Akademik BilgilerFIRAT SALMANOĞLU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi
Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: firatsalmanoglu@gmail.com
- E-posta: firat.salmanoglu@ege.edu.tr
- Telefon: +90 232 311 12 34/119
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Tekn., Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye, 2006
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Tekn., Türkiye, 2009

Uzmanlık Alanları- Bilgisayar Yazılımı (6190200)
- Matematiksel Programlama ve Optimal Kont (6190403)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- F.Salmanoğlu, N.S. Çetin,'The Software Package for Design Optimization of the Wind/ Photovoltaic Autonomous Hybrid Power System: A Case Study for Ankara City',Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 2011.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- F.Salmanoğlu, Rüzgâr – Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Algoritmik Bir Yaklaşımla Optimal Tasarımı, Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aralık 2009, İzmir.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- F.Salmanoğlu, N.S. Çetin, 'Design of Wind – Photovoltaic Autonomous Hybrid Power System with ORF Software for Denizli Country', 5th International Ege Energy Symposium And Exhibition (IEESE-5) June 27-30, 2010 Pamukkale University, Denizli-Turkey.
- F.Salmanoğlu, N.S. Çetin, 'An Approximation For Optimum Design of Photovoltaic-Wind Hybrid Power Systems', Renewable Energy Networks between Turkish and European Universities - RENET, 19 - 20 November 2009, Boğaziçi University, İstanbul,Turkey

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- F.Salmanoğlu, 'Fotovoltaik Teknolojiler ve Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu', Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından "Rüzgar-Güneş", 29 Nisan 2009, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
- F.Salmanoğlu, N.S. Çetin, 'Rüzgâr - PV Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimal Maliyetle Boyutlandırılması', RÜGES 2009 2. Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu, 4 – 5 Haziran 2009, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi, Samsun.
- F.Salmanoğlu, 'Güneş Enerjisi', Dokuz Eylül Üniversitesi Temiz Enerji Günleri, 27-28 Nisan 2009, İzmir.
- F.Salmanoğlu, N.S. Çetin, 'Rüzgâr – Fotovoltaik Otonom Hibrid Güç Sistemlerinin Optimum Maliyetle Boyutlandırıması Üzerine Paket Bir Yazılım', Ege Bölgesi Enerji Forumu 12-13 Ekim 2009, Denizli.