pp. 19-29.
- 2014, Nikbin, I.M., Beygi, M.H.A., Kazemi, M.T., Vaseghi Amiri, J., Rahmani, E., Rabbanifar, S., Eslami, M. "A comprehensive investigation into the effect of aging and coarse aggregate size and volume on mechanical properties of self-compacting concrete" Materials & Design, vol. 59, pp. 199-210.
- 2014, Wang, Z., Zeng, Q., Wu, Y., Wang, L., Yao, Y., Li, K. "Relative humidity and deterioration of concrete under freeze–thaw load" Construction and Building Materials, vol. 62, pp. 18-27.
- 2014, İpek, M., Aksu, M., Yılmaz, K., Uysal, M. "The effect of pre-setting pressure on the flexural strength and fracture toughness of SIFCON during the setting phase" Construction and Building Materials, vol. 66, pp. 515-521.
- 2014, Bhuvaneswari, T., Elavarasi, D. "Effects of supplementary cementitious materials in slurry infiltrated fibrous concrete" International Journal of Applied Engineering Research, vol. 9, no. 16, pp. 3335-3350.
- 2014, Yalçınkaya, Ç., Beglarigale, A., Yazıcı, H. "The effect of metakaolin and end type of steel fiber on fiber- SIFCON matrix bond characteristics" Usak University Journal of Material Sciences, vol. 1, pp. 97-105.
- 2014, Beglarigale, A., Yalçınkaya, Ç., Keskinateş, M., Yazıcı, H. "The influence of fiber-matrix bond characteristics on tensile performance of SIFCON" 11th International Congress on Advances in Civil Engineering, ACE 2014, Istanbul, Turkey.
- 2014, Afshoon, I., Sharifi, Y. "Ground copper slag as a supplementary cementing material and its influence on the fresh properties of self-consolidating concrete" IES Journal Part A: Civil and Structural Engineering, vol. 7, issue. 4, pp. 229-242.
- 2014, Breesem, K.M., Faris, F.G., Abdel-Magid, I.M. "Behavior of self-compacting concrete using different sludge and waste materials. A general overview" International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences, vol. 2, issue 3, pp. 151-156.
- 2014, Shah, S.N.R., Aslam, M., Shah, S.A., Oad, R. "Behaviour of normal concrete using superplasticizer under different curing regimes" Pakistan Journal of Engineering and Applied Sciences, vol. 15, pp. 87-94.
- 2013, Mardani-Aghabaglou, A., Andiç-Çakir, Ö., Ramyar, K. "Freeze-thaw resistance and transport properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method" Cement and Concrete Composites, vol. 37, pp. 259-266.
- 2013, Beglarigale, A., Yazıcı, H. "The effect of alkali-silica reaction on steel fiber-matrix bond characteristics of cement based mortars" Construction and Building Materials, vol. 47, pp. 845-860.
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- BAP Projesi, No:13-MÜH-025, 2016, "Hafif reaktif pudra beton üretimi ile yangın ve donma-çözülme dirençlerinin araştırılması", Araştırmacı
- BAP Projesi, No:13-MÜH-071, 2016, "Doğal ve atık malzemelerle geopolimer harç geliştirilmesi", Araştırmacı
- TUBITAK Projesi, No:213M506, 2016, "Doğal ve atık malzemelerle geopolimer harç ve beton geliştirilmesi", Bursiyer.
- BAP Projesi, No:11-MÜH-079, 2015, "Silindirle sıkıştırılmış betonlarda tabakalar arası aderansın çekme dayanımına etkisi", Araştırmacı
- TUBİTAK Projesi, No: 112M262, 2015, "Darbe ve aşınma etkilerine dayanıklı portland çimentosu içermeyen harç geliştirilmesi", Bursiyer.
- TUBITAK Projesi, No:109M615, 2012, "Kendiliğinden yerleşen betonlarda tiksotropinin kalıp basıncı, yüzey ve dürabilite özelliklerine etkileri", Bursiyer.
Patentler (1 adet)- P15/0759, Atık tuğla tozu esaslı geopolimer (Tescil aşamasında)