Akademik BilgilerSULTAN GÜLÇE İZ
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Mühendislik Fakültesi
Biyomühendislik Bölümü
Biyomühendislik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: sultan.gulce.iz@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye , 2004
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye , 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü, Türkiye , 2011

Uzmanlık Alanları- Biyomühendislik (6120000)
- Biyoteknoloji (6140207)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Gülçe İz S., Döşkaya M., Caner A., Değirmenci Döşkaya A., Rodriguez F., Gürüz Y., Gürhan SID., 2014, A novel dual promoter DNA vaccine induces CD8+ response against Toxoplasma gondii sporozoite specific surface protein “SporoSAG” through non-apoptotic cells Trials in Vaccinology DOI: 10.1016/j.trivac.2014.04.003.
- Can H, Döşkaya M, Ajzenberg D, Ozdemir HG, Caner A, Gülçe İz S, Döşkaya AD, Atalay E, Cetinkaya C, Urgen S, Karaçalı S, Un C, Dardé ML, Gürüz Y., Genetic Characterization of Toxoplasma gondii Isolates and Toxoplasmosis Seroprevalence in Stray Cats of İzmir, Turkey. PLoS One. 2014, 15;9(8):e104930. doi: 10.1371/journal.pone.0104930. eCollection 2014.
- Polat C., Gülçe İz S., Döşkaya M., Can H., Caner A., Değirmenci A., Balcan E., Gürüz Y., 2013, Türkiye’de İzole Edilen İki Farklı Toxoplasma gondii Suşundan Üretilen Adjuvanlı Takizoit Eriyik Protein Aşılarının Uyardığı İmmün Yanıtların Karşılaştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 47(1): 122-134.
- Gülçe İz S., Doskaya M., Borrego B., Rodriguez F., Guruz Y., Deliloğlu-Gürhan S., 2013, Co-expression of the Bcl-xL antiapoptotic protein enhances the induction of Th1-like immune responses in mice immunized with DNA vaccines encoding FMDV B and T cell epitopes, Veterinery Research Communications, 37(3):187-96, doi:10.1007/s11259-013-9560-3.
- Gülçe İz S., Ertuğrul F., Eden E., Deliloglu Gurhan S.I., 2013, Biocompatibility of Glass Ionomer Cements with and without Chlorhexidine, European Journal of Dentistry, 7(1):S89-93. doi: 10.4103/1305-7456.119083.
- Sevimli-Gur C, Cetin B, Akay S, Gulce-Iz S, Yesil-Celiktas O. Extracts from black carrot tissue culture as potent anticancer agents. Plant Foods Hum Nutr. 2013 Sep;68(3):293-8. doi: 10.1007/s11130-013-0371-z.
- Döşkaya M, Caner A, Can H, Gülçe İz S., Değirmenci A, Gürüz AY., 2013, Cryopreservation of Toxoplasma gondii Tachyzoites and Tissue Cysts, Turkiye Parazitoloji Dergisi 37(1):44-6. doi: 10.5152/tpd.2013.11.
- Döşkaya M, Caner A, Can H, Gülçe İz S., Değirmenci A, Gürüz AY., 2013, Cryopreservation of Toxoplasma gondii Tachyzoites and Tissue Cysts, Turkiye Parazitoloji Dergisi 37(1):44-6. doi: 10.5152/tpd.2013.11.
- Gülçe İz S., Çalımlıoğlu B., Deliloğlu-Gürhan S., 2012, Using Bcl-xL anti-apoptotic protein for altering target cell apoptosis, Electronic Journal of Biotechnology, Vol 15, No 5 (2). doi: 10.2225/vol15-issue5-fulltext-2.
- Gunbas I.D., Aydemir Sezer U, Gülçe İz S., Deliloglu Gurhan S.I., Hasirci N., 2012, Semi-IPN Chitosan/PEG Microspheres and Films for Biomedical Applications: Characterization and Sustained Release Optimization, Ind. Eng. Chem. Res. 51, 11946−11954, dx.doi.org/10.1021/ie3015523.
- Gülçe İz S., Ertuğrul F., Eden E., Deliloglu Gurhan S.I., 2012, In Vitro Cytotoxicities of Mouthwashes Including Chlorhexidine, Turkiye Klinikleri J Dental S;18(3):277-82.
- Gülçe İz S., Deliloglu Gurhan S. I., Sen B. H., Endogan T., Hasirci N., 2010, Comparison of in vitro cytotoxicity and genotoxicity of MMA-based polymeric materials and various metallic materials, Turk J Med Sci, 40, 905-916. DOI: 10.3906/sag-0906-74.

Kitapları (1 adet)- Altındis E., Gulce Iz S., Ozen MO, Nartop P, Gurhan SID, Gurel A., 2014, Plant Derived Edible Vaccines and Therapeutics,Frontiers in Clinical Drug Research-Anti-Infectives,vol 1, pp 200-237,e-isbn: 978-1-60805-854-9,20.