Akademik BilgilerMURAT ÇELİK
YARDIMCI DOÇENT
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: murat.celik@ege.edu.tr
- Telefon: +90 232 311 48 50, Fakülte
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye, 2006
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Reklamcılık, Türkiye, 2009
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Reklamcılık, Türkiye , 2016

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- İletişim Fakültesi / Doktor Öğretim Üyesi, 2019-
- İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü / Araştırma Görevlisi, 2010
Mesleki Faaliyetleri (5 adet)- "Hayatın Kaynağı: Ağaç" Afiş Tasarımı, Reklam Filmi ve Etkinlik Tasarımı Yarışması, Jüri Üyeliği, 2014
- 5. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri, 6-15 Aralık 2013, Basın-Tanıtım Kurulu Üyesi, 2013
- Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, 2012
- Birgi Reklam Yaz Kampı, Reklam Atölye Çalışması Koordinatörü ve Eğitmeni, 2012
- 1. Uluslararası İzmir Sanat Bienali, Bienalİzmir, 4-11 Mayıs 2011, Sergi Organizasyon Yöneticisi, 2011
Uzmanlık Alanları- İletişim Bilimleri (2270000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2015, Latin Alfabesine Geçiş Sürecinin Gazete Reklamlarına Olan Etkisi, Global Media Journal, Fall Vol.6 Issue.11
- 2014, Elden, Muge; Bakır, Uğur; Çelik, Murat, “Ideological Media Bias and Advertising: Differentiation of Advertising Appeal Usage between Mainstream and Conservative Islamic Print Media in Turkey”, The Journal of International Social Research, Volume: 7 Issue: 33.
- Fırlar, F. Belma: Çelik, Murat, 'Gazete Reklamlarında Mizah: Türk Mizah Reklamlarına İlişkin Tarihsel Bir Analiz', Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 3, Sayı 12, 2010, ss.164-177.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- Bakır, Uğur; Çelik, Murat, ‘Tüketim Toplumuna Eleştirel Bir Yaklaşım: Kültür Bozumu ve Yıkıcı Reklamlar’, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt 7, Sayı 4, Ocak 2013, ss. 46-63.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- "Bir parça kağıt", Habertürk, Ege'de Yaşam, 18 Haziran 2012
- 1923-1950 Yılları Arası Cumhuriyet Dönemi Türk Reklamcılığı “Gazete Reklamlarında Kullanılan Mesaj Stratejileri”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık Anabilim Dalı, 2009

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2014, Elden, Muge; Bakır, Uğur; Çelik, Murat, 'Ideological Media Bias and Advertising: Differentiation of Advertising Appeal Usage Between Mainstream and Conservative Islamic Print Media in Turkey', ICORIA, 13th International Conference on Research in Advertising, 27-28 Haziran, Amsterdam, Holanda. (Sözlü)
- Elden, Muge; Bakır, Uğur; Çelik, Murat, Advertising Appeals in the Early Republican Era (1923-1950) in Turkey: A Content Analysis of Appeals Used in Print Ads, LCBR European Marketing Conference 2014, 7-8 August, Munich, Germany. (Sözlü)
- Latin Alfabesine Geçiş Sürecinin Gazete Reklamlarına Olan Etkisi, 2. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, CommUnity, 6-8 Kasım 2013, Eskişehir.

Kitapları (1 adet)- 2014, Elden, Müge; Bakır, Uğur (Ed.), Reklam Ustaları 1, Detay Yayıncılık, Ankara içinde "Claude C. Hopkins: Bilimsel Reklamcılığın Doğuşu"

Kazandığı Ödüller (5 adet)- 2007, TÜHİD 6. Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülleri Genç İletişimciler Kategorisi Türkiye İkinciliği
- 2005, 5. Genç Beyin Fırtınası İletişim Tasarım Yarışması Birinciliği
- 2005, Boğaziçi Üniversitesi ADventure Reklamcılık Yarışması Türkiye İkinciliği
- 2004, Aydın Doğan Vakfı 16. Genç İletişimciler Yarışması En İyi Kurumsal İletişim Planı Türkiye Birinciliği
- 2004, 4. Genç Beyin Fırtınası İletişim Tasarım Yarışması İkinciliği