Akademik BilgilerBELKIZ AYAZ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Rektörlük
Bağlı Bölümler
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
İletişim Bilgileri- E-posta: belkiz.ayaz@hotmail.com
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ankara Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü, Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: Celal Bayar Üni. Sos.Bil.Enst. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Ege Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü. Okutman, 2010-
- Ahi Evran Üni. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanı, 2008-2009
Uzmanlık Alanları- Tarih (2020000)
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2020501)
Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 0, Ahenk Gazetesinde Yunan Mezalimi Danışman: Yrd.Doç.Dr.Mevlüt Çelebi Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bitirme Tezi

Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2006, Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Akhisar Kazası (1923-1933) Danışman: Doç.Dr.Mevlüt Çelebi Celal Bayar Üni. Sos.Bil.Enst. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi