Akademik BilgilerİLKER ÖNER
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi
Enerji Ana Bilim Dalı
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: onerilker@gmail.com
- E-posta: ilker.oner@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 311 1223
- Web sayfası: http://eusolar.ege.edu.tr/, Güneş Enerjisi Enstitüsü
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2006
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Türkiye, 2009

Uzmanlık Alanları- Organik Teknoloji (6030303)
- Enerji (6250500)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 2015, Structural and optical properties of new yellow emitting iridium(III) complexes and their application as an active layer component in white organic light-emitting diodes
- Ilker Oner, Cigdem Sahin,Canan Varlikli, Electroluminescence from two new ruthenium(II) complexes as phosphorescent dopant: Positive effect of swallow-tail bipyridyl ligand, Dyes and Pigments Volume 95, Issue 1, October 2012, Pages 23–32.
- 2012, Electroluminescence from two new ruthenium(II) complexes as phosphorescent dopant: Positive effect of swallow-tail bipyridyl ligand
- 2011, Ilker Oner, Elias Stathatos, Canan Varlikli, White light electroluminescent devices employing an organic-inorganic heterostructure with CdSe quantum dots as red light emitters, Advances in Optical Technologies, Article ID 710628, 8 pages.
- 2011, Ilker Oner, Canan Varlikli, Siddik Icli, The use of a perylenediimide derivative in both hole and electron transport layers of ITO/PEDOT:PSS/PVK/Alq3/LiF/Al electroluminescent device, Applied Surface Science, 257, 6089–6094.
- 2011, Gamze Saygili, Ceylan Zafer, Cihan Ozsoy, Ilker Oner, Canan Varlikli, Siddik Icli, Enhanced electroluminescence from MEH-PPV-POSS:CuInS2 nanocomposite based organic light emitting diode, Synthetic Metals, 161, 196-202.
- 2010, Saliha Ozdemir, Canan Varlikli, Ilker Oner, Kasim Ocakoğlu, Siddik Icli, Synthesis of 1,8-naphthalimide group containing imidazolium salts/ionic liquids with I-, PF6-, TFSI- anions and their photophysical, electrochemical, thermal properties, Dyes and Pigments, 86, 206-216.
- 2009, Canan Varlikli, Vlasoula Bekiari, Mahmut Kus, Numan Boduroglu, Ilker Oner, Panagiotis Lianos, Gerasimos Lyberatos, Siddik Icli, Adsorption of dyes on Sahara Desert Sand, J.Hazar. Mater., 170, 27-34.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- N. Demir, I. Oner, C. Varlikli, C. Ozsoy, C. Zafer, Photophysical properties and QDLED applications of yellow emitting conjugated polymer:CuInS2/ZnS QD nanoparticles, Advanced Materials World Congress (AMWC 2013), 16-19 September 2013 (S)
- H. Dincalp, O. Cimen, İ. Oner, C. Varlikli, M. Ozturk, Y.H. Kaya, S. Icli, Synthesis and Spectral Properties of New Organic Dyes for White Organic Light Emitting Diodes, 12th Eurasia Conference on Chemical Sciences (EuAsC2S-12), Greece, 16-21 April 2012 (S)
- I. Oner, C. Varlikli, M. Ozturk, Y.H. Kaya, Producing and Characterizations of Large-Area White OLEDs Depending on Organometallic Complexes 5th International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE12), Thessaloniki, Greece, 2-5 July 2012 (P)
- I. Oner, O. Cimen, C. Varlikli, H. Dincalp, M. Ozturk, Y.H. Kaya, White Organic Light Emitting Diodes Prepared by Newly Synthesized Organic Dyes, 5th International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE12), Thessaloniki, Greece 2-5 July 2012 (P)
- Ilker Oner, Cigdem Sahin, Canan Varlikli, OLED Applications of Some Polypyridyl Ruthenium(II) Complexes With Swallow-tail Alkyl Chains on Ligand, NanoTR-VII 2011, 27 June-1 July 2011, Sabancı University, Istanbul, 2011. (S)
- Cigdem Sahin, Ilker Oner, Canan Varlikli, The Synthesis and Characterization of Polypyridyl Ruthenium(II) Complexes with Swallow-tail Alkyl Chains, NanoTR-VII 2011, 27 June-1 July 2011, Sabancı University, Istanbul, 2011 (P)
- 2008, Ilker Oner, Canan Varlikli, Siddik Icli, The use of a perylenediimide derivative in both hole and electron transport layers of ITO/PEDOT:PSS/PVK/Alq3/LiF/Al electroluminescent device, Nanoscience and Nanotechnolgy Conference, Istanbul, 9-13 June. (P)
- 2007, Numan Boduroğlu, İlker Öner, Mahmut Kuş, Canan Varlıklı, Sıddık İçli, Photo-catalytic degradation of Methylene Blue: Sahara desert dust and TiO2, NanoTR-III Proceedings, 129, 11-14 June, Bilkent University, Ankara, Turkey. (P)

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2012, İlker Öner, Canan Varlıklı, Mustafa Öztürk, Yusuf Hikmet Kaya, Beyaz Işık Yayan Organik Diyot (OLED)Tasarımı ve Aydınlatma Aygıtı Elde Edilmesi, Arege, İzmir, 1-3 Aralık 2010 (P)
- İlker Öner, Canan Varlıklı, Çiğdem Şahin, Bazı Rutenyum(II) Komplekslerinin OLED Uygulamaları ve Elektrolüminesans Özellikleri, LED Sistemleri, Teknolojileri ve Uygulamaları Konferansı, IDTM İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, 29 Eylül – 2 Ekim 2011. (S)
- Gamze Saygılı, Cihan Özsoy, Ilker Öner, Ceylan Zafer, Canan Varlıklı, MEH-PPV Temelli Polimer OLED Verimini İyileştirmeye Yönelik Hibrit Sistem Yaklaşımı, LED Sistemleri, Teknolojileri ve Uygulamaları Konferansı, IDTM İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul, 29 Eylül – 2 Ekim 2011. (S)
- Çiğdem Şahin, Canan Varlıklı, İlker Öner, Dallanmış Hidrokarbon Zincirli Bipridin Ligandı İçeren Rutenyum(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Oled Uygulaması, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale, Türkiye, 2011. (S)
- İlker Öner, Numan Boduroğlu, Mahmut Kuş, Cihan Özsoy, Canan Varlıklı, Sıddık İçli, Farklı Bir Metodla Gümüş Doplaması Yapılan TiO2 nin, Fotodegradasyon Etkisinin Araştırılması, XXI. Ulusal Kimya Kongresi, Malatya, Turkey, 23-27 August 2007. (P)

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- 2009, Araştırma Projesi, Araştırma Projesi, Foto-Elektronik Teknoloji Üretimleri: Organik LED Lambalar-OLED: Organik Alan Etkili Transistorlar-OFET 07DPT002
- 2009, Ege Üniversitesi , Araştırma Projesi, Boya duyarlı güneş hücrelerinde elektrolit alternatiflerinin araştırılması: iyonik sıvılar-I, 10GEE008
- 2008, Ege Üniversitesi , Araştırma Projesi, Yeşil Işık Yayan Organik Diyotta Seçilen Bir Perilendiimid Türevinin Dopant Etkisinin Araştırılması, 08-GEE-014
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2009, European Science and Foundation (ESF), Karlsruhe Institute of Technology Light Technology Institute, 3 ay