Akademik BilgilerMUSTAFA DUMAN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- : Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Kat:1, Bornova-İzmir
- E-posta: m.duman66@gmail.com
- Telefon: 0 232 343 49 22 / 160
- Web sayfası: http://ege.academia.edu/MustafaDuman
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , Devam Ediyor
- Lisans: Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2008
- Yüksek Lisans: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Türk Halk Bilimi), Türkiye , 2010

Mesleki Faaliyetleri (4 adet)- Central Asian Studies Program, University of Wisconsin-Madison, Misafir Araştırmacı, 2015-2016
- Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, 2011-Devam Ediyor
- Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Araştırma Görevlisi, 2010-2011
- Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Meslek Yüksek Okulu (Kısmi Zamanlı) Türk Dili Okutmanı, 2008-2010
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Geleneksel Türk El Sanatları (3050000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2014, "Prof. Dr. Fikret Türkmen'in Hayatı ve Eserleri". Milli Folklor Dergisi. S. 101, ss. 5-15.
- 2013, "Türkiye'de 2000-2012 Yılları Arasında Halk Bilimi Alanında Hazırlanan Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme." Milli Folklor Dergisi, S. 99, ss. 159-174.
- 2012, "Bozkurttan Hızır'a Türk Halk Anlatmalarında Kılavuz." Milli Folklor Dergisi, S. 96, ss. 190-201.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- "Bülent Akın, Zâkirlik Geleneğinin Değişen Yaratım ve İcra Ortamı: Zâkirlikten Âşıklığa Âşık Niyazi, Ankara: Barış Kitap, ISBN 978-605-4728-64-0." Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, S. 2016/4, ss. 233-236. (Tanıtım Yazısı)

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- 2013, "Aşkın Türk Destan ve Halk Hikâyelerindeki Hâli." Nüans Sanat Tarihi Dergisi, S. 3, ss. 188-194.
- 2013, "Fehmî Baba", "Hado Kahya", "Musa", "Osman", "Kırşehirli Said", "Turâbî", "Vahdetî". Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü.(Online Ansiklopedi Maddeleri).
- 2012, "Türk Atasözlerinde 'Ölüm'." Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, ss. 97-108.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2016, "An Analysis on Functions of Antagonists in Folk Narratives". The 9th Annual OSU/IU Student Conference in Folklore and Ethnomusicology (The Ohio State University - April 22nd-April 23rd) (Poster Pre. & Abstract).
- 2013, "Kırşehir Türkülerinde Meyve." IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2012 Bildiriler. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, ss. 795-810.
- 2011, "Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında Gaziantep'te Geleneksel Meslekler." III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, ss. 1535-1540.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- American Folklore Society (AFS)
- International Society for Folk Narrative Research (ISFNR)
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2016, 2214-A Tübitak Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu (University of Wisconsin-Madison, Department of Languages and Cultures of Asia)