Akademik BilgilerBÜLENT AKIN
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
( Üniversitemizden Ayrılmıştır )
İletişim Bilgileri- E-posta: bulentakinedb@hotmail.com
Eğitim Bilgileri- Doktora: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü/Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı (Devam Ediyor), Türkiye , Devam Ediyor
- Yüksek Lisans: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Edebiyatı Eğitimi (Türk Halk Bilimi), Türkiye , 2009

Uzmanlık Alanları- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- DİYARBAKIR YÖRESİ ALEVİ OCAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. (Prof.Dr. Metin EKİCİ ile)-TÜRK KÜLTÜRÜ VE HACI BEKTAŞ VELİ ARAŞTIRMA DERGİSİ, SAYI: 63, ANKARA, 2012. SS.231-246.
- "IV. Murat ve IV. Mehmet Hanendeleri Arasında Diyarbakırlı Bir Alevi-Bektaşi Âşık: Ahu Baba (Karaoğlu)", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 59, ss. 279-300,(2011).
- "Alevilikte Yakadan Geçirme Ritüeli ve Âşık Niyazi Örneği", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S. 60, ss.335-346,(2011).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (1 adet)- "Diyarbakırlı Âşık Niyazi’nin Hayatı, Sanatı ve Şiirlerinden Örnekler", Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, S. 2, 83-99, Köln/Almanya, (2010).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- "Diyarbakır Yöresi Türkmen Alevi Halk Şairlerinin Şiirlerinde Hacı Bektaşı Veli", I. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, 07-09 Mayıs, Çorum, C. II, 913-924, SFN Yayıncılık, Ankara,(2010).

Kitapları (3 adet)- Diyarbakırlı Türkmen Alevi Âşıklar, Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Yayınları, Köln/Almanya, (2011).
- Dost Meryem Hayatı, Sanatı ve Şiirleri, Horasan Yayınları, İstanbul, (2010).
- Diyarbakırlı Bir Saz Şairi Âşık Mah Turna, Yol Bilim Kültür Araştırma Yayınları (İnceleme Araştırma Tarih Dizisi), Ankara, (2009).